REAL-EOD

Items where Year is 1963

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 188.

UNSPECIFIED, ed. (1963) 1962. évi Földrajzi Kongresszus külföldi résztvevőinek előadásai. Gazdaságföldrajzi dokumentáció, 3 (1). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoportja Gazdaságföldrajzi Részlege, Budapest.

Láng, László, ed. (1963) Absorption spectra in the ultraviolet and visible region Vol. 4. Absorption spectra in the ultraviolet and visible region (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Ferenc, ed. (1963) Anatomicky atlas člověka (cseh). Anatómiai Atlasz (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Ferenc, ed. (1963) Anatomičeskij atlas čelovečeskogo tela (orosz). Anatómiai Atlasz (31). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Németh, G. Béla and Keresztury, Dezső, eds. (1963) Arany János: Prózai művek 3. Glosszák, Szerkesztői üzenetek, Szerkesztői megjegyzések, Előfizetési meghívások. Arany János összes művei (12). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2226-X

Fogel, Mária, ed. (1963) Atlas rentgenowski chirurgii urazowej. Baleseti röntgen atlasz . Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1963) Atommaglexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gárdonyi, Z. and Szabolcsi, B., eds. (1963) Bericht über die zweite Internationale Musikwissenschaftliche Konferenz Liszt - Bartók, Budapest, 1961. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rózsa, György, ed. (1963) Budapest régi látképei 1493-1800. Monumenta historica Budapestinensia (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Falvy, Zoltán, ed. (1963) Codex Albensis : ein Antiphonar aus dem 12. Jahrhundert. Monumenta Hungariae musica (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1963) Comité d’étude Documentation Rapport à Monsieur le Ministre d'État chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales. UNSPECIFIED.

Ortutay, Gyula, ed. (1963) Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum. Budapestini habitus 20-24. IX. 1960. Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eörsi, Gyula, ed. (1963) Das Ungarische Zivilgesetzbuch in fünf Studien. Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1963) Doklad o rabote Meždunarodnogo simpoziuma po prepodavaniû matematiki v škole. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sóváry, Emil, ed. (1963) Erőművek. Műszaki értelmező szótár (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Miklós and Illés, László, eds. (1963) Forradalmi magyar irodalom. Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1963) Fotolexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Császár, Ákos, ed. (1963) Foundations of general topology. International series of monographs on pure and applied mathematics (35). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1963) Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdey, László, ed. (1963) Gravimetric analysis 1. Gravimetric analysis (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pécsi, Márton and Szilárd, Jenő, eds. (1963) INQUA : Kommission für die Internationale Quartärkarte von Europa. Természetföldrajzi Dokumentáció, 2 (1). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Ilia, Mihály and Péter, László, eds. (1963) Juhász Gyula: Versek, 1898-1911. Juhász Gyula összes művei (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0040-X

Ilia, Mihály and Péter, László, eds. (1963) Juhász Gyula: Versek, 1912-1925. Juhász Gyula összes művei (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0040-X

Ilia, Mihály and Péter, László, eds. (1963) Juhász Gyula: Versek, 1926-1934. Utánzatok, rögtönzések, töredékek, énekkari szövegek, műfordítások. Juhász Gyula összes művei (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0040-X

Balassa, Iván, ed. (1963) Karcsai mondák. Új magyar népköltési gyűjtemény (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1963) Kritikai tanulmányok a modern polgári jogelméletről. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kakas, József, ed. (1963) A Kárpátok hatása az időjárásra. II. Kárpátmeteorológiai Konferencia, Budapest, 1961. nov. 13-15. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sőtér, István, ed. (1963) La littérature comparée en Europe Orientale. Conférence de Budapest, 26-29. octobre 1962. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bálint, Péter, ed. (1963) Lehrbuch der Physiologie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Babics, András, ed. (1963) A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete : értekezések : 1961-62. A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Értekezések . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benedek, Marcell, ed. (1963) Magyar irodalmi lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kálmán, Béla, ed. (1963) Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény 4. köt. Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény (4/2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fokos, Dávid, ed. (1963) Osztják (chanti) hősénekek. Reguly A. és Pápay J. hagyatéka III/1. Reguly-könyvtár (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fuchs, László, ed. (1963) Partially ordered algebraic systems. International series of monographs on pure and applied mathematics (28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Széchy, D., ed. (1963) Proceedings of the International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. Budapest, Sept. 24-27. 1963. Proceedings of the Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beke, Béla and Tamás, Ferenc, eds. (1963) Proceedings of the Sixth Conference on the Silicate Industry. Proceedings of the Conference on the Silicate Industry (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Winter, Ernő, ed. (1963) Proceedings of the Symposium on Electron and Vacuum Physics. Hungary, Balatonföldvár, 1962. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bognár, Géza, ed. (1963) Proceedings of the second colloquium on microwave communication. Budapest, 12-19. June, 1962. Proceedings of the colloquium on microwave communication (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1963) Rapport sur les travaux du Colloque International sur l'Enseignement Scolaire des Mathématiques. Budapest, 27 août - 8 sept. 1962. Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1963) Report on the work of the International Symposium on School Mathematics Teaching. Budapest, 27 Aug.-8 Sept. 1962. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pais, Dezső and Benkő, Loránd, eds. (1963) Szótörténeti és szófejtő tanulmányok. Nyelvtudományi értekezések (38). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benkő, Loránd, ed. (1963) Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. Nyelvtudományi értekezések (40). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Keler, Vlagyimir Romanovics, ed. (1963) Tudomány és emberiség. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rózsahegyi, Edit and Szabó, András György, eds. (1963) Varia. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, Károly and Martinkó, András, eds. (1963) Vörösmarty Mihály: Nagyobb epikai művek I. Vörösmarty Mihály összes művei (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1963) Weinberg-report. UNSPECIFIED, Washington.

Ambrus, Zoltán (1963) Ambrus Zoltán levelezése. Új magyar múzeum, Irodalmi dokumentumok gyűjteménye (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andics, Erzsébet (1963) Das Bündnis Habsburg-Romanow. Vorgeschichte der zaristischen Intervention in Ungarn im Jahre 1849. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (52). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Apor, Éva and Ecsedy, Ildikó (1963) Hungarian publications on Asia and Africa : 1950-1962 : a selected bibliography | Magyar szerzők Ázsiáról és Afrikáról : 1950-1962 : válogatott bibliográfia. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára : Magyar UNESCO Bizottság Kelet-Nyugat Albizottsága, Budapest.

Arany, János (1963) Prózai művek 3. Arany János összes művei (12.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Baktay, Ervin (1963) Die Kunst Indiens. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ballenegger, Róbert (1963) A magyar talajtani kutatás története 1944-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barabás, Jenő (1963) Kartográfiai módszer a néprajzban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Baranyi, Imre (1963) A fiatal Madách gondolatvilága. Madách és az Athenaeum. Irodalomtörténeti füzetek (42). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beck, Péter (1963) Útmutató a kézirat elkészítéséhez és a helyes szedéshez. Szerkesztési irányelvek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beke, Béla (1963) Aprításelmélet. Szilikátkémiai monográfiák (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benedecki, Jánosné (1963) A keresletvizsgálat néhány módszertani kérdése. Közgazdasági értekezések (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berkes, I. and Demeter, István and Dézsi, István and Fodor, Ilona and Keszthelyi, Lajos (1963) Investigations on gamma-transitions in the (2sld) shell. KFKI Reports (63-15). MTA KFKI.

Bihari, Ottó (1963) Az államhatalmi-képviseleti szervek elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Biró, Ferenc (1963) A pénzbeni munkadíjazás rendszere és alkalmazása a termelőszövetkezetekben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Blickle, Tibor (1963) A fluidizációs eljárás készülékei, alkalmazásai és számításai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bod, László and Kisdiné Koszó, Éva and Pál, Lénárd and Szatmáry, Zoltán and Vizi, I. (1963) Energy dependence of the total neutron cross section of hydrogen bound in several organic molecules. KFKI Reports (63-12). MTA KFKI.

Bodolay, Géza (1963) Irodalmi diáktársaságok. 1785-1848. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bogdán, István (1963) A magyarországi papíripar története : 1530-1900. A magyar könyv . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bognárné Kutzián, Ida (1963) The copper age cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. Archaeologia Hungarica, Series nova (42). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Borbély, Imre and Dolinszky, Tamás and Hrehuss, Gyula and Zsoldos, S. (1963) 2,6 MeV neutron-induced reactions in CsI. KFKI Reports (63-24). MTA KFKI.

Bánhegyi, László (1963) Vas- és acélöntészet II. Vaskohászati enciklopédia (8/2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Büky, Béla and Csengeryné Nagy, Zsuzsa (1963) Székely Bertalan illusztrációi egy tervezett Petőfi-életrajzhoz | Illustrationen von Bartholomäus Székely zu einer geplanten Petőfi-Biographie. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (36). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Cs. Sós, Ágnes (1963) Die Ausgrabungen Géza Fehérs in Zalavár. Archaeologia Hungarica, Series nova (41). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csapláros, István (1963) Kraszewski és Magyarország. Irodalomtörténeti füzetek (39). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csapodi, Csaba (1963) Mikor szűnt meg Mátyás király könyvfestő műhelye? | Quand l'atelier des illuminateurs du roi Matthias a-t-il cessé de travailler? A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (34). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Császár, Ákos (1963) Grundlagen der allgemeinen Topologie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dolmányos, István (1963) A magyar parlamenti ellenzék történetéből, 1901-1904. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Déri, Márta (1963) Seignette-elektromos kerámiai anyagok. Szilikátkémiai monográfiák (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dömölki, Bálint and Drasny, József (1963) Logikai gépek - tanuló gépek és a tanító gépek. Vas és Fémipari Munkásakadémia . Vas- és Fémipari Dolgozók Szakszervezete - Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Műszaki Szakosztályai Országos Választmánya, Budapest.

Endrődi, Sebő (1963) Ormányosbogarak III. = Curculionidae III. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 10 (64). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, Ferenc (1963) Fragen der Organisation im sozialistischen landwirtschaftlichen Grossbetrieb. Fragen der Grossbetrieblichen Bewirtschaftung . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ernst, Jenő (1963) Biophysics of the striated muscle. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fónagy, Iván (1963) A metafora a fonetikai műnyelvben : adatok a tudományos gondolkodás fejlődésének történetéhez. Nyelvtudományi értekezések (37). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gergely, Pál (1963) Az Akadémia szerepe a Nemzeti Színház létrehozásában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (37). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Gozmány, László (1963) Molylepkék VI. = Microlepidoptera VI. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 16 (65). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grünvald, Fülöp and Scheiber, Sándor (1963) Magyar-zsidó oklevéltár VII. : 1725-1748. A Magyar Izraeliták Országos Képviselete, Budapest.

Győrfy, János (1963) Erdővédelemtan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gönczi, Iván (1963) A mezőgazdasági üzem vonóerejének összetétele. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Haissinsky, Moisel (1963) A magkémia és alkalmazásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hinfner, Kálmán and Papp, Zs. (1963) Choroby a škůdci obilnin. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hoffmann, Tamás (1963) A gabonaneműek nyomtatása a magyar parasztok gazdálkodásában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, László Gábor (1963) A meteoropszichológiai tényezők szerepe az ipari, vasúti és az autóközlekedési balesetekben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Irinyi, Károly (1963) A Naumann-féle „Mitteleurópa”-tervezet és a magyar politikai közvélemény. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (31). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jeszenszky, Árpád (1963) A füge = Ficus carica L. Kultúrflóra (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jolsvay, Alajos and Székessy, Vilmos (1963) Függelék, mutatók = Appendix, indices. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 10/A (67). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Josef, György (1963) Die Goethe-Sammlung Balthasar Elischers in der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (39). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Julesz, Miklós (1963) Diagnosztika i patofiziologicseszkie osznovü nervoendokrinnüh zabolevanij. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Justné Kéry, Hedvig (1963) Az iskolai osztályközösség kialakulására ható tényezők. Pszichológia a gyakorlatban (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jánossy, Lajos (1963) A relativitáselmélet filozófiai problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1963) Az elátkozott család. Jókai Mór összes művei. Regények (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1963) Az új földesúr. Jókai Mór összes művei. Regények (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1963) Felfordult világ. Jókai Mór összes művei. Regények (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1963) Kárpáthy Zoltán. Jókai Mór összes művei. Regények (8-9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1963) Mire megvénülünk. Jókai Mór összes művei. Regények (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1963) Politikai divatok. Jókai Mór összes művei. Regények (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1963) Szerelem bolondjai. Jókai Mór összes művei. Regények (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1963) Szomorú napok. Jókai Mór összes művei. Regények (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1963) A régi jó táblabírák. Jókai Mór összes művei. Regények (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kalicz, Nándor (1963) Die Péceler (Badener) Kultur und Anatolien. Studia Archaeologica (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kelemen, László (1963) A 10-14 éves tanulók tudásszintje és gondolkodása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kerekes, Lajos (1963) Anschluss. 1938. Ausztria és a nemzetközi diplomácia, 1933-1938. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Ferenc (1963) Topographische Anatomie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Knapp, Oscar (1963) Die Beleuchtungsgläser. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Korányi, György (1963) Surface properties of silicate glasses. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovrig, Ilona (1963) Das awarenzeitliche Gräberfeld von Alattyán. Archaeologia Hungarica, Series nova (40). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Gyula (1963) The equine Tarsus. Topographic and radiographic anatomy. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Kálmán (1963) Fejezet a magyar kritika történetéből : Gyulai Pál irodalmi elveinek kialakulása, 1850-1860. Irodalomtörténeti könyvtár (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kováts, Ferenc and Zsebők, Zoltán (1963) Anatomiczne podstawy rentgenowskiego badania płuc. A tüdő röntgenanatómiája . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kozma, Pál (1963) A szőlő termékenységének és szelektálásának virágbiológiai alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kölber, László (1963) A munkatermelékenység az állami gazdaságok néhány növénytermelési ágazatában. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lelley, János (1963) A búza = Triticum aestivum L. Kultúrflóra (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lengyel, Géza (1963) Magyar újságmágnások. Irodalomtörténeti füzetek (41). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lessing, Gotthold Ephraim (1963) Laokoón. Az irodalomelmélet klasszikusai (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Marosi, Sándor and Szilárd, Jenő (1963) A természeti földrajzi tájértékelés módszertani kérdései, különös tekintettel a dombsági tájak értékelésére. Vitaindító előadás. Elmélet, módszer, gyakorlat (2). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoport, Budapest.

Mendöl, Tibor (1963) Általános településföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mihályi, Ferenc (1963) Magyarország csípő szúnyogjai. Leírásuk, életmódjuk és az ellenük való védekezés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1963) Elbeszélések 2. 1874-1877. Mikszáth Kálmán összes művei (28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Jenő (1963) Allgemeine Spermatologie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, József (1963) A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulására 1527-1576 között. Nyelvészeti tanulmányok (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Moravek, Endre (1963) Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii : 3. Index acronymorum selectorum. 3., Instituta paedagogica. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (38). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Mosonyi, Emil (1963) Water power development : 1., Low-head power plants. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mosonyi, Emil (1963) Water power development : 2., High-head power plants. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Moór, Elemér (1963) A nyelvtudomány mint az ős- és néptörténet forrástudománya. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Márkus, László (1963) A szociáldemokrata történetfelfogás fejlődéséhez a kezdetektől 1918-ig. Tudománytörténeti tanulmányok (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Máthé, Gy.I. and Rétvári, L. and Sélley, G. and Sass, T. and Bollók, L. (1963) Organic in-pile-loop experiment. KFKI Reports (63-05). MTA KFKI.

Méreiné Juhász, Margit (1963) Mikszáth Kálmán szellemi és tárgyi hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémián és tájmúzeumainkban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (31). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Móricz, Zsigmond (1963) Móricz Zsigmond levelei 1. köt. Új magyar múzeum, Irodalmi dokumentumok gyűjteménye (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Móricz, Zsigmond (1963) Móricz Zsigmond levelei 2. köt. Új magyar múzeum, Irodalmi dokumentumok gyűjteménye (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nemessuri, Mihály (1963) Funktionelle Sportanatomie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nizsalovszky, Endre (1963) A család jogi rendjének alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Németh, A. and Tóth, M. (1963) Izmerenije radioaktivnykh vybrosov v ventiljacionnoj trube reaktora VVR-S. KFKI Reports (63-08). MTA KFKI.

Németh, Pál (1963) Az automatikáról. Vas és Fémipari Munkásakadémia . Vas- és Fémipari Dolgozók Szakszervezete - Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Műszaki Szakosztályai Országos Választmánya, Budapest.

Németh, Pál and Szelezsán, János (1963) Korunk uj tudománya a kibernetika. Vas és Fémipari Munkásakadémia . Vas- és Fémipari Dolgozók Szakszervezete - Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Műszaki Szakosztályai Országos Választmánya, Budapest.

Papp, László (1963) Nyelvjárástörténet és nyelvi statisztika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pellérdy, László (1963) Catalogue of Eimeriidea. Protozoa, Sporozoa. Supplementum. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Perjés, Géza (1963) Mezőgazdasági termelés, népesség, hadseregélelmezés és stratégia a XVII. század második felében 1650-1715. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (29). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pungor, Ernő (1963) Oszcillometria és konduktometria. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pál, Lénárd (1963) Determination of the prompt neutron period from the fluctuations of the number of neutrons in a reactor. KFKI Reports (63-02). MTA KFKI.

Pál, Lénárd and Turi, László and Vigassy, József (1963) Experimental determination of the ratio ... on the ZR-1 critical assembly. KFKI Reports (63-11). MTA KFKI.

Párducz, Mihály (1963) Die ethnischen Probleme der Hunnenzeit in Ungarn. Studia Archaeologica (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pécsi, Márton (1963) A magyarországi geomorfológiai térképezés az elmélet és a gyakorlat szolgálatában. Elmélet, módszer, gyakorlat (4). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoport, Budapest.

Pénzes, Antal (1963) A franciaperje = Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. Kultúrflóra (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pölöskei, Ferenc (1963) A koalíció felbomlása és a Nemzeti Munkáspárt megalakulása. 1909-1910. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radnót, Magda (1963) A szembetegségek atlasza. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rudnai, Gyula (1963) Lightweight concretes. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ruzsiczky, Éva (1963) Irodalmi nyelvi szókincsünk a nyelvújítás korában. Kazinczy tájszóhasználata alapján. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rácz, Endre (1963) A magyar nyelv következményes mondatai. Nyelvtudományi értekezések (39). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rédei, László (1963) Theorie der endlich erzeugbaren kommutativen Halbgruppen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Réthly, Antal (1963) Nordlichtbeobachtungen in Ungarn, 1523-1960. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sebestyén, Olga (1963) Bevezetés a limnológiába. A belvizek életéről. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Serfőző, Lajos (1963) A KMP tevékenysége a munkás kultúr- és sportmozgalomban 1925-1945. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (30). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Simon, László (1963) Az öntözéses mezőgazdaság lehetőségei a Nyírségben. Vitaindító előadás. Elmélet, módszer, gyakorlat (1). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoport, Budapest.

Simon, László (1963) Néhány vízföldtani törvényszerűségről (tézisek). Elmélet, módszer, gyakorlat (3). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoport, Budapest.

Sors, László (1963) Berechnung der Dauerfestigkeit von Maschinenteilen. 1. Theoretische Grundlagen. 2. Tafeln und Diagramme. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soós, Árpád (1963) Poloskák VIII. = Heteroptera VIII. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 17 (68). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Stefanovits, Pál (1963) Magyarország talajai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Stoll, Béla (1963) A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája 1565-1840. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Straub, F. Brunó (1963) Biohimiâ. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Straub, Ferenc Brúnó (1963) Biochemie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence (1963) A válaszút és egyéb tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Miklós (1963) Fiatal életek indulója : József Attila pályakezdése. Irodalomtörténeti könyvtár (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szakál, Pál (1963) Az öntözéses termelés gazdasági hatékonysága. Közgazdasági értekezések (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szalai, Sándor (1963) Az új Afrika tudományos élete : Dokumentációs áttekintés az afrikai tudomány helyzetéről és az ezzel kapcsolatos nemzetközi tudományszervezési problémákról. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Szeghő, L. and Vértes, Péter (1963) Calculation of neutron thermalization by Laguerre polynomials approximation. KFKI Reports (63-03). MTA KFKI.

Szelezsán, János (1963) A gondolkodás, a szellemi tevékenység: az információfeldolgozás gépesítése. Vas és Fémipari Munkásakadémia . Vas- és Fémipari Dolgozók Szakszervezete - Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Műszaki Szakosztályai Országos Választmánya, Budapest.

Szentgyörgyi, I. (1963) Vozmozhnosti uvelichenija mosshnosti ehksperimental'nogo jadernogo reaktora na 2 Mvt tila VVR-S. KFKI Reports (63-09). MTA KFKI.

Szász, Gábor (1963) Introduction to lattice theory. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Székessy, Vilmos (1963) Holyvák I. = Staphylinidae I. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 7 (66). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sárközi, Zoltán (1963) Az erdélyi szászok a nemzeti ébredés korában 1790-1848. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sőtér, István (1963) Nemzet és haladás : irodalmunk Világos után. Irodalomtörténeti könyvtár (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tarnóczy, Tamás (1963) Akusztika. Fizikai akusztika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tokody, Gyula (1963) Ausztria-Magyarország a Pángermán Szövetség (Alldeutscher Verband) világuralmi terveiben, 1890-1918. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tárczy-Hornoch, Antal (1963) Markscheiderische Studien. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tőkés, László (1963) A mikrokártya és a kutatók | The Microcard and the Scolars. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (35). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Valkó, Iván Péter (1963) Az elektroakusztika alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, József (1963) Ady útja az „Új versek” felé. Irodalomtörténeti füzetek (40). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, Zoltán (1963) A Széchenyi-ábrázolás fő irányai a magyar történetírásban, 1851-1918. Tudománytörténeti tanulmányok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Voit, Pál and Holl, Imre (1963) Alte ungarische Ofenkacheln. Corvina, Budapest.

Vértes, Péter (1963) Some problems concerning the theory of pulsed neutron experiments. KFKI Reports (63-04). MTA KFKI.

Waldapfel, József (1963) Magyar irodalom a felvilágosodás korában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wittgenstein, Ludwig (1963) Logikai-filozófiai értekezés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1963) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1963. évi munkaterve és beszámolója. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

This list was generated on Mon May 27 15:41:51 2024 CEST.