REAL-EOD

Items where Year is 1933

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | F | G | H | J | K | L | M | P | R | S | T | U | Z
Number of items: 47.

A

Alapi, Gyula (1933) A csallóközi halászat története. Spitzer Sándor Könyvnyomda, Komárom.

Angyal, Pál (1933) A közvélemény-büntetés. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Anty, Illés (1933) Balatonfüred. A Veszprémi egyházmegye múltjából. Plébániák története (1). [s.n.], Veszprém.

Aujeszky, László (1933) Az időjárás és a mindennapi élet. Népszerű természettudományi könyvtár (15.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

B

Balanyi, György (1933) Pázmány Péter népszövetségi tervezete. Stephaneum, Budapest.

Balanyi, György (1933) Szerzetesrendek. Kincsestár (72.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Ballenegger, Róbert (1933) A termőföld hibái. Népszerű természettudományi könyvtár (14.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Barcsay, Ábrahám (1933) Barcsay Ábrahám költeményei. Magyar irodalmi ritkaságok (25.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bartoniek, Emma (1933) A középkor. Kincsestár (14.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Berzsenyi, Dániel (1933) A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairól. Magyar irodalmi ritkaságok (23.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bonomi, Jenő (1933) Az egyházi év Budaörs német község nyelvi szokásanyagában : tekintettel Budaörs környékére. Német philologiai dolgozatok (53). Pfeifer, Budapest.

Bornemisza, Péter (1933) Tragédia magyar nyelven az Sophokles Electrájából. Magyar irodalmi ritkaságok (21.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Braunecker, M. Margit (1933) Nagyszombat mint irodalmi központ : 1560-1640. Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Budapest.

Bárczi, Géza (1933) Ó-francia hang és alaktan. Tudományos Gyűjtemény (34). Danubia, Pécs; Budapest.

D

Degen, Árpád (1933) A Magyar Tudományos Akadémia szerepe a növénytani tudományok fejlődésében. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Doromby, Karola (1933) Schedius Lajos mint német-magyar kultúr-közvetítő. Német philologiai dolgozatok (56). Pfeifer, Budapest.

Dr. Panka, Károly (1933) Jelentés a Pataki Diákok Országos szövetsége budapesti egyesületének müködéséről 1921-1933. A Pataki Diákok Országos szövetségének budapesti egyesülete, Sárospatak.

Dékány, István (1933) A társadalomfilozófia alapfogalmai. Az Akadémia filozófiai könyvtára (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

F

Finkey, Ferenc (1933) Adatok a bűntettesek jellemcsoportjainak megállapításához. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1933) Büntetéstani problémák. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Gedeon, Jolán (1933) La fortune intellectuelle de Verlaine = Verlaine a kritika tükrében. Francia tanulmányok = Études françaises, 11 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Görzsönyi Vargha, Zoltán (1933) Báró Podmaniczky János (1786-1883) életrajza. Podmanini és aszódi báró Podmaniczky-család története (2.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

H

Hajdu, János (1933) Eötvös József báró első minisztersége : 1848. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

J

Jezerniczky, Margit (1933) Les impressions en français de Hongrie (1707-1848) = Francia nyelvű nyomtatványok Magyarországon (1707—1848). Francia tanulmányok = Études françaises, 8 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

K

Komáromi, János (1933) Komáromi János munkái gyűjteményes kiadás. Pataki diákok, 18 . Genius könyvkiadó Rt., Budapest.

Kornis, Gyula (1933) Az államférfi : A politikai lélek vizsgálata. Franklin-Társulat, Budapest.

Kramer, Imre (1933) A magyarországi német népdal. Német philologiai dolgozatok (58). Pfeifer, Budapest.

L

Laky, Dezső (1933) Népesedéspolitika. Kincsestár (65.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Langfelder, Erzsébet Magda (1933) Les séjours en Suisse, en France et en Belgique du comte de Zinzendorf d'après son Journal (1764—1770) = Zinzendorf gróf svájci, franciaországi és belgiumi utazásai (1764-1770). Francia tanulmányok = Études françaises, 9 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

M

Madách, Imre (1933) Madách Imre levelezéséből. Magyar irodalmi ritkaságok (27.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Mihelics, Vid (1933) Keresztényszocializmus. Kincsestár (123.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Méhes, Mózes (1933) A Nyéki Méhes család és rokon családok. Szerző, Budapest.

P

Paulsen, Péter (1933) Magyarországi viking leletek az észak- és nyugateurópai kultúrtörténet megvilágításában = Wikingerfunde aus Ungarn im Lichte der nord- und westeuropäischen Frühgeschichte : Archaeologia Hungarica, 12. [s.n.], Budapest.

Pelle, Erzsébet (1933) Un poète cosmopolite du XVIIIe siècle: Michel Csokonai et la littérature française = Csokonai Mihály és a francia irodalom. Francia tanulmányok = Études françaises, 10 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Petrovics, Elek (1933) Jegyzetek művészetünk történetéhez a XIX. század első felében : (székfoglaló). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

R

Riedl, Ferenc (1933) A budaörsi német (középbajor) nyelvjárás alaktana. Német philologiai dolgozatok (54). Pfeifer, Budapest.

Riedl, Frigyes (1933) Madách. Magyar irodalmi ritkaságok (26.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Frigyes (1933) Vajda, Revicky, Komjáthy. Magyar irodalmi ritkaságok (22.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Révész, Mária (1933) Romulus Amaseus : egy bolognai humanista magyar összeköttetései a XVI. század elején. [s.n.], Szeged.

S

Schilling, Rogér János (1933) Dunakömlőd és Németkér telepítés-, népiség- és nyelvtörténete. Német philologiai dolgozatok (52). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Budapest.

Szentnémedy, Ferenc (1933) A repülés. Kincsestár (103.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szilágyi, János (1933) A pannoniai bélyeges téglák = Inscriptiones tegularum pannonicarum. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (1). Sárkány Nyomda, Budapest.

T

Thirring, Gusztáv (1933) Felső Dunántúl. Kellner Ernő Könyvnyomda, Budapest.

Tóth, Lajos (1933) Abszulút és relatív magánjogi jogviszonyok. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, László (1933) A tehetségtelen. Révai, Budapest.

U

Up De Graff, Fritz W. (1933) Az Amazonasz őserdeiben. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Z

Zsirai, Miklós (1933) Az obi-ugor igekötők. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Mon Apr 15 11:35:35 2024 CEST.