REAL-EOD

Items where Subject is "M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották > M1 Music / zene"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items at this level: 118.

A

Andor, Csaba (2020) A normalitás, mint ritmus, a fogyatékosság, mint ami kizökkent. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 209-218. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Arany, János (1952) Arany János népdalgyűjteménye. Akadémiai Kiadó, Budapest.

B

Bartalus, István (1882) Adalékok a magyar zene történetéhez : Bakfark Bálint lantvirtuóz és zeneköltő és Eszterházy Pál egyházi zenekölteményei. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bartalus, István (1877) Emlékbeszéd Mátray Gábor l. tag felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bartalus, István (1882) Ujabb adalékok a magyar zene történelméhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 13). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bartalus, István (1869) A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 8). Eggenberger, Pest.

Bartalus, István (1876) A művészet és a nemzetiség : Székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bartha, Dénes (1939) Beethoven. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Bartha, Dénes (1960) Haydn als Opernkapellmeister. Die Haydn-Dokumente der Esterházy-Opernsammlung 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bartha, Dénes and Kiss, József (1953) Ötödfélszáz énekek. Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteménye az 1813. évből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bartók, Béla (1934) Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje. Somló Béla, Budapest.

Bartók, Béla (1924) A magyar népdal. Rózsavölgyi, Budapest.

Bartók, Béla (1924) A magyar népdal. Rózsavölgyi, Budapest.

Bartók, Béla (1946) Önéletrajz : írások a zenéről. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Blázovics, Anna (2020) Szabadgyök-kutatás, módszerfejlesztés a különböző tudományterületek igényei szerint. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 159-166. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Bogisich, Mihály (1882) Cantionale et passionale hungaricum Societatis Jesu, residentia Turocensis : XVII-ik századbeli kath. énekgyűjtemény. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bogisich, Mihály (1881) Magyar egyházi népénekek a XVIII-ik századból. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bogisich, Mihály (1886) Szegedi Ferencz Lénárt egri püspök énekes könyve 1674. év. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bárdos, Kornél (1987) Eger zenéje, 1687-1887. Eger töröktől való szabadulásának 300., a székesegyház felszentelésének 150., Zsasskovszky Ferenc zeneszerző és karnagy halálának 100. évfordulójára. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4465-2

Bárdos, Kornél (1980) Győr zenéje a 17-18. században. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1838-4

Bárdos, Kornél (1976) Pécs zenéje a 18. században. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0985-7

Bárdos, Kornél (1984) Sopron zenéje a 16-18. században. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3243-3

Bárdos, Kornél (1978) A tatai Esterházyak zenéje, 1727-1846. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1133-9

Bárdos, Lajos (1976) Liszt Ferenc, a jövő zenésze. Példagyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

C

Csekey, István (1937) Liszt Ferenc származása és hazafisága. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csere, Márta and Kassai-Farkas, Ákos (2020) A ritmus az egészség, a ritmus hiánya a betegség, avagy a ritmus fontossága a pszichiátriai rehabilitáció zeneterápiájában. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 27-34. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Csibi, Kinga (2020) A bucavastól a művészi öntöttvasig. Az öntöttvasművesség kialakulásának és fejlődésének ritmusai. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 229-238. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Csomasz Tóth, Kálmán (1978) Maróthi György és a kollégiumi zene. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1281-5

Csomasz Tóth, Kálmán (1958) A XVI. század magyar dallamai. Régi magyar dallamok tára (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csomasz Tóth, Kálmán (1967) A humanista metrikus dallamok Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csíkné Keserű, Krisztina (2020) A Szent László Kórház szerepe az egyes fertőző betegségek kezelésében, leküzdésében. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 267-278. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Czakó, Kálmán (2020) A ritmus, mint a magyarázatok egységes kerete és a prevenciótörténet. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 109-125. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

D

Dille, Denis (1974) Thematisches Verzeichnis der Jugendwerke Béla Bartóks 1890-1904. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0080-9

Dobszay, László (1983) A siratóstílus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénkben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2937-8

Domokos, Pál Péter (1978) Hangszeres magyar tánczene a XVIII. században. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1293-9

Döbrentei, Gábor (1847) Huszárdalok. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

F

Falvy, Zoltán (1968) Drei Reimoffizien aus Ungarn und ihre Musik. Musicologia Hungarica. N. F. (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Falvy, Zoltán and Vécsey, Jenő (1959) Haydn művei az Országos Széchényi Könyvtár zenei gyűjteményében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fazekas, Tamás (2020) A szív fiziológiás, ritmusos működését szavatoló sinus (Sino-Atrialis; Keith-Flack) csomó felfedezésének története. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 51-64. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Forrai, Judit (2020) Bevezető. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 7-8. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Forrai, Judit (2020) A ritmus, mint a Kodály- és Pető módszer közös alkotóeleme. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 35-50. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

G

Garay, Alajos and Sohlya, Antal and Engeszer, Mátyás (1860) Temetési gyászénekek a szokásos egyházi imák és sz. szertartásokkal. Emich Gusztáv, Pest.

Goll, János (1900) Általános zene-műszótár. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (61.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Goll, János (1901) Általános zenetan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (73.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Gombosi, Ottó János (1967) Der Lautenist Valentin Bakfark. Leben und Werke 1507-1576. Musicologia Hungarica. N. F. (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

H

Haydn, Joseph (1960) Haydn compositions in the Music Collection of the National Széchényi Library, Budapest. Publications of the National Széchényi Library (48). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Herczeg, Tamás (2020) Az idő mérése az ókorban. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 185-195. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Hideg, Éva (2020) A változások ritmusa, avagy ritmusváltás a jövőkutatásban. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 197-207. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Holl, Béla (1992) Katolikus egyházi énekek. 1660-as, 1670-es évek, jegyzetek. Régi magyar költők tára. XVII. század (15/B). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-7719-50-4

Horváth, Balázs Zsigmond (2020) Társadalmi, kulturális és világpolitikai tendenciák egy nyelv elterjedésében. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 127-137. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Hrotkó, Larissza (2020) Az empirikus vers ritmusa. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 149-158. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Hubay, Jenő (1927) A Magyar Tudományos Akadémia hatása a Zeneművészetünk fejlődésére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

J

Janik, Leonard (2020) A torokgyík elleni küzdelem kezdete a XIX. század végén. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 287-302. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

K

Kaba, Melinda (1976) Die römische Orgel von Aquincum 3. Jahrhundert. Musicologia Hungarica. N. F. (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2436-8

Katona, József (2020) Értékmentés, ritmus a csontsebészetben. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 75-78. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Kerényi, György (1966) Szentirmay Elemér és a magyar népzene. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Endre (2020) A társadalmi ritmus születése az indusztrializmus szelleméből. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 99-108. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Kovácsné Kelemen, Judit (2020) A roma emancipációs és/vagy asszimilációs periódusok eredményei a XX-XXI. század Magyarországán. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 239-266. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Kántor Sándorné Varga, Tünde (2020) Tobias Mayer csodálatos munkáiról. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 167-178. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Késmárszky, Róbert (2020) Az emberi középfül, mint a nyomásváltozásokra érzékeny szerv, avagy ritmus a búvárkodás okozta sérülések tekintetében, saját beteganyag alapján. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 83-90. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Kókai, Rudolf (1969) Franz Liszt in seinen frühen Klavierwerken. Musicologia Hungarica. N. F. (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

L

Lampert, Vera (1976) Bartók Béla. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1045-6

Leuchtmann, Horst (1978) Terminorum musicae index septem linguis redactus. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2113-X

Lichtenberger, Henrik and Haraszti, Emil (1916) Wagner Richard ; Wagner Richard és Magyarország. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Liszt, Ferenc (1966) Briefe aus ungarischen Sammlungen, 1835-1886. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Losonczi, Ágnes (1980) Bedarf, Funktion, Wertwechsel in der Musik. Musiksoziologische Untersuchung des Musiklebens in Ungarn nach 1945. Musicologia Hungarica. N. F. (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1897-X

László, Zsigmond (1985) Költészet és zeneiség. Prozódiai tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2409-0

M

Martin, György (1979) A magyar körtánc és európai rokonsága. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1684-5

Maróthy, János (1960) Az európai népdal születése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Maróthy, János (1974) Music and the bourgeois, music and the proletarian. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0074-4

Maróthy, János (1966) Zene és polgár : zene és proletár. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Antal (1920) Az európai zene története 1750-ig. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Munkácsy, Katalin (2020) Ismétlődések. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 179-184. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Mátray, Gábor (1859) Történeti, bibliai és gúnyoros magyar énekek dallamai a XVI. századból. Emich Gusztáv, Pesten.

N

Nagy, Mária Magdolna (2020) Zenére álmodva : Gyógyulás imaginációval a zene ütemére komponálva. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 9-25. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Németh, Eszter (2020) Távol ‒ Odébb ‒ Odaát. Az afáziás beszéd színrevitele Kurtág György Samuel Beckett: What is the Word című művében (Op. 30 B). In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 139-148. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

P

Papp, Géza (1970) A XVII. század énekelt dallamai. Régi magyar dallamok tára (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Papp, Viktor (1936) Liszt Ferenc élő magyar tanítványai. Dante Kiadás, Budapest.

Ponori Thewrewk, Emil (1890) A magyar zene tudományos tárgyalása. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

R

Rajeczky, Benjamin and Vargyas, Lajos (1956) Studia memoriae Belae Bartók sacra 1. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rajeczky, Benjamin and Vargyas, Lajos (1959) Studia memoriae Belae Bartók sacra 2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

S

Saygun, Adnan A. (1976) Béla Bartók’s folk music research in Turkey. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Schiller, Vera (2020) A görög önazonosságtudat állomásai. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 219-228. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Sebestyén, Ede (1991) Mozart és Magyarország. Egyéniség és alkotás . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5958-7

Simek, Ágnes (2020) Periódusok a hajléktalan-ellátás történetében. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 319-334. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Somfai, László (2013) A zenetörténeti kánon: konzervatív muzsikusképzés, progresszív zenetudomány? : a művészet kutatása a modern tudományok szorításában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-686-3

Szabolcsi, Bence (1959) Franz Liszt an seinem Lebensabend. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence (1954) Népzene és történelem. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence (1959) Poslednie gody Ferenca Lista. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence (1970) Tanzmusik aus Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. Musicologia Hungarica. N. F. (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence (1972) Vers és dallam. Tanulmányok a magyar irodalom köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence (1950) A XVII. század magyar világi dallamai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence (1959) The twilight of Ferenc Liszt. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence (1963) A válaszút és egyéb tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Zsolt Mihály (2020) Az öregedés mítosza. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 303-317. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Szabó T., Attila (1929) Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI-XIX. századi kéziratos énekeskönyvei. Erdélyi tudományos füzetek (20). Lapkiadó Nyomdai Műintézet R.-T., Cluj-Kolozsvár.

Szalai, György (2020) A ritmus, a zene és a hullámok szerepe a gyógyításban. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 79-82. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Szende, Ottó (1977) Intervallic hearing its nature and pedagogy. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1156-8

Szende, Ottó (1971) The physiology of violin playing. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szendrei, Janka (1979) XVI-XVII századi dallamaink a népi emlékezetben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1612-8

Szentmihályi, Klára (2020) Fémionok a táplálékláncban és a cirkadián ritmus. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 279-286. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

sine, nomine (1914) Szíveket újító bokréta : XVIII. évszázadbeli dalgyűjtemény. Régi magyar könyvtár (35). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

T

Tallián, Tibor (2000) Zenetudományi Intézet. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-258-4

Tietze, Andreas (1995) Ottoman melodies, Hebrew hymns. A 16th century cross-cultural adventure. Bibliotheca orientalis Hungarica (43). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6864-0

Trenka, Magdolna (2020) Élet–Ritmus–Sport. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 335-360. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

U

Ujfalussy, József (1990) Haláltánc : variáció, építkezés, modális transzformáció Liszt Ferenc zenéjében : akadémiai székfoglaló : 1986 március 17. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5594-8

V

Vargyas, Lajos (2005) Folk Music of the Hungarians. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8162-о

Vargyas, Lajos (1983) Hungarian ballads and the European ballad tradition 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2990-4

Vargyas, Lajos (1967) Researches into the mediaeval history of folk ballad. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vargyas, Lajos (1952) A magyar vers ritmusa. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vikár, László (1971) Cheremis folksongs. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vikár, László (1989) Votyak folksongs. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4979-4

Vikár, László and Bereczki, Gábor (1979) Chuvash folksongs. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1460-5

Vitányi, Iván and Sági, Mária (2003) Kreativitás és zene. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8032-2

W

Willmann, Otto (1935) Didaktika : a műveltség, művelődés és oktatás elmélete. Katholikus Középiskolai Tanáregyesület, Budapest.

Z

Zentai, Judit Éva (2020) A régi értékek és az új ismeretek találkozása a kora újkori japán orvostudományban. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 65-74. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Zimonyi, Ákos (2020) Az antik pulzustan oktatása a Kr.u. 2. századi orvosi irodalomban. In: Ritmus a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (3). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 91-98. ISBN 978-615-80623-7-4 (online); 978-615-80623-6-7

Zoltai, Dénes (1978) Menschenbild moderner Musik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1542-3

This list was generated on Sat May 18 19:55:29 2024 CEST.