REAL-EOD

Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 40.

Schweitzer, Ferenc and Kérdő, Katalin, H., eds. (2014) Aquincum : ancient landscape, ancient town. Elmélet, módszer, gyakorlat (69). MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-963-9545-40-3

Predovnik, Katarina, ed. (2014) Castrum Bene 12 : The Castle as Social Space. Castrum Bene, 12 . Univ. of Ljubljana, Faculty of Arts, Ljubljana. ISBN 978-961-237-664-2

Földy, Ferenc and Koncz, Gábor and Kováts, Dániel, eds. (2014) Comenius és a jövő. Bibliotheca Comeniana (17). Magyar Comenius Társaság : Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Alapítvány, Sárospatak.

Perlaki, Gabriella, ed. (2014) Gürtler József bőr-kikészítési receptkönyve. Primaware, Szeged. ISBN 978-963-306-171-8

Novák, Anikó, ed. (2014) Határtalan párbeszédek : a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma 2014. évi PhD-konferenciájának tanulmányaiból : Szeged, 2014. március 1. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma PhD-konferenciájának tanulmányaiból . Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest. ISBN 978-615-5389-28-3

Egyed, Emese, ed. (2014) Irodalomértelmezések a felvilágosodástól napjainkig. I. Magyar felvilágosodás. Irodalom. II. (Mű)forma és értelmezés. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Kiadványai. Hungarológiai kongresszusok . Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár. ISBN 978-606-8145-57-0

Maczák, Ibolya, ed. (2014) Közkincs : Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (8). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-788-4

Szoták, Szilvia and Fedinec, Csilla, eds. (2014) Közösség és identitás a Kárpát-medencében. Határhelyzetek, 7 . Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest. ISBN 978-615-5389-39-9

Téglási, Ágnes and Szikszai, Edina, eds. (2014) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának 2013. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései (34). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Báthory, Orsolya, ed. (2014) Menny és pokol a barokk kori ember életében. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (7). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-190-7

Benkő, József and Mizser, Attila, eds. (2014) Meteor csillagászati évkönyv 2015. Meteor csillagászati évkönyv . Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest.

Barna, Gábor and Keszeg, Vilmos, eds. (2014) Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. Hungarológiai kongresszusok . Kriza János Néprajzi Társaság - Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Kolozsvár - Budapest. ISBN 978-973-8439-81-8, 978-615-5309-02-1

Szabó, Andrea, ed. (2014) Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia, radikalizmus, posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, MTA TK PTI, Szeged, Budapest. ISBN 978-615-5372-10-0 (print) ; 978-615-5372-11-7 (pdf)

Fazekas, Emese and Juhász, Dezső and T. Szabó, Csilla and Terbe, Erika and Zsemleyi, Borbála, eds. (2014) Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus két szimpóziumának előadásai. Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. Hungarológiai kongresszusok . ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest – Kolozsvár. ISBN 978 963 284 529 6

Cziráki, Zsuzsanna and Fundárková, Anna and Manhercz, Orsolya and Peres, Zsuzsanna and Vajnági, Márta, eds. (2014) Wiener Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (10). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. ISBN 978-615-5389-21-4

Szabó, Csaba, ed. (2014) Österreich und Ungarn im 20. Jahrhundert. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (9). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. ISBN 978-615-5389-32-0

Papp, Júlia, ed. (2014) A zsoltártól a rózsaszín regényig : fejezetek a magyar női művelődés történetéből : tanulmánykötet és adattár a Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézete együttműködésében a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezett kiállításhoz. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-9401-98-3

Arany, János (2014) Arany János levelezése 4. Arany János összes művei (18.). Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest.

Barabás, Gábor (2014) Das Papsttum und Ungarn in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, ca. 1198 - ca. 1241 : päpstliche Einflussnahme, Zusammenwirken, Interessengegensätze. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (6). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. ISBN 978-615-5389-31-3

Csermely, Péter (2014) Hogyan tudjuk megváltoztatani a bennünk lévő és a minket körülvevő hálózatokat? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-717-4

Czifra, Mariann (2014) Kazinczy Ferenc levelezése a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában: Katalógus. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (24). Argumentum Kiadó - Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 978 963 446 740 3

Fridvaldszky, János (2014) Értekezés a szkumpiáról, avagy a Cotinus Coriaria növényről Erdély nagyfejedelemségben végzett különböző kísérletekkel. Primaware, Szeged. ISBN 978-963-306-101-5

Gaál, István (2014) Die durchbohrten Steingeräte des südtransdanubischen Neolithikums : 5. Jahrhunderts v. Chr. Varia archaeologica Hungarica (30). Archaeolingua, Budapest. ISBN 978-963-9911-59-8

Gnädig, Péter and Honyek, Gyula and Vigh, Máté (2014) 333 furfangos feladat fizikából. Typotex, Budapest.

Gál, János and Farkas, Szilvia and Vincze, Zoltán (2014) Királysiklók tartása, szaporítása és egészségvédelme. MG Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Szombathely. ISBN 978-93-89970-3-6

Halmágyi, Miklós (2014) Középkori eredetmondák. Gondolatok magunkról és másokról. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-12-4

Hargittai, Balázs and Hargittai, Magdolna and Hargittai, István (2014) Különleges elmék : Találkozás 111 híres tudóssal. Corvina Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-13-6236-7

Horváth, Dezső (2014) A Higgs-bozon. Typotex, Budapest. ISBN 978-963-279-417-4

Kanalas, István (2014) Emlékek, szokások Szőregen. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged, Szőreg. ISBN 978-615-5372-18-6 (print) ; 978-615-5372-19-3 (pdf)

Kohl, Johann Georg (2014) Utazás Ausztria országain keresztül: Magyarországi utazás. Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-729-8

Kovács, Eszter (2014) A Makula nélkül való tükör cseh forrásai. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (9). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-212-6

Rákó, Erzsébet (2014) Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978 615 5372 05 6 (print) ; 978 615 5372 06 3 (pdf)

Semmelweis, Ignác (2014) Semmelweis Ignác magyar nyelvű szaktanulmányai az Orvosi Hetilap 1858-1865-ös évfolyamaiban. Magyar Orvostörténelmi Társaság - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest.

Somai, József (2014) Erdélyi magyar gazdasági gondolkodók panteonja. Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár.

Szabó, Tibor (2014) Az instabilitás kora : Tanulmányok múltról, jelenről, jövőről. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-07-0 (print) ; 978-615-5372-08-7 (online)

Szelestei Nagy, László (2014) Magyar bencések prédikációi a 17–18. század fordulóján. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 3 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-126-6

Szilágyi, Miklós (2014) Családtörténet két hangra : személyes vallomások a tiszafüredi parasztos vonásokkal átszőtt kispolgári életvitel és a 20. századi változó hatalmak sorsszerű találkozásáról. Folklór archívum (23.). MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-567-055-0

Tiner, Tibor (2014) A magyarországi távközlés fejlődésének történeti térpályái. Elmélet, módszer, gyakorlat (70). Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-45-8

Toldy, Ferenc (2014) Könyvtárakról : dr. Schedel (Toldy) Ferenc "A könyvtártan kézikönyve" című munkájának bevezetése. Előzetes. Primaware, Szeged. ISBN 978 963 306 278 4

Utasi, Ágnes (2014) Community Ties : Solidarity Network and Public Life. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-13-1 (print) ; 978-615-5372-14-8 (online PDF)

This list was generated on Mon Jun 14 21:46:15 2021 CEST.