REAL-EOD

Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 139.

Schweitzer, Ferenc and Kérdő, Katalin, H., eds. (2014) Aquincum : ancient landscape, ancient town. Elmélet, módszer, gyakorlat (69). MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-963-9545-40-3

Predovnik, Katarina, ed. (2014) Castrum Bene 12 : The Castle as Social Space. Castrum Bene, 12 . Univ. of Ljubljana, Faculty of Arts, Ljubljana. ISBN 978-961-237-664-2

Földy, Ferenc and Koncz, Gábor and Kováts, Dániel, eds. (2014) Comenius és a jövő. Bibliotheca Comeniana (17). Magyar Comenius Társaság : Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Alapítvány, Sárospatak.

Tibor, Palánkai, ed. (2014) Economics of global and regional integration. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9444-8

Dáné, Veronka and Szabadi, István, eds. (2014) „Eklézsiáknak, egyházi szolgáknak egyetlenegy dajkája” tanulmányok Bethlen Gábor egyházpolitikájáról. Speculum Historiæ Debreceniense, 17 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634737568

Hegyi, Géza and W. Kovács, András and Jakó, Zsigmond, eds. (2014) Erdélyi okmánytár IV. 1360-1372. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (53). Magyar Országos Levéltár, Budapest. ISBN 978 963 9627 88 8

Kalmár, Ferenc, ed. (2014) Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9540-7

Perlaki, Gabriella, ed. (2014) Gürtler József bőr-kikészítési receptkönyve. Primaware, Szeged. ISBN 978-963-306-171-8

Novák, Anikó, ed. (2014) Határtalan párbeszédek : a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma 2014. évi PhD-konferenciájának tanulmányaiból : Szeged, 2014. március 1. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma PhD-konferenciájának tanulmányaiból . Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest. ISBN 978-615-5389-28-3

Egyed, Emese, ed. (2014) Irodalomértelmezések a felvilágosodástól napjainkig. I. Magyar felvilágosodás. Irodalom. II. (Mű)forma és értelmezés. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Kiadványai. Hungarológiai kongresszusok . Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár. ISBN 978-606-8145-57-0

Maczák, Ibolya, ed. (2014) Közkincs : Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (8). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-788-4

Szoták, Szilvia and Fedinec, Csilla, eds. (2014) Közösség és identitás a Kárpát-medencében. Határhelyzetek, 7 . Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest. ISBN 978-615-5389-39-9

Téglási, Ágnes and Szikszai, Edina, eds. (2014) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának 2013. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései (34). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Báthory, Orsolya, ed. (2014) Menny és pokol a barokk kori ember életében. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (7). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-190-7

Benkő, József and Mizser, Attila, eds. (2014) Meteor csillagászati évkönyv 2015. Meteor csillagászati évkönyv . Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest.

Bárány, Attila and Orosz, István and Papp, Klára and Vinkler, Bálint, eds. (2014) Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában = Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiæ Debreceniense, 18 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634737674

Pléh, Csaba and Csibra, Gergely and Richerson, Peter, eds. (2014) Naturalistic approaches to culture. Neurocognitive Development and Impairments . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9496-7

Barna, Gábor and Keszeg, Vilmos, eds. (2014) Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. Hungarológiai kongresszusok . Kriza János Néprajzi Társaság - Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Kolozsvár - Budapest. ISBN 978-973-8439-81-8, 978-615-5309-02-1

Szabó, Andrea, ed. (2014) Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia, radikalizmus, posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, MTA TK PTI, Szeged, Budapest. ISBN 978-615-5372-10-0 (print) ; 978-615-5372-11-7 (pdf)

Berecz, Ágnes, ed. (2014) A Ráday-család a magyar kultúrában 300 éve született Ráday Gedeon. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, 10 . Ráday gyűjtemény, Budapest. ISBN 9789638299093

Fazekas, Emese and Juhász, Dezső and T. Szabó, Csilla and Terbe, Erika and Zsemleyi, Borbála, eds. (2014) Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus két szimpóziumának előadásai. Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. Hungarológiai kongresszusok . ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest – Kolozsvár. ISBN 978 963 284 529 6

Bárdos, Jenő and Kiss-Tóth, Lajos and Racsko, Réka, eds. (2014) Változó életformák, régi és új tanulási környezetek. Új kutatások a neveléstudományokban . MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest.

Cziráki, Zsuzsanna and Fundárková, Anna and Manhercz, Orsolya and Peres, Zsuzsanna and Vajnági, Márta, eds. (2014) Wiener Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (10). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. ISBN 978-615-5389-21-4

Tompáné Daubner, Katalin and Kissné Budai, Rita, eds. (2014) A ma kérdései a jövő tudományának alapjai. Tudományos mozaik (11). Tomori Pál Főiskola, Kalocsa.

Szabó, Csaba, ed. (2014) Österreich und Ungarn im 20. Jahrhundert. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (9). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. ISBN 978-615-5389-32-0

Papp, Júlia, ed. (2014) A zsoltártól a rózsaszín regényig : fejezetek a magyar női művelődés történetéből : tanulmánykötet és adattár a Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézete együttműködésében a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezett kiállításhoz. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-9401-98-3

Antus, Sándor (2014) Az oxigén-heterociklusokhoz kapcsolódó kutatásaim négy évtizede. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-764-8

Arany, János (2014) Arany János levelezése 4. Arany János összes művei (18.). Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest.

Balas, Egon (2014) Egészértékű programozás : poliéderes módszerek. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-733-4

Barabás, Gábor (2014) Das Papsttum und Ungarn in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, ca. 1198 - ca. 1241 : päpstliche Einflussnahme, Zusammenwirken, Interessengegensätze. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (6). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. ISBN 978-615-5389-31-3

Bauer, Norbert (2014) A Bakony-vidék szárazgyepjei = Dry grasslands of the Bakony Region. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 33 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc. ISBN 978-963-9877-20-7

Berridge, Michael J. (2014) Calcium, memory and Alzheimer's disease. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-766-2

Békés, Ferenc (2014) A búza "sütőipari minőség" fogalmának alakulása a kezdetektől napjainkig, a gabonavegyész szemével. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-765-5

Cseh, Fruzsina (2014) A kerékgyártó mesterség múltja Magyarországon. Életmód és tradíció, 13 . MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9627-78-9

Csermely, Péter (2014) Hogyan tudjuk megváltoztatani a bennünk lévő és a minket körülvevő hálózatokat? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-717-4

Csépe, Valéria (2014) A nyelv fejlődése, a fejlődés nyelve. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-729-7

Czifra, Mariann (2014) Kazinczy Ferenc levelezése a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában: Katalógus. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (24). Argumentum Kiadó - Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 978 963 446 740 3

Domokos, Gábor (2014) Modellek a diszkrét és folytonos között, avagy Dialógus a kontinuumról. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-710-5

Dékány, Imre (2014) A kolloidkémiából a nanotechnológiába. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-687-0

Erdő, Péter (2014) Az íjászok és a hajítógép-kezelők büntetése : adalékok a kánonjogi szövegmagyarázat és esetmegoldás történetéhez. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-719-8

Erdő, Péter (2014) Jog, kánonjog, kultúra egy új antropológiai helyzet küszöbén. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-720-4

Eve, Martin Paul (2014) Open Access and the Humanities : Contexts, Controversies and the Future. Selected Books on Scholarly Communication . Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom. ISBN 9781316161012

Ferge, Zsuzsa (2014) Ellenálló egyenlőtlenségek : a mai egyenlőtlenségek természetrajzához. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-735-8

Frank, Tibor (2014) Szabadság és felelősség : az Egyesült Államok és a németországi nácitlanítás a második világáború után. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-796-9

Fridvaldszky, János (2014) Értekezés a szkumpiáról, avagy a Cotinus Coriaria növényről Erdély nagyfejedelemségben végzett különböző kísérletekkel. Primaware, Szeged. ISBN 978-963-306-101-5

Gaál, István (2014) Die durchbohrten Steingeräte des südtransdanubischen Neolithikums : 5. Jahrhunderts v. Chr. Varia archaeologica Hungarica (30). Archaeolingua, Budapest. ISBN 978-963-9911-59-8

Gnädig, Péter and Honyek, Gyula and Vigh, Máté (2014) 333 furfangos feladat fizikából. Typotex, Budapest.

Gosztonyi, György (2014) Az AIDS idegrendszeri manifesztációinak morfológiája és patogenezise. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-722-8

Gulyás, László Szabolcs (2014) Városfejlődés a középkori Máramarosban. Erdélyi tudományos füzetek (280). Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár.

Guttman, András (2014) Miniatürizálás az elválasztástechnikában : elektroforézis-mikrochipek alkalmazása a modern bioanalitikában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-737-2

Gyermek, László (2014) A tropánváz szerepe a gyógyszerkutatásban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-769-3

Gál, János and Farkas, Szilvia and Vincze, Zoltán (2014) Királysiklók tartása, szaporítása és egészségvédelme. MG Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Szombathely. ISBN 978-93-89970-3-6

Gánóczy, Sándor (2014) Állati ember, emberi állat. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-768-6

Halmágyi, Miklós (2014) Középkori eredetmondák. Gondolatok magunkról és másokról. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-12-4

Hamza, Gábor (2014) A modern jogrendszerek tagozódása és a római jogi tradíció. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-698-6

Hargittai, Balázs and Hargittai, Magdolna and Hargittai, István (2014) Különleges elmék : Találkozás 111 híres tudóssal. Corvina, Budapest. ISBN 978-963-13-6236-7

Hargittai, Magdolna (2014) Molekulaszerkezetek a szervetlen kémiában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-754-9

Hargittai, Magdolna (2014) Változatos szerkezetek. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-755-6

Heck, Bernhard (2014) Potential of geodetic approaches to the determination of recent crustal movements and deformations. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-724-2

Heszky, László (2014) A tiltott fa gyümölcsétől a transzgénikus almáig. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-756-3

Hetényi, Magdolna (2014) Heterogén szerves anyag a talajban és a recens üledékekben : egy új irányzat a szerves geokémiai kutatásokban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-736-5

Honti, László (2014) Personae ingratissimae? : a 2. személyek jelölése az uráliban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-XXX-X

Honti, László (2014) Uráli birtokos szerkezetek. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-715-0

Hortobágyi N., Gábor (2014) A neoadjuváns kemoterápia szerepe a primer emlőrák terápiájában = Current role of the neoadjuvant chemotherapy in the treatment of primary breast cancer. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-757-0

Horváth, Ciprian (2014) Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (8). Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet,. ISBN 978-963-306-308-8

Horváth, Dezső (2014) A Higgs-bozon. Typotex, Budapest. ISBN 978-963-279-417-4

Huszthy, Péter (2014) Optikailag aktív koronaéterek szintézise, enantiomerfelismerő képessége és alkalmazása. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-711-2

Janhunen, Juha (2014) A legkeletibb uráliak. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-770-9

Jolesz, A. Ferenc (2014) A minimálisan invazív idegsebészettől a neminvazív idegsebészetig. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-758-7

Kanalas, István (2014) Emlékek, szokások Szőregen. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged, Szőreg. ISBN 978-615-5372-18-6 (print) ; 978-615-5372-19-3 (pdf)

Kecskés, László (2014) A civilisztika és a civilisztikai gondolkodás rétegei. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-703-7

Kelemen, János (2014) Nyelv és történelem: Dante, Vico, Hegel. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-731-0

Kohl, Johann Georg (2014) Utazás Ausztria országain keresztül: Magyarországi utazás. Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-729-8

Kovács, Eszter (2014) A Makula nélkül való tükör cseh forrásai. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (9). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-212-6

Kovács, Melinda (2014) A fumonizin B1 mikotoxin a táplálékláncban, egészségkárosító hatásai. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-745-7

Kovács L., Gábor (2014) Neuropeptidek az adaptáció szolgálatában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-734-1

Kurutzné Kovács, Márta (2014) Az emberi gerinc biomechanikai modellezése, mérnöki kalandozások a derékfájás körül. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-772-3

Kurutzné Kovács, Márta (2014) A szerkezeti mechanikától a biomechanikáig. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-760-0

Kádár, Béla (2014) Deficitjeink. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-798-3

Kántor, Lajos (2014) Irodalom és politika, 1968-1993 : Domokos Géza és a Kriterion. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-771-6

Kósa, László (2014) Természeti csapások és civilizációs következményeik a 19. században Magyarországon. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-744-0

Lamm, Vanda (2014) A kötelező nemzetközi bíráskodás kilenc évtizede. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-712-9

Lovas, Rezső G. (2014) Azonosság és másság : a Pauli-elv az atommagban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-759-4

Lovas, Rezső G. (2014) Ütközés és bomlás a fizikában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-773-0

M. Szabó, Miklós (2014) Katonai felsővezetők a diktatúrában : a levéltári források nem hazudnak. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-740-2

Makara, B. Gábor (2014) Stressz és betegségek. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-726-6

Mandl, József (2014) A máj endoplazmás reticuluma: alkalmazkodás a külső/belső környezethez. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-728-0

Mátyás, Csaba (2014) Gének, ökoszisztémák, gazdálkodás : erdészet, paradigmaváltás után. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-774-7

Nagy, Béla (2014) Enterobacteriális zoonosisok. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-775-4

Nyomárkay, István (2014) Filológia - a nyelvi kapcsolatok kutatásának tudománya : magyar hatás a 16. századi horvát jogi terminológiában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-714-3

Nyomárkay, István (2014) Nyelvi kölcsönhatás a szavak tükrében : a magyar-horvát nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-713-6

Palánkai, Tibor (2014) Európai egység - integrációelmélet : az új integráció gazdaságtanának szükségessége. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-718-1

Papp, József (2014) Tanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetéből. Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9510-0

Petőfi, Sándor János (2014) A szemiotikai textológia elnevezésű szövegtani diszciplína megokoltságáról, jellemző jegyeiről és alkalmazásáról : szemléltető példa: egy multimediális szöveg szemiotikai-textológiai megközelítése. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-782-2

Pintz, János (2014) A Goldbach-sejtésről. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-782-2

Pléh, Csaba (2014) A tér és a nyelv világa. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-782-2

Pálfy, József (2014) 200 milló éves történet: a föld a Tiász-Jura határon. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-777-8

Pálné Kovács, Ilona (2014) Jó kormányzás és decentralizáció. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-704-4

Pápay, József (2014) Kőolaj- és földgáztelepek kitermelési eljárásai és azok hatékonysága. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-781-5

Péntek, János (2014) Magyar nyelv- és nyelvjárásszigetek Romániában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-694-8

R. Várkonyi, Ágnes (2014) Politikai kultúra és információ a kora újkorban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-789-1

Rezsőházy, Rudolf (2014) Európai közös értékek. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-748-8

Romsics, Ignác (2014) A magyar történetírás gleichschaltolása, 1945-1949. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-738-9

Rákó, Erzsébet (2014) Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978 615 5372 05 6 (print) ; 978 615 5372 06 3 (pdf)

Róna-Tas, András (2014) Laudáció Vásáry István levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Salençon, Jean (2014) On the virtual work approach to the modelling of forces. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-797-6

Sarkadi, Balázs (2014) ABC fehérjék a biológiában és az orvoslásban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-727-3

Semmelweis, Ignác (2014) Semmelweis Ignác magyar nyelvű szaktanulmányai az Orvosi Hetilap 1858-1865-ös évfolyamaiban. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (99). Magyar Orvostörténelmi Társaság - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest.

Sieghart, Werner (2014) GABAA receptors in the brain : exciting targets for the development of clinically important drugs. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-779-2

Sohár, Pál (2014) Alkonyi szerkezetnyomozás : poliheterociklusok és ferrocénvegyületek szintézise, szerkezetfelderítése és komplex nagyműszeres vizsgálata. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-705-1

Solymos, Rezső (2014) A világ, Európa és Magyarország erdei, az erdők fenntartásának és fejlesztésének tudományos alapjai. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-784-6

Solymosi, László (2014) Anyanyelv és jogi írásbeliség a középkori magyar királyságban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-790-7

Somai, József (2014) Erdélyi magyar gazdasági gondolkodók panteonja. Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár.

Szabó, Tibor (2014) Az instabilitás kora : Tanulmányok múltról, jelenről, jövőről. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-07-0 (print) ; 978-615-5372-08-7 (online)

Szarka, László Csaba (2014) Elektromágneses geofizika, föld- és környezettudomány. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-706-8

Szelestei Nagy, László (2014) Magyar bencések prédikációi a 17–18. század fordulóján. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 3 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-126-6

Szilágyi, Miklós (2014) Családtörténet két hangra : személyes vallomások a tiszafüredi parasztos vonásokkal átszőtt kispolgári életvitel és a 20. századi változó hatalmak sorsszerű találkozásáról. Folklór archívum (23.). MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-567-055-0

Szilágyi, Miklós (2014) Zsákmányolók és zsákmányaik. Életmód és tradíció, 12 . MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-567-056-7

Sárközy, András (2014) Véges pszeudovéletlen bináris sorozatokról. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-749-5

Sólyom, László (2014) Normahierarchia az Alkotmányban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-699-3

Sólyom, Réka (2014) A mai magyar neologizmusok szemantikája. Nyelvtudományi értekezések (165). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tiner, Tibor (2014) A magyarországi távközlés fejlődésének történeti térpályái. Elmélet, módszer, gyakorlat (70). Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-45-8

Tolcsvai Nagy, Gábor (2014) Kognitív egység és funkcionális változás a magyar nyelv történetében. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-721-1

Toldy, Ferenc (2014) Könyvtárakról : dr. Schedel (Toldy) Ferenc "A könyvtártan kézikönyve" című munkájának bevezetése. Előzetes. Primaware, Szeged. ISBN 978 963 306 278 4

Tóth, Anikó (2014) A nyíri Mezőség a 10–11. században. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (7). Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. ISBN 978-963-306-248-7

Török, Ádám (2014) Tudomány vagy versenyképesség? : Tudomány és versenyképesség! Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-750-1

Utasi, Ágnes (2014) Community Ties : Solidarity Network and Public Life. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-13-1 (print) ; 978-615-5372-14-8 (online PDF)

Vajda, Mihály (2014) A szellem és a szellemek. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-739-6

Van Brussel, Hendrik (2014) A systems approach to manufacturing science. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-741-9

Vigh, László (2014) Sejtmembránok és hőmérsékletstressz. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-730-3

Vizkelety, András (2014) Laudáció Madas Edit levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Vágó, István (2014) Villamos hálózatok számítása a gráfelmélet alkalmazásával. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9541-4

Vásáry, István (2014) Többnyelvűség és kulturális kölcsönhatások az Arany Hordában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-743-3

Vörös, Attila (2014) Brachiopodák és a tethys : paleogeográfia a jura időszakban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-732-7

Vörös, Attila (2014) Triász ammonoidea kutatások Magyarországon. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-733-4

Vörös, József (2014) A fenntartható vállalati növekedés néhány feltétele. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-700-6

Zalai, Ernő (2014) Reducibilitás és egyensúly Leontief- és Neumann-típusú stacionárius modellekben. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-701-3

Ádám, József (2014) Egységes európai geodéziai és geodinamikai alapok létrehozása. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-762-4

É. Kiss, Katalin (2014) Milyen volt az ősmagyar mondatszerkezet? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-742-6

This list was generated on Fri Jun 21 00:17:50 2024 CEST.