REAL-EOD

Items where Year is 1881

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 130.

UNSPECIFIED, ed. (1881) Borászati törzskönyv : Magyarország nagyobb bortermelői eladásra bepinczézett borainak kimutatása : a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi magy. kir. minister megbizásából 1881-ik évre / összeállitotta az orsz. borászati kormánybiztos. a Magyar Királyi Államnyomdából, Budapest.

Jendrassik, Jenő, ed. (1881) Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. Értekezések a természettudományok köréből (11. 20). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1881) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1614-1621. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1881) Kaufmann B 1032 - Tešuvot ḥaḵme Tsarfat ve-Lotar : ʼašer he`etaqti mi-toḵ ketav yad we-sipaḥti `alehen he’arot = Réponses faites par de célèbres rabins français et lorrains du XI. et XII. siècles. Kaufmann Dávid könyvtárából . Alkalay, Vienne.

UNSPECIFIED, ed. (1881) Kaufmann B 129 - Birkat Yešurun : le-mo`ed kabbalat penei nesiḵuto ha-na’si Prints Rudolf = Festesgruss seiner Kaiserl. Königl. Hoheit dem Kronprinzen Rudolph von Oestreich-Ungarn. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Yerûšalem.

Than, Károly, ed. (1881) Közlemények a m. k. egyetem vegytani laboratóriumából. Értekezések a természettudományok köréből (11. 24). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Fraknói, Vilmos, ed. (1881) Magyar országgyűlési emlékek, 1582-1587. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Budenz, József, ed. (1881) Máté evangélioma moksa-mordvin nyelven. Ugor füzetek (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyar, Tudományos Akadémia, ed. (1881) Vázlatok a Magyar Tudományos Akadémia félszázados történetéből : 1831-1881 : [vázlatos jelentés]. Athenaeum, Budapest.

Alexander, Bernát (1881) Kant. Élete, fejlődése és philosophiája 1. kötet. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Ballagi, Mór (1881) Nyelvünk ujabb fejlődése. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Balló, Mátyás (1881) Budapest főváros ivóvizei egészségi szempontból és néhány ásványvíz elemzése. Értekezések a természettudományok köréből (11. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Balló, Mátyás (1881) Újabb tanulmányok a kámforcsoport köréből. Értekezések a természettudományok köréből (11. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Balogh, János (1881) Egervár története. Szolcsányi Gyula, Eger.

Balássy, Ferenc (1881) A zámi és ohati apátságok. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1881) Ősvallásunk főistenei. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1881) Ősvallásunk kisebb isteni lényei és áldozati szertartásai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Beliczay, Jónás (1881) Marsigli élete és munkái. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bogisich, Mihály (1881) Magyar egyházi népénekek a XVIII-ik századból. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Borbás, Vincze (1881) Az elzöldült szarkaláb, mint morphologiai útmutató. Értekezések a természettudományok köréből (11. 16). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Borbás, Vincze (1881) Békésvármegye flórája. Értekezések a természettudományok köréből (11. 18). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Böckh, János (1881) Adatok a Mecsekhegység és Dombvidéke jurakorbeli lerakodásainak ismeretéhez : II. Palaeontologiai rész. Értekezések a természettudományok köréből (11. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Böhm, Károly (1881) A lényeg formaisága. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (2. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Deák, Farkas (1881) Gróf Teleki Domokos emlékezete. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Duka, Tivadar (1881) Emlékbeszéd William Stephen Atkinson külső tag felett. Értekezések a természettudományok köréből (11. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Falaquera, Šem Ṭov ben Yosef (1881) Kaufmann B 411 - Sefer ha-mevaqqeš = Gamvakeš''. Kaufmann Dávid könyvtárából . Baruḵ, Yozefov.

Farkas, Gyula (1881) A Bólyai-féle algorithmus. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (8. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1881) Tomori Pál élete és levelei. Athenaeum R.T., Budapest.

Frankl, Ludwig August (1881) Kaufmann B 493 - Meleḵ 'evyon ve-sipure Šelomoh = Melech ewjon. Kaufmann Dávid könyvtárából . Moritz Burian, Budapest.

Fridman, David ben Šemu'el (1881) Kaufmann B 748 - Qunṭres `emeq beraḵah. Kaufmann Dávid könyvtárából . UNSPECIFIED, Yerušalayim.

Goldziher, Ignác (1881) Az iszlám. Tanulmányok a muhammedán vallás története köréből. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Hajnik, Imre (1881) A perdöntő eskü és az előzetes tanúbizonyítás a középkori magyar perjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Halász, Ignác (1881) Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok. Ugor füzetek (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hankó, Vilmos (1881) A solymosi hideg savanyú ásványvíz chemiai elemzése. Értekezések a természettudományok köréből (11. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Hattyuffy, Dezső (1881) A hazai vármegyék és városok czímerei. Stein, Kolozsvár.

Hazslinszky, Frigyes (1881) Rendhagyó köggombák. Értekezések a természettudományok köréből (11. 19). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1881) Boccaccio élete és művei : a legújabb kutatások alapján. Franklin, Budapest.

Horowitz, Ḥayyim Me’ir (1881) Kaufmann B 10 - Beit neḵut ha-halaḵot : Toratan šel ri’šonim = Schriften der Geonim. Kaufmann Dávid könyvtárából . M. Slobotzky, Frankfurt am Main.

Horowitz, Ḥayyim Me’ir (1881) Kaufmann B 7 - ’Agudat agadot : Qovets midrašim qeţanim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Hirsch Itzkowski, Berlin.

Horowitz, Ḥayyim Me’ir (1881) Kaufmann B 8 - Beit `eqed hagadot. Kaufmann Dávid könyvtárából . ’Elimeleḵ Slavaṭtsqi, Frankfurt am Main.

Hunfalvy, Pál (1881) Emlékbeszéd Haberern Jonathan fölött. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (2. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1881) A Kún- vagy Petrarka-Codex és a kúnok. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1881) A Magyar Tudományos Akadémia és a szómi Irodalmi Társaság. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Hunyady, Jenő (1881) Egy negyedrendű felületről. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (8. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunyady, Jenő (1881) A pontokból vagy érintőkből és a conjugált háromszögből meghatározott kúpszelet nemének eldöntésére szolgáló kritériumok. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 25). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Högyes, Endre (1881) Az associált szemmozgások idegmechanismusáról : I. rész. A fej és testmozgásokat kisérő associált szemmozgások tüneneményei emlősöknél és az embernél. Értekezések a természettudományok köréből (10. 18). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Högyes, Endre (1881) Az associált szemmozgások idegmechanismusáról : II. rész. Az idegrendszer egyes részeinek befolyásáról az önkénytelen asszociált szemmozgásokra. Értekezések a természettudományok köréből (11. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Ivánka, Imre (1881) Négy havi szolgálatom a magyar hadseregben 1848 július végétől október végéig. Rudnyánszky A., Budapest.

Jakab, Elek (1881) A kalendáriumokról, történelmi és politikai tekintetben. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Jellinek, Adolph (1881) Kaufmann B 745 - Qunṭres ha-mafteaḥ = Bibliographie der Nominal-, Verbal- und Real-Indices zum babyl. und jerusal. Talmud, zur Midrasch- und Sohar-Literatur und der alphabetisch geordneten Hagadasammlungen, nebst Zusätzen zu den frühern Bibliographien und handschriftlichen Mittheilungen. Kaufmann Dávid könyvtárából . Löwy's Buchhandlung, Wien.

Jellinek, Adolph (1881) Kaufmann B 746 - Qunṭres ha-meqonen = Märtyrer- und Memorbuch. Kaufmann Dávid könyvtárából . D. Löwy's Buchhandlung, Wien.

Jendrassik, Jenő (1881) A magától sorakoztató esőmyographium és alkalmazásának vázlata. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Joannovics, György (1881) Értsük meg egymást : (a neologia és orthologia ügyében). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Kanyurszky, György (1881) A klasszikus arab nyelvtan kézikönyve : iskolai és magánhasználatra. Holzhausen, Bécs.

Kerékgyártó, Béla (1881) A magyar királyi udvar a királyság fénykorában (az Anjouk uralkodása alatt). Rudnyánszky A., Budapest.

Klein, Gyula (1881) A Pinguicula és Utricularia sejtmagjaiban előforduló krystalloidokról. Értekezések a természettudományok köréből (11. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Kobold, Hermann (1881) Klinkerfues'sche Constanten zur Reduction auf den scheinbaren Ort für die mittleren Tage 1882. 12h Mittl. Zeit Berlin, berechnet von H Kobold. [s.n.], Ó-Gyalla.

Kobold, Ármin (1881) Adatok Jupiter forgási elemeihez. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (8. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kohen Tsedeq, Yosef (1881) Kaufmann B 878 - ’Or ḥadaš : ha-me’ir `ene ha-holḵim be-Torat H. : yeva’er ma’amarim rabim, setumim va-ḥatumim be-agadot ha-Šas veha-midrašim uve-dereḵ agav tevo’arnah harbeh parašiyot setumot be-ḵitve qodšenu = Contributions towards the Elucidation of Bible History and Talmudic Exegesis. Kaufmann Dávid könyvtárából . N. P. Vallentine, London.

Konkoly, Miklós (1881) 102 hullócsillag kisugárzó pont : levezetve 518 megfigyelésből, melyek a magyar korona területén 1879 és 1880-ban tétettek. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (8. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1881) Adatok Jupiter physikájához 1880-ik évből : egy függelékkel. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (8. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1881) Astrophysikai megfigyelések az ó-gyallai csillagvizsgálón 1880-ban. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (8. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1881) Csillagászati megfigyelések az ó-gyallai csillagvizsgálón. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (8. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1881) Hullócsillagok megfigyelése 1880-ik évben a magyar korona területén : V-dik rész. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (8. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1881) Napfoltok megfigyelése 1880-ban és 1382 napfolt micrometricus mérése. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (8. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kont, Ignác (1881) Lessing mint philologus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Kreitner, Gustav von (1881) Im fernen Osten : Reisen des Grafen Bela Széchenyí in Indien, Japan, China, Tibet und Birma in den Jahren 1877-1880 : mit ...Original-Holzschnitten und ... Karten. Hölder, Wien.

Kápolnai Pauer, István (1881) A hadtudomány viszonya a többi tudományokhoz. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (8. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Károlyi, Árpád (1881) Fráter György levelezése 1535-1551. Athenaeum, Budapest.

König, Gyula (1881) A Hamilton-féle rendszerek és az elsőrendű parcziális differencziálegyenletek általános elmélete. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (8. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Laveleye, Emil (1881) Kormányformák az újkori társadalmakban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lehoczky, Tivadar (1881) Beregvármegye monográfiája. Pollacsek Miksa, Ungvár.

Lengyel, Béla (1881) Egy újabb szerkezetű, vízszivattyúval combinált higany-légszivattyúról. Értekezések a természettudományok köréből (11. 15). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Lengyel, Béla (1881) A mohai (Fehérmegye) Ágnes-forrás vegyelemzése. Értekezések a természettudományok köréből (11. 14). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Liebermann, Leó (1881) Közlemények az állatorvosi tanintézet vegytani dolgozdájából. Értekezések a természettudományok köréből (11. 25). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Luzzatto, Isaia (1881) Kaufmann B 789 - Rešimat ma'amare Šemu'el David Luzzatto = Catalogo ragionato degli scritti sparsi di Samuele Davide Luzzatto. Kaufmann Dávid könyvtárából . F. Sacchetto, Padova.

Láng, Lajos (1881) A magyar és osztrák államháztartás 1868-1877-ig. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lázár, Gyula (1881) Fiume. A magyar korona gyöngye. Franklin-Társulat, Budapest.

Marczali, Henrik (1881) Magyarország története II. József korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Matók, Béla (1881) A zsidó kérdés nro. 2. történelmi, társadalmi és törvényes szempontból tárgyalva. Szerző, Budapest.

Mayr, György (1881) A társadalmi élet törvényszerűsége : statisztikai tanulmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Medveczky, Frigyes (1881) A nemzetközi jog elmélete Kant philosophiája szerint. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Molnár, Aladár (1881) A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században : I. köt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Myskovszky, Viktor (1881) A Renaissance kezdete és fejlődése különös tekintettel hazánk építészeti műemlékeire. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Nyáry, Jenő (1881) Az aggteleki barlang mint őskori temető. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pecz, Vilmos (1881) Euripides tropusai összehasonlitva Aeschylus és Sophokles tropusaival. Miveltségtörténeti és költészeti szempontból. Adalék a költészet összehasonlító tropikájához. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Péch, Antal (1881) A tudományok haladásának befolyása a selmeczvidéki bányamívelésre. Értekezések a természettudományok köréből (11. 22). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Reifmann, Jacob (1881) Kaufmann B 261 - Maʼamar Ḥovot ha-’av li-veno = Hovot" ga-ab" libno. Kaufmann Dávid könyvtárából . A. Zederbaum ve-A.Y. Goldenblum, St. Peterburg.

Reines, Isaac Jacob (1881) Kaufmann B 270 - Ḥotam toḵnit. Kaufmann Dávid könyvtárából . J. Bril ; Pressburg : Alkalay, Mainz.

Roller, Yitsḥaq ’Aizaq (1881) Kaufmann B 154 - Divrei Ya’ir : `al Torat ha-Šem temimah = Les paroles lumineuses sur les problèmes difficiles du Livre de Moïse. Kaufmann Dávid könyvtárából . H. Itzkowski, Berlin.

Ruzsicska, Kálmán (1881) Schopenhauer aesthetikája. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Schuller, Alajos (1881) Önműködő higanylégszivattyú. Értekezések a természettudományok köréből (11. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Schuller, Alajos (1881) A víznek képződési melegéről. Értekezések a természettudományok köréből (11. 17). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1881) Az analogia hatásairól főleg a szóképzésben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1881) A jelentéstan alapvonalai : az alakokban kifejezett jelentések. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1881) A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Smolenskin, Perets ben Mošeh (1881) Kaufmann B 572 - Mišpaṭ la-`asuqim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Georg Brög, Wien.

Solymosi, Lajos (1881) A homorodi vasas savanyúvíz-források chemiai elemzése. Értekezések a természettudományok köréből (11. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Staub, Móricz (1881) A Frusca-Gora aquitaniai flórája. Értekezések a természettudományok köréből (11. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Symonds, John Addington (1881) Renaissance Olaszországban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, Ferencz (1881) A Carludovica és Canna gummijáratairól. Értekezések a természettudományok köréből (11. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Szalay, László (1881) Mirabeau. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Szilády, Áron (1881) XVI. századbeli magyar költők művei. 2. köt. 1540-1555. : Tinódi Sebestyén összes művei. Régi Magyar Költők Tára (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1881) Nápolyi Péter : egy diplomata a XVII-ik század elejéről. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szász, Károly (1881) Emlékbeszéd Lewes Henrik György külső tag fölött. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szász, Károly (1881) A világirodalom nagy époszai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Taine, Henrik (1881) Az angol irodalom története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Taine, Hippolyte Adolphe (1881) A jelenkori Francziaország alakulása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thaly, Kálmán (1881) II. Rákóczi Ferencz fejedelem ifjúsága : 1676-1701 : történeti tanulmány. Stampfel, Pozsony.

Than, Károly (1881) Vegyerélytani vizsgálatok : II. értekezés. Értekezések a természettudományok köréből (11. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Than, Károly (1881) Vegyerélytani vizsgálatok : a calorimetrikus mérések adatainak összehasonlításáról. Értekezések a természettudományok köréből (11. 23). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Thanhoffer, Lajos (1881) Adatok a harántcsíkú izmok szerkezete- és idegvégződéséhez. Értekezések a természettudományok köréből (11. 13). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Thierry, Amadé (1881) A római birodalom képe : Róma alapításától kezdve a nyugati császárság végéig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Torma, Károly (1881) Az aquincumi amphitheatrum északi fele : (jelentés az ottani ásatásokról). Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Trefort, Ágoston (1881) Dritte Rede nach der Wahl. Universitäts-Buchdruckerei, Budapest.

Trefort, Ágoston (1881) Emlékbeszédek és tanulmányok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trefort, Ágoston (1881) Harmadik beszéd a választások után : Sopronban, 1881. november hó 13-án. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapest.

Trefort, Ágoston (1881) Két beszéd a választások után : Zala-egerszegen és Sopronban. Magyar Királyi Egyetem, Budapest.

Trefort, Ágoston (1881) Zwei Reden nach der Wahl. Universitäts-Buchdruckerei, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1881) Emlékezés Zlinszky Imre L. tagra. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Villányi, Szaniszló (1881) Győrmegye és Város anyagi miveltségtörténete. Grosz Nyomda, Győr.

Vsevolod Fedorovič, Miller (1881) Oszetinszkie étjudü. UNSPECIFIED, Moszkva.

Vámbéry, Ármin (1881) A hunnok és avarok nemzetisége. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Vécsey, Tamás (1881) Lucius Ulpius Marcellus. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1881) Az európai vasuti ügy fejleményei és eredményei a magyar magánjog szempontjából. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Zichy, Ágost (1881) A Boro-Budur Jáva szigetén. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Zuckermandel, Moses Samuel (1881) Kaufmann B 909 - Tosefta’ : `al pi kitve yad Erfurt ve-Wien `im mar’eh maqom ve-ḥilufe girsa’ot u-mafteḥot ve-tsiyur ketav yad `Erfurṭ. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bi-defus ... Yissaḵar b... Yitsḥaq Me’ir be-Halbersṭadṭ, Pasewalk.

Ábel, Jenő (1881) Egyetemeink a középkorban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Šemu’el ben Me’ir, (1881) Kaufmann B 659a - Peruš ha-Torah = Der Pentateuch-Commentar des R. Sanuel ben Meir nach Handschriften und Druckwerken. Kaufmann Dávid könyvtárából . Schottlaender, Breslau.

’Aškenazi, Mošeh Yitsḥaq ben Šelomoh (1881) Kaufmann B 198 - Ho’il Mošeh : kolel he`arot u-feshatim `al ḥamišah ḥumše Torah. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yisra’el Qušṭa’, Livorno.

This list was generated on Tue Jul 23 11:26:30 2024 CEST.