REAL-EOD

Items where Subject is "N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Book | Book Section
Number of items at this level: 88.

Book

Bicskei, Éva and Ugry, Bálint, eds. (2018) 150 éves az Akadémia székháza : Épület-, intézmény- és gyűjteménytörténet. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 9789634160953

Varga, Lívia and Beke, László and Jávor, Anna and Lővei, Pál and Takács, Imre, eds. (2010) Bonum ut pulchrum : essays in art history in honour of Ernő Marosi on his seventieth birthday. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-7381-97-3

Fata, Ildikó and Kissné Budai, Rita, eds. (2018) Emberközpontú tudomány. Tudományos mozaik (15). Tomori Pál Főiskola, Budapest. ISBN 978-615-80727-3-1

Rózsaffy, Dezső, ed. (1915) Fabriczy Kornél kisebb dolgozatai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Monok, István and Nyerges, Judit and Sipos, Gábor, eds. (2012) Gondolatok a hungarológiáról : előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson : Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. Hungarológiai kongresszusok . Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-87595-9-7

Horváth, Vera, ed. (1977) Görög istenek Indiában. Gandhára művészete. Kőrösi Csoma kiskönyvtár (15). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1219-X

Csanádi-Bognár, Szilvia and Fata, Ildikó, eds. (2019) Határtalan tudomány. Tudományos mozaik (16). Tomori Pál Főiskola, Budapest. ISBN 978-615-80727-4-8

Fata, Ildikó and Kissné Budai, Rita, eds. (2016) Határtalan értékek a valós és a virtuális világban. Tudományos mozaik (12). Tomori Pál Főiskola, Kalocsa. ISBN 978-963-89679-9-2

Aradi, Nóra, ed. (1981) Magyar művészet, 1890-1919. 1-2. A magyarországi művészet története (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2542-9

Aradi, Nóra, ed. (1985) Magyar művészet, 1919-1945. 1-2. A magyarországi művészet története (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2542-9

Forster, Gyula, ed. (1905) Magyarország műemlékei. Franklin, Budapest.

Aradi, Nóra, ed. (1987) Magyarországi művészet, 1300-1470 körül. 1-2. A magyarországi művészet története (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2542-9

Galavics, Géza, ed. (1975) Magyarországi reneszánsz és barokk. Művészettörténeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0694-7

Zádor, Anna and Szabolcs, Hedvig, eds. (1978) Művészet és felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1633-0

Molnár, Albert and Németh, Lajos and Voit, Pál, eds. (1961) Művészettörténeti ABC. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fata, Ildikó and Kissné Budai, Rita, eds. (2017) Oknyomozó tudomány. Tudományos mozaik (13). Tomori Pál Főiskola, Budapest. ISBN 978-615-80727-0-0

Vajdovszky, János, ed. (1905) Szepesvármegye művészeti emlékei. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Beöthy, Zsolt, ed. (1906) A művészetek története a legrégibb időktől a XIX. század végéig. Lampel, Budapest.

Rózsa, György, ed. (1972) Évolution générale et développements régionaux en histoire de l’art : actes du 22. Congrés International d’Histoire de l’Art : Budapest, 15-20. sept. 1969. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aggházy, Mária (1958) Alte Holzfiguren in Ungarn. Régi magyarországi faszobrok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aggházy, Mária (1959) Barockplastik in Ungarn. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aggházy, Mária (1965) Early wood carvings in Hungary. Régi magyarországi faszobrok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aggházy, Mária (1958) Régi magyarországi faszobrok. Régi magyarországi faszobrok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aggházy, Mária (1958) Starye derevânnye statui v Vengrii. Régi magyarországi faszobrok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Baktay, Ervin (1963) Die Kunst Indiens. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1906) A cinquecento festészete és szobrászata (tekintet nélkül Velenczére). Népszerű Főiskola könyvtára (3). Franklin Társulat, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1909) A cinquecento festészete, szobrászata és művészi ipara. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1916) A háború a képzőművészetekben : művészettörténelmi tanulmány 67 vetíthető üvegképpel. Uránia, Budapest.

Bodné Bobrovszky, Ida (1980) A XVII. századi mezővárosok iparművészete. Kecskemét, Nagykőrös, Debrecen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2201-2

Bogyay, Tamás (1964) Bayern und die Kunst Ungarns. Studia Hungarica (1). Schnell u. Steiner, München.

Büky, Béla (1962) Székely Bertalan hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában | Bertalan Székelys Schriftlicher Nachlass in der Handschriftenabteilung der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (29). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Castiglione, László (1951) A rabszolgatársadalmak művészete. Művészettörténeti kiskönyvtár (2). UNSPECIFIED, Budapest.

Dobrovits, Aladár (1943) Egyiptom és a hellénizmus. Parthenon-tanulmányok (9). Franklin, Budapest.

Entz, Géza (1958) A gyulafehérvári székesegyház. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Farbaky, Péter (2002) Szatmári György, a mecénás : egy főpap műpártoló tevékenysége a Jagelló-kori Magyarországon. Művészettörténeti füzetek (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7948-0

Galavics, Géza (2024) Képtörténet és társadalomtörténet : Kora újkori nézőpontváltozások az európai és magyarországi cigányábrázolásokon. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-7451-96-6

Galavics, Géza (1971) Program és műalkotás a 18. század végén : egy festmény születése és fogadtatása. Művészettörténeti füzetek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Garas, Klára (1960) Franz Anton Maulbertsch. 1724-1796. Mit 332 Abbildungen und 16 Farbtafeln. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Garas, Klára (1957) Živopis' Vengrii v XVIII veke. Magyarországi barokk festészet (oroszul) (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Genthon, István (1927) Magyar művészek Ausztriában a mohácsi vészig. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Gerevich, László (1971) The art of Buda and Pest in the Middle Ages. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gervers-Molnár, Vera (1972) A középkori Magyarország rotundái. Művészettörténeti füzetek (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Glatz, Károly (1929) Velence múltja és művészete. Kincsestár (58.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Haraszti, Emil (1937) A tánc története. Kincsestár (54.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Hekler, Antal (1942) Hekler Antal válogatott kisebb dolgozatai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hekler, Antal (1928) A Magyar Tudományos Akadémia és a művészettörténet. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hekler, Antal (1935) A magyar művészet története. Könyvbarátok Szövetsége, Budapest.

Hollingsworth, Mary (1995) Művészetek világtörténete : építészet, festészet, szobrászat. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6834-9

Hornyik, Sándor (2008) Avantgárd tudomány? : A modern természettudományos világkép recepciója Gyarmathy Tihamér, Csiky Tibor és Erdély Miklós munkásságában. Művészettörténeti füzetek (30). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8613-9

István, Mária (1996) Látványtervezés Németh Antal színpadán (1929-1944). Művészettörténeti füzetek (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7342-3

Jánosi, Béla (1914) Szerdahely György aesthetikája. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Koczogh, Ákos (1938) Expresszionizmus. Minerva-könyvtár (120). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kovásznai, Viktória (1980) Reményi József éremművészete. Leíró katalógus, 1903-1977. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2041-9

Kádár, Zoltán (1978) Survivals of Greek zoological illuminations in Byzantine manuscripts. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1710-8

Lyka, Károly (1909) A művészet könyve. A műveltség könyvtára (7.). Athenaeum, Budapest.

Marosi, Ernő (1984) Die Anfänge der Gotik in Ungarn. Esztergom in der Kunst des 12-13. Jahrhunderts. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3101-1

Marosi, Ernő (1995) Kép és hasonmás : művészet és valóság a 14-15. századi Magyarországon. Művészettörténeti füzetek (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6893-4

Meller, Simon (1915) Az Esterházy képtár története. Országos Magyar Szépművészeti Múzeum, Budapest.

Mihalik, József (1901) A zománcz. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (63/64.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Mojzer, Miklós (1982) Pictures, sculptures and tapestries from the Christian Museum Esztergom. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2848-7

Myskovszky, Viktor (1879) Bártfa középkori műemlékei. A Szent Egyed templomának műrégészeti leírása. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Narantuya, T. and Shur, B. (2010) Masterpieces of Nomadic Mongolia. Collections of Gansukh Sodnom. Ulaanbaatar Print Co. Ltd., Ulaanbaatar. ISBN 97899929-61-44-5

Otte, Johann Heinrich (1875) A középkori egyházi művészet kézikönyve Otte Henrik nyomán. Hunyadi Mátyás Nyomda, Budapest.

Pigler, Andor (1967) Katalog der Galerie alter Meister 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pogányné Balás, Edith (1980) The influence of Rome's antique monumental sculptures on the great masters of the Renaissance. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1682-9

Poszler, György (2002) Művészetek. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-345-9

Péteri, Éva (2003) Victorian Approaches to Religion as Reflected in the Art of the Pre-Raphaelites. Philosophiae Doctores (19). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7947-2

Radocsay, Dénes (1954) A középkori Magyarország falképei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radocsay, Dénes (1967) A középkori Magyarország faszobrai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radocsay, Dénes (1955) A középkori Magyarország táblaképei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Roskó, Gábor and Turán, Tamás (2004) Képfogyatkozás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-OS-8022-5

Rómer, Ferencz Flóris (1874) Régi falképek Magyarországon. Eggenberger, Budapest.

Rózsa, György (1998) Grafikatörténeti tanulmányok : fejezetek a magyar vonatkozású grafikai ábrázolások múltjából. Művészettörténeti füzetek (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7508-6

Rózsa, György (1973) Magyar történetábrázolás a XVII. században. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rózsa, György (1987) Schlachtenbilder aus der Zeit der Befreiungsfeldzüge. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4471-7

Sebeok, Thomas Albert (1983) A művészet előzményei. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3367-7

Sisa, József (1994) Szkalnitzky Antal: egy építész a kiegyezés korabeli Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6760-1

Soltész Zoltánné Juhász, Erzsébet (1961) A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence (1937) Bevezetés a zenetörténetbe. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Szabó, Júlia (1971) A magyar aktivizmus története. Művészettörténeti füzetek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Taine, Hippolyte Adolphe (1924) A görög művészet bölcselete. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Tombor, Ilona (1968) Magyarországi festett famennyezetek és rokonemlékek a XV -XIX. századból. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tímár, Árpád (2000) Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-236-3

Vayerné Zibolen, Ágnes (1973) Kisfaludy Károly : a művészeti romantika kezdetei Magyarországon. Művészettörténeti füzetek (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Villani, Lajos (1939) A renaissance úttörői. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Voit, Pál (1982) Franz Anton Pilgram. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2780-4

Zádor, Anna (1960) Pollack Mihály. 1773-1855. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Book Section

Marosi, Ernő (2003) Művészettörténet – az emlékezés tudománya? | Art History – The Science of Remembering? In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 1 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 81-97. ISBN 963 09 45 00 2

This list was generated on Wed Jun 26 00:38:46 2024 CEST.