REAL-EOD

Items where Subject is "N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 69.

A

Aggházy, Mária (1958) Alte Holzfiguren in Ungarn. Régi magyarországi faszobrok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aggházy, Mária (1959) Barockplastik in Ungarn. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aggházy, Mária (1965) Early wood carvings in Hungary. Régi magyarországi faszobrok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aggházy, Mária (1958) Régi magyarországi faszobrok. Régi magyarországi faszobrok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aggházy, Mária (1958) Starye derevânnye statui v Vengrii. Régi magyarországi faszobrok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

B

Baktay, Ervin (1963) Die Kunst Indiens. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1906) A cinquecento festészete és szobrászata (tekintet nélkül Velenczére). Népszerű Főiskola könyvtára (3). Franklin Társulat, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1909) A cinquecento festészete, szobrászata és művészi ipara. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1916) A háború a képzőművészetekben : művészettörténelmi tanulmány 67 vetíthető üvegképpel. Uránia, Budapest.

Bodné Bobrovszky, Ida (1980) A XVII. századi mezővárosok iparművészete. Kecskemét, Nagykőrös, Debrecen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2201-2

Bogyay, Tamás (1964) Bayern und die Kunst Ungarns. Studia Hungarica (1). Schnell u. Steiner, München.

Büky, Béla (1962) Székely Bertalan hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában | Bertalan Székelys Schriftlicher Nachlass in der Handschriftenabteilung der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (29). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

C

Castiglione, László (1951) A rabszolgatársadalmak művészete. Művészettörténeti kiskönyvtár (2). UNSPECIFIED, Budapest.

D

Dobrovits, Aladár (1943) Egyiptom és a hellénizmus. Parthenon-tanulmányok (9). Franklin, Budapest.

E

Entz, Géza (1958) A gyulafehérvári székesegyház. Akadémiai Kiadó, Budapest.

F

Farbaky, Péter (2002) Szatmári György, a mecénás : egy főpap műpártoló tevékenysége a Jagelló-kori Magyarországon. Művészettörténeti füzetek (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7948-0

G

Galavics, Géza (2024) Képtörténet és társadalomtörténet : Kora újkori nézőpontváltozások az európai és magyarországi cigányábrázolásokon. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-7451-96-6

Galavics, Géza (1971) Program és műalkotás a 18. század végén : egy festmény születése és fogadtatása. Művészettörténeti füzetek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Garas, Klára (1960) Franz Anton Maulbertsch. 1724-1796. Mit 332 Abbildungen und 16 Farbtafeln. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Garas, Klára (1957) Živopis' Vengrii v XVIII veke. Magyarországi barokk festészet (oroszul) (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Genthon, István (1927) Magyar művészek Ausztriában a mohácsi vészig. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Gerevich, László (1971) The art of Buda and Pest in the Middle Ages. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gervers-Molnár, Vera (1972) A középkori Magyarország rotundái. Művészettörténeti füzetek (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Glatz, Károly (1929) Velence múltja és művészete. Kincsestár (58.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

H

Haraszti, Emil (1937) A tánc története. Kincsestár (54.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Hekler, Antal (1942) Hekler Antal válogatott kisebb dolgozatai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hekler, Antal (1928) A Magyar Tudományos Akadémia és a művészettörténet. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hekler, Antal (1935) A magyar művészet története. Könyvbarátok Szövetsége, Budapest.

Hollingsworth, Mary (1995) Művészetek világtörténete : építészet, festészet, szobrászat. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6834-9

Hornyik, Sándor (2008) Avantgárd tudomány? : A modern természettudományos világkép recepciója Gyarmathy Tihamér, Csiky Tibor és Erdély Miklós munkásságában. Művészettörténeti füzetek (30). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8613-9

I

István, Mária (1996) Látványtervezés Németh Antal színpadán (1929-1944). Művészettörténeti füzetek (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7342-3

J

Jánosi, Béla (1914) Szerdahely György aesthetikája. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

K

Koczogh, Ákos (1938) Expresszionizmus. Minerva-könyvtár (120). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kovásznai, Viktória (1980) Reményi József éremművészete. Leíró katalógus, 1903-1977. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2041-9

Kádár, Zoltán (1978) Survivals of Greek zoological illuminations in Byzantine manuscripts. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1710-8

L

Lyka, Károly (1909) A művészet könyve. A műveltség könyvtára (7.). Athenaeum, Budapest.

M

Marosi, Ernő (1984) Die Anfänge der Gotik in Ungarn. Esztergom in der Kunst des 12-13. Jahrhunderts. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3101-1

Marosi, Ernő (1995) Kép és hasonmás : művészet és valóság a 14-15. századi Magyarországon. Művészettörténeti füzetek (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6893-4

Marosi, Ernő (2003) Művészettörténet – az emlékezés tudománya? | Art History – The Science of Remembering? In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 1 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 81-97. ISBN 963 09 45 00 2

Meller, Simon (1915) Az Esterházy képtár története. Országos Magyar Szépművészeti Múzeum, Budapest.

Mihalik, József (1901) A zománcz. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (63/64.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Mojzer, Miklós (1982) Pictures, sculptures and tapestries from the Christian Museum Esztergom. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2848-7

Myskovszky, Viktor (1879) Bártfa középkori műemlékei. A Szent Egyed templomának műrégészeti leírása. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

N

Narantuya, T. and Shur, B. (2010) Masterpieces of Nomadic Mongolia. Collections of Gansukh Sodnom. Ulaanbaatar Print Co. Ltd., Ulaanbaatar. ISBN 97899929-61-44-5

O

Otte, Johann Heinrich (1875) A középkori egyházi művészet kézikönyve Otte Henrik nyomán. Hunyadi Mátyás Nyomda, Budapest.

P

Pigler, Andor (1967) Katalog der Galerie alter Meister 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pogányné Balás, Edith (1980) The influence of Rome's antique monumental sculptures on the great masters of the Renaissance. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1682-9

Poszler, György (2002) Művészetek. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-345-9

Péteri, Éva (2003) Victorian Approaches to Religion as Reflected in the Art of the Pre-Raphaelites. Philosophiae Doctores (19). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7947-2

R

Radocsay, Dénes (1954) A középkori Magyarország falképei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radocsay, Dénes (1967) A középkori Magyarország faszobrai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radocsay, Dénes (1955) A középkori Magyarország táblaképei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Roskó, Gábor and Turán, Tamás (2004) Képfogyatkozás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-OS-8022-5

Rómer, Ferencz Flóris (1874) Régi falképek Magyarországon. Eggenberger, Budapest.

Rózsa, György (1998) Grafikatörténeti tanulmányok : fejezetek a magyar vonatkozású grafikai ábrázolások múltjából. Művészettörténeti füzetek (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7508-6

Rózsa, György (1973) Magyar történetábrázolás a XVII. században. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rózsa, György (1987) Schlachtenbilder aus der Zeit der Befreiungsfeldzüge. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4471-7

S

Sebeok, Thomas Albert (1983) A művészet előzményei. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3367-7

Sisa, József (1994) Szkalnitzky Antal: egy építész a kiegyezés korabeli Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6760-1

Soltész Zoltánné Juhász, Erzsébet (1961) A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence (1937) Bevezetés a zenetörténetbe. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Szabó, Júlia (1971) A magyar aktivizmus története. Művészettörténeti füzetek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

T

Taine, Hippolyte Adolphe (1924) A görög művészet bölcselete. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Tombor, Ilona (1968) Magyarországi festett famennyezetek és rokonemlékek a XV -XIX. századból. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tímár, Árpád (2000) Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-236-3

V

Vayerné Zibolen, Ágnes (1973) Kisfaludy Károly : a művészeti romantika kezdetei Magyarországon. Művészettörténeti füzetek (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Villani, Lajos (1939) A renaissance úttörői. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Voit, Pál (1982) Franz Anton Pilgram. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2780-4

Z

Zádor, Anna (1960) Pollack Mihály. 1773-1855. Akadémiai Kiadó, Budapest.

This list was generated on Sun May 19 10:29:40 2024 CEST.