REAL-EOD

Browse by Series

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 97.

Kmoskó, Mihály (1929) Az iszlám keletkezése. Kincsestár (17). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Gratz, Gusztáv (1929) Európai külpolitika. Kincsestár (25.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Bajza, József (1929) Jugoszlávia. Kincsestár (27.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szerb, Antal (1929) Az angol irodalom kis tükre. Kincsestár (33.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Bartucz, Lajos (1929) Mikép fedezte fel az ember önmagát ? : kis antropologia. Kincsestár (45.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Glatz, Károly (1929) Velence múltja és művészete. Kincsestár (58.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Ihrig, Károly (1929) A szövetkezetek. Kincsestár (67.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szabó, Vendel (1929) Katholicizmus. Kincsestár (71.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Halasy-Nagy, József (1929) A filozófia nagy rendszerei. Kincsestár (76.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Lassovszky, Károly (1929) Világrendszerek. Kincsestár (84.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szőllősy, Lajos (1929) A táplálkozás. Kincsestár (96.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Sík, Sándor (1930) Cserkészet. Kincsestár (105.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Pukánszky, Béla (1930) A német irodalom kis tükre. Kincsestár (35.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Babits, Mihály (1930) Bevezetés a "Divina Commedia" olvasásához. Kincsestár (37.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Zimmermann, Ágoston (1930) Fejlődéstan. Kincsestár (43.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Fitz, József (1930) A könyv története. Kincsestár (53.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Mosonyi, János (1930) Idegrendszerünk. Kincsestár (93.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Burger, Károly (1930) Az egészséges nő. Kincsestár (94.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Weis, István (1931) A magyar falu. Kincsestár (10.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Julier, Ferenc (1931) A hadvezetés művészete. Kincsestár (102.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Balla, Antal (1931) Az utolsó száz év története. Kincsestár (18.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Török, Pál (1931) A francia forradalom története. Kincsestár (19.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Barker, Vernon Duckworth (1931) Az angol civilizáció : múlt és jelen. Kincsestár (22.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szász, Zsombor (1931) Románia. Kincsestár (28.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Várady, Imre (1931) Az olasz irodalom kis tükre. Kincsestár (34.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kállay, Miklós (1931) A legújabb líra a világirodalomban. Kincsestár (39.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Schenk, Jakab (1931) A madarak világának tanulmányozása. Kincsestár (48.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Haraszti, Emil (1931) A zenei formák története. Kincsestár (55.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Luttor, Ferenc (1931) Róma : a város a történelem tükrében. Kincsestár (56.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szabó, Vendel (1931) A pápaság. Kincsestár (75.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Steiner, Lajos (1931) Az időjárás. Kincsestár (83.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Nyírő, Gyula (1931) Psychoanalisis. Kincsestár (92.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kniezsa, István (1932) A szlávok. Kincsestár (26.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Rapaics, Raymund (1932) A növény felfedezése. Kincsestár (44.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Mendöl, Tibor (1932) Táj és ember : az emberföldrajz áttekintése. Kincsestár (46.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Genthon, István (1932) Budapest múltja és művészete. Kincsestár (50.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Judik, József (1932) A pénz. Kincsestár (60.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Czettler, Jenő (1932) Agrárpolitika. Kincsestár (66.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Révész, Imre (1932) A reformáció. Kincsestár (74.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szentnémedy, Ferenc (1933) A repülés. Kincsestár (103.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Mihelics, Vid (1933) Keresztényszocializmus. Kincsestár (123.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Bartoniek, Emma (1933) A középkor. Kincsestár (14.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Laky, Dezső (1933) Népesedéspolitika. Kincsestár (65.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Balanyi, György (1933) Szerzetesrendek. Kincsestár (72.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Hillebrand, Jenő (1934) Az őskőkor története. Kincsestár (12.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Alföldi, András (1934) Magyarország népei és a Római Birodalom. Kincsestár (42.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kerék, Mihály (1934) Földbirtokpolitika. Kincsestár (64.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Markó, Árpád (1935) II. Rákóczi Ferenc. Kincsestár (142.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szinnyei, József (1935) A magyar nyelv. Kincsestár (2.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Ligeti, Lajos (1935) Kína : mult és jelen. Kincsestár (20.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Gogolák, Lajos (1935) Csehszlovákia. Kincsestár (29.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Villani, Lajos (1935) A mai Olaszország. Kincsestár (30.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Biró, Bertalan (1935) Eugenika. Kincsestár (47.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Erdély, Sándor (1935) A szén. Kincsestár (82.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Voinovich, Géza (1936) Petőfi. Kincsestár (144.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Keresztury, Dezső (1937) Arany János. Kincsestár (143.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Komoróczy, György (1937) A mai Lengyelország. Kincsestár (23.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Magyar, Bálint (1937) A százéves Nemzeti Színház. Kincsestár (51.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Haraszti, Emil (1937) A tánc története. Kincsestár (54.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Radnóti, István (1937) A magyar mezőgazdaság világmárkái. Kincsestár (63.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Ortutay, Gyula (1937) Magyar népismeret. Kincsestár (9.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Papp, István (1938) Finnország. Kincsestár . Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Balanyi, György (1938) Szent István. Kincsestár (141.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Győry, János (1938) A francia irodalom kis tükre. Kincsestár (32.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Mátrai, László (1938) Modern gondolkodás. Kincsestár (77.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Weis, István (1939) Államformák - kormányformák. Kincsestár (126.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Zichy, István (1939) Magyar őstörténet. Kincsestár (5.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kilián, Zoltán (1939) Rádióesztétika. Kincsestár (59.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kalmár, Gusztáv (1940) A közlekedés és hírszolgálat fejlődése. Kincsestár (111.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Bulla, Béla (1940) Az Alföld. Kincsestár (116.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Mendöl, Tibor (1940) A Felvidék. Kincsestár (118.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Eperjessy, Kálmán (1940) A magyar falu településtörténete. Kincsestár (7.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szabó, István (1940) A magyar parasztság története. Kincsestár (8.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Lukács, Károly (1941) A Balaton. Kincsestár (114.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Bulla, Béla (1941) A nyugati országrészek. Kincsestár (117.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Koltay-Kastner, Jenő (1941) Olasz-magyar művelődési kapcsolatok. Kincsestár (132.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Sőtér, István (1941) Francia - magyar művelődési kapcsolatok. Kincsestár (133.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Fábián, István (1941) A magyar irodalom kis tükre. Kincsestár (31.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szilber, József (1941) Az olaj. Kincsestár (81.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

M. Zemplén, Jolán (1941) A modern fizika világképe. Kincsestár (85.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Gáldi, László (1942) Magyar-román szellemi kapcsolatok. Kincsestár (136.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Markó, Árpád (1942) Gróf Zrinyi Miklós. Kincsestár (146.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Csapodi, Csaba (1942) A magyar barokk. Kincsestár (16.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szabó, Zoltán (1942) Származás és öröklödés. Kincsestár (41.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Komoróczy, György (1942) A magyar kereskedelem története. Kincsestár (61.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Bulla, Béla (1943) Erdély. Kincsestár (119.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horváth, Endre (1943) Az újgörögök. Kincsestár (21.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Hankó, Béla (1943) Magyar háziállataink. Kincsestár (49.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Rapaics, Raymund (1943) Termesztett növényeink eredete. Kincsestár (89.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Moesz, Gusztáv (1943) A gombák. Kincsestár (90.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Novák, Ernő (1943) Műtéti veszélyek. Kincsestár (97.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Tóth, András (1944) Az erdélyi románság története. Kincsestár (13.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Hadrovics, László (1944) Magyar és déli szláv szellemi kapcsolatok. Kincsestár (140.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Országh, László (1944) Shakespeare. Kincsestár (38.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kaffka, Péter (1944) Építészet. Kincsestár (91.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Moór, Gyula (1945) A jogbölcselet problémái. Kincsestár (80.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Hankó, Béla (1945) Halak. Kincsestár (88.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 16 20:03:12 2024 CEST.