REAL-EOD

Items where Year is 1974

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 44.

Pécsi, Márton and Probáld, Ferenc, eds. (1974) Man and environment. Studies in geography in Hungary (11.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0011-6

Adriányi, Gábor (1974) Fünfzig Jahre ungarischer Kirchengeschichte : 1895-1945. Studia Hungarica (6). Hase und Koehler, Mainz.

Arató, Mátyás and Benczúr, András and Krámli, András and Pergel, József (1974) Statistical problems of the elementary Gaussian processes : Part 1. : Stochastic processes. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (22). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Banner, János and Bóna, István (1974) Mittelbronzezeitliche Tell-Siedlung bei Békés. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0175-9

Beluszky, Pál (1974) Nyíregyháza vonzáskörzete : a város-falu közötti kapcsolatok jellege és mennyiségi jellemzői Szabolcs-Szatmár megyében. Földrajzi tanulmányok (13.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0289-5

Beluszky, Pál and Berényi, István (1974) Beszámoló. Az "Elmaradott területek kutatása és fejlesztési problémái" c. témában végzett munkáról és az elért eredményekről. Elmélet, módszer, gyakorlat (12). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Benkő, Sándor and Renner, Gábor (1974) Erősen telített mágneses körök számítógépes tervezési módszere. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (23). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Fridrich, Ilona and Uzsoky, Miklós (1974) LIDI-72 : listakezelő rendszer a Digitális osztályon : 1972. évi változat. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (16). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Fráter, Jánosné (1974) A Magyar Tudományos Akadémia állandó bizottságai : 1854-1949. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (70). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Gergely, József (1974) Numerikus módszerek sparse mátrixokra. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (26). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Gertler, János and Sedlak, Jan (1974) Software for Process Control. Survey. Prepared for the 4th International Ifac/Ifip Conference on Digital Computer Applications to Process Control. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (19). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Grüner, György (1974) Experimental evidence for many-body effects in dilute alloys. KFKI Reports (74-11). MTA KFKI.

Grüner, György and Zawadowski, Alfréd (1974) Magnetic impurities in non-magnetic metals. KFKI Reports (74-01). MTA KFKI.

Gyürki, József (1974) Adaptív termelés programozó rendszer (APS) termelő műhelyek irányítására. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (17). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Gál, László (1974) Wall field interpretation of magnetic bubble behaviour. KFKI Reports (74-37). MTA KFKI.

Halász, A. (1974) Mérőberendezés folyadékkristályok optikai tuljdonságainak vizsgálatára. KFKI Reports (74-73). MTA KFKI.

Hasenfratz, Péter and Hraskó, Péter (1974) Canonical quantization of Gauge theories. KFKI Reports (74-65). MTA KFKI.

Horváth, Árpád (1974) Jedlik Ányos. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0181-3

Jánossy, András and Csermák, Kálmán (1974) Interface conduction electron spin relaxation in lithium-copper double layers. KFKI Reports (74-17). MTA KFKI.

Járdán, R. Kálmán (1974) Háromfázisú tirisztoros inverterek állandósult tranziens jelenségei és belső impedanciája : kandidátusi értekezés. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (25). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Katona, Sándor (1974) A természetföldrajzi környezet adottságainak értékelése urbanogén tájtervezéshez (szintézis). Elmélet, módszer, gyakorlat (11). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Korach, Mór and Móra, László (1974) Wartha Vince. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, György and Franta, Lászlóné (1974) Programcsomag elektronikus berendezések hátlaphuzalozásának tervezésére. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (24). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Kovács, László and Balla, János (1974) Combined He3 cryostats and He3-He4 dilution refrigerators. KFKI Reports (74-60). MTA KFKI.

Kóta, József (1974) On the second spherical harmonics of the cosmic ray angular distribution. KFKI Reports (74-88). MTA KFKI.

Lukács, Béla (1974) SO/4/ symmetric solutions for certain types of energy-momentum tensor. KFKI Reports (74-62). MTA KFKI.

MTA, SZTAKI (1974) Doklady Seminara. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (21). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Manno, István (1974) Focal in on-line data processing. KFKI Reports (74-56). MTA KFKI.

Marth, Hildegard (1974) A Goethe-gyűjtemény (K 115 - K 124). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Marth, Hildegard (1974) A Gábor Andor-hagyaték (Ms 4456 - Ms 4500). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Móritz, Péter (1974) Vegyészmérnöki számítási módszerek fázisegyensúlyok és kémiai egyensúlyok vizsgálatára. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (29). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Pikler, Gyula (1974) Mini-számítógépes interaktív alkatrészprogramíró rendszer NC szerszámgépek automatikus programozásához : kandidátusi értekezés. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (18). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Somló, János (1974) Analitikus optimalizálás. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (27). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Szabó, Pál (1974) A TPA 70 kisszámítógép párhuzamos-soros távgépíró kódátalakítója. KFKI Reports (74-74). MTA KFKI.

Szende, G. and Udvarhelyi, K. (1974) Preparation and labelling of monodisperse polystyrene- and polystyrene-vinyltoluene copolymer latices. KFKI Reports (74-27). MTA KFKI.

Takács, László and Vincze, Imre and Cadeville, M.C. (1974) Mössbauer study of the intermetallic compounds (Fe₁-xCox)₂B and (Fe₁-xCox)B. KFKI Reports (74-50). MTA KFKI.

Tasnádi Kubacska, András (1974) Lóczy Lajos. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0179-1

Tompa, Kálmán (1974) NMR in dilute alloys. KFKI Reports (74-08). MTA KFKI.

Vassy, Zoltán and Vámos, Tibor (1974) The Budapest robot : pragmatic intelligence. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (30). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Vincze, Imre and Campbell, I.A. and Meyer, A.J. (1974) Hyperfine field and magnetic moments in bcc Fe-Co and Fe-Ni. KFKI Reports (74-42). MTA KFKI.

Vámos, Tibor (1974) Tárgyfelismerési kísérlet nyelvi módszerekkel : Akadémiai székfoglaló. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (28). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Vámos, Tibor and Vassy, Zoltán (1974) Industrial pattern recognition experiment - a syntax aided approach. Tanulmányok (MTA SZTAKI) (20). MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest.

Zsigmond, Gábor (1974) Beöthy Leó. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0177-5

sine, nomine (1974) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1973. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

This list was generated on Fri Feb 26 21:14:25 2021 CET.