REAL-EOD

Items where Year is 1960

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 176.

Széchy, Károly and Kézdi, Árpád, eds. (1960) Alagutak, alapozás, földművek, talajmechanika. Műszaki értelmező szótár (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benkő, Loránd, ed. (1960) Anyanyelvi műveltségünk. A pécsi Nyelvművelő Konferencia anyaga. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hepp, Ferenc, ed. (1960) Atlétika. Hétnyelvű sportszótár (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1960) Az aspiránsképzésre és a tudományos minősítésre vonatkozó hatályos jogszabályok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1960) Bibliographie d'oeuvres choisies de la science historique hongroises 1945-1959. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rózsa, György and Weger, Imre and Moravek, Endre and Szentgyörgyi, Mária and Csapodi, Csaba and Sáfrán, Györgyi, eds. (1960) Biblioteka Vengerskoj Akademii Nauk. 1826-1961. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pusztai, István, ed. (1960) Birk-kódex, 1474 : az emlék hasonmása, betűhű olvasat és latin megfelelője. Codices Hungarici (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vargha, Balázs, ed. (1960) Csokonai emlékek. A magyar irodalomtörténetírás forrásai (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1960) Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és stílus történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1960) Első felvételek a Hold tulsó oldaláról. A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának közleménye. Akadémiai Kiadó, Budapest.

T. Erdélyi, Ilona, ed. (1960) Erdélyi János levelezése 1. A magyar irodalomtörténetírás forrásai (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ember, Győző and Mályusz, Elemér and Molnár, E. and Pach, P. Zs. and Pamlényi, E. and Ránki, Gy. and Zsigmond, L., eds. (1960) Etudes historiques. Études historiques hongroises . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence and Bartha, Dénes, eds. (1960) Haydn emlékére. Zenetudományi tanulmányok (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Törő, I, ed. (1960) Hypothalamus-Hypophysensystem und Neurosekretion : symposium in Tihany, Juni 1958. Symposia biologica Hungarica (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dégh, Linda, ed. (1960) Kakasdi népmesék 2. köt. Palkó Józsefné, Andrásfalvi György, Sebestyén Lajosné és László Márton meséi. Új magyar népköltési gyűjtemény (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hepp, Ferenc, ed. (1960) Kosárladba. Hétnyelvű sportszótár (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vásárhelyi, Boldizsár, ed. (1960) Közlekedésügy 1. Kényszerpályás és közúti közlekedés. Műszaki értelmező szótár (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vásárhelyi, Boldizsár, ed. (1960) Közlekedésügy 2. Hajózás, repülés, posta és csővezetékes szállítás. Műszaki értelmező szótár (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Dezső, ed. (1960) Külföldi földrajztudományi folyóiratok. Földrajzi dokumentáció . Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Hepp, Ferenc, ed. (1960) Labdarugás. Hétnyelvű sportszótár (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rózsa, György and Csapodi, Csaba and Moravek, Endre and Sáfrán, Györgyi and Szentgyörgyi, Mária and Weger, Imre, eds. (1960) The Library of the Hungarian Academy of Sciences. 1826-1961. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rózsa, György and Csapodi, Csaba and Moravek, Endre and Szentgyörgyi, Mária and Weger, Imre, eds. (1960) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 1826-1961. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Iványi, Emma, ed. (1960) Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából 1914-1918. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dercsényi, Dezső, ed. (1960) Magyar műemlékvédelem 1949-1959. Országos Műemléki Felügyelőség kiadványai (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kakas, József, ed. (1960) Magyarország éghajlati atlasza 1. Magyarország éghajlati atlasza (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gillemot, László, ed. (1960) Mechanikai technológia 1. Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat. Műszaki értelmező szótár (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gillemot, László, ed. (1960) Mechanikai technológia 2. Technológiai műveletek. Műszaki értelmező szótár (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dienes, Gedeon, ed. (1960) Mutatók. Szerkesztési irányelvek (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikesy, Sándor, ed. (1960) Névtudományi vizsgálatok. A Magyar Nyelvtudományi Társaság névtudományi konferenciája 1958. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Levárdy, Ferenc, ed. (1960) Példák könyve, 1510 : hasonmás és kritikai szövegkiadás. Codices Hungarici (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Riesz, Frigyes and Császár, Ákos, eds. (1960) Riesz Frigyes összegyűjtött munkái 1-2. Riesz Frigyes összegyűjtött munkái (1-2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kardos, Tibor, ed. (1960) Régi magyar drámai emlékek I-II. Régi magyar drámai emlékek . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hazai, György, ed. (1960) Sovietico-Turcica : Beiträge zur Bibliographie der türkischen Sprachwissenschaft in russischer Sprache in der Sowjetunion, 1917-1957. Bibliotheca orientalis Hungarica (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Miklós, Gyula, ed. (1960) Studies in Hungarian geographical sciences. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hepp, Ferenc, ed. (1960) Torna. Hétnyelvű sportszótár (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1960) V. Symposium sur les substances étrangères dans les aliments. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szendy, Károly, ed. (1960) Villamos művek. Műszaki értelmező szótár (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hepp, Ferenc, ed. (1960) Vívás. Hétnyelvű sportszótár (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mosonyi, Emil, ed. (1960) Vízerőművek és víziutak. Műszaki értelmező szótár (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, Károly, ed. (1960) Vörösmarty Mihály: Kisebb költemények I. 1826-ig. Vörösmarty Mihály összes művei (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, Károly, ed. (1960) Vörösmarty Mihály: Kisebb költemények II. 1827-1839. Vörösmarty Mihály összes művei (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berei, Andor, ed. (1960) Új magyar lexikon 2. D - F. Új magyar lexikon (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berei, Andor, ed. (1960) Új magyar lexikon 3. G - J. Új magyar lexikon (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1960) A magyar tanácsköztársaság történetének forrásai a magyar állami levéltárakban. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 1. Levéltári leltárak (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hepp, Ferenc, ed. (1960) Úszás, vízilabda. Hétnyelvű sportszótár (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Alexits, György (1960) Konvergenzprobleme der Orthogonalreihen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andics, Erzsébet (1960) Die Habsburger und die Frage der Zarenhilfe gegen die Revolution. Vom Münchengrätzer Abkommen bis zum Mai 1849. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (31). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arató, Endre (1960) Vengerskoe obsčestvennoe mnenie i nacional'nyj vopros v 40-h godah proslogo veka. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (39). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arató, Endre (1960) A nemzetiségi kérdés története Magyarországon 1790-1840 I-II. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Asztalos, István and Sárfalvi, Béla (1960) A Duna-Tisza köze mezőgazdasági földrajza. Földrajzi monográfiák (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balassa, Iván (1960) A magyar kukorica. Néprajzi tanulmány. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balassi, Bálint (1960) Gyarmathi Balassa Bálinthnak Thirsisinek Angelicával, Sylvanusnak Galatheával való szerelmekrül szép magyar comoedia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, Ferenc (1960) Pathologie und Klinik der Nierengeschwülste. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Baló, József (1960) Tüdőrák és tüdőadenoma. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bartha, Dénes (1960) Haydn als Opernkapellmeister. Die Haydn-Dokumente der Esterházy-Opernsammlung 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Batsányi, János (1960) Batsányi János összes művei II. Prózai művek első kötet. Batsányi János összes művei, 2 . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benda, Kálmán (1960) Le projet d'alliance hungaro-suédo-prussienne de 1704. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (25). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benedikt, Ottó (1960) Die nomographische Methode der Berechnung komplizierter und stark gesättogter magnetischer Kreise elektrischer Maschinen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benedikt, Ottó (1960) The autodyne. A new electrical machine. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benkő, Loránd (1960) A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának első szakaszában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berend, T. Iván (1960) The Hungarian manufacturing industry, its place in Europe 1900-1938. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (27). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berend, T. Iván (1960) The development of the manufacturing industry in Hungary (1900-1944). Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berrár, Jolán (1960) A magyar hasonlító mondatok a XVI. század közepéig. Nyelvtudományi értekezések (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bocsor, Géza (1960) A magyar tarka marha kialakulásának története, környezeti viszonyai, tulajdonságai, tartása, tenyésztése, törzskönyvezése és értékesítése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Borzsák, István (1960) Az antikvitás XVI. századi képe. Bornemisza-tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bánhegyi, J. (1960) A tejsavbaktériumok - Lactobacteriaceae (I/3.). Magyarország kultúrflórája (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Békésy, M. and Garay, A. (1960) Az anyarozs - Claviceps purpurea (FR.) Tul. (I/10.). Magyarország kultúrflórája (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Büky, Béla (1960) A fővárosi keresztnévadás hatóerői. Nyelvtudományi értekezések (26). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csonka, Pál (1960) Csonka János élete és munkássága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Császár, Ákos (1960) Fondements de la topologie générale. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dolmányos, István (1960) Mezőfi és a koalíció. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dombay, János (1960) Die Siedlung und das Gräberfeld in Zengővárkony. Beiträge zur Kultur des Aeneolithikums in Ungarn. Archaeologia Hungarica, Series nova (37). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Donáth, Tibor (1960) Erläuterndes anatomisches Wörterbuch. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekes, Lajos (1960) Essai de centralisation de l'État hongrois dans la seconde moitié du XV. siècle. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ember, Győző (1960) Zur Geschichte des Aussenhandels Ungarns im XVI. Jahrhundert. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (44). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Endrődi, Sebő (1960) Ormányosbogarak 2 = Curculionidae 2. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 10 (53). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdey, László (1960) A kémiai analízis súlyszerinti módszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdős, József (1960) Fémfürkészek 2 = Chalcidoidea 2. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 12 (52). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erényi, Tibor (1960) Die Hauptrichtungen der Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung in Ungarn 1868-1904. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (35). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Lajos (1960) Das Heim eines türkischen Herrn in der Provinz im XVI. Jahrhundert. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (29). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fényes, István (1960) A gravitáció hatása feltétlen és feltételes reflexmechanizmusok kialakulására. Az ortotóniás reflex. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Garas, Klára (1960) Franz Anton Maulbertsch. 1724-1796. Mit 332 Abbildungen und 16 Farbtafeln. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gegesi Kiss, Pál (1960) Herz- und Kreislaufstörungen im Säuglings- und Kindesalter. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gegesi Kiss, Pál (1960) Szív- és vérkeringési betegségek csecsemő- és gyermekkorban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gerszi, Teréz (1960) A magyar kőrajzolás története a XIX. században. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1960) Honfoglalás előtti bolgár-török jövevényszavaink. Nyelvtudományi értekezések (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gonda, Imre (1960) Bismarck és az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grotius, Hugo (1960) A háború és a béke jogáról I. Az állam- és jogtudományok úttörői (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grotius, Hugo (1960) A háború és a béke jogáról II. Az állam- és jogtudományok úttörői (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grotius, Hugo (1960) A háború és a béke jogáról III. Az állam- és jogtudományok úttörői (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grünvald, Fülöp and Scheiber, Sándor (1960) Magyar-zsidó oklevéltár V/2 : Pótkötet, 1701-1740. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Budapest.

Györffy, György (1960) Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte in Ungarn bis zum Anfang des XIV. Jahrhunderts. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (42). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gábor, Miklós (1960) Die pharmakologische Beeinflussung der Kapillarresistenz und ihrer Regulationsmechanismen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hargitay, Sándor (1960) Vas- és acélöntészet I. Vaskohászati enciklopédia (8/1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Haydn, Joseph (1960) Haydn compositions in the Music Collection of the National Széchényi Library, Budapest. Publications of the National Széchényi Library (48). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heckenast, Gusztáv (1960) Fegyver- és lőszergyártás a Rákóczi-szabadságharcban. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, J. (1960) Az antibiotikumtermelő sugárgombák. Magyarország kultúrflórája (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, J. (1960) A nitrogénkötő baktériumok (I/2.). Magyarország kultúrflórája (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, János (1960) Berzsenyi és íróbarátai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, Márton (1960) Voenno-političeskie principii i cely hortistskogo fasizma do i vo vremâ vtoroj mirovoj vojny. Harakter fasistskogo nemecko-vengerskogo voennogo soûza. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, Pál (1960) A középkori falusi földközösség jogtörténeti vonatkozásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Inczefi, Géza (1960) Szeged környékének földrajzi nevei. Nyelvtudományi értekezések (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1960) 1927 óta előkerült, és kötetbe nem foglalt levelek gyűjteménye. Kazinczy Ferencz levelezése (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kelemen, Endre (1960) Permeability in acute experimental inflammatory oedema in the light of the action of salicylates. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, István N. (1960) 16. századi dézsmajegyzékek. Borsod, Heves, Bereg, Bihar és Közép-Szolnok megyék. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kitaibel, Pál and Tomtsányi, Ádám (1960) Dissertatio de terrae motu in genere, ac in specie Mórensi anno 1810. die 14. Januarii orto. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Koltay-Kastner, Jenő (1960) A Kossuth-emigráció Olaszországban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komjáthy, Miklós (1960) Quelques problèmes concernant la charte de fondation de l'abbaye de Tihany. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (36). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Korányi, György (1960) A szilikátüvegek felületi tulajdonságai. Szilikátkémiai monográfiák (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kotlán, Sándor (1960) Helminthologie. Die Helminthosen der Haus- und Nutztiere unter Berücksichtigung der Helminthosen des Menschen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Endre (1960) L'insurrection polonaise de 1863 et l'émigration hongroise. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (33). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kumorovitz, Lajos Bernát (1960) Die erste Epoche der ungarischen privatrechtlichen Schriftlichkeit im Mittelalter. XI-XII. Jahrhundert. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lackó, Miklós (1960) O sostave vengerskogo fabrično-zavodskogo rabočego klassa v period promyslennogo perevorota. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lederer, Emma (1960) La structure de la société hongroise du début du moyen-âge. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (45). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lissák, Kálmán (1960) Die neuroendokrine Steuerung der Adaptationstätigkeit. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Makkai, László (1960) Die Entstchung der gessellschaftlichen Basis des Absolutismus in den Ländern der österreichischen Habsburger. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (43). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Markó, Árpád (1960) Egy elfelejtett magyar író-katona : (Jakkó László huszárkapitány, 1781-1833). Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Marót, Károly (1960) Die Anfänge der Griechischen Literatur. Vorfragen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Maróthy, János (1960) Az európai népdal születése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Menandros, (1960) Az embergyűlölő. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mihailich, Győző (1960) A XIX. és XX. századbeli magyar hídépítés története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mihályi, Ferenc (1960) Fúrólegyek = Trypetidae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 15 (56). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1960) Mikszáth Kálmán összes művei : Regények és nagyobb elbeszélések 13-14. 1900. Mikszáth Kálmán összes művei (13-14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1960) Mikszáth Kálmán összes művei : Regények és nagyobb elbeszélések 15. 1902. Mikszáth Kálmán összes művei (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1960) Mikszáth Kálmán összes művei : Regények és nagyobb elbeszélések 18-19. 1905-1906. Mikszáth Kálmán összes művei (18-19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1960) Mikszáth Kálmán összes művei : Regények és nagyobb elbeszélések 20-21. 1906-1907. Mikszáth Kálmán összes művei (20-21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mokk, László (1960) Bauen mit Stahlbetonfertigteilen. Hallen, Industriebauten. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Erik (1960) L'influence de la philosophie de l'histoire de Hegel sur l'historiographie marxiste. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (47). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mucs, Sándor (1960) A magyar néphadsereg megszervezése 1944. december 21 - 1945. május 8. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mályusz, Elemér (1960) Die Zentralisationsbestrebungen König Sigismunds in Ungarn. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (50). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mérei, Gyula (1960) Über einige Fragen der Anfänge der kapitalistischen Gewerbeentwicklung in Ungarn. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (30). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Móczár, Miklós (1960) Ősméhek - Földi méhek = Colletidae - mellitidae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 13 (51). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Móricz, Zsigmond (1960) Móricz Zsigmond hagyatékából. Új magyar múzeum, Irodalmi dokumentumok gyűjteménye (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

N. Bajári, Erzsébet (1960) Fürkészdarázsalkatúak 1 = Ichneumonoidea 1. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 11 (54). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Dénes (1960) Sebészeti anatómia. Sebészeti anatómia . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Gy. (1960) A butilalkohol-baktériumok (I/5.). Magyarország kultúrflórája (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nemes, Dezső (1960) Istoričeskoe značenie Vengerskoj Sovetskoj Respubliki. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (41). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nemes, Dezső (1960) A népi Magyarország 15 éves fejlődése. Társadalomtudományi kismonográfiák (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pach, Zsigmond Pál (1960) Das Entwicklungsniveau der feudalen Agrarverhältnisse in Ungarn in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (46). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pap, János (1960) Puskás Tivadar. Egy nagy magyar feltaláló életregénye. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Perényi, József (1960) Partii i političeskaâ bor'ba sredi serbov v Vengeriâ 1867-1900. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (37). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pécsi, Márton (1960) Magyarország földrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radó, György (1960) Majakovszkijról. Irodalomtörténeti füzetek (29). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rásonyi, László (1960) Stein Aurél és hagyatéka | Sir Aurél Stein and his legacy. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Réczei, László (1960) Internationales Privatrecht. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rényi-Vámos, Ferenc (1960) Das innere Lymphgefässsystem der Organe. Anatomie, Pathologie, Klinik. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Révész, Imre (1960) Esquisse de l'histoire de la politique religieuse hongroise entre 1705-et 1860. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (26). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rózsa, György (1960) A magyar társadalomtudományok az UNESCO kiadványaiban | Les sciences soliales Hongroises dens les publications de l'UNESCO. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (20). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Sitkei, György (1960) A keverékképzés és égés lefolyása Diesel-motorokban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soós, István (1960) Az ecetbaktériumok - Acetobacter-fajok (I/4.). Magyarország kultúrflórája (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Stiller, Jolán (1960) Protozoa = Állati egysejtűek : Általános bevezetés. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 1 (57). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sylvester, János (1960) Sylvester János Új testamentum : Újsziget 1541. Bibliotheca Hungarica antiqua . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sylvester, János (1960) Uy Testamentum mag(y)ar n(y)elwen(n) mell(y)et az Görög és Diak n(y)elvböl uyonnan fordijtank, az Mag(y)ar nipnek Kereszt(y)en hütben valo ippülisire. Bibliotheca Hungarica antiqua (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabad, György (1960) Kossuth and the British „Balance of Power” policy 1859-1861. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (34). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabadváry, Ferenc (1960) Az analitikai kémia módszereinek kialakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, István (1960) La répartition de la population de Hongrie entre les bourgades et les villages, dans les années 1449-1526. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (49). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szederjei, Ákos (1960) Die Goldmedaillen-Hirsche Ungarns. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Székely, György (1960) Landwirtschaft und Gewerbe in der ungarischen ländlichen Gesellschaft um 1500. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (38). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Székely, István (1960) Chronica ez vilagnac yeles dolgairol. Bibliotheca Hungarica antiqua (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sáfrán, Györgyi (1960) Arany János és Rozvány Erzsébet. Irodalomtörténeti füzetek (31). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sáfrán, Györgyi (1960) Arany János és Rozvány Erzsébet | John Arany and Elisabeth Rozvány. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sándor, Vilmos (1960) Die Hauptmerkmale der industriellen Entwicklung in Ungarn zur Zeit des Absolutismus 1849-1867. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sövegjártó, János (1960) A vaskohászat tűzálló építőanyagai. Vaskohászati enciklopédia (3/2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1960) Vallástörténeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vadász, Elemér (1960) Magyarország földtana. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Verő, József (1960) Az ipari vasötvözetek metallográfiája I. Vaskohászati enciklopédia (9/1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vince, Edit S. (1960) Predistoriâ obrazovaniâ Vengerskoj Socialdemokratičeskoj partii. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (32). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Váczy, Péter (1960) La transformation de la technique et de l'organisation de l'industrie textile en Flandre aux XIe-XIIIe siècles. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (48). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Véghelyi, Péter (1960) Die künstliche Hibernation. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vörös, J. and Ubrizsy, G. (1960) A penészgombák - Mucorales, Hyphomycetes (I/8.). Magyarország kultúrflórája (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wittman, Tibor (1960) Quelques problèmes relatifs à la dictature révolutionnaire des grandes villes de Flandre 1577-1579. Contribution à l'histoire de la terreur de Hembyze. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (40). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zilahi-Sebess, Géza (1960) Fonalascsápúak 1. Nematocera 1. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae (55). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zimándi, Pius István (1960) Péterfy Jenő és baráti köre. Irodalomtörténeti füzetek (30). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsigmond, László (1960) Die Zerschlagung der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und die internationalen Kräfteverhältnisse. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zádor, Anna (1960) Pollack Mihály. 1773-1855. Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1960) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1960. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 16 15:58:27 2024 CEST.