REAL-EOD

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BL Religion / vallás"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Ő
Number of items at this level: 165.

A

Ajkay, Alinka (2013) Egy hipotézis és néhány bizonyság. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 13-18. ISBN 978-963-87596-6-5

B

Bajáki, Rita (2013) Mit üzen Pázmány? In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 19-24. ISBN 978-963-87596-6-5

Ballagi, Géza (1903) Az 1848 XX. törvényczikk a történelem világánál. Politzer Zsigmond és Fia, Budapest.

Ballagi, Mór (1879) Emlékbeszéd Székács József t. tag fölött. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Ballagi, Mór (1867) A protestantismus harca az ultramontanismus ellen. Osterlamm Károly, Pest.

Balázs, Mihály (2013) Forgách Imre és Béza levélváltása. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 25-30. ISBN 978-963-87596-6-5

Balázsovits, Odoricus (1869) Brevis historia conventuum ordinis S. Fancisci Seraphici reformatae provinciale S. Mariae Hungariae, ex authenticis fontibus in archivo provincia existentiba deducta. Typographia Mayer, Posonii.

Barna, Ferdinánd (1879) A mordvaiak pogány istenei és ünnepi szertartásai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1881) Ősvallásunk főistenei. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1881) Ősvallásunk kisebb isteni lényei és áldozati szertartásai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1885) A votjákok pogány vallásáról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bartalus, István (1869) A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 8). Eggenberger, Pest.

Barthélemy-Saint Hilaire, Jules (1890) A philosophia viszonya a természettudományokhoz és a valláshoz. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bartók, István (2013) "Stabat mater" (?) — Jegyzetek egy Pázmány-prédikációhoz. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 35-40. ISBN 978-963-87596-6-5

Bene, Sándor (2013) Andreas Pannonius lélekfelfogásának forrásaihoz — Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerum. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 49-76. ISBN 978-963-87596-6-5

Bitskey, István (2013) Pázmány prédikációi és a Tridentinum. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 77-86. ISBN 978-963-87596-6-5

Blum, Paul Richard (2013) Péter Pázmánys Seelenlehree. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 87-94. ISBN 978-963-87596-6-5

Bogisich, Mihály (1886) Szegedi Ferencz Lénárt egri püspök énekes könyve 1674. év. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bogár, Judit (2013) Pázmány Péter alakja a 18. századi protestáns irodalomtörténet-írásban. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 95-102. ISBN 978-963-87596-6-5

Bunyitay, Vincze (1883) A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. [Szerző], Nagyvárad.

Bálint, Gábor (1876) A mandsuk szertartásos könyve. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bán, Izabella (2013) Pázmány bűnbánati zsoltárai a prédikációk tükrében. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 31-34. ISBN 978-963-87596-6-5

Báthory, István (1984) Ecsedi Báthory István meditációi. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára ; József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Budapest ; Szeged. ISBN 963-7301-54-2

Báthory, Orsolya (2013) A lúd, a hattyú és a Felelet. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 41-48. ISBN 978-963-87596-6-5

Bíró, Vencel (1931) A kolozsmonostori belső jezsuita rendház és iskola Bethlen és Rákóczy fejedelmek idejében. Erdélyi tudományos füzetek (35.). Minerva, Kolozsvár.

Bósz, Egyed (1911) Az egresi ciszterci apátság története. Művelődéstörténeti értekezések (49). Stephaneum, Budapest.

C

Csorba, Dávid (2013) Kálvinista Kalauzok. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 103-112. ISBN 978-963-87596-6-5

Csörsz, Rumen István (2013) Gúnyos-gúnytalan — Közelítések a 18. századi magyar közköltészet humorához. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 113-120. ISBN 978-963-87596-6-5

D

Di Francesco, Amedeo (2013) Pázmány képe Márai Sándor műveiben. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 121-128. ISBN 978-963-87596-6-5

Dán, Róbert (1982) Matthias Vehe-Glirius: life and work of a radical antitrinitarian with his collected writings. Studia humanitatis (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2510-0

Dóbék, Ágnes (2013) Pázmány-recepció és intertextualitás XX. századi művekben. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 129-138. ISBN 978-963-87596-6-5

Döbrentei, Gábor (1840) Régi magyar nyelvemlékek : Kinizsy Pálné Magyar Benigna imádságos könyve. Vegyes tárgyu régi magyar iratok, 1342-1599. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Döbrentei, Gábor (1838) Régi magyar nyelvemlékek : Temetési beszéd és könyörgés. O Testamentomi néhány könyv, Bécsi codex. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

dr. Gulyás, József (1942) A sárospataki református templom. UNSPECIFIED.

E

Erdélyi, László (1930) Szent Imre és kora. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Ervin, Gábor (1931) Széchenyi vallásossága. In: Jubileumi évkönyv. 1831-1931. Magyar Egyházirodalmi Iskola, Budapest, pp. 241-259.

Eötvös, Károly Lajos (1889) Az egyházi közigazgatás kézikönyve. Hornyánszky Viktor, Budapest.

F

Finta, Gábor (2013) A múlt különbözősége — Babits Mihály Októberi ájtatosság. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 159-166. ISBN 978-963-87596-6-5

Forgó, András (2013) Pázmány Péter a 18. század végi vallásügyi vitában — Egy röpirat tanulságai. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 167-170. ISBN 978-963-87596-6-5

Fraknói, Vilmos (1901) Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szentszékkel. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1921) Martinovics élete. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1868) A pesti magyar királyi egyetem katholikus jelleme. Noséda Gyula Nyomdája, Pest.

Frisch, Ármin (1903) Szemelvények a prófétai könyvekből. Bevezetéssel, tárgyi és nyelvi magyarázatokkal. Vallástani Iskolakönyvek (2). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Frojimovics, Kinga (2006) Neológ (kongresszusi) és Status Quo ante rabbik Magyarországon 1869-től napjainkig. Hungaria Judaica (19). MTA Judaisztikai Kutatóközpont, Budapest.

Fustel de Coulanges, Numa Denis (1883) Az ókori község : tanulmány a görög és római vallásról, jogról és intézményekről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Garay, Alajos and Sohlya, Antal and Engeszer, Mátyás (1860) Temetési gyászénekek a szokásos egyházi imák és sz. szertartásokkal. Emich Gusztáv, Pest.

Goldziher, Ignác (1884) A muhammedán jogtudomány eredetéről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Goldziher, Ignác (1873) A nemzetiségi kérdés az araboknál. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (III. 8). Eggenberger, Budapest.

Guitman, Barnabás (2013) Szükségesnek tartotta-e Pázmány Péter Erdély önálló államiságát? In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 177-182. ISBN 978-963-87596-6-5

Gábor, Csilla (2013) Elmélet a gyakorlatban: Pázmány prédikációja az elmélkedésről és az imádságról. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 171-176. ISBN 978-963-87596-6-5

Gönczy, Pál (1860) Egy protestáns gymnasium terve. Osterlamm Károly, Pest.

H

H. Kakucska, Mária (2013) Vivesz János Lajos, Pázmány Péter, Juan Luis Vives (Orczy Lőrinc) és Hargittay Emil. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 225-230. ISBN 978-963-87596-6-5

Hahn, István (1985) Álomfejtés és társadalmi valóság : Artemidorus Daldianus mint társadalomtörténeti forrás : Akadémiai székfoglaló : 1982. december 22. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3981-0

Hapák, József and Takács, Béla (1991) "Uram, hajlékodat, szeretem házadat..." : Református művészet Magyarországon. Officina Nova, Budapest. ISBN 963 7836 24 1

Hatala, Péter (1875) Az én hitvallásom. Vodianer Nyomda, Budapest.

Horváth, Csaba Péter (2013) Hogyan írt prédikációt Telegdi Miklós és Pázmány Péter? In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 183-192. ISBN 978-963-87596-6-5

Horváth, Cyrill (1908) Joannes Vercellensis és a magyar Margit-legenda. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (20. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Kornélia (2013) A nyelv reflexiója az irodalmi szövegben (Ottlik Géza Minden megvan). In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 193-198. ISBN 978-963-87596-6-5

Hubert, Ildikó (2013) Szaicz Leó, Szép és ritkább magyar mondások. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 199-206. ISBN 978-963-87596-6-5

Huszár, Gál (1986) A keresztyéni gyülekezetben való isteni dícséretek és imádságok (Komjáti 1547). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 20 4

I

Illik, Péter (2013) „Kétszáz ezer Magyar héjával vagyon Magyar Ország ez tizenhárom esztendő alatt...” — Apokaliptikus túlzás vagy szomorú realitás? In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 207-210. ISBN 978-963-87596-6-5

J

J. Újváry, Zsuzsanna (2013) „De látom az Isten igéjének éhségét” — Adatok a szatmári jezsuita misszió rendházalapításának történetéhez. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 449-460. ISBN 978-963-87596-6-5

Jelenits, István (2013) Pázmány és Szent Tamás imádságai. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 211-218. ISBN 978-963-87596-6-5

Juhász, Szandra (2013) Két „kompilációs” levél a Lochner-hagytékban. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 219-224. ISBN 978-963-87596-6-5

Jung, Carl Gustav (1992) Válasz Jób könyvére. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6215-4

K

Kardeván Lapis, Gergely (2013) Ha úr ír — Egy századvégi hírlapi vita mentalitástörténeti nézőpontból. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 231-242. ISBN 978-963-87596-6-5

Karácsonyi, János (1929) Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém.

Kazaly, Imre (1882) A katholikus egyházjogtan kézi könyve, különös tekintettel Magyarország jogi viszonyaira. Serédy Könyvnyomda, Vác.

Kecskeméti, Gábor and Szekler, Enikő (2013) Egy Pázmány-exemplum filológiai háttere és intertextuális kapcsolatai. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 243-246. ISBN 978-963-87596-6-5

Kiczenko, Judit (2013) Arany János és a Szent István-rend. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 247-258. ISBN 978-963-87596-6-5

Kilián, István (2013) Pázmány és színjáték. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 259-282. ISBN 978-963-87596-6-5

Klestenitz, Tibor (2016) Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1900-1913. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest.

Knapp, Éva (2013) Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának kötetei a budapesti Egyetemi Könyvtárban. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 283-304. ISBN 978-963-87596-6-5

Koltai, Kornélia (2011) Péchi Simon kiadatlan Biblia-fordítása (1634). Hungaria Judaica (23). MTA Judaisztikai Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-963-87162-2-4

Kornis, Gyula (1935) Pázmány személyisége. Franklin-Társulat, Budapest.

Kovács, Eszter (2014) A Makula nélkül való tükör cseh forrásai. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (9). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-212-6

Krohn, Gyula (1908) A finnugor népek pogány istentisztelete. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (73). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kállay, Ferencz (1861) A pogány magyarok vallása. Lauffer és Stolp, Pest.

Kálmány, Lajos (1885) Boldogasszony ősvallásunk istenasszonya. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Késmárky, István (1896) Az esztergomi érseknek, mint Magyarország primásának jogai és kiváltságai : egyházjogi és közjogi tanulmány. Franklin-Társulat, Budapest.

Kónya, István (1979) Kálvinizmus és társadalomelmélet. A kálvini szociális doktrína teológiai-elméleti alapjainak bírálata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1596-2

Kónya, István (1988) A „keskeny úton” a „szolgáló egyház” felé. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4709-0

Körmendy, Kinga (1979) A Knauz-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház középkori könyvtárának sorsa. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (7/82). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 31 3

L

Loyolai, Ignác, Szent (2013) Loyolai Szent Ignác, lelkigyakorlatok (Magyar fordítás 1663-ból). Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 2 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-126-6

Lukács, József (1985) A mítosz ideje : Akadémiai székfoglaló : 1983. május 26. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4016-9

Lukács, László (1989) A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus, 1649-1773. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (25). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-796-3

Lányi, Károly (1866) Lányi Károly magyar egyháztörténelme. Horák Egyed Nyomda, Esztergom.

Lázár, István Dávid (2013) Szántó (Arator) István SJ tevékenysége a római Collegium Hungaricum megalapításában. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 305-310. ISBN 978-963-87596-6-5

M

Maczák, Ibolya (2013) Három ómódi hattyú — Pázmány Péter alakja a kortárs szépirodalomban. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 311-314. ISBN 978-963-87596-6-5

Magyari, István (1911) Az országokban való sok romlásoknak okairól : Sárvár 1602. Régi magyar könyvtár (27). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Manheim, József (1868) Zsoltárok : templomi és iskolai használatra. Schlossberg Jakab, Bécs.

Martí, Tibor (2013) Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek nemzetközi és hazai kapcsolatrendszeréhez: Három kiadatlan Pázmány-levél. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 315-322. ISBN 978-963-87596-6-5

Medgyesy S., Norbert (2013) Fidelis defensor, Patriae, Deo, Imperatori ac Populis — Iskoladráma Pázmány kortársáról, Esterházy Miklós nádorról. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 323-330. ISBN 978-963-87596-6-5

Menyhárt, János (1886) Az apostoli levelek. [s.n.], Debreczen.

Mihalovics, Ede (1900) A katholikus predikáczió története Magyarországon. Stephaneum, Budapest.

Mátyás, Flórián (1897) Pogány szokások őseinknél : Roger és Tamás esperesek a nagy tatárjárásról. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 2). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest.

Mátyás, Flórián (1900) Sz. László és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián (1858) Észrevételek finnező véleményre a magyar ősvallásról, nyelvészeti viták, és ujabb magyar-árja nyelvhasonlatok. Lyceum Nyomda, Pécs, Pécsett.

Mészáros, Gyula (1909) A csuvas ősvallás emlékei czímű nagyobb tanulmányom bevezető része. Franklin, Budapest.

N

Nagy, Sándor (1884) Szombatos codexek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Nisard, Désiré (1875) Tanulmányok a renaissance és a reformátió korából: Erasmus, Morus Tamás, Melanchton. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Nádor, Judit (2007) Sámánság: a művelés művészete. Akadémiai kiskönyvtár . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-85118

Némethy, Ludovicus (1894) Series parochiarum et parochorum Archi-dioecesis Strigoniensis. Buzárovits Gusztáv, Strigonii.

O

Otte, Johann Heinrich (1875) A középkori egyházi művészet kézikönyve Otte Henrik nyomán. Hunyadi Mátyás Nyomda, Budapest.

P

Pais, Dezső (1975) A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0707-2

Pais, István (1974) Ember és vallás. Adalékok a vallás kritikájához és struktúrájához. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0213-5

Pauler, Ákos (1926) Anaxagoras Istenbizonyítéka. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pirnát, Antal (1961) Die Ideologie der Siebenbürger Antitrinitarier in der 1570-er Jahren. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Prohászka, Ottokár (1907) Modern katholicizmus. Szent István Társulat, Budapest.

Pécsi, Lukács (ford.) (1988) Szent Ágoston doktornak elmélkedő, magánbeszélő és naponként való imádsági. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára : MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 963 7302 44 1

R

Radvánszky, Anikó (2013) „Hol vagytok Lutheránusok, hogy protestáljatok?” — Adalék az eperjesi vésztörvényszék történetéhez Zrínyi Ilona Radvánszky Jánosnak címzett levele alapján. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 337-352. ISBN 978-963-87596-6-5

Radványi, Ladislaus (1985) Der Chiliasmus : Ein Versuch zur Erkenntnis der chiliastischen Idee und des chiliastischen Handelns. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (6). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-6589-9

Ravasz, László (1928) Pál Athénben : székfoglaló. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Reiner, János (1903) Az egyházi házasságkötési jogtörténelmi alapjai. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rohoska, József (1905) A reformáció vallástörténeti jelentősége. Sárospataki teológiai egylet, Sárospatak.

Réger, Ádám (2013) Réger Ádám: Pázmány-hivatkozások Kájoni János Hymnariumában. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 353-366. ISBN 978-963-87596-6-5

Révész, Imre (1932) A reformáció. Kincsestár (74.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

S

Schiller, Vera (2020) Az emberáldozat megítélésének változatai. In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 193-203. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

Simor, János (1867) A főméltóságú herczeg-primásnak három irata és függelékül b. Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ... levele a herczeg-primáshoz. Szent István Társulat, Pest.

Sipos, Lajos (2013) Babits Mihály és az „ellenkultúra” képviselői a Tanácsköztársaságban. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 367-374. ISBN 978-963-87596-6-5

Sohm, Rudolph (1922) Rövid egyháztörténet. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Solymossy, Sándor (1991) A "vasorrú bába" és mitikus rokonai : válogatott tanulmányok. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5831-9

Staud, Géza (1984) A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai 1561-1773. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 15 8össz.

Sykes, Norman (1950) Daniel Ernst Jablonski and the Church of England : A Study of an Essay towards Protestant Union. S.P.C.K., London.

Sylvester, János (1960) Sylvester János Új testamentum : Újsziget 1541. Bibliotheca Hungarica antiqua . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Ferenc SJ (2013) Szent Bernát hatása Pázmány misztikájára. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 375-384. ISBN 978-963-87596-6-5

Szabó, Imre (1872) Emlékbeszéd Bitnicz Lajos felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 3). Eggenberger, Pest.

Szabó, Vendel (1931) A pápaság. Kincsestár (75.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szabó T., Attila (1929) Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI-XIX. századi kéziratos énekeskönyvei. Erdélyi tudományos füzetek (20). Lapkiadó Nyomdai Műintézet R.-T., Cluj-Kolozsvár.

Szegedi, Gergely (1893) Szegedi Gergely énekes könyve 1569-ből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szelestei N., László (2013) Adatok Pázmány Péter prédikációinak 17. századi használatához, I. — Kuzmics Péter kanonok Szent György-napi prédikációja. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 385-394. ISBN 978-963-87596-6-5

Szelestei Nagy, László (2013) Irodalom és lelkiség. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (6). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-180-8

Szelestei Nagy, László (2014) Magyar bencések prédikációi a 17–18. század fordulóján. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 3 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-126-6

Szilády, Áron (1880) Temesvári Pelbárt élete és munkái. Franklin-Társulat, Budapest.

Szilágyi, András (2013) Illusztrált díszcímlapok Pázmány Péter Kalauz című művéhez és Káldi György bibliafordításához. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 395-408. ISBN 978-963-87596-6-5

Szilágyi, Ferenc (1873) Rajzok Erdély államéletéből a XVIII. században. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 5). Eggenberger, Pest.

Székely, István (1923) Az apokalyptika a világirodalomban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Séda, Ernő (1874) A központi növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolájának története. Hunyadi Mátyás Nyomda, Budapest.

T

T. Erdélyi, Ilona (2013) Peregrináció és tudásvágy — Somosi János sárospataki tanár úti naplója 1814-ből. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 139-146. ISBN 978-963-87596-6-5

T. Fazakas, Gergely and Tamás–Száraz, Orsolya (2013) „a’ mint ezt Pázmány Péter Cardinál szépen meg mutattya” — Kolosvári Pál és a Haller György felett mondott halotti prédikációja (1630). In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 147-158. ISBN 978-963-87596-6-5

Takács, Béla (2005) Debrecen Vonzásában : Egyháztörténeti, várostörténeti ipartörténeti találmányok. UNSPECIFIED, Debrecen. ISBN 963 219 960 X

Takács, Béla (1983) Református templomaink úrasztali terítői. Református Zsinat Iroda Sajtóosztálya, Budapest. ISBN 963 300 095 5

Tarjányi, Eszter (2013) Ars poetica-szerű szonettek, szonett-szerű ars poeticák — Arany János: Az ihlet perce és a Naturam furcâ expellas. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 409-424. ISBN 978-963-87596-6-5

Telegdi, Miklós (1884) Az keresztyensegenec fondamentomirol való röuid koenywechke : ki az Szent irasnac kueloemb kueloemb heleiboel, kerdes és feleles keppen irattatot es Telegdi Miklós mester altal, Deac nyelwboel Magyar nyelwre forditatot : Bechben niomtattatot Raphael Hofhalter altal: vrunc szuletese vtan 1562. esztendoeben. Franklin, Budapest.

Tessore, Dag (2004) A háború misztikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8142-6

Teszelszky, Kees (2013) A magyar toposzok használata a kora újkori Németalföldön — Szent Gellért, Szent István, Szűz Mária és a magyar korona megjelenése a németalföldi irodalomban. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 425-434. ISBN 978-963-87596-6-5

Thimár, Attila (2013) „A méret a lényeg?” — Gondolatok a Kalauz könyvformájáról. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 435-440. ISBN 978-963-87596-6-5

Trencsényi Waldapfel, Imre (1981) Vallástörténeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2613-1

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1966) Untersuchungen zur Religionsgeschichte. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1960) Vallástörténeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tusor, Péter (2013) Ki lehetett Pázmány jezsuita feljelentője? In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 441-448. ISBN 978-963-87596-6-5

Tárkányi, Béla (1868) A legújabb magyar szentírásról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 3). Eggenberger, Pest.

Török, Péter (2004) Magyarországi vallási kalauz, 2004. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8112-4

V

Varga, Imre (1989) A magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-45-X

Voigt, Vilmos (2013) Meglepetés: Pázmány imádságos könyvének proverbium-használata. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 481-488. ISBN 978-963-87596-6-5

Volf, György (1879) Bátori László és a Jordánszky-codex bibliafordítása. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Vámos, Hanna and Vadai, István (2013) Pázmány Péter és I. Rákóczi György titkosírása. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 461-480. ISBN 978-963-87596-6-5

W

Wesselényi, István (1990) Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertje. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (28). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-801-3

Williams, Glen Garfield (1955) The theology of Barnardino Ochino. UNSPECIFIED.

Willmann, Otto (1935) Didaktika : a műveltség, művelődés és oktatás elmélete. Katholikus Középiskolai Tanáregyesület, Budapest.

Z

Zeller, Árpád (1894) A magyar egyházpolitika 1847-1894 : a vallásszabadság, a polgári házasság, a katholikus autonomia, az alapok és alapitványok s egyéb egyházpolitikai kérdések történelmi feljődése hazánkban. Boruth E. Könyvnyomdája, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1908) Az 1848-iki vallásügyi törvényczikk története. Luthertársaság , Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1880) A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a reformátiótól kezdve. Franklin, Budapest.

Á

Ágoston, Péter (1909) A szekularizáció. Deutsch Zsigmond és Társa, Budapest.

Ő

Őze, Sándor (2013) A nem birodalmi német protestantizmus álláspontja a török kérdésben a reformáció első időszakában. In: Pázmány nyomában : Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft., Vác, pp. 331-336. ISBN 978-963-87596-6-5

This list was generated on Tue Apr 23 17:46:48 2024 CEST.