REAL-EOD

Items where Year is 1888

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 98.

Szilágyi, Sándor, ed. (1888) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1661-1664. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beke, Antal and Barabás, Samu, eds. (1888) I. Rákóczy György és a porta : Levelek és okiratok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1888) Kaufmann B 1030 - Tešuvot ge’one mizraḥ u-ma`arav = Responsen der Lehrer des Ostens und Westens. Kaufmann Dávid könyvtárából . Alkalay, Berlin.

UNSPECIFIED, ed. (1888) Kaufmann B 114 - Bêt ha-midraš : Miqdaš la-tôrah ve-le-ḥoḵmat yiśraʼel = Beth Hamidrasch. Kaufmann Dávid könyvtárából . Joseph Fischer, Kraków.

UNSPECIFIED, ed. (1888) Kaufmann B 116 - Bet talmud = Beth Talmud. Kaufmann Dávid könyvtárából . Im Verlag der Herausgeber, Vienna.

UNSPECIFIED, ed. (1888) Kaufmann B 471 - Maḥzor le-ro’š ha-šanah : ke-minhag qahal qadoš Vahra’n Tilimsa’n... Kaufmann Dávid könyvtárából . Jos. Schlesinger, Wien.

UNSPECIFIED, ed. (1888) Kaufmann B 472 - Maḥzor le-yom ha-kipurim : ke-minhag qahal qadoš Vahra’n Tilimsa’n... Kaufmann Dávid könyvtárából . Jos. Schlesinger, Wien.

UNSPECIFIED, ed. (1888) Kaufmann B 587 - Tsiyyunim metsuyyanim be-vate ha-qevarot be-vate ha-yašan vehe-ḥadaš ašer le-ʻadat Yisraʼel be-ʻir Odessa : ve-nilveh elehem šir "La-menatseaḥ bi-neginot" me-ʼet ha-mešorer R. Yaʻaqov Aiḵenboim z"l, le-ʻet ha-tsaʻar mi-gefet ha-ʻefuš be-Odessa bi-šenat 648 = Ciunim"mecuionim". Kaufmann Dávid könyvtárából . Tip. Yitsḥaq Goldman, Varša.

UNSPECIFIED, ed. (1888) Kaufmann B 657 - Paḥad Yitsḥaq = Pachad Jizchak. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Varša ; Berlin.

Berliner, ’Avraham, ed. (1888) Kaufmann B 719 - Qovets `al yad = Sammelband kleiner Beiträge aus Handschriften. Kaufmann Dávid könyvtárából . Meqitze Nirdamim, Berlin.

UNSPECIFIED, ed. (1888) Kaufmann B 767.2 - Qiṣṣat muǧādalat al-asquf = Controverse d'un évêque. Kaufmann Dávid könyvtárából . F. Vieweg, Librairie-Editeur, Paris.

Davis, Myer David, ed. (1888) Kaufmann B 819 - Šeṭarot = Hebrew Deeds of English Jews before 1290. Kaufmann Dávid könyvtárából . Office of the Jewish Chronicle, London.

UNSPECIFIED, ed. (1888) Kaufmann B 944 - Zemirot Yisra'el = Izrael énekei. Kaufmann Dávid könyvtárából . Löwy, Budapest.

Staub, Móricz and Schächter, Miksa, eds. (1888) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1888. augusztus 23-27-ig Tátrafüreden tartott XXIV. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Volf, György, ed. (1888) Régi magyar codexek : Érsekújvári codex I. fele. Nyelvemléktár (9). Hornyánszky, Budapest.

Volf, György, ed. (1888) Régi magyar codexek : Érsekújvári codex II. fele. Nyelvemléktár (10). Hornyánszky, Budapest.

Halász, Ignácz, ed. (1888) Svéd-lapp nyelv. III. Ume- és Tornio-lappmarki nyelvmutatványok. Ugor füzetek (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignác (1888) Magyarország pénzügyei : I. Ferdinánd uralkodása alatt : 1526-64. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Angyal, Dávid (1888) Késmárki Thököly Imre 1657-1705. Magyar történeti életrajzok (12). Méhner, Budapest.

Ballagi, Géza (1888) A politikai irodalom Magyarorszagon 1825-ig. Franklin, Budapest.

Ballagi, Géza (1888) A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. Franklin, Budapest.

Basire, Isaac (1888) II. Rákóczy György felelete az "Innocentia Transylvaniae"-ra : 1653-1659. Athenaeum, Budapest.

Bernstein, Ignatz (1888) Kaufmann B 1057 - Yîdîše šprîḵverṭer = Jüdische Sprichwörter. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Va’rša’.

Boyesen, Hjalmar Hjorth and Heinrich, Gusztáv (1888) Goethe Faustja. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brassai, Sámuel (1888) Szórend és accentus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Concha, Győző (1888) Egyéni szabadság és parlamentarizmus Angliában. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Concha, Győző (1888) Ujkori alkotmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Daday, Jenő (1888) A magyarországi cladocerák magánrajza = Crustacea cladocera faunae Hungaricae. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Domanovszki, Endre (1888) Dante, mint politikai iró. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Erdélyi, János (1888) Aesthetikai előtanulmányok. Franklin-Társulat, Budapest.

Finn, Šemu’el Yosef (1888) Kaufmann B 364 - Kneset Yisraʼel : ziḵronot la-toldot gedole Yisraʼel ha-nodaʻim la-Šem be-toratam, be-ḥoḵmatam, uve-maʻasehem mi-yemot ha-geʼonim ʻad ha-dor ha-zeh = Kneset" Izrail" : biografičeskíj leksikon" evrejskih" učenyh" i znamenitostej = Kneses" Isroel". Kaufmann Dávid könyvtárából . ʼAvraham Tsuqermann : Efrayim Baumritter, Varšava.

Finály, Henrik (1888) Hogy is mondják ezt magyarul? : előadások a magyar nyelvtan köréből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fischer, Ya`aqov (1888) Kaufmann B 97 - ’Ašreiḵa meleḵ : šir ḥag ha-yovel ... Franz Josef ha-rišon = Aschrechah Melech : Heil Dir [!] Kaiser ... Kaufmann Dávid könyvtárából . M. Knöpfelmacher, Wien.

Fröhlich, Izidor (1888) Az electrodynamometer általános elmélete : adalék az electrodynamikus inductió differentiál-egyenleteinek alkalmazásához és integrációjához : a M.T. Akadémia által a Bézsán-díjjal (1887) koszorúzott pályamű kivonata. Franklin, Budapest.

Goldman, Yitsḥaḳ (1888) Kaufmann B 93 - ha-’Eškol = Haëschkol : Allgemeine Encyklopädie = Haeszkol : encyklopedja powszechna. Kaufmann Dávid könyvtárából . Y. Goldman, Varsava.

Grünwald, Béla (1888) A régi Magyarország : 1711-1825. Franklin, Budapest.

Gyürky, Antal (1888) A szőlő mint kincsbánya : tanulmány miként lehet a szőlőt, a tudomány elveinek megfelelő mívelés- és mellék-terményeinek teljes kihasználása által valóságos kincsbányává tenni, és bortermelésünk jövőjéről szemben a filokszerával. Franklin Társulat, Budapest.

Habsburg, József Károly (1888) Czigány nyelvtan : románo csibákero sziklaribe. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnik, Imre (1888) Az örökös főispánság a magyar alkotmánytörténetben. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hegyfoky, Kabos (1888) A környezet hatása a hőmérőkre. Értekezések a természettudományok köréből (18. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heller, Ágost (1888) A XIX. század physikai kutatásának mozgató eszméiről. Értekezések a természettudományok köréből (18. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hradszky, József (1888) Szepesvármegye a mohácsi vész előtt. Szita Géza "Püspöki Könyvnyomda", Szepes-Váralja.

Högyes, Endre (1888) A veszettség gyógyításáról : kísérleti és statistikai tanulmány, tekintettel különösen a Pasteur-féle prophylacticus gyógyításra. Értekezések a természettudományok köréből (18. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jakab, Elek (1888) Dr. Duka Tivadar könyve Kőrösi Csoma Sándorról : ismertető értekezés. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jakab, Elek (1888) Kolozsvár története. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapesten.

Jakab, Elek (1888) Oklevéltár Kolozsvár története második és harmadik kötetéhez. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapesten.

Janet, Paul (1888) A politikai tudomány története az erkölcstanhoz való viszonyában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Justh, Zsigmond (1888) Művész szerelem. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Karácson, Imre (1888) A XI-XII. századbeli magyarországi zsinatok és azoknak a külföldi zsinatokhoz való viszonya. Surányi János Könyvnyomda-Intézet, Győr.

Katzenelson, Judah Leib Benjamin (1888) Kaufmann B 356 - 248 'evarim = Die Osteologie der Talmudisten. Kaufmann Dávid könyvtárából . Ha-Yom, St. Petersburg.

Kimḥi, Joseph (1888) Kaufmann B 141 - Sefer ha-Zikkaron = Sepher Sikkaron : Grammatik der hebräischen Sprache. Kaufmann Dávid könyvtárából . M’kize Nirdamim, Berlin.

Korányi, Frigyes (1888) Kórodai adatok a vegyes fertőzeti betegségek ismeretéhez. Értekezések a természettudományok köréből (18. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kubinyi, Miklós (1888) Bethlenfalvi gróf Thurzó Imre 1598-1621. Magyar történeti életrajzok (11). Méhner, Budapest.

Kövesligethy, Radó (1888) A kis-kartali csillagvizsgálóról. Értekezések a természettudományok köréből (19. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lendl, Adolf (1888) A pókok (Araneia), különösen a kerekhálós pókok (Epeiridae) természetes osztályozásának kísérlete. Értekezések a természettudományok köréből (18. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Leroy-Beaulieu, Pál (1888) Az uj socializmus és annak birálata. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Láng, Lajos (1888) Magyarország népmozgalma 1880-1885. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyar Heraldikai és Genealogiai, Társaság (1888) Magyar nemzetségi zsebkönyv. Franklin Társulat, Budapest.

Nissim ben Ya`aqov, (1888) Kaufmann B 277 - Ḥiddušei ha-RaN : `al maseḵet `avodah zarah. Kaufmann Dávid könyvtárából . ’Avraham Mošeh Lunts, Yerušalayim.

Orbán, Balázs (1888) A székelyek származásáról és intézményeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pesty, Frigyes (1888) Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága, Budapest.

Petrik, Géza (1888) Magyarország bibliographiája, 1712-1860 : 1. köt. : könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak : [A-G]. Magyarország bibliographiája, 1712-1860 (Petrik) . Dobrowsky, Budapest.

Petz, Gedeon (1888) Grimm törvénye : nyelvtudományi tanulmány. Franklin, Budapest.

Porzsolt, Kálmán (1888) Kártyajátékok könyve : a legelterjedtebb hazai és külföldi kártyajátékok leírása, a hamis játék, a roulette, hazárdjátékok s játékbarlangok leírásával.... és kártyaműszavak szótárával bővítve. Lampel, Budapest.

Pulszky, Ferencz (1888) Tanulmányok a népvándorlás korának emlékeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pulszky, Ágost (1888) A jog- és állambölcsészet feladatai. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Pór, Antal (1888) Trencsényi Csák Máté : 1260-1321. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Rabbinovicz, Raphaël Nathan Nata (1888) Kaufmann B 31 - ʼOhel ʼAvraham : rešimat ha-sefarim ʼašer ʼasaf ve-kibets ha-rav ʼAvraham Mʻertsbʼaḵʻer. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bi-defus `A. Huber, Munich.

Radvánszky, Béla (1888) Házi történelmünk emlékei : Udvartartás és számadáskönyvek : Bethlen Gábor Fejedelem udvartartása. Athenaeum, Budapest.

Regéczy Nagy, Imre (1888) Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből : 8. füz. Az izomáram nemleges változata által egy másik izomban közvetetlenül kiváltott másodlagos rángásról. Értekezések a természettudományok köréből (18. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Regéczy Nagy, Imre (1888) Kísérleti adatok a Porret-féle izomtünemény jelentőségének kérdéséhez. Értekezések a természettudományok köréből (18. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rentmeister, Arnold (1888) Lex Falcidia és Quarta Falcidia : értekezés a Pandekta-jog köréből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Reqanaṭi, Menaḥem bar Mošeh ha-Bavli (1888) Kaufmann B 309 - Ṭa`ame mitsvot = Tame Micwes mit Beeiros Hamaim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck Źupnik, Knoller und Hamerszmidt, Przemyśl.

Roboz, József (1888) A csoport-kép mint a szemléltető-oktatás segédeszköze : tanulmány. Gyulai István, Arad.

Sainte-Beuve, Charles Augustin (1888) Arczképek a franczia ujabkori társadalomból. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sardá Y Salvany, Felix (1888) A liberalismus bűn. Dusárovits Gusztáv, Esztergom.

Schefftel, Simon Baruch (1888) Kaufmann B 100 - Be’ur Onqelos. Kaufmann Dávid könyvtárából . Ackermann, München.

Schvarcz, Gyula (1888) Adalék a római alkotmány-politikához és államjoghoz. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1888) Tudomány és társadalom. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1888) A magyar határozók. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1888) A magyar szótők : általános rész. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 7). Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1888) A nyelvújítás történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 8). Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Slonimski, Ḥayyim Selig (1888) Kaufmann B 331 - Yesode ha-`ibbur : seder ḥešbon `avur ha-šanim li-vne Yisra’el. Kaufmann Dávid könyvtárából . Levinsky, Va’rša’.

Sorel, Albert (1888) Európa és a franczia forradalom. 1. rész, A politikai erkölcsök és a hagyományok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1888) Izabella és János Zsigmond Lengyelországban : 1552-1556. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thierry, Amadé (1888) Elbeszélések a rómaiak történetéből az V-ik században : Szent Jeromos : a keresztyén társadalom nyugaton. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trefort, Ágoston (1888) Beszédek és levelek. Méhner Vilmos, Budapest.

Trefort, Ágoston (1888) Emlékbeszéd Lukács Móricz felett. Egyetemes könyvtár (1). Gross, Győr.

Télfy, Iván (1888) Három franczia hellenista és a volapük. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 10). Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1888) Fegyházi tanulmányok : a rabmunka. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Umanov-Kaplunovszkij, V. V. (1888) Bajan. Szlavjanszkaja biblioteka (1). UNSPECIFIED, Petrograd.

Vay, Miklósné Adelsheim Johanna (1888) Emlékek : B. Vay Miklósné, Adelsheim Johanna báróné leveleiből. Athenaeum, Budapest.

Wosinszky, Mór (1888) Karczolatok dán- és svédországi utamból. Ujfalusy Lajos, Szegzárd.

Wosinszky, Mór (1888) Keleti utam emlékei. Ujfalusy Lajos, Szegzárd.

Zichy, Antal (1888) Emlékbeszéd b. Eötvös Józsefről, melyet az Eötvös Alap Orsz. Bizottsága 1888-ik február hó 2-ki ünnepélyes közgyűlésén tartott Zichy Antal. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1888) Az 1708-ki országgyülés történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1888) Szepesi emlékkönyv, a magyar orvosok és természetvizsgálók 1888. augusztus 23-28-án Tátrafüreden tartott XXIV. vándorgyűlésének alkalmából. Szita Géza "Püspöki Könyvnyomda", Szepes-Váralja.

Óváry, Lipót (1888) Bethlen Gábor diplomaciai összeköttetéseiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Wed Jun 12 08:50:11 2024 CEST.