REAL-EOD

Items where Year is 1971

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 216.

A

Alberth, Béla (1971) Die chirurgische Behandlung der Ätzverletzungen des Auges. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aleksandrov, Pavel Sergeevič (1971) A topológia egyszerű alapfogalmai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andrási, Andor and Kötél, Gyula (1971) Whole body counter efficiency calculations for distributed sources in a human phantom. KFKI Reports (72-30). MTA KFKI.

Apor, Éva (1971) The Persian manuscripts of the Vámbéry-bequest. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (62). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Arató, Endre (1971) Kelet-Európa története a XIX. század első felében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

B

Bagyinszki, János (1971) Digitális rendszerek optimális huzalozásának számológépes tervezése. KFKI Reports (71-73). MTA KFKI.

Bakay, Kornél (1971) Scythian rattles in the Carpathian Basin and their eastern connections. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balog, János and Tóth, László and Pintér, Katalin (1971) Ionic processes in γ [gamma] -irradiated 3- methylhexane. KFKI Reports (71-24). MTA KFKI.

Bartke, István (1971) Az iparilag elmaradott területek ipari fejlesztésének főbb közgazdasági kérdései Magyarországon. Közgazdasági értekezések (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bernát, Iván (1971) Az égési anaemia pathogenesise. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Blagojevic, B. T. and Czachorski, W. and Ionasco, T. and Knapp, V. (1971) Introduction aux droits socialistes. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bodrogligeti, András (1971) The Persian vocabulary of the Codex Cumanicus. Bibliotheca orientalis Hungarica (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bodó, Zalán and Schanda, János and Sass, Gábor and Pödör, Bálint and Zsindely, Sándor and Papp, Elemér and U. Vanyek, Márta (1971) Néhány probléma a félvezető kutatásban. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Kutató Intézetének közleményei (O-3). MTA MFKI, Budapest.

Borosy, András (1971) A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (60). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Brachfeld, Siegfried (1971) Deutsche Literatur im Pester Lloyd zwischen 1933 und 1944. Budapester Beiträge zur Germanistik (3.). ELTE, Budapest.

Bán, Imre (1971) Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVIII. században. Irodalomtörténeti füzetek (72). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bánhidi, Zoltán (1971) A magyar sportnyelv története és jelene sportnyelvtörténeti szótárral. Nyelvészeti tanulmányok (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bánáti, Károly and Németh, Sándor (1971) Optima 528 típusú szervezőautomata átállítása. KFKI Reports (71-40). MTA KFKI.

Bóna, Ervin (1971) A kémiai tudományok és kutatási ágak rendszerezési kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bónis, György (1971) A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bükyné Horváth, Mária (1971) Az Akadémiai Könyvtár periodikumai a tudományos kutatás szolgálatában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (65). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

C

Cameron, J. A. and Keszthelyi, L. and Nagy, G. and Kacsóh, L. (1971) Mössbauer effect of ferrous ions in cubic ice. MTA KFKI, Budapest.

Csizmadia, Andor (1971) Rechtliche Beziehungen von Staat und Kirche in Ungarn vor 1944. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csokán, Pál (1971) Thermische Metallüberzüge. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csöndes, Mária (1971) Tudománypolitika és tudományszervezés Magyarországon. Tudományszervezési füzetek (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Cukor, György (1971) Hosszútávú tervezés az iparban. Ipargazdasági értekezések (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

D

Deme, László (1971) Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata : magyar szövegek alapján. Nyelvészeti tanulmányok (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Deme, Sándor (1971) Semiconductor detectors for nuclear radiation measurement. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dezső, László (1971) A jelzős "főnévi csoport" kérdései a magyarban. Nyelvtudományi értekezések (76). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dimény, Imre (1971) A gépesítés ökonómiája a mezőgazdaságban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dobos, Ilona (1971) Tarcal története a szóhagyományban. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dolinszky, Tamás (1971) Reduction of the problem of rearrangement processes to a pair of two-particle problems. KFKI Reports (71-56). MTA KFKI.

Domonkos, Jenő (1971) International Society for Neurochemistry. 3. International Meeting, Budapest, 5-9. July 1971. Abstracts. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dézsi, István (1971) Mössbauer studies in developing countries. KFKI Reports (71-28). MTA KFKI.

E

Egyed, László Levente (1971) Die Erdbeben und die Erde. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Endrődi, Sebő (1971) Ormányosbogarak V. = Curculionidae V. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 12 (103). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, László (1971) Az ítélet dialektikus logikai elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdey-Grúz, Tibor (1971) Die chemischen Quellen der Energie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdey-Grúz, Tibor (1971) Transzportfolyamatok vizes oldatokban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdős, József (1971) Fémfürkészek VIII. = Chalcidoidea VIII. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 12 (104). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdős, Péter (1971) Contributions to the theory of capitalist money, business fluctuations and crises. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erő, Jánosné and Hegyháti, Magdolna and Kósa Somogyi, István and Pintér, Katalin and Ritvay-Emandity, Katalin (1971) Szerves félvezetők. KFKI Reports (71-53). MTA KFKI.

Eősze, László (1971) Kodály Zoltán. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

F

Farkas, Vilmos (1971) Helyesírásunk hangjelölésrendszerének története. Nyelvtudományi értekezések (74). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fischer, Ádám and Turi, László (1971) RFSP: Programma dlja opredelenija spektra nejtronov iz aktivacionnykh dannykh. KFKI Reports (71-22). MTA KFKI.

Fodor, Sándor (1971) Arab legendák a piramisokról. Kőrösi Csoma kiskönyvtár (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Freud, Géza (1971) Orthogonal polynomials. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Friss, István (1971) Economic laws, policy, planning. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Földiák, Gábor (1971) Szénhidrogén rendszerek radiolízise. A kémia újabb eredményei (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

G

Galavics, Géza (1971) Program és műalkotás a 18. század végén : egy festmény születése és fogadtatása. Művészettörténeti füzetek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gegesi Kiss, Pál (1971) Gyermekklinikai pszichopatológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gellai, Borbála (1971) Polinomok gyökeinek meghatározása. KFKI Reports (71-06). MTA KFKI.

Gellai, Borbála and Jancsó, Gábor (1971) Application of the minimax approximation to the isotope effect on heat capacity of ideal gases. KFKI Reports (71-70). MTA KFKI.

Gerevich, László (1971) The art of Buda and Pest in the Middle Ages. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gergely, Pál (1971) A Magyar Tudományos Akadémiára hagyott Vigyázó-vagyon sorsa. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (63). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Gláz, Edit and Vecsei, Pál (1971) Aldosterone. Akadémiai Kiadó - Pergamon Press, Budapest.

Gombás, Pál (1971) Bevezetés az elméleti fizikába. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gombás, Pál (1971) Fizika mérnökök számára. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grüner, György and Kovács-Csetényi, E. and Tompa, Kálmán and Vassel, C.R. (1971) 27Al NMR spectra in Al-3d transition metal alloys. KFKI Reports (71-05). MTA KFKI.

Grüner, György and Paton, B.E. (1971) LSF effects in Al-3d-transition metal alloys. KFKI Reports (71-49). MTA KFKI.

Grüner, György and Tompa, Kálmán and Vassel, C.R. (1971) NMR study of metallurgical effects in dilute AlFe alloys. KFKI Reports (71-32). MTA KFKI.

Grüner, György and Vincze, Imre (1971) Hyperfine field distribution and average hyperfine field in dilute Fe-Co alloys. KFKI Reports (71-41). MTA KFKI.

Gál, Éva (1971) Ujházy László, a szabadságharc utolsó kormánybiztosa. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (57). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Géher, Károly (1971) Theory of network tolerances. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Góczán, László (1971) A Marcal-medence talajföldrajza. Földrajzi tanulmányok (12.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

H

Hasenfratz, Péter (1971) Construction of the effective Lagrangian of pionic processes for arbitrary SU(2)xSU(2) breaking. KFKI Reports (71-33). MTA KFKI.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1971) A jogfilozófia alapvonalai vagy A természetjog és államtudomány vázlata. Filozófiai írók tára, Új folyam (33). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heller, Ágnes (1971) A reneszánsz ember. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Helm, László and Marton, József (1971) Einführung in die Fluidik Pneumatische logische Elemente und Systeme. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Herepei, János (1971) Művelődési törekvések a század második felében. József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest ; Szeged.

Holló, János (1971) The applications of molecular distillation. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Holló, János and László, E. and Hoschke, Á. (1971) Plant α-1,4-glucan phosphorylase. Recent developments in the chemistry of natural carbon compounds (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hraskó, Péter (1971) Self-consistent charge exchange potential. KFKI Reports (71-27). MTA KFKI.

Hraskó, Péter (1971) V-center production in positron annihilation. KFKI Reports (71-71). MTA KFKI.

Huszár, Miklós (1971) Symmetries of Wigner coefficients and Thomae - Whipple functions. KFKI Reports (71-76). MTA KFKI.

Hársing, László (1971) A tudományos megismerés és a plauzibilis következtetések logikája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

I

Illyés, Gyuláné and Illyés, Sándor and Jankovich, Lajosné and Lányi, Miklósné (1971) Gyógypedagógiai pszichológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Imre, Samu (1971) A felsőőri nyelvjárás. Nyelvtudományi értekezések (72). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Imre, Samu (1971) A mai magyar nyelvjárások rendszere. Akadémiai Kiadó, Budapest.

J

Jakucs, László (1971) A karsztok morfogenetikája : a karsztfejlődés varienciái. Földrajzi monográfiák (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Juhász, Ferencné (1971) Bródy Sándor. Irodalomtörténeti könyvtár (26). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Julesz, Miklós (1971) Steroids in human skin. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jánossy, Andor (1971) A Vicia-fajok termesztése és nemesítése. Bükkönytermesztés. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának monográfia sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jánossy, András and Grüner, György (1971) Satellite structure due to charge perturbation around a nearly magnetic impurity. KFKI Reports (71-30). MTA KFKI.

Jánossy, Lajos (1971) Theory of relativity based on physical reality. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jávor, András and Csákány, Antal (1971) Some achievements in the investigation of data transmission networks by using a flexible simulation system. KFKI Reports (71-19). MTA KFKI.

Jéki, László (1971) Phenomenological formula for (n,2n), (p,2n) and (p,3n) reaction cross-sections. KFKI Reports (71-08). MTA KFKI.

Jéki, László and Kluge, Gyula and Lajtai, Albert (1971) Remarks on the existence of retarded neutrons in fission. KFKI Reports (71-35). MTA KFKI.

Jéki, László and Kluge, Gyula and Lajtai, Albert (1971) Survey of measurements of the fission neutron spectrum of 252Cf. KFKI Reports (71-09). MTA KFKI.

Jéki, László and Kluge, Gyula and Lajtai, Albert and Dyachenko, P.P. and Kuzminov, B.D. (1971) Fission neutron spectrum of 252Cf from 0.002 to 1 MeV. KFKI Reports (71-63). MTA KFKI.

Jókai, Mór (1971) Ahol a pénz nem isten. Jókai Mór összes művei. Regények (71). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1971) De kár megvénülni : egy vén öcsémuram élményei után. Jókai Mór összes művei. Regények (62). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1971) Drámák, 1843-1860. Jókai Mór összes művei. Drámák (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1971) Elbeszélések. 1842-1848. Jókai Mór összes művei. Elbeszélések (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

K

Kardon, Béla and Kiss, Dezső and Seres, Zoltán (1971) Gamma-gamma angular correlation measurements in the 59Co /n,γ/ [n,gamma] 60Co reaction. KFKI Reports (71-14). MTA KFKI.

Kardon, Béla and Manuaba, Asrama and Gróz, Péter (1971) Thermal neutron capture gamma-ray studies of natural xenon. KFKI Reports (71-46). MTA KFKI.

Kaszab, Zoltán (1971) Cincérek = Cerambycidae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 9 (106). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Katona, Béla (1971) Krúdy Gyula pályakezdése. Irodalomtörténeti füzetek (75). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kazanskij, B. A. (1971) Proceedings of the 4 International Congress on Catalysis. Moscow 23-29 June 1968. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kellner, Béla (1971) Die Ausbreitung des Krebses Invasion und Metastasierung. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Keresztury, Dezső (1971) Arany János. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Keszthelyi, Tibor (1971) Az afrikai irodalom kialakulása és fejlődése napjainkig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kicsi, Sándor (1971) Természettudományi kislexikon A-Z. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kirschner, Béla (1971) Lenin a demokratikus és a szocialista forradalomról 1893-1917. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Ervin (1971) Geleji Sándor. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, István and Jákli, György and Illy, Hédi and Jancsó, Gábor (1971) Isotope effect on vapour pressure. 5. KFKI Reports (71-68). MTA KFKI.

Kiss, Pál and Kozma, Lajos (1971) A mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok együttműködésének lehetőségei és formái. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Tibor (1971) International division of labour in open economies with special regard to the CMEA. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kluge, Gyula (1971) Prompt fission neutron spectra. KFKI Reports (71-55). MTA KFKI.

Kovács, Endre (1971) Magyar-lengyel kapcsolatok a két világháború között. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Ferenc (1971) Linguistic structures and linguistic laws. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, István (1971) Proceedings of the Fifth Meeting of the Maize and Sorghum. Section of Eucarpia Budapest-Martonvásár Hungary September 2 - 5 1969. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Mihály (1971) Rechenautomaten und logische Spiele. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Krammer, Jenő (1971) Ödön von Horváth. Modern filológiai füzetek (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kroó, Norbert and Pellionisz, Péter (1971) Correlation technique at pulsed neutron sources. KFKI Reports (71-45). MTA KFKI.

Kulcsár, Kálmán (1971) A népi ülnök a bíróságon. Jogszociológiai tanulmány. Szociológiai tanulmányok (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kules, Inna and Schiller, Róbert (1971) The kinetics of OH radical reactions in irradiated ordinary and supercooled water. KFKI Reports (71-21). MTA KFKI.

Kósa, László and Keve, András and Farkas, Gyula (1971) Herman Ottó. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kósa Somogyi, István (1971) Electrical conductivity of irradiated dielectric organic liquids and glasses. KFKI Reports (71-11). MTA KFKI.

Kósa Somogyi, István and Tóth, László and Balog, János (1971) Electrical conductivity of irradiated insulating organic liquids and glasses. KFKI Reports (71-25). MTA KFKI.

Köpeczi, Béla (1971) La France et la Hongrie au début du XVIIIe siecle. Étude d'histoire des relations diplomatiques et d'histoire des idées. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kötél, Gyula (1971) Eljárások egy- és többváltozós függvények közelítő integrálására. KFKI Reports (71-07). MTA KFKI.

Kőháti, Zsolt (1971) Sárközi György. Irodalomtörténeti füzetek (74). Akadémiai Kiadó, Budapest.

L

Ladó, János (1971) Magyar utónévkönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ligeti, Lajos (1971) Histoire secrète des Mongols. Monumenta linguae Mongolicae collecta (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukács, Borbála (1971) Szellemtörténet és irodalomtudomány. Vázlatok a Minerva köréből. Irodalomtörténeti füzetek (70). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukács, Béla and Perjés, Zoltán (1971) Electrovac fields with geodesic eigenrays. KFKI Reports (71-81). MTA KFKI.

M

Magyar, Miklós (1971) Regény vagy „új regény”?. Regénytechnika és írói magatartás a francia „új regényben”. Modern filológiai füzetek (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Maksay, Ferenc (1971) A magyar falu középkori településrendje. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Menandros, (1971) Epitrepontes = Ítéletkérők. Görög és latin írók (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1971) Cikkek és karcolatok 12. 1881 aug-dec. Mikszáth Kálmán összes művei. Cikkek és karcolatok. 1881. augusztus - december (62). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mohay, Béla (1971) Ford Madox Ford írói világképe. Modern filológiai füzetek (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mojzer, Miklós (1971) Torony, kupola, kolonnád. Művészettörténeti füzetek (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Moser, Miklós (1971) Kerámiai kötésű köszörűszerszámok. Szilikátkémiai monográfiák (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mályusz, Elemér (1971) Az V. István-kori gesta. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (58). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mályusz, Elemér (1971) Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mándy, György (1971) A lencse = Lens culinaris Medik. Kultúrflóra (33). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Márkus, György (1971) Marxizmus és "antropológia". Az emberi lényeg fogalma Marx filozófiájában (Második, átdolgozott kiadás). Szociológiai tanulmányok (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mérei, Gyula (1971) A magyar polgári pártok programjai 1867-1918. Akadémiai Kiadó, Budapest.

N

Nagy, Dénes Lajos and Kulcsár, Katalin and Dézsi, István and Molnár, Béla (1971) Origin of the asymmetries in the quadrupole-split Mössbauer spectra of FeCO3 /siderite/. KFKI Reports (71-65). MTA KFKI.

Nagy, Elemér (1971) Momentum estimation of electrons traversing heavy media in homogeneous magnetic field II. KFKI Reports (71-83). MTA KFKI.

Nagy, Árpád Zoltán and Csőke, Antal and Szabó, Elek and Vorsatz, Brunó and Cseh, S. and Saly, S. (1971) A method for the determination of additive elements in sintered tungsten metal rods by fast neutron activation analysis. KFKI Reports (71-26). MTA KFKI.

Nejman, Moisej Borisovič (1971) The kinetic isotope method and its application. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Niederhauser, Emil (1971) A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája, 1945-1968. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Németh, G. Béla (1971) Tragikum és történetfelfogás. A századvégi tragikum-vita. Irodalomtörténeti füzetek (71). Akadémiai Kiadó, Budapest.

O

Obermann, Karl (1971) Die ungarische Revolution von 1848-49 und die demokratische Bewegung in Deutschland. Kommission der Historiker der Deutschen Demokratische Republik und der Volksrepublik Ungarn (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

P

Papp, Attila and Klug, Annamária and Buxbaum, Piroska (1971) Tanulmányok a volfrám kutatás területéről. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Kutató Intézetének közleményei (O-4). Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Kutató Intézete, Budapest.

Papp, József (1971) A Bakony állattani bibliográfiája = Zoologische Bibliographie des Bakony-Gebirges. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 8 . Bakonyi Múzeum, Veszprém.

Pellionisz, Péter (1971) A new equipment for measuring stochastic processes: statistical analyzer. KFKI Reports (71-42). MTA KFKI.

Penavin, Olga (1971) Jugoszláviai magyar népmesék. Új magyar népköltési gyűjtemény (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Perjés, Zoltán (1971) General relativity in spinorial form and Petrov types. KFKI Reports (71-03). MTA KFKI.

Perjés, Zoltán (1971) SU (1,1) spin coefficients. KFKI Reports (71-51). MTA KFKI.

Preobraženskij, N. A. and Parfenov, G.A. and Kochetkov, N.K. and Bochkov, A.F. and Mollov, N.M. and Dutschewska, H.B. and Georgiev, V.Sr. (1971) Aldehydogenic lipids | Sugar Orthoesters and their Synthetic Applications | Thalictrum Alkaloids. Recent developments in the chemistry of natural carbon compounds (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pál, Balázs (1971) Kós Károly. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pásztor, Endre (1971) The new 5 MeV Van De Graaff ion accelerator at the Central Research Institute for Physics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. KFKI Reports (71-47). MTA KFKI.

Pór, Péter (1971) Konzervatív reformtörekvések a századforduló irodalmában. Justh Zsigmond és Czóbel Minka népiessége. Irodalomtörténeti füzetek (73). Akadémiai Kiadó, Budapest.

R

R. Stiller, Jolán (1971) Szájkoszorús csillósok = Peritricha. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 1 (105). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radnót, Magda and Kenyeres, Ágnes (1971) Joseph Imre jr. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Roder, Magda (1971) On the radiolysis of hydrocarbon mixtures. KFKI Reports (71-23). MTA KFKI.

Rácz, János (1971) Az üzemi bizottságok a magyar népi demokratikus átalakulásban 1944-1948. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ránki, György (1971) Molnár Erik. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rókusfalvy, Pál and Povázsai, Éva and Sipos, Kornél and Halmi, György (1971) Az affektivitás vizsgálata. A Lüscher-teszt alkalmazási lehetőségei és standardizálása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

S

S. Meggyes, Klára (1971) Egy kétéves gyermek nyelvi rendszere. Nyelvtudományi értekezések (73). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Salamon, Ágnes and Erdélyi, István (1971) Das völkerwanderungszeitliche Gräberfeld von Környe. Studia Archaeologica (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Serfőző, Gusztáv and Gróz, Péter (1971) NMR studies on KNiF3 and RbFeF3. KFKI Reports (71-34). MTA KFKI.

Serfőző, Gusztáv and Várhegyi, Győző and Tompa, Kálmán (1971) Timföldhidrátok vizsgálata magmáneses rezonancia módszerrel. KFKI Reports (71-36). MTA KFKI.

Somogyi, Antal J. (1971) Transient modulation. KFKI Reports (71-79). MTA KFKI.

Somos, András (1971) A paradicsom. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának monográfia sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sors, László (1971) Fatigue design of machine components. 1. Theoretical Basis 2. Tables and Diagrams. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soós, Katalin G. (1971) Burgenland az európai politikában 1918-1921. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Stefanovits, Pál (1971) Brown forest soils of Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, György (1971) Die Fettembolie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Imre (1971) A jogelmélet alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Júlia (1971) A magyar aktivizmus története. Művészettörténeti füzetek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Zoltán and Márta, Ferenc (1971) Inhibiciós jelenség gázreakciókban. A kémia újabb eredményei (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szakács, Sándor (1971) A népi demokratikus agrárfejlődés kezdetei Magyarországon, 1945-1948. Gazdaságtörténeti értekezések (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szarka, József (1971) A nevelési tapasztalat. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szecskő, Tamás (1971) Kommunikációs rendszer, köznapi kommunikáció. Szociológiai tanulmányok (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szegő, Károly (1971) On the use of negative time-like states. KFKI Reports (71-39). MTA KFKI.

Szegő, Károly and Tóth, Kálmán (1971) Expansions of the unequal-mass scattering amplitude in terms of Poincaré representations and complex angular momentum at zero energy. KFKI Reports (71-60). MTA KFKI.

Szekeres, László (1971) Experimental cardiac arrhythmias and antiarrhythmic drugs. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szende, Ottó (1971) The physiology of violin playing. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szentpétery, Imre and Szűcs, Judit (1971) M1 transition from g9/2 analogue to anti-analogue state in 59Cu, 61Cu, 63Cu, 65Ga and 67Ga nuclei. KFKI Reports (71-52). MTA KFKI.

Szilágyi, Péter (1971) József Attila időmértékes verselése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szántó, István (1971) Félvezetők rácshibáinak láthatóvátétele röntgendiffrakciós-topográfiával 2. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Kutató Intézetének közleményei (R-4). Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Kutató Intézete, Budapest.

Szász, Gábor (1971) Théorie des treillis. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sándor, Pál (1971) Nicolaus Cusanus. Akadémiai Kiadó - Akademie-Verlag, Budapest, Berlin.

Sós, J. and Gáti, T. and Csalay, L. and Dési, I. (1971) Pathology of civilization diseases. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sőtér, István (1971) Az ember és műve. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1971) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1970. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

T

Tardy, Lajos (1971) Régi magyar követjárások Keleten. Kőrösi Csoma kiskönyvtár (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Thamm, F. and Ludvig, Gy. and Huszár, I. and Szántó, I. (1971) Dehnungsmessverfahren. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Thomas, Edit B. (1971) Helme, Schilde, Dolche. Studien über römisch-pannonische Waffenfunde. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tompa, Kálmán (1971) The asymptotic region of the charge density oscillation around impurities in dilute copper-based alloys. KFKI Reports (71-01). MTA KFKI.

Tormay, Tamás (1971) Der böse Deutsche : das Bild der Deutschen aus kommunistischer Sicht dargestellt am Beispiel der ungarischen Massenmedien. Studia Hungarica (5). Hase und Koehler, Mainz.

Trencséni, Tibor (1971) Clinical aspects and epidemiology of haemorrhagic fever with renal syndrome. Analysis of clinical and epidemiological experiences in Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth, Ferenc I. and Tompa, Kálmán and Grüner, György (1971) Frequency modulated NMR spectrometer for measurement of internal magnetic fields. KFKI Reports (71-29). MTA KFKI.

Tóth, József (1971) The temperature-dependent part of the impurity resistivity in dilute AlCu, AlMn and AlCr alloys. KFKI Reports (71-75). MTA KFKI.

Tőkei, Ferenc (1971) Genre theory in China in the IIIrd-VIth centuries : Liu Hsish's theory on poetic genres. Bibliotheca orientalis Hungarica (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

V

Vadász, Sándor (1971) Lenin és a zimmerwaldi baloldal. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, János (1971) A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varjas, Sándor (1971) Válogatott filozófiai tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varro, Marcus Terentius (1971) A mezőgazdaságról. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varsányi, György (1971) Adszorbeált molekulák infravörös spektruma. A kémia újabb eredményei (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vermes, Miklós (1971) A kriminológia alapkérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vikár, László (1971) Cheremis folksongs. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vincze, Imre (1971) Average magnetization of Fe-Al alloys. KFKI Reports (71-43). MTA KFKI.

Vincze, Imre and Grüner, György (1971) Temperature dependence of the hyperfine field at iron atoms near 3d-impurities. KFKI Reports (71-54). MTA KFKI.

Vincze, István (1971) Mathematische Statistik mit industriellen Anwendungen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vygotskij, Lev Semenovič (1971) Gondolkodás és beszéd. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vértes, Péter (1971) Preparation of group constants for neutron shielding calculations from the evaluated nuclear data available from IAEA. KFKI Reports (71-78). MTA KFKI.

Vértes, Péter (1971) Prodgroup - a program for the production of multigroup reactor constants from the evaluated nuclear data available at IAEA. KFKI Reports (71-04). MTA KFKI.

Vígh, Béla (1971) Das Paraventrikularorgan und das zirkumventrikuläre System des Gehirns. Studia biologica Academiae Scientiarum Hungaricae (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

W

Wolfram, Ervin (1971) Kontakt nedvesedés. A kémia újabb eredményei (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Z

Zsilka, János (1971) Nyelvi rendszer és valóság. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Á

Ádám, A. and Horváth, Dezső and Hraskó, Péter and Kajcsos, Zsolt and Lábadi, M. (1971) Positron annihilation in laser radiation field. KFKI Reports (71-72). MTA KFKI.

This list was generated on Tue Jul 16 15:46:32 2024 CEST.