REAL-EOD

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HM Sociology / társadalomkutatás"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 108.

A

Alföldy, Gábor (2023) Egy elfelejtett nemzedék? Magyarországi értelmiségiek a közép-európai tudáshálózatokban a 19. század első harmadában: külföldi egyesületek és folyóiratok mint a tudományos diskurzus médiumai. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 17-53. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Andics, Jenő (1977) A technikai haladás társadalmi problémái a gazdasági szervezetekben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1051-0

Andorka, Rudolf (1995) Homo socio-oeconomicus : a közgazdaságtan és a szociológia társadalmi és emberképe : akadémiai székfoglaló : 1991. március 27. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6923-X

Apáthy, István (1912) A fejlődés törvényei és a társadalom. A Magyar Társadalomtudományi Egyesület Könyvtára (1). Magyar Társadalomtudományi Egyesület, Budapest.

Aranyos-Rákosi Székely, Sándor (1897) A székelyek Erdélyben. Régi magyar könyvtár (1). Heinrich Gusztáv, Budapest.

Arató, Endre (1983) A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2899-1

Aron, Raymond (2007) Az értelmiség ópiuma. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8456-4

B

Baranyai, Béla (1985) A Tiszántúl átalakuló társadalma, 1945-1978. A társadalmi átrendezödés fő folyamatai és történeti összefüggései a Tiszántúlon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3406-1

Barta, János (2015) „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja…” II. : Adattár Zemplén megye 18. századvégi történetéhez. Speculum Historiæ Debreceniense, 20 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738350

Bayer, József (1989) Az érték antinómiái. Az újkantiátus értékelmélet és hatása a szociológia módszertanára. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5265-5

Beláz, Annamária (2020) Az ökoszisztémák fogalma és jelentősége az információs társadalomban. In: Rendszerelmélet. Scientia Rerum Politicarum . Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., Budapest, pp. 159-177. ISBN 978-963-531-261-0 (nyomtatott), 978-963-531-262-7 (pdf), 978-963-531-263-4 (epub)

Beláz, Annamária (2020) A hálózattudomány és az internet kapcsolata. In: Rendszerelmélet. Scientia Rerum Politicarum . Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., Budapest, pp. 141-157. ISBN 978-963-531-261-0 (nyomtatott), 978-963-531-262-7 (pdf), 978-963-531-263-4 (epub)

Berényi, István (2006) A funkcionális tér szociálgeográfiai elemzése. Földrajzi tanulmányok (23). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. (In Press)

Berényi, László (2020) Dinamikus rendszermodellezés: oksági diagram készítése. In: Rendszerelmélet. Scientia Rerum Politicarum . Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., Budapest, pp. 87-100. ISBN 978-963-531-261-0 (nyomtatott), 978-963-531-262-7 (pdf), 978-963-531-263-4 (epub)

Berényi, László (2020) Rendszerek viselkedése. In: Rendszerelmélet. Scientia Rerum Politicarum . Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., Budapest, pp. 73-86. ISBN 978-963-531-261-0 (nyomtatott), 978-963-531-262-7 (pdf), 978-963-531-263-4 (epub)

Borsos, Balázs (2022) Az ökológiai lábnyom mint kultúrák összehasonlításának eszköze? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-7451-81-2

Bánlaky, Pál and Kérész, Gyuláné and Solymosi, Zsuzsa (1981) Orvosok Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2701-4

C

Chyzer, Kornél (1890) A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek története 1840-től 1890-ig. Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely.

Cseh-Szombathy, László (2002) Szociológia és demográfia. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-348-3

D

Durkheim, Émile (1924) A szociológia módszere. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

E

Egedy, Tamás (2009) Városrehabilitáció és életminőség. Elmélet, módszer, gyakorlat (64). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-26-7

F

Farkas, János (1975) Az ötlettől a megvalósulásig. A kutatási eredmények alkalmazásának társadalmi-szervezeti-személyi feltételei a vegyiparban. Szociológiai tanulmányok (16). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0486-3

Farkas, János (1983) A technikai fejlődés társadalmi környezete. Empirikus kutatásszociológiai vizsgálatok tanulságai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3088-0

Ferge, Zsuzsa (2014) Ellenálló egyenlőtlenségek : a mai egyenlőtlenségek természetrajzához. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-735-8

Ferge, Zsuzsa (2003) A társadalom, amelyben élünk | The Society in Which We Live. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 1 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 207-222. ISBN 963 09 45 00 2

Forrai, Judit (2023) A prostitúció körüli hálózatok elméleti és gyakorlati valósága. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 146-162. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

G

Gunda, Béla (1994) Hagyomány és európaiság : akadémiai székfoglaló : 1991. január 28. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6690-7

Gyenes, Antal and Rozgonyi, Tamás (1981) Az alá- és fölérendeltségi viszonyok a szervezetekben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2325-6

Gáthy, Vera (1984) A közigazgatás társadalmi problémái a mai Indiában. Szociológiai tanulmányok (26). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3403-7

Gönczöl, Katalin (1987) Bűnözés és társadalompolitika. Szociológiai tanulmányok (29). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4503-9

H

H. Sas, Judit (1968) Emberek és könyvek. Szociológiai tanulmányok (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

H. Sas, Judit (1976) Életmód és család. Az emberi viszonyok alakulása a családban : Békés megyei életmód-vizsgálat alapján. Szociológiai tanulmányok (17). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0697-1

Hanák, Katalin (1978) Társadalom és gyermekvédelem. Szociológiai tanulmányok (19). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1681-0

Hegedüs, András (1970) Változó világ. Szociológiai tanulmányok (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegedűs, András (1966) A szocialista társadalom struktúrájáról. Szociológiai tanulmányok (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heller, Ágnes (1966) Társadalmi szerep és előítélet. Két tanulmány a mindennapi élet köréből. Szociológiai tanulmányok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hunyady, György (2005) A nemzetek jelleme és a nemzeti sztereotípiák | The Character of Nations and National Stereotypes. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 4 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 127-147. ISBN 963 09 4678 5

Háber, Judit and H. Sas, Judit (1980) Tankönyvszagú világ. Szociológiai tanulmányok (20). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2244-6

Héjja, Julianna Erika (2003) Könyv és olvasója Gyulán a XVIII. század első felétől 1848-ig. Olvasmánytörténeti dolgozatok (9). Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 963-200-465-5

Héthy, Lajos and Makó, Csaba (1972) Munkásmagatartások és a gazdasági szervezet. Szociológiai tanulmányok (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Héthy, Lajos and Makó, Csaba (1979) Vezetés, vezetőkiválasztás, ösztönzés. Egy építőipari kutatás tapasztalatai. Szociológiai tanulmányok (21). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2011-7

J

Janky, Béla (2005) Szolidaritás és jóléti preferenciák. Philosophiae Doctores (38). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8236-8

Józsa, Péter (1986) Az esztétikai élmény nyomában. Müvészetszociológiai és szemiotikai tanulmányok. Muszeion könyvtár (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3611-0

K

Karády, Viktor (1997) Felekezet, rétegződés és mobilitás : az egyenlőtlen modernizáció néhány kulcskérdése a magyar társadalomtörténetben : akadémiai székfoglaló : 1994. december 7. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7322-9

Kidd, Benjamin (1905) Társadalmi evolúczió. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (64.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kocsis, Károly and Bottlik, Zsolt and Tátrai, Patrik (2006) Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence határainkon túli régióiban, 1989-2002. Elmélet, módszer, gyakorlat (61). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 963-9545-10-4

Kontra, Miklós (1997) The Budapest Sociolinguistic Interview : version 3. Working papers in Hungarian sociolinguistics (2). Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-9074-08-X

Kulcsár, Kálmán (1988) Erdei Ferenc. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5215-9

Kulcsár, Kálmán (1982) People's assessors in the courts. A study on the sociology of law. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2849-5

Kulcsár, Kálmán (1980) Rechtssoziologische Abhandlungen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1896-1

Kulcsár, Kálmán (1971) A népi ülnök a bíróságon. Jogszociológiai tanulmány. Szociológiai tanulmányok (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kulcsár, Kálmán (1966) A szociológiai gondolkodás fejlődése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kériné Sós, Júlia (1969) Tanárok élete és munkája. Szociológiai tanulmányok (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kónya, István (1979) Kálvinizmus és társadalomelmélet. A kálvini szociális doktrína teológiai-elméleti alapjainak bírálata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1596-2

Ködöböcz, József (2000) Lakóhelyünk, Sárospatak és körzete. Sárospataki Népfőiskolái Egyesület, Sárospatak. ISBN 930045587

Kővári, László (1860) A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejdelmek korából. Ráth, Pest.

L

Laki, László (2021) A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-38-9 (print) ; 978-615-6060-39-6 (online, PDF)

Laky, Dezső (1933) Népesedéspolitika. Kincsestár (65.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Le Play, Frédéric (1903) A munkásviszonyok reformja. A tiszamenti jobbágy. (Birtokos munkások, a kényszer-szegődség rendszere mellett, mely 1848 óta szegődség nélküli munkává alakult át.). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (56). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lengyel, György (2007) A magyar gazdasági elit társadalmi összetétele a huszadik század végén. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8410-4

Licskó, György (1969) A marxi munkafelfogás. Szociológiai tanulmányok (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

M

Magyar, László András (2023) A reformáció hatása az egészségszemléletre. In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 241-247. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Magyari Beck, István (1980) Alkotás a szervezetben. Az alkotó munka irányítására vonatkozó felfogások és szervezeti megoldások elméleti és empirikus vizsgálata. Szociológiai tanulmányok (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2059-1

Makó, Csaba (1985) A taylorizmustól a munkaszervezeti reformokig. Szociológiai tanulmányok (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3517-3

Malthus, T. Róbert (1902) Tanulmány a népesedés törvényéről. Nemzetgazdasági Írók Tára . Politzer Zsigmond és Fia, Budapest.

Molnár, Dávid (2023) Danaé erszénye, Kirké kelyhe: a velencei kurtizánok aranykora? In: Élet-Tudomány-Történelem : Tanulmányok az MTA Élettudományok-története Munkabizottság tevékenységéből, 2016‒2023. Kaleidoscope könyvek, 9 . LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 223-240. ISBN 978-615-6275-07-3 ISBN PDF:978-615-6275-08-0

Molnár, László (2020) Komplex rendszerek modellezése és ennek jelentősége. In: Rendszerelmélet. Scientia Rerum Politicarum . Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., Budapest, pp. 101-121. ISBN 978-963-531-261-0 (nyomtatott), 978-963-531-262-7 (pdf), 978-963-531-263-4 (epub)

Molnár, László (1986) Női élettörténetek. Esettanulmányok. Szociológiai tanulmányok (28). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4211-0

Molnár, László (2020) A hálózatelemzés alapfogalmai – gráfok, centralitás, szomszédosság, hidak és a kis világ. In: Rendszerelmélet. Scientia Rerum Politicarum . Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., Budapest, pp. 123-140. ISBN 978-963-531-261-0 (nyomtatott), 978-963-531-262-7 (pdf), 978-963-531-263-4 (epub)

Molnár, László (1981) A munka szerepe a nők életútjában. Szociológiai tanulmányok (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2698-0

Molnár, László (2020) A rendszer- és hálózatszemlélet jelentősége az IKT társadalmi hatásainak modellezésében. In: Rendszerelmélet. Scientia Rerum Politicarum . Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., Budapest, pp. 13-32. ISBN 978-963-531-261-0 (nyomtatott), 978-963-531-262-7 (pdf), 978-963-531-263-4 (epub)

Monostori, Judit and Harcsa, István (2023) Családszerkezet, együttélési formák. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-69-3 (print) ; 978-615-6060-70-9 (online, PDF)

Márkus, György (1966) Marxizmus és "antropológia". Az emberi lényeg fogalma Marx filozófiájában. Szociológiai tanulmányok (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Márkus, György (1971) Marxizmus és "antropológia". Az emberi lényeg fogalma Marx filozófiájában (Második, átdolgozott kiadás). Szociológiai tanulmányok (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

N

Nemes, Ferenc and Szelényi, Iván (1967) A lakóhely mint közösség. Szociológiai tanulmányok (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

O

Orosz, István (2015) A főnix és a bárány városa : Tanulmányok Debrecen múltjából. Speculum Historiæ Debreceniense, 21 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738367

P

Palante, Georges (1912) A szociológia vázlata. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Papp, Imre (2016) Agrár- és társadalomtörténeti tanulmányok a 18. századi Franciaországról. Speculum Historiæ Debreceniense, 24 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738879

Pataki, Ferenc (1993) Bűnbakképzési folyamatok a társadalomban : a bűnbakjelenség : akadémiai székfoglaló : 1991. június 6. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6535-8

Peschka, Vilmos (1975) Max Weber jogszociológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0691-2

Pokol, Béla (1988) A szociológiaelmélet új útjai. Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4728-7

R

Rácz, Attila (2023) Terepen : Tanulmányok az alkalmazott társadalomkutatások tárgyköréből. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-65-5 (print) ; 978-615-6060-66-2 (online, PDF)

Rákó, Erzsébet (2012) Gyermekvédelmi ismeretek – módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale. ISBN 978-963-9573-75-8

S

Sajó, András (1988) Társadalmi-jogi változás. A társadalmi változás jogszociológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4722-8

Sas, Judit (1984) Nőies nők és férfias férfiak. A nőkkel és a férfiakkal kapcsolatos társadalmi sztereotípiák élete, eredete és szocializációja. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3089-9

Sasvári, Péter (2020) Rendszerek leírása – változók, adatok, összefüggések. In: Rendszerelmélet. Scientia Rerum Politicarum . Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., Budapest, pp. 51-71. ISBN 978-963-531-261-0 (nyomtatott), 978-963-531-262-7 (pdf), 978-963-531-263-4 (epub)

Sasvári, Péter (2020) Rendszerszemlélet és rendszerelmélet. In: Rendszerelmélet. Scientia Rerum Politicarum . Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., Budapest, pp. 33-49. ISBN 978-963-531-261-0 (nyomtatott), 978-963-531-262-7 (pdf), 978-963-531-263-4 (epub)

Schivelbusch, Wolfgang (1994) Írástudók alkonya : a frankfurti értelmiség a húszas években. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6687-7

Sikos, T. Tamás and Hoffmann, Istvánné (2004) A fogyasztás új katedrálisai. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-435-8

Somlai, Péter (1977) Hivatalnoki szervezet és intenzív iparosítás. Max Weber bürokráciaelmélete, a gazdaság és a politika viszonya a századforduló Németországában. Szociológiai tanulmányok (18). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1275-0

Somló, Bódog (1901) Szociológia. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (79.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Sváby, Frigyes (1901) A Szepesség lakosságának sociológiai viszonyai a XVIII. és XIX. században. Reiss Nyomda, Lőcse.

Szakos, Judit (2020) A hálózatok további jellemzői és azok gyakorlati aspektusai, különös tekintettel az álhírekre. In: Rendszerelmélet. Scientia Rerum Politicarum . Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., Budapest, pp. 179-198. ISBN 978-963-531-261-0 (nyomtatott), 978-963-531-262-7 (pdf), 978-963-531-263-4 (epub)

Szecskő, Tamás (1971) Kommunikációs rendszer, köznapi kommunikáció. Szociológiai tanulmányok (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szelényi, Iván (1969) Az új lakótelepek szociológiai problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szelényi, Iván (1990) Városi társadalmi egyenlőtlenségek. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5509-3

Szesztay, András (1970) Az egyetem után... Szociológiai tanulmányok (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szántó, Miklós (1974) Munkaidő-csökkentés és életmód. Szociológiai tanulmányok (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0352-2

T

Takács, Béla (1994) A balmazújvárosi "Testvér közösség" története: Egy paraszt szektamozgalom a századforduló idején. UNSPECIFIED, Debrecen.

Tamás, Pál (2000) Szociológiai Kutatóintézet. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-262-2

Tamás, Pál (1982) A tudománypolitika modelljei. A tudománypolitika szociológiai vizsgálatának dilemmáiról. Szociológiai tanulmányok (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2860-6

V

Valki, László (1981) A nemzetközi jog sajátos társadalmi természete. Szociológiai tanulmányok (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2867-3

Varga, Károly (1968) Magyar egyetemi hallgatók életfelfogása. Nemzetközi összehasonlítás. Szociológiai tanulmányok (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, Károly (1974) Teljesítmény-motiváció és a kutatói-fejlesztői munka hatékonysága. Szociológiai tanulmányok (15). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0500-2

Vida, Zsófia Viktória (2020) Távolság a tudományos együttműködési hálózatokban. Tanulmányok a tudományelemzés mai gyakorlatából (1). MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-55-3

Váradi, Tamás (1998) From cards to computer files : processing the data of the Budapest Sociolinguistic Interview. Working papers in Hungarian sociolinguistics (3). Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-9074-09-8

Váradi, Tamás (1998) Manual of the Budapest Sociolinguistic Interview data. Working papers in Hungarian sociolinguistics (4). Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-9074-10-1

Váróné Tomori, Viola (1992) Hollókő. Egy palóc falu lélekrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6244-8

This list was generated on Sun Jun 16 16:26:11 2024 CEST.