REAL-EOD

Items where Year is 1984

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 106.

Pomogyi, Piroska, ed. (1984) A Balaton kutatás újabb eredményei : [A Környezetvédelmi- és Tájhasznosítási Koordinációs Tanács közleményei]. Magyar Tudományos Akadémia, Veszprém. ISBN 963-7121-04-8

Dezsényi, János and Fekete, Antal, eds. (1984) Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Hegymászó Szakosztályának 1983. évi működéséről. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest.

Berlász, Jenő and Keveházi, Katalin and Monok, István and Varga, András, eds. (1984) A Dernschwam-könyvtár : egy magyarországi humanista könyvjegyzéke. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (12). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-187-6

Berlász, Jenő and Keveházi, Katalin and Monok, István and Varga, András, eds. (1984) Die Bibliothek Dernschwam : Bücherinventar eines Humanisten in Ungarn. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez . József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-493-X

Terjék, József, ed. (1984) Emlékek Kőrösi Csoma Sándorról : levelek, okiratok, emlékezések. Kőrösi Csoma Társaság : MTA Könyvtár, Budapest. ISBN 963-01-5537-0

Compton, Paul Alwyn and Pécsi, Márton, eds. (1984) Environmental management : British and Hungarian case studies. Studies in geography in Hungary (16.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3696-X

Mesterházi, Miklós and Mezei, György, eds. (1984) Ernst Bloch und Georg Lukács Dokumente zum 100. Geburtstag. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (4). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest. ISBN 963-01-5472-2

Oláh, János, ed. (1984) Fish, pathogens and environment in European polyculture : [proceedings of an international seminar june 23-27, 1981, Szarvas, Hungary]. Symposia biologica Hungarica (23.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3614-5

Enyedi, György and Pécsi, Márton, eds. (1984) Geographical essays in Hungary. Elmélet, módszer, gyakorlat (29). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7322-24-8

Bolla, Kálmán, ed. (1984) Kempelen emlékezete : írások és megemlékezések Kempelen Farkas születésének 250. évfordulójára. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (13). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8461 19 5

Pécsi, Márton, ed. (1984) Lithology and stratigraphy of loess and paleosols : 11th INQUA Congress, Moscow : Proceedings of the symposium. Elmélet, módszer, gyakorlat (30.). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Gregorovicz, Anikó, ed. (1984) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1983. évi beszámoló jelentése és 1984. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Sikos T., Tamás, ed. (1984) Matematikai és statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségei a területi kutatásokban. Földrajzi tanulmányok (19.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3442-8

Trón, Lajos, ed. (1984) Membrane dynamics and transport of normal and tumor cells : International Symposium 6-10 July, 1983, Debrecen, Hungary. Symposia biologica Hungarica (26). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3889-X

István, Lajos and Kovács, István, eds. (1984) Monoklonalis antitestek : VEAB-Symposion, Szombathely, 1984. febr. 17. [VEAB], Veszprém.

Kalász, Huba, ed. (1984) New approaches in liquid chromatography : proceedings of the 2nd Annual American - Eastern European symposium on advances in liquid chromatography : Szeged, Hungary, June 16-18, 1982. Symposia biologica Hungarica (24.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3555-6

Demetrovics, János and Kelemen, Jozef, eds. (1984) Proceedings of the 3rd International meeting of young computer scientists : held at Smolenice Castle, October 22-26, 1984. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (158). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-175-7

Elődi, Pál, ed. (1984) Proteinase action : proceedings of the international workshop August 29-31 1983 Debrecen, Hungary. Symposia biologica Hungarica (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3887-3

Petróczy, Judit, ed. (1984) Publikációk = publications : 1983. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (165). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-184-6

Rétvári, László, ed. (1984) Természeti erőforrások : kutatási eredmények összefoglalása. Elmélet, módszer, gyakorlat (32). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Tózsa, István, ed. (1984) Tájmodellek. Földrajzi dokumentáció (8). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7322-22-1

Braun, Tibor and Bujdosó, Ernő, eds. (1984) A tudományos kutatás minősége. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának informatikai és tudományelemzési sorozata, 4 . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-61-5

Endrei, Walter and Filyó, Mihály and Gazda, István and Palló, Gábor and Sipka, László and Zika, Klára, eds. (1984) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban : 1985. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Balázs, Sándor (1984) Az ehető gombák termesztésének helyzete és lehetőségei : akadémiai székfoglaló, 1983. január 14. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3693-5

Barta, György (1984) A földmag néhány sajátsága a Föld erőtereinek vizsgálata alapján : akadémiai székfoglaló : 1983. február 7. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3853-9

Bencze, Gyula (1984) On the treatment of exchange effects in direct reactions. KFKI Reports (84-122). MTA KFKI.

Berlász, Melinda (1984) Lajtha László. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3519-X

Bertók, Péter (1984) A system for monitoring the machining operation in automatic manufacturing systems. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (159). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-178-1

Borzsák, István (1984) A Nagy Sándor-hagyomány Magyarországon : akadémiai székfoglaló, 1983. jan. 24. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3675-7

Bozóky, László (1984) A megengedhető sugárterhelés szabályozásának elvi és gyakorlati kérdéseiről : akadémiai székfoglaló, 1983. febr. 16. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3692-7

Báthory, István (1984) Ecsedi Báthory István meditációi. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára ; József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Budapest ; Szeged. ISBN 963-7301-54-2

Béll, Béla (1984) A légáramlás éghajlati jellegzetességei a Kárpát-medence térségében : akadémiai székfoglaló : 1983. január 17. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3695-1

Bökönyi, Sándor (1984) Animal Husbandry and Hunting in Tác-Gorsium : The Vertebrate Fauna of a Roman Town in Pannonia. Studia Archaeologica (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 3152 6

Csapodi, Csaba (1984) A budai királyi palotában 1686-ban talált kódexek és nyomtatott könyvek. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (15/90). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 59 3

Csikós-Nagy, Béla (1984) Az értéktörvény szerepe a szocialista gazdaságban : akadémiai székfoglaló 1982. november 8. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3620-X

Csőke, Antal and Prohászkáné Longer, Gizella and Nagy, Árpád (1984) Teljesértékű keveréktakarmányok és tápkoncentrátumok sótartalmának új módszerű meghatározása. KFKI Reports (84-42). MTA KFKI.

Damjanovich, Sándor (1984) Makromolekuláris dinamika és információtranszfer : akadémiai székfoglaló 1982. október 5. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3548-3

Deme, Sándor and Fehér, István and Láng, Edit and Rónaky, József (1984) A kar adatszalagok feldolgozása a nemesgázcsóva GM-detektorral való kimutatására. KFKI Reports (84-40). MTA KFKI.

Deák, István and Hoffer, János and Mayer, János and Németh, Ágoston and Potecz, Béla and Prékopa, András and Strazicky, Beáta (1984) Termikus erőműveken alapuló villamosenergia-rendszerek rövidtávú, optimális, erőművi menetrendjének meghatározása hálózati feltételek figyelembevételével. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (155). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-172-2

Dimény, Imre (1984) A mezőgazdasági gépesítésfejlesztés eredményei és új irányai : akadémiai székfoglaló 1982. december 1. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3619-6

Diósi, Lajos and Lukács, Béla (1984) Covariant evolution equation formalism for the thermodynamic fluctuations. KFKI Reports (84-72). MTA KFKI.

Dús, Magdolna and Ézsöl, György and Perneczky, László and Szabados, László (1984) Az SSYST programrendszer alkalmazási tapasztalatai. KFKI Reports (84-11). MTA KFKI.

Egeli, György (1984) Kritikus kiömlési modellek és a gőz-szeparáció problémái. KFKI Reports (84-12). MTA KFKI.

Egeli, György and Dús, Magdolna and Perneczky, László and Szabados, László (1984) A CONTEMPT-LT/026 és TRACO-V kódok összehasonlító vizsgálata. KFKI Reports (84-14). MTA KFKI.

Enyedi, György (1984) Az urbanizációs ciklus és a magyar településhálózat átalakulása : akadémiai székfoglaló 1982. december 6. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3674-9

F. Csanak, Dóra (1984) Fülep Lajos kéziratos hagyatéka (Ms 4552 - Ms 4609). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (15). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-00-X

Flerkó, Béla (1984) LH - RH neuronrendszer : akadémiai székfoglaló : 1983. március 15. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3916-0

Fráter, Jánosné (1984) Az Akadémiai Könyvtár iratai 1831 - 1949 (K 801 - K 940). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (14). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-00-X

Füstöss, László (1984) Ortvay Rudolf. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3520-3

Grasselly, Gyula (1984) A geokémiai kutatások helyzete és lehetőségei : akadémiai székfoglaló 1983. március 14. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3673-0

Gránásy, László and Mészáros, György (1984) Models for continuos casting of metallic glass ribbons. KFKI Reports (84-60). MTA KFKI.

Góczán, László (1984) A természeti környezet tényezőinek relatív értékelése. Elmélet, módszer, gyakorlat (31.). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7322-32-9

Hannák, László (1984) Többértékű logikák szerkezetéről. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (161). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-180-3

Hazai, György (1984) Fejlődési korszaktípusok és területi variánsok viszonya a török nyelv történetében : akadémiai székfoglaló : 1983. május 23. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3866-0

Ho Ngoc, Luat (1984) A geometriai programozás fejlődései és megoldási módszerei. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (157). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-174-9

Iglói, Ferenc (1984) Hamiltonian studies of the two dimensional n-component cubic model 1. KFKI Reports (84-128). MTA KFKI.

Iglói, Ferenc (1984) Hamiltonian studies of the two dimensional n-component cubic model. 2. KFKI Reports (84-129). MTA KFKI.

Kalavszky, Dezső (1984) Meleghengerművi villamos hurokemelő hajtás vizsgálata : Egyetemi doktori disszertáció. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (163). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-182-X

Knuth, Előd (1984) Specifikációs adatbázis modellek. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (164). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-183-8

Kocsis, József and Fetisov, V. A. (1984) Gibkie avtomatizirovannye sistemy : nadežnostʹ i problemy upravleniâ. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (162). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-181-1

Kornai, János (1984) Bürokratikus és piaci koordináció : akadémiai székfoglaló : 1983. április 16. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3865-2

Kovács, Ferenc (1984) Az állathigiénia szerepe az állati eredetű élelmiszerek termelésében : akadémiai székfoglaló 1982. december 3. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3654-4

Kozák, Istvánné and Csalog, Zsolt and Babus, Endre and Gáti, Zoltán and Mészáros, Ágnes and Havas, Gábor and Réger, Zita and Tauber, István and Vágh, Mária (1984) Cigányügyi tanulmányok és dokumentumok. Szociálpolitikai Értesítő (1984/2). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

Kulcsár, Kálmán (1984) A jogfejlődés sajátosságai: a jog mint eszköz : akadémiai székfoglaló : 1983. június 13. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3864-4

Kálmán, Béla (1984) Szövegtan és tipológia : akadémiai székfoglaló, 1983. február 21. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3694-3

Lukács, Dezső (1984) Ifj. Entz Géza. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3521-1

Michelberger, Pál (1984) Járműgyártás és járműdinamikai kutatások : akadémiai székfoglaló : 1983 március 1. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3856-3

Mészáros, Attila (1984) Gupta-Bleuer quantisation of the free massless spin 2 field. KFKI Reports (84-70). MTA KFKI.

Mészáros, Attila (1984) On the Einstein-Cartan's theory of gravitation. KFKI Reports (84-64). MTA KFKI.

Mészáros, Attila (1984) On the identification of gravitation with the massles spin 2 field. KFKI Reports (84-62). MTA KFKI.

Mészáros, Attila (1984) A finite quantum gravity. KFKI Reports (84-63). MTA KFKI.

Nagy, György and Deme, Sándor (1984) NaI/Tl/ detektor alkalmazása a radioaktív nemesgázcsóva kimutatására. KFKI Reports (84-49). MTA KFKI.

Nagy, Károly (1984) Az elektromágneses sugárzás kvantumelmélete anizotrop közegekben : akadémiai székfoglaló : 1982. szeptember 29. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3915-2

Nagy, Péter (1984) Az Árgirus-kérdéshez : egy megközelítési kísérlet körvonalai : akadémiai székfoglaló, 1982. november 1. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3618-8

Náday, Károly and Sáfrán, Györgyi (1984) Történeti kutatások Kufsteinban. Czuczor Gergely rabsága | Historische Forschungen in Kufstein. Die Gefangenschaft von Gergely Czuczor. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (14/89). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-49-6

Németh, Géza and Páris, Gyula (1984) The Gibbs phenomenon in generalized Padé approximation. KFKI Reports (84-50). MTA KFKI.

Perneczky, László and Szabados, László and Tóth, Iván (1984) Különböző kis folyásos üzemzavari állapotok vizsgálata. KFKI Reports (84-15). MTA KFKI.

Perneczky, László and Szabados, László and Tóth, Iván (1984) A RELAP4/mod6 program alkalmazása a Paksi Atomerőműre, beleértve a mod6 és SSYST-2 együttes alkalmazását. KFKI Reports (84-13). MTA KFKI.

Peschka, Vilmos (1984) Gondolatok a jog sajátosságáról : akadémiai székfoglaló, 1983. június 22. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3855-5

Petrányi, Gyula (1984) Immunoplázia, immunotrófia, az immunológia másik oldala : akadémiai székfoglaló 1983. január 25. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3672-2

Potocky, László and Kovac, J. and Novák, Lajos and Kisdiné Koszó, Éva and Lovas, Antal (1984) Magnetic behaviour of iron-holmium-boron metallic glasses. KFKI Reports (84-109). MTA KFKI.

Prohászka, János (1984) Anyagminőség és termodinamikai bizonytalanság : akadémiai székfoglaló, 1983. április 20. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3621-8

Pázsit, Imre (1984) A stochastic approach to stationary two-phase flow. KFKI Reports (84-121). MTA KFKI.

Pór, Gábor and Izsák, Éva and Glokler, O. (1984) Izmerenie vlijanija kipenija na spektr nejtronnykh shumov v reaktore pod davleniem. KFKI Reports (84-48). MTA KFKI.

Radó, Péter (1984) Relációs adatbáziskezelő rendszerek összehasonlító vizsgálata. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (156). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-173-0

Ratkó, István (1984) Válogatott számítástechnikai és matematikai módszerek orvosi alkalmazásokban : Kandidátusi disszertáció. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (160). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-179-X

Révész, Pál (1984) Mennyire véletlen a véletlen? : akadémiai székfoglaló 1982. november 1. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3514-9

Rózsa, György (1984) The palace of the Hungarian Academy of Sciences. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 96 3 7301 534

Solymosi, Frigyes (1984) Katalitikus reakciók felületi köztitermékeinek kémiája : akadémiai székfoglaló : 1983. április 19. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3914-4

Staud, Géza (1984) A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai 1561-1773. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 15 8össz.

Szabó, Péter Pál and Pálfalvi, József (1984) Termolumineszcens detektorok gyorsneutron érzékenységének vizsgálata. KFKI Reports (84-36). MTA KFKI.

Szegi, Zsuzsa (1984) Computerized operational manual (COM) of nuclear power plants. KFKI Reports (84-68). MTA KFKI.

Szelestei, N. László (1984) Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-65-8

Szántay, Csaba (1984) Természetes szerves anyagok szintézise : akadémiai székfoglaló. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3917-9

Szántó, György Tibor (1984) Csengery Antal. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3523-8

Szőke, József (1984) Konvencionális mérésadatgyűjtő kétcsatornás mérőberendezéshez. KFKI Reports (84-114). MTA KFKI.

Szőke, József (1984) Some remarks on the evaluation of the convolutionally distorted decay curves. KFKI Reports (84-90). MTA KFKI.

Sütő, András and Zimányi, Gergely (1984) On the validity of the replica method and application to ising chain in random field. KFKI Reports (84-66). MTA KFKI.

Terplán, Zénó (1984) Pattantyús-Ábrahám Géza. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3522-X

Tóth, Kálmán and Szegő, Károly and Margaritisz, Tamás (1984) Radiative corrections for semileptonic decays of hyperons: The "model independent" part. KFKI Reports (84-51). MTA KFKI.

Vajda, György (1984) Kockázat és biztonság : akadémiai székfoglaló, 1982. nov. 20. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3567-X

Veres, Árpád and Hordósy, Gábor and Hrehuss, Gyula (1984) Magizomerek gamma-aktivációja és alkalmazásuk. Az atomenergia- és magkutatás újabb eredményei (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3284-0

Virosztek, Attila (1984) Variational method for 1-d spin chains. KFKI Reports (84-125). MTA KFKI.

Vladár, Károly and Zimányi, Gergely (1984) Electron-localization effects on impurity dynamics. 2. KFKI Reports (84-124). MTA KFKI.

Wojtilla, Gyula (1984) Kőrösi Csoma Sándor szanszkrit - magyar szójegyzéke | A list of words Sanskrit and Hungarian by Alexander Csoma de Kőrös. Keleti Tanulmányok = Oriental Studies (6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 9637302042

Zombori, Péter and Németh, István and Andrási, Andor and Germán, Endre and Kemenes, László (1984) Környezeti dózisintenzitás helyszíni meghatározása Ge(Li)-spektrometriával. KFKI Reports (84-38). MTA KFKI.

This list was generated on Fri Mar 5 14:44:20 2021 CET.