REAL-EOD

Items where Year is 1923

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 40.

Szentpétery, Imre, ed. (1923) Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke = Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Teleki, Pál and Csiki, Ernő, eds. (1923) Csiki Ernő állattani kutatásai Albániában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Harsányi, István and Dr. Panka, Károly, eds. (1923) Emléklapok : A hősi halált halt sárospataki diákok emléktáblájának S A Perényi- és Rákóczy - Lorántfy - ércdomborműveknek leleplezési ünnepélyéről. Sárospataki Diákok Szövetsége, Sárospatak.

Stampay, János, ed. (1923) Kath. egyházi énekek, imák és temetési szokások. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Fényi, Gyula, ed. (1923) Protuberanzen beobachtet in den Jahren 1896-1903. Publicationen des Haynald-Observatoriums (13). Fr. Werner, Kalocsa.

Fényi, Gyula, ed. (1923) Protuberanzen in den jahren 1893, 1894, 1895. Publicationen des Haynald-Observatoriums (12). Fr. Werner, Kalocsa.

Angyal, Dávid (1923) Tanulmányok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Arany, János (1923) Arany János novellái. Olcsó könyvtár (2077-2). Franklin, Budapest.

Aristoteles, (1923) Politika. A Magyar Filozófiai Társaság könyvtára (4). Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállalata, Budapest.

Auer, János Ferdinánd (1923) Auer János Ferdinánd pozsonyi nemes polgárnak héttoronyi fogságban írt naplója : 1664. Magyarország törökkori történetének forrásai, Naplók, emlékiratok, történelmi művek . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Barkóczy-Klopsch, Béla (1923) Mackensen vezértábornagy hadseregének átvonulása Magyarországon az összeomlás után. A Kis Akadémia Könyvtára (43). Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó R. T., Budapest.

Berzeviczy, Albert (1923) Az ötvenes évekből : előadás. Cobden-könyvtár (15). Magyar Cobden-Szövetség, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1923) Nel centenario della nascita del Petőfi. Nuova Antologia, Roma.

Beöthy, Zsolt (1923) Arany János. Bethlen könyvtár (3). Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai RT, Budapest.

Buday, László (1923) A statisztika munkaköre. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Cholnoky, Jenő (1923) Általános földrajz. Tudományos Gyűjtemény (2). Danubia, Pécs; Budapest.

Emerson, Ralph Waldo (1923) Az emberiség képviselői. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Fekete, F. Sándor (1923) Munka és fáradság. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Finkey, Ferenc (1923) A jogakadémiák megszüntetése és a jogioktatás gyökeres reformja. Magyar Jogi Szemle Könyvtára (25). Pallas, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1923) A bécsi Pázmány-Intézet megalapítása háromszázados évfordulója alkalmából. Stephaneum Nyomda R. T., Budapest.

Gragger, Robert (1923) Bibliographia Hungariae. Ungarische Bibliothek . Walter de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig.

Gyomlay, Julius (1923) Epilogomena ad Homerum sive observationes ad elocutionem et compositionem Iliadis et ad quaestionem Homericam. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hóman, Bálint (1923) A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1/7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kempelen, Béla (1923) Magyar Nemesi Évkönyv I. Kempelen Béla, Budapest.

Koszó, János (1923) Fessler Aurél Ignác, a regény- és történetíró : a racionalizmustól a romantikáig. Német philologiai dolgozatok (30). Budavári Tudományos Társaság, Budapest.

Kádár, Jolán (1923) A pesti és budai német szinészet története 1812-1847. Német philologiai dolgozatok (29). Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállalata, Budapest.

Kürschák, József (1923) Analízis és analitikus geometria. Franklin-Társulat, Budapest.

Laky, Dezső (1923) Csonka-Magyarország megszállásának közgazdasági kárai. Eggenberger, Budapest.

Lechner, Károly (1923) Közérzéseink az értelmi munka szolgálatában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Molnár, Antal (1923) A zenetörténet szociológiája. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Ranschburg, Pál (1923) Az emberi elme. A Pantheon Ismerettára . Pantheon Irodalmi Intézet R.-T., Budapest.

Schaffer, Károly (1923) Gróf Széchenyi István idegrendszere szakorvosi megvilágításban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schwartz, Elemér (1923) Bevezetés a hazai német nyelvjáráskutatásba. Magyarországi német nyelvjárások (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Scott, Robert Falcon (1923) Scott utolsó útja : Scott naplója és útitársainak feljegyzései. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Sigmond, Elek (1923) A hazai szikesek és megjavítási módjaik. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, Josef (1923) Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und Urkultur. Ungarische Bibliothek (1. 1). Walter de Gruyter & Co., Berlin ; Leipzig.

Székely, István (1923) Az apokalyptika a világirodalomban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tisza, István (1923) Gróf Tisza István összes munkái. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zichy, István (1923) A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1/5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1923) A Nemzeti Casino alapszabályai és házrendje 1923. Nemzeti Casino anyagai . Nemzeti Casino, Budapest.

This list was generated on Tue Jun 11 23:30:52 2024 CEST.