REAL-EOD

Items where Year is 1953

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Č
Number of items: 67.

A

Ajrapetjanc, E. S. and Asztratjan, E. A. (1953) I. P. Pavlov fiziológiai tanításaival foglalkozó tudományos ülésszak 1950. jún. 28 - júl. 4. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1953) Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei. Arany János összes művei (4.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1953) Toldi szerelme , A Daliás idők első és második dolgozata. Arany János összes művei (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1953) Toldi szerelme. A Daliás idők első és második dolgozata. Arany János összes művei (5.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

B

Babko, A. K. and Pilipenko, A. T. (1953) Kolorimetriás analízis. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, János (1953) A zoocönológia alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bartha, Dénes and Kiss, József (1953) Ötödfélszáz énekek. Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteménye az 1813. évből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Batsányi, János (1953) Batsányi János összes művei I. Versek. Batsányi János összes művei, 1 . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Belinskij, Vissarion Grigor'evič (1953) Válogatott pedagógiai művei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benkő, Loránd (1953) A magyar ly hang története. Nyelvtudományi értekezések (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berg, Lev Semenovič (1953) Éghajlat és élet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bykov, Konstantin Mihajlovič (1953) Az agykéreg és a belső szervek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

C

Csapody, István (1953) Szemüregi plasztikák. Akadémiai Kiadó, Budapest.

D

Deme, László (1953) A magyar nyelvjárások néhány kérdése. Nyelvtudományi értekezések (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Domanskij, B. I. (1953) Bevezetés az automatika és telemechanika elméletébe. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Doroganevszkajaâ, E. A. (1953) A növények földrajzi elterjedésének és anyagcseréjének összefüggése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

E

Eljutin, V. P. (1953) A ferroötvözetek gyártása. Elektrometallurgia, II. rész. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ember, Győző (1953) Louis Kossuth à la tête du Comité de la Défense Nationale. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eötvös, Loránd (1953) Eötvös Loránd összegyűjtött munkái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

F

Faller, Jenő (1953) A magyar bányagépesítés uttörői a XVIII. században. Hell Máté Kornél és Hell József Károly főgépmesterek élete és munkássága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Sándor (1953) A havi vérzés elmélete és klinikuma. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fettich, Nándor (1953) A szeged-nagyszéksósi hun fejedelmi sírlelet. Archaeologia Hungarica, Series nova (32). Akadémiai Kiadó, Budapest.

G

Garas, Klára (1953) Magyarországi festészet a XVII. században. Magyarországi barokk festészet (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gortvay, György (1953) Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grabar, Igor Èmmanuilovič and Kemenov, Vladimir Semenovič (1953) Harc a burzsoá művészet és művészetelmélet ellen. Tanulmánygyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grasselly, Gyula (1953) Ásvány- és ércelemzési módszerek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

H

Hajdú, Péter (1953) A magyarság kialakulásának előzményei. Nyelvtudományi értekezések (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4703-1

Hanák, Péter (1953) Ugnetennye narody Avstrijskoj imperii i vengerskaâ revolûciâ 1848-1849 gg. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, János (1953) A reformáció jegyében : a Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

I

Isaev, A. I. (1953) A felületi rétegképződés folyamata a fémek forgácsolása során. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ivánovics, György (1953) Emberi betegségeket okozó vírusok és rickettsiák. Akadémiai Kiadó, Budapest.

K

Kantorovič, Leonid Vital'evič (1953) A felsőbb analízis közelítő módszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kerpely, Kálmán (1953) Vaskohászati folyamatok és fizikai kémiájuk. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Király, Péter (1953) A keletszlovák nyelvjárás nyomtatott emlékei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komenský, Jan Amos (1953) Comenius Ámos János nagy oktatástana. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kurdûmov, G. V. (1953) A metallográfia és fémfizika problémái. 1950-1951-ben végzett kutatások eredményei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kvasnickij, A. V. (1953) A sertés emésztésének élettana. Akadémiai Kiadó, Budapest.

L

Lavrent'ev, Mihail Alekseevič and Ljusztyernyik, L. A. (1953) Variációszámítás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukács, György (1953) Adalékok az esztétika történetéhez. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lőrinczy, Éva (1953) A Königsbergi Töredék és Szalagjai mint nyelvi emlék. Nyelvészeti tanulmányok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

M

Maškin, Nikolaj Aleksandrovič (1953) Augustus principatusa. Kialakulása és társadalmi lényege. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mihlin, Solomon Grigor'evič (1953) Integrálegyenletek és alkalmazásuk a mechanika, a matematikai fizika és a technika egyes problémáira. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Moravcsik, Gyula (1953) Bizánc és a magyarság. Tudományos ismeretterjesztő sorozat (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Moravek, Endre (1953) Tájékoztató jelentés az Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1952. évi és 1953. első negyedévi munkájáról. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. (Unpublished)

N

Nalbandân, A. B. (1953) A hidrogén oxidációjának és égésének mechanizmusa. Akadémiai Kiadó, Budapest.

O

Oding, Ivan Avgustovič (1953) A gőzerőművek szerkezeti anyagai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

P

Pavlov, Ivan Petrovič (1953) Előadások a nagyagyféltekék működéséről. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pavlov, Ivan Petrovič (1953) I. P. Pavlov válogatott művei. I. P. Pavlov összes művei (1/1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

R

Ramm, V. M. (1953) Abszorbciós eljárások a vegyiparban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rapaics, Raymund (1953) Magyar biológia története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rubinstein, Georges R. (1953) A tuberkulózis öröklékenységének problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

S

Sennikov, A. P. (1953) A növények ökológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sisakân, Norair Martirivič (1953) A protoplazma szerkezetének fermentműködése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sokolovskij, V. V. (1953) A képlékenység elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Spinoza, Baruch de (1953) Teológiai-politikai tanulmány. Filozófiai írók tára, Új folyam (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szkanavi, Georgij Ivanovics (1953) A dielektrikumok fizikája. Gyenge terek tartománya. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szmodits, Kázmér (1953) Héjszerkezetek statikája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szukacsov, V. I. (1953) A botanika problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Székessy, Vilmos (1953) Bátorliget élővilága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sőtér, István (1953) Eötvös József. Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1953) Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1953. munkaterv és jelentés. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

T

Telegdi, Zsigmond (1953) Szovjet nyelvtudományi értekezések. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Turán, Pál (1953) Az analízis egy új módszeréről és annak egyes alkalmazásairól. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Turán, Pál (1953) Eine neue Methode in der Analysis und deren Anwendungen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

V

Vadász, Elemér (1953) A földtan fejlődésének vázlata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Z

Zsirai, Miklós (1953) A modern nyelvtudomány magyar úttörői. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Č

Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič (1953) Csernisevszkij a magyarokról. N. G. Csernisevszkij magyar tárgyú cikkei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

This list was generated on Mon Jul 15 20:07:13 2024 CEST.