REAL-EOD

Items where Year is 1941

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 56.

A

Angyal, Dávid (1941) Gróf Andrássy Gyula (1823-1890). Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Apponyi, Albert (1941) Világnézet és politika : Kornis Gyula előszavával. Filozófiai értekezések (11). Magyar Filozófiai Társaság, Budapest.

B

Berkovits, Ilona (1941) La miniatura nella corte di Mattia Corvino Ferrara ed il Rinascimento Ungherese. Biblioteca della Mattia Corvino (10.). Tipografia Franklin, Budapest.

Berzsenyi, Dániel (1941) Berzsenyi Dániel prózai munkái. UNSPECIFIED, Kaposvár.

Bessenyei, György (1941) Az eszterházi vigasságok Delfén : Magyarországnak törvényes állása. 1. r. Magyar irodalmi ritkaságok (55.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bessenyei, György (1941) Galant levelek. Magyar irodalmi ritkaságok (42.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bessenyei, György (1941) Magyarországnak törvényes állása. Magyar irodalmi ritkaságok (56.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bessenyei, György (1941) Magyarországnak törvényes állása III. Irodalmi ritkaságok, 57 . Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest. (In Press)

Bulla, Béla (1941) A nyugati országrészek. Kincsestár (117.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Bíró, Vencel (1941) Gr. Batthyány Ignác 1741-1798 : emlékezés születésének kétszázéves évfordulóján. Erdélyi tudományos füzetek (127.). Minerva, Kolozsvár.

Bíró, Vencel (1941) A kolozsvári róm. kath. gimnázium a román uralom éveiben. Minerva Nyomda, Kolozsvár.

D

Dercsényi, Dezső (1941) Nagy Lajos kora. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Devecseri, Gábor (1941) A művészi tudatosság Kallimachos költészetében. Magyar-görög tanulmányok (15.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

E

Eckhardt, Sándor (1941) Balassi Bálint : 1554-1594. Magyar írók . Franklin, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1941) A jó magyar ejtés aktái. Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Kara, Budapest.

Eckhart, Ferenc (1941) A magyar közgazdaság száz éve 1841-1941. Posner Grafikai Műintézet R.T., Budapest.

Eckhart, Ferenc (1941) A szentkorona-eszme története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eötvös, József (1941) Naplójegyzetek-gondolatok : 1864-1868. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

F

Finkey, Ferenc (1941) Vargha Ferenc emlékezete. Attila-Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1941) Vitéz Moór Gyula új elmélete a büntetőjog magánjogi jellegéről. Attila-Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1941) A bűnösség fogalom a világi büntetőjogban. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Folláth, Ferenc (1941) Szóképzés a budakörnyéki német nyelvjárásban = Wortbildung der Deutschen Mundart im Ofner Bergland. Német Nyelvészeti Dolgozatok (6). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Fábián, István (1941) A magyar irodalom kis tükre. Kincsestár (31.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Földes-Papp, Károly (1941) Az autonóm ismeretelmélet fogalma : Rickert és Hartmann ismerettanának bírálata alapján. Az Akadémia filozófiai könyvtára (13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Gombocz, Endre (1941) A Királyi Magyar Természettudományi Társulat története 1841-1941 : a Társulat alapításának 100. évfordulójára. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

György, Lajos (1941) A magyar regény előzményei. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gáldi, László (1941) Erdély hivatása Délkeleteurópa művelődésében. Minerva-könyvtár (58). Danubia, Budapest.

H

Harmatta, János (1941) Forrástanulmányok Herodotos Skythika-jához. Magyar-görög tanulmányok (14). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Horváth, Endre (1941) Bessenyei György társasága. Magyar irodalmi ritkaságok (43.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Horányi, Károly (1941) Schrőer Gyula Károly : 1825-1900. Minerva-könyvtár (149). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Huszti, Dénes (1941) Olasz-magyar kereskedelmi kapcsolatok a középkorban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

K

Kiss, Edit (1941) Stille Nacht, Heilige Nacht... : Egy karácsonyi ének magyar változatai = Die Ungarischen Varianten des Weihnachtsliedes. Német Nyelvészeti Dolgozatok (5). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Budapest.

Koltay-Kastner, Jenő (1941) Olasz-magyar művelődési kapcsolatok. Kincsestár (132.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kornis, Gyula (1941) Széchenyi és a magyar költészet. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1941) Tudomány és nemzet. Franklin-Társulat, Budapest.

L

Lukács, Károly (1941) A Balaton. Kincsestár (114.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

M

M. Zemplén, Jolán (1941) A modern fizika világképe. Kincsestár (85.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Mladenov, Stefan (1941) Etimologičeski i pravopisen rečnik bălgarskiâ knižoven ezik. Danov, Sofiâ.

O

Országh, László (1941) Az angol regény eredete. Danubia Könyvkiadó, Budapest.

P

Pfeiffer, János (1941) A nagykanizsai világi plébánia szervezésének története. [s.n.], Veszprém.

Pukánszky, Béla (1941) Német polgárság magyar földön. Magyarságismeret (4). Franklin-Társulat, Budapest.

Purgly, Emil (1941) Purgly Emil Serlegbeszéde, melyet a Nemzeti Kaszinó 1943. febr. 7-én tartott Széchenyi lakomáján mondott el. Nemzeti Casino anyagai . Pátria, Budapest.

R

Rácz, István (1941) Bizánci költemények Mánuel császár magyar hadjáratairól. Magyar-görög tanulmányok (16.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

S

Schleicher, Pál (1941) Oláh Miklós és Erasmus. Budapesti Királyi Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Latin Filológia Intézet, Budapest.

Schütz, Antal (1941) Logikák és logika. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilber, József (1941) Az olaj. Kincsestár (81.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Széchényi, Viktor (1941) Széchényi István és a Nemzeti Casino. Nemzeti Casino anyagai . Széchényi Viktor, Budapest.

Sőtér, István (1941) Francia - magyar művelődési kapcsolatok. Kincsestár (133.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

T

Teleszky, János (1941) Közgazdaságtan. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tihanyi, Bánk (1941) Az istenek megjelenése Euripides drámáiban. Magyar-görög tanulmányok (17.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Tóth, László (1941) Arcélek az újságpapíron. Szent István Társulat, Budapest.

Tóth, László (1941) Üzenet a világba : elbeszélések. Singer és Wolfner, Budapest.

V

Veress, Endre (1941) Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221-1864. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Z

Zimmermann, Ágoston and Zimmermann, Gusztáv (1941) Háziállatok anatómiája és élettana gazdák számára. [s.n.], Budapest.

Zlinszky, Aladár (1941) Petőfi és a zseni-elmélet : (székfoglaló értekezés). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zolnai, Béla (1941) A magyar biedermeier. Magyarságismeret (3). Franklin-Társulat, Budapest.

This list was generated on Mon Jul 15 20:11:34 2024 CEST.