REAL-EOD

Items where Year is 1978

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 230.

Farkas, Gábor, ed. (1978) A Dunántúl településtörténete III. A Dunántúl településtörténete, 3 . MTA VEAB, MTA PAB.

Láng, László, ed. (1978) Absorption spectra in the ultraviolet and visible region Vol. 22. Absorption spectra in the ultraviolet and visible region (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horányi, Mátyás, ed. (1978) Actas del simposio international de estudios hispánicos. Budapest, 18-19 de agosto de 1976. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1535-0

Trócsányi, Zsolt, ed. (1978) Az 1790-es évek erdélyi rendi reformmozgalmának történetéhez. Az 1790/91-i országgyűlésről kiküldött egyházügyi és tanügyi rendszeres bizottság. Nemzetiségi füzetek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-461-160-5

Asztalos, István and Lontay, Lászlóné, eds. (1978) Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet sokszorosított kiadványai, 1961-1977. Földrajzi dokumentáció (1). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-7321-67-5

Gunst, Péter, ed. (1978) Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis 1973-1974. Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ungvári, Tamás, ed. (1978) Brecht szinházi forradalma. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1620-9

Csákvári, Béla, ed. (1978) Cianátok, izocianátok és tioszármazékaik molekulaszerkezete. A kémia újabb eredményei (43). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Imre and Péteri, Zoltán, eds. (1978) Comparative law: 1978: Selected essays for the 10th International congress of comparative law. International Congress of Comparative Law (10/1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1650-0

Pukánszkyné Kádár, Jolán, ed. (1978) Csokonai Vitéz Mihály: Színművek. Csokonai Vitéz Mihály összes művei . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gráf, L. and Palkovits, M. and Rónai, A. Z., eds. (1978) Endorphins '78. International Workshop Conference. Budapest, 1978. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 78 00779 8

Mádl, Antal, ed. (1978) Festschrift Karl Mollay zum 65. Geburtstag. Budapester Beiträge zur Germanistik (4.). ELTE, Budapest.

Petri, Edit, ed. (1978) Földrajzi dokumentáció 2. : Válogatás a szovjet földrajzi folyóiratok 1977. évi anyagából. Szovjet földrajz (21). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Dercsényi, Dezső and Voit, Pál, eds. (1978) Heves megye műemlékei III. Magyarország műemléki topográfiája (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1182-7

Hadrovics, L. and Hollós, A., eds. (1978) Hungaro-Slavica 1978. VIII. Internationaler Kongress der Slawisten VIII Mezsdunarodnüj Sz''ezd Szalvisztov. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gergely, J. and Medgyesi, G. A. and Hollán, S. R., eds. (1978) Immunology 1978. Proceedings of the fourth European immunology meeting. Budapest, 1978. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1878-3

Deconninck, Gaston, ed. (1978) Introduction to radioanalytical physics. Nuclear methods monographs (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1249-1

Pungor, Ernő, ed. (1978) Ion-selective electrodes. Conference held at Budapest, 1977. Ion-selective electrodes (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1564-4

Román, Zoltán, ed. (1978) Iparpolitika a tőkésországokban. Ipargazdasági értekezések (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1672-1

Apor, Éva, ed. (1978) Jubilee volume of the Oriental Collection, 1951-1976 : papers presented on the occasion of the 25th anniversary of the Oriental Collection of the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Keleti Tanulmányok = Oriental Studies (2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-21-6

Litván, György, ed. (1978) Károlyi Mihály levelezése 1. 1905-1920. Károlyi Mihály levelezése (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1305-6

Csőregh, Éva, ed. (1978) Lakótelepi iskolások. Életmód, szabadidő, nevelés. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1511-3

Bolla, Kálmán, ed. (1978) Leíró hangtani tanulmányok. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (2). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest.

Jankovics, József, ed. (1978) Literátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből, 1566-1623. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (5). Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet ; József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest ; Szeged.

Balachov, N. I. and Klaniczay, T. and Mikhailov, A. D., eds. (1978) Littérature de la Renaissance : a la lumiére des recherches Soviétiques et Hongroises. Studia humanitatis (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, Károly, ed. (1978) Madách-tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1270-X

Pamlényi, Ervin, ed. (1978) A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 1828-1950. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1939-9

Antalóczy, Z., ed. (1978) Modern electrocardiology: Proceedings of the IVth International congress on electrocardiology: Balatonfüred, 20-23 September 1977. Proceedings of the International congress on electrocardiology (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1638-1

Vass, Henrik and Sipos, Levente, eds. (1978) Munkásmozgalomtörténet, társadalomtudományok. Elméleti és módszertani tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5318-X

Polinszky, Károly, ed. (1978) Műszaki lexikon 4. (kieg.) köt. A-Z. Műszaki lexikon (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, Ferenc, ed. (1978) Művekkel élő társadalom. írások,beszédek irodalomról, művészetről, művelődésről. Erdei Ferenc összegyűjtött művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1498-2

Zádor, Anna and Szabolcs, Hedvig, eds. (1978) Művészet és felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1633-0

Lissák, Kálmán, ed. (1978) Neural and neurohumoral organization of motivated behaviour. The Fourth Conference of Interbrain, Pécs, 1975. Recent development of neurobiology in Hungary (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Damjanovich, Sándor and Elődi, Pál and Somogyi, Béla, eds. (1978) New trends in the description of the general mechanism and regulation of enzymes : Symposium on enzyme action : 9-12. July 1978, Debrecen. Symposia biologica Hungarica (21). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1881-3

Dudits, Dénes and Maliga, Pál and Farkas, Gábor, eds. (1978) Növényi sejtgenetikai és szövettenyésztési módszerek alkalmazása. Biológiai tanulmányok (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1941-0

Hahn, I. and Kákossy, L. and Maróti, E. and Sarkady, J., eds. (1978) Oikumene II. Studia ad historiam antiquam classicam et orientalem spectantia (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1590-3

Glatz, Ferenc, ed. (1978) Ostmitteleuropa im zweiten Weltkrieg. Historiographische Fragen in der Literatur über die Geschichte des zweiten Weltkrieges in Ostmittel- und Südosteuropa. Internationale Konferenz. Budapest, September 1973. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1673-X

Nagy, Sándor, ed. (1978) Pedagógiai lexikon L-Q. Pedagógiai lexikon (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0853-2

Kerpel-Fronius, E. and Véghelyi, P. V. and Rosta, J., eds. (1978) Perinatal medicine I-II. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1902-X

Brambilla, F. and Bridges, P. K. and Endrőczi, E. and Heuser, G., eds. (1978) Perspectives in endocrines psychology. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1157-6

J. Soltész, Katalin and Szabó, Dénes and Wacha, Imre, eds. (1978) Petőfi-szótár. Petőfi Sándor életművének szókészlete 2. G-M. Petőfi-szótár (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3671-4

Kardos, Lajos and Pléh, Csaba and Marton L., Magda, eds. (1978) Problems of information processing and perceptual organization. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1417-6

Ligeti, Lajos, ed. (1978) Proceedings of the Csoma de Kőrös memorial symposium : held at Mátrafüred, 24-30. September 1976. Bibliotheca orientalis Hungarica (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1568-7

Dávid, Gábor and Havass, Miklós, eds. (1978) Programozási rendszerek '78 konferencia előadásai. Neumann János Számítógéptudományi Társaság, Budapest.

Chernukh, A. M. and Tkatchenko, B. I. and Kovách, A. G. B. and Bíró, S., eds. (1978) Regulation of capacitance vessels. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1380-3

Lissák, Kálmán, ed. (1978) Results in neuroendocrinology, neurochemistry and sleep research. Recent development of neurobiology in Hungary (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Durzsa, Sándor, ed. (1978) Scientia et virtus : un commentaire anonyme de la Consolation de Boèce. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (5/80). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-29-1

Diószegi, V. and Hoppál, M., eds. (1978) Shamanism in Siberia. Bibliotheca Uralica (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1350-1

Csákvári, Béla, ed. (1978) Számítástechnikai módszerek fázisegyensúlyok és kémiai egyensúlyok vizsgálatára. A kémia újabb eredményei (41). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1586-5

Beluszky, Pál, ed. (1978) Területi kutatások 1. Elmélet, módszer, gyakorlat (18). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Antoni, F. and Staub, Mária, eds. (1978) Tonsils structure, immunology and biochemistry. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1562-8

Enyedi, György, ed. (1978) Urban development in the USA and Hungary. Studies in geography in Hungary (14.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sarkady, Sándor, ed. (1978) Vallomások egy városról. Magyar írók Sopronról. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1664-0

Bodrogi, Tibor, ed. (1978) Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalomnéprajzához. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1405-2

Bolla, Kálmán, ed. (1978) Vizsgálatok a hangtan köréből : Hangadás, hangfejlődés, hangrendszer, intonáció, beszédjavítás. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (1). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest.

Klaniczay, Tibor, ed. (1978) Vom Besten der alten ungarischen Literatur, 11-18. Jahrhundert. Corvina, Budapest. ISBN 963 13 3530 5

Farkas, József, ed. (1978) A büszke tettek ideje. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1603-9

Nyilas, József, ed. (1978) The changing face of the Third World. Regional and national studies. Korunk világgazdasága (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1335-8

Keresztesi, Béla and Solymos, Rezső, eds. (1978) A fenyők termesztése és a fenyőfagazdálkodás. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának monográfia sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1541-5

Vörös, Árpád, ed. (1978) Öntészet. Műszaki értelmező szótár (45-46). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1597-0

Bertalan, László, ed. (1978) An overwiev of sociological research in Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1728-0

Csákvári, Béla, ed. (1978) A szennyvíztisztítási technológia néhány méretnövelési kérdése. A kémia újabb eredményei (40). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1426-5

Csákvári, Béla, ed. (1978) A számítástechnika alkalmazásai lehetőségeinek néhány elvi és gyakorlati kérdése a fermentációs kutatásban. A kémia újabb eredményei (39). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1423-0

Ambrózy, György and Miskolczi, János and Vajda, Ferenc (1978) Small computer bulit with intel 3000 bit-sliced microprocessor system. KFKI Reports (78-100). MTA KFKI.

Ancsel, Éva (1978) The dilemmas of freedom. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1694-2

Arany, János (1978) A nagyidai cigányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1689-6

Asztalos, István (1978) A Dunántúli-középhegység talajainak szervesanyag-utánpótlása. Elmélet, módszer, gyakorlat (17.). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Balla, János and Erő-Gécs, Mária and Jánossy, András (1978) Gas-flow measuring head for electron spin resonance spectrometer. KFKI Reports (78-25). MTA KFKI.

Barta, János (1978) A nevezetes tollvonás. II. József visszavonja rendeleteit. Sorsdöntő történelmi napok (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1575-X

Beck, Mihály (1978) Tudomány, áltudomány. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1655-1

Benczik, László (1978) Átmeneti felületek szerkesztése és kiterítése. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (29). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1585-7

Beregi, Edit (1978) Renal biopsy in glomerular diseases. Clinical, histological, immunohistological and electron-microscopic studies. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1356-0

Bogdán, István (1978) Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végéig. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 4. Levéltártan és történeti segédtudományok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 1400 1

Bojtár, Endre (1978) A szláv strukturalizmus az irodalomtudományban. Opus - irodalomelméleti tanulmányok (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1547-4

Bokorné Szegő, Hanna (1978) The role of the United Nations in international legislation. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1495-8

Bonitz, Péter (1978) Ein Beitrag zur Theorie des Entwurfs doppelt gekrümmter Flächen unter differentialgeometrischen und rechentechnischen Aspekten. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (81). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-068-8

Bonta, János (1978) Ludwig Mies van der Rohe. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1618-7

Botta, István (1978) Melius Péter ifjúsága. Humanizmus és reformáció (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Brechman, I. I. (1978) Az ember és a biológiailag aktív anyagok. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1729-9

Buzás, László and Sófalvy, Loránd (1978) Gépesített burgonyatermesztési technológiák műszaki-ökonómiai összehasonlítása. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (28). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1571-7

Bánki, László (1978) Bioassay of pesticides in the laboratory. Research and quality control. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1306-4

Bárdos, Kornél (1978) A tatai Esterházyak zenéje, 1727-1846. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1133-9

Bölöny, József (1978) Magyarország kormányai 1848-1975. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 4. Levéltártan és történeti segédtudományok (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 1755 8

Bürger, Laura (1978) Process-24K an efficient process control system. KFKI Reports (78-17). MTA KFKI.

Coons, S. A. (1978) Homogeneous coordinates, projective transformations, and conics : Tutorial. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (73). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-056-4

Csanda, Sándor and Keserű, Bálint (1978) Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 4 . József Attila Tudományegyetem I. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Szeged.

Csermely, Jenő and Mikecz, István (1978) Lucernasilók hőtechnikai vizsgálata. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (26). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1538-5

Csomasz Tóth, Kálmán (1978) Maróthi György és a kollégiumi zene. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1281-5

Császár, Ákos (1978) General topology. Disquisitiones mathematicae Hungaricae (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0970-9

Darvas, Péter and Gallai, István and Hosszú, Péter and Krammer, Gergely (1978) Papers on computer graphics. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (78). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-063-7

Dely, Olivér György (1978) Hüllők = Reptilia. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 20 (130). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Delyné Draskovits, Ágnes and Papp, László (1978) Taplólegyek - gabonalegyek = Odiniidae - Chloropidae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 15 (133). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1646-2

Dienes, Dóra (1978) A szerkesztettségi hiányosság és szövegösszefüggésbeli kiegészülése. Nyelvtudományi értekezések (98). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1362-5

Domokos, Pál Péter (1978) Hangszeres magyar tánczene a XVIII. században. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1293-9

F. Várkonyi, Zsuzsa (1978) Tájékozottság és kompetencia : óvodáskorúak személyiséglélektani vizsgálata. Pszichológia a gyakorlatban (36). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1499-0

Farkas, Gábor (1978) Növényi biokémia. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1626-8

Fazekas, Patrik and Watterich, Andrea (1978) Antiferromágnesség és szimmetriasértés. A szilárdtestkutatás újabb eredményei (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1601-2

Fedics, Mihály (1978) Fedics Mihály mesél. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1688-8

Fischer, Holger (1978) Oszkár Jászi und Mihály Károlyi : ein Beitrag zur Nationalitätenpolitik der bürgerlich-demokratischen Opposition in Ungarn von 1900 bis 1918 und ihre Verwirklichung in der bürgerlich-demokratischen Regierung von 1918 bis 1919. Studia Hungarica (17). Trofenik, München.

Fitz, Jenő (1978) Der Geldumlauf der römischen Provinzen im Donaugebiet Mitte des 3. Jahrhunderts. Akadémiai Kiadó - Rudolf Habelt, Budapest. ISBN 963-05-0858-3

Franke, Wolfgang and Ortleb, R. and Ludwig, M. and Monjau, D. and Krammer, Gergely and Tolnay-Knefély, T. and Kerestély, D. and Déri, G. (1978) Vorträge über das graphische Display GD'71. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (74). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-057-2

Fülöp, Géza (1978) A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. Irodalomtörténeti könyvtár (33). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1480-X

Gadó, János (1978) A VVER-440 típusú atomerőművi reaktorok számítására készült BIPR program ismertetése. KFKI Reports (78-72). MTA KFKI.

Gaál, Edit (1978) A birtoklás kifejezése a mai magyar nyelvben. Nyelvtudományi értekezések (97). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1358-7

Gaál, László (1978) A magyar növénytermesztés múltja. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti Bizottságának kiadványai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1634-9

Gulya, János (1978) Gyarmathi Sámuel. A múlt magyar tudósai (8.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1453-2

Gunda, Béla (1978) Bátky Zsigmond. A múlt magyar tudósai (8.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1452-4

Gál, Vilmos and Kalocsai, Ferenc and Marqueutänt, Árpád and Winkler, Péter and Szalai, Tibor and Somosi, István (1978) Timföldgyári melléktermékek hasznosításának technológiája. A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága monográfiái, 4 (9). Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém. ISBN 963-7121-01-3

Gáspárné Zauner, Éva (1978) Mondásválasztás. Pedagógiai-pszichológiai módszer a személyiség értékrendszerének megismerésére. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1508-3

Görög, Sándor and Szász, György (1978) Analysis of steroid hormone drugs. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1223-8

Hajdú, József and Tóth, Viktor (1978) Cukorrépamagot szemenként vető gépek vizsgálata. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1539-3

Hajós, Endre (1978) Telescreen and radiographic examination of urinary transport. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-051507-5

Hanák, Katalin (1978) Társadalom és gyermekvédelem. Szociológiai tanulmányok (19). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1681-0

Haraszti, H. Éva (1978) Chartism. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1477-X

Haszpra, Ottó (1978) Modelling hydroelastic vibrations. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1479-6

Hauser, Arnold (1978) Találkozásaim Lukács Györggyel. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1764-7

Hazai, György (1978) Kurze Einführung in das Studium der türkischen Sprache. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1000-6

Hegyi, Imre (1978) A népi erdőkiélés történeti formái. Az északkeleti-Bakony erdőgazdálkodása az utolsó kétszáz évben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1656-X

Hermann, István (1978) Die Gedankenwelt von Georg Lukács. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1492-3

Holtzer, Lóránt and Vajda, Ferenc (1978) Relationship between computertechniques and physically handicapped people. KFKI Reports (78-70). MTA KFKI.

Horváth, János (1978) A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1677-2

Horváth, Mária (1978) Német elemek a 17. század magyar nyelvében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1271-8

Horváth, Márton (1978) Közoktatás-politika és általános iskola. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1753-1

Hronszky, Imre and Varga, Miklós (1978) Történeti - tudományelméleti megjegyzések a kémiáról. A kémia újabb eredményei (42). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1649-7

Jemnitz, János (1978) A háború és a gyarmati kérdés a II. Internacionálé 1907. és 1910. évi kongresszusán. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (84). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1409-5

Jávor, András (1978) Indeterminált helyzetek szimulációja "részecske-orientált" diszkrét rendszereknél. KFKI Reports (78-83). MTA KFKI.

Kapás, Sándor (1978) A fajtaváltás hatékonysága. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1637-3

Katona, Péter (1978) A tükröződési elmélet és a tudat aktivitása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1418-4

Katona, Tamás (1978) Issledovanie vozmozhnosti opredelenija sostojanija teplonositelja na osnovanii analiza fluktuacij mestnoj temperatury sredy. KFKI Reports (78-64). MTA KFKI.

Kedves, Miklós (1978) Paleogene fossil sporomorphs of the Bakony Mountains 3. köt. Studia biologica Academiae Scientiarum Hungaricae (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Keve, András and Tapfer, Dezső (1978) A Balaton-felvidék madárvilága (Balaton-felvidék térképmelléklet) = Die Vogelwelt des Balaton-Hochlandes. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 11 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Kis, András (1978) Az antifasiszta magyar katonai hagyományokról, 1945. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1517-2

Kliburszkyné Vogl, Mária (1978) Theory and practice of regional geochemical exploration. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1442-7

Korompay, Klára (1978) Középkori neveink és a Roland-ének. Nyelvtudományi értekezések (96). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1357-9

Kosztarab, Mihály (1978) Pajzstetvek = Coccoidea. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 17 (131). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1488-5

Kotzauer, Adolf (1978) Beschriftung und Bemassung von automatisch erstellten Zeichnungen unter Benutzung des graphischen Dialogs. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (79). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-064-5

Kovacsicsné Nagy, Katalin (1978) Bevezetés a kriminálinformatikába. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1669-1

Kovács, Ferenc (1978) Hochfrequenzanwendungen von Halbleiter-Bauelementen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für den Hf-Ingenieur in Forschung, Entwicklung und Praxis. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1252-1

Kristó, Gyula (1978) A rozgonyi csata. Sorsdöntő történelmi napok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1461-3

Kádár, Zoltán (1978) Survivals of Greek zoological illuminations in Byzantine manuscripts. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1710-8

Kákosy, László (1978) Egyiptomi és antik csillaghit. Apollo könyvtár (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1528-8

Kállay, István (1978) Kandidátusi és doktori disszertációk (1953 - 1975. január 31.) (D 1 - D 6199). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 26 7

Kálmán, Béla (1978) The world of names. A study in Hungarian onomatology. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1399-4

Kósa, Zoltán (1978) Kenzo Tange. Architektura-német (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1516-4

Leuchtmann, Horst (1978) Terminorum musicae index septem linguis redactus. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2113-X

Láng, István (1978) Biológiai forradalom, hazai realitások. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1621-7

Lénárd, Ferenc (1978) A problémamegoldó gondolkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1447-8

Madas, András (1978) Erdészeti politika. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1662-4

Major, Máté (1978) Pier Luigi Nervi. Architektura i architekci świata współczesnego (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2104-0

Mann, Miklós (1978) Trefort Ágoston. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1454-0

Marillai, Vilmos (1978) A mezőgazdasági társulások gazdálkodása. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1427-3

Marx, György (1978) Életrevaló atomok. Atomfizika biológusoknak. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1543-1

Mess, Béla (1978) Role of the pineal gland in the regulation of ovulation. Studia biologica Academiae Scientiarum Hungaricae (16). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1457-5

Mikesy, Sándor (1978) Ungarisches Lehrbuch. Akadémiai Kiadó - Verl. Enzyklopädie, Budapest. ISBN 963-05-1192-4

Mikszáth, Kálmán (1978) Cikkek és karcolatok 22. 1886 jan-jún. Mikszáth Kálmán összes művei. Cikkek és karcolatok. 1886. január - 1886. június (72). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1425-7

Mikszáth, Kálmán (1978) Elbeszélések 15. 1891-1893. Mikszáth Kálmán összes művei (41). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1390-0

Mohás, Lívia (1978) Gimnazisták énképe önjellemzéseikben. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1430-3

Molnár, Jenő (1978) Andrologie. Funktionsstörungen der männlichen Genitalien und ihre Behandlung. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1561-X

Montvay, István (1978) Equations of state for relativistic quantum ideal gases of massive particles. KFKI Reports (78-49). MTA KFKI.

Montvay, István and Zimányi, József (1978) Hadron chemistry in heavy ion collisions. KFKI Reports (78-45). MTA KFKI.

Mádl, Ferenc (1978) The law of the European Economic Community. Enterprises, economic competition and the economic function of the state in the process of economic integration. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1330-7

Máté, Pál (1978) Richard Neutra. Architektura i architekci świata współczesnego (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2108-3

Móra, László (1978) Korach Mór : A korszerű műszaki kémia úttörője : 1888-1975. Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest. ISBN 963-421-007-4

Nagy, Attila (1978) A több könyvű oktatás hatása : beszámoló egy gimnáziumi kísérletről. Pszichológia a gyakorlatban (35). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1459-1

Nagy, György (1978) Cselekvéstanulás és mozgástranszfer. Pszichológia a gyakorlatban (38). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1678-0

Nagy, Sándor (1978) Klón-alanyok szaporítására alkalmas villamos padlófűtés. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1487-7

Németh, András (1978) A ZR-6 kritikus rendszer teljesítményének meghatározása és egyes sugárvédelmi kérdéseinek vizsgálata. KFKI Reports (78-76). MTA KFKI.

Paraicz, Ervin (1978) Ideggyógyászati és idegsebészeti vizsgálatok csecsemő- és gyermekkorban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1470-2

Patay, Pál (1978) Das kupferzeitliche Gräberfeld von Tiszavalk-Kenderföld. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1462-1

Perényi, Imre (1978) Town and environs. Recreation in town planning. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1493-1

Priszter, Szaniszló (1978) Az újzélandiparaj = Tetragonia tetragonoides (Pall.) O. Ktze. Kultúrflóra (44). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Prékopa, András (1978) Studies in applied stochastic programming : 1. : cikkgyűjtemény. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (80). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-065-3

Pálffy, István (1978) Az új angol dráma, mint a „valóság drámája”. Modern filológiai füzetek (30). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1710-8

Rathmann, János (1978) Zur Geschichtsphilosophie Johann Gottfried Herders. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1584-9

Román, Zoltán (1978) Az ipar gazdaságtana. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1540-7

Rozsondai, Marianne (1978) Anton Koberger működése és a Koberger-kötések problémája. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (6/81). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-30-5

Rákóczi, Ferenc (1978) II. Rákóczi Ferenc emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól annak végéig. Archivum Rákóczianum. 3. osztály, Írók. (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1211-4

Ránky, Miklós and Egri, Béla and Honti, Zoltán and Jerzsabek, Lajos (1978) Gépészeti rezgésdiagnosztikai vizsgálatok a VVRSz-M reaktor primer vízkörén I. KFKI Reports (78-31). MTA KFKI.

Rédei, Károly (1978) Zyrian folklore texts. Bibliotheca Uralica (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1506-7

Rényi, István and Sándor, László Tamás and Vajda, Ferenc (1978) Effects of microprocessor techniques on display terminal architecture. KFKI Reports (78-94). MTA KFKI.

Sajó, András (1978) Társadalmi szabályozottság és jogi szabályozás. Jogtudományi értekezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1410-9

Sebestyén, Gyula (1978) Leichtbauweise. Baustoffe und Bauteile, Konstruktion, Wirtschaftlichkeit. Akadémiai Kiadó - Müller, Budapest. ISBN 963-05-1129-0

Solt, Sándor (1978) Erzeugnisse aus Ungarn. Produktion Forschung und Entwicklung Vertrieb. Terra, Budapest. ISBN 963-205-070-3

Somló, János and Nagy, Judit (1978) Módszer munkadarabok forgácsoló megmunkálási folyamatának optimalizálására. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (76). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-059-9

Somos, András (1978) A paradicsom = Lycopersicon esculentum Mill. Kultúrflóra (43). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1463-X

Soproni, Sándor (1978) Der spätrömischer Limes zwischen Esztergom und Szentendre. Das Verteidigungssystem der Provinz Valeria im 4. Jahrhundert. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1307-2

Steinfeld, Ottó (1978) Quasi-ideals in rings and semigroups. Disquisitiones mathematicae Hungaricae (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1696-9

Surányi, László (1978) A Magyarországi Tanácsköztársaság bélyegkiadásainak és a Vörös Hadsereg tábori postájának története. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1149-5

Szabó, Imre (1978) Az emberi jogok. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1622-5

Szabó, Imre (1978) A jog és elmélete. Jogtudományi értekezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1474-5

Szabó, János (1978) Anwendung der Matrizenrechnung auf Stabwerke. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1216-5

Szabó, Teréz (1978) The unification and differentiation in socialist criminal justice. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1685-3

Szabó, Árpád (1978) The beginnings of Greek mathematics. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1416-8

Szalay, Zsigmond (1978) Gabonavető szerkezetek keresztirányú adagolásegyenletessége. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1536-9

Sziklai, László (1978) Zur Geschichte des Marxismus und der Kunst. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1433-8

Szira, Tamás (1978) A gazdasági növekedés és a jövedelemszabályozás kapcsolatának néhány vonása. Közgazdasági értekezések (26). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1501-6

Szántay, Csaba and Novák, L. (1978) Synthesis of prostaglandins. Recent developments in the chemistry of natural carbon compounds (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1303-X

Szászné Turchányi, Piroska (1978) Optimalizálási feladatok csomagkapcsolt számítógéphálózatok tervezésénél. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (77). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-062-9

Széchy, Károly and Varga, L. (1978) Foundation engineering. Soil exploration and spread foundations. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1489-3

Székely, Edgár (1978) Pediatric bronchology. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1317-X

Szénássy, Barna (1978) Bolyai János. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1455-9

Szőkefalvi-Nagy, Zoltán (1978) Ilosvay Lajos. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1456-7

Sáfrán, Györgyi (1978) Kosztolányi Dezső hagyatéka. Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona hagyatéka. Hitel Dénes gyűjteménye (Ms 4612 - Ms 4649). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7301 22 4

Sárközy, Tamás and Fábián, Ferenc (1978) Vállalati társulások joga. A szocialista vállalat (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1598-9

Sólyom, Jenő (1978) The Fermi gas model of one-dimensional conductors. KFKI Reports (78-60). MTA KFKI.

Takács, Béla (1978) A sárospataki nyomda története. Magyar Helikon. ISBN 963 207 213 8

Takács, Ferenc (1978) T. S. Eliot a költői nyelvhasználatról. Opus - irodalomelméleti tanulmányok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1482-6

Tamás, Attila (1978) Weöres Sándor. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1617-9

Tótfalusi Kis, Miklós (1978) Tótfalusi Kis Miklós halotti kártája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1338-2

Tóth, László and Mészáros, Istvánné (1978) Nagyüzemi szarvasmarha-hizlaló telepek műszaki-ökonómiai értékelése. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1537-7

Tóth, Tibor (1978) A mernyei uradalom a feudális rend utolsó szakaszában. Agrártörténeti tanulmányok (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Török, Tibor (1978) Emisssion spectrochemical analysis. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4932-8

Ungárné Komoly, Judit (1978) A tanító személyiségének pedagógiai-pszichológiai vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1401-X

Varga, János and Aradi, Emil and Pallai, Ivánné and Blickle, Tibor and Németh, Jenő (1978) Intenzív szárítási eljárások mezőgazdasági alkalmazási lehetőségeinek kutatása és rendszerelméleti vizsgálata. A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága monográfiái, 4 (8). Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém. ISBN 963-712-102-1

Varga, László (1978) Rendszerprogramok elmélete és gyakorlata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1369-2

Vaskövi, István and Galbavy, Márta (1978) Anyagszétválasztási rendszerek tervezésének és optimális üzemeltetésének általános megközelítése. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (75). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-311-058-0

Vermes, Miklós (1978) The fundamental questions of criminology. Akadémiai Kiadó - Sijthoff & Noordhoff, Budapest. ISBN 963-05-1314-5

Világhy, Miklós (1978) Gazdaságpolitika és polgári jog. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1504-0

Ványai, Péterné (1978) A munkások teljesítményét befolyásoló tényezők. Ipargazdasági értekezések (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1415-X

Várady, László (1978) Die Auflösung des Altertums. Beiträge zu einer Umdeutung der Alten Geschichte. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1434-6

Vásárhelyi, Tamás (1978) Poloskák V. = Heteroptera V. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 17 (132). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1647-0

Weiner, Mihályné (1978) Zinngeissermarken in Ungarn 16-19 Jahrhundert. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1372-2

Weltner, Andor (1978) A magyar munkajog. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1497-4

Zawadowski, Alfréd (1978) Bound excitations in He(4). KFKI Reports (78-09). MTA KFKI.

Zieme, Peter and Kara, G. (1978) Ein uigurisches Totenbuch : Nāropas Lehre in uigurischer Übersetzung von vier tibetischen Traktaten nach der Sammelhandschrift aus Dunhuang British Museum Or. 8212, 109. Bibliotheca orientalis Hungarica (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1246-7

Zoltai, Dénes (1978) Menschenbild moderner Musik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1542-3

Zsilka, János (1978) Jelentés-integráció. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4547-0

sine, nomine (1978) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1977. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Éder, Zoltán (1978) Benkő József nyelvészeti munkássága és az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1383-8

Ördögh, Mária (1978) A complex method for the neutron activation analysis of biological materials. KFKI Reports (78-36). MTA KFKI.

This list was generated on Thu Jun 20 13:51:28 2024 CEST.