REAL-EOD

Items where Year is 1933

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 48.

Heller, Erik and Moór, Gyula and Rácz, György, eds. (1933) Büntetőjogi Tanulmányok : Angyal Pál születése 60-ik és jogtanári működése 35-ik évfordulójának emlékére. Pallas Irodalmi és Nyomdai RT., Budapest.

Bleyer, Jakab and Schmidt, Henrik and Thienemann, Tivadar, eds. (1933) Festschrift für Gideon Petz. Német philologiai dolgozatok (60). Dunántúl Nyomda, Budapest.

Brisits, Frigyes, ed. (1933) Pázmány világa. Magyar irodalmi ritkaságok (20 .). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Vanyó, Tihamér Aladár, ed. (1933) Püspöki jelentések a Magyar Szent Korona országainak egyházmegyéiről : 1600-1850. Olaszországi magyar oklevéltár (2). Korda, Pannonhalma.

UNSPECIFIED, ed. (1933) Régi magyar folyóiratok szemelvényekben : Athenaeum, Életképek, Hölgyfutár. Magyar irodalmi ritkaságok (24.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Alapi, Gyula (1933) A csallóközi halászat története. Spitzer, Komárom.

Angyal, Pál (1933) A közvélemény-büntetés. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Anty, Illés (1933) Balatonfüred. [s.n.], Veszprém.

Aujeszky, László (1933) Az időjárás és a mindennapi élet. Népszerű természettudományi könyvtár (15.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Balanyi, György (1933) Szerzetesrendek. Kincsestár (72.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Ballenegger, Róbert (1933) A termőföld hibái. Népszerű természettudományi könyvtár (14.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Barcsay, Ábrahám (1933) Barcsay Ábrahám költeményei. Magyar irodalmi ritkaságok (25.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bartoniek, Emma (1933) A középkor. Kincsestár (14.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Berzsenyi, Dániel (1933) A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairól. Magyar irodalmi ritkaságok (23.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bonomi, Jenő (1933) Az egyházi év Budaörs német község nyelvi szokásanyagában : tekintettel Budaörs környékére. Német philologiai dolgozatok (53). Pfeifer, Budapest.

Bornemisza, Péter (1933) Tragédia magyar nyelven az Sophokles Electrájából. Magyar irodalmi ritkaságok (21.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Braunecker, M. Margit (1933) Nagyszombat mint irodalmi központ : 1560-1640. Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend, Budapest.

Bárczi, Géza (1933) Ó-francia hang és alaktan. Tudományos Gyűjtemény (34). Danubia, Pécs; Budapest.

Degen, Árpád (1933) A Magyar Tudományos Akadémia szerepe a növénytani tudományok fejlődésében. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Doromby, Karola (1933) Schedius Lajos mint német-magyar kultúr-közvetítő. Német philologiai dolgozatok (56). Pfeifer, Budapest.

Dékány, István (1933) A társadalomfilozófia alapfogalmai. Az Akadémia filozófiai könyvtára (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1933) Adatok a bűntettesek jellemcsoportjainak megállapításához. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1933) Büntetéstani problémák. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gedeon, Jolán (1933) La fortune intellectuelle de Verlaine = Verlaine a kritika tükrében. Francia tanulmányok = Études françaises, 11 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Görzsönyi Vargha, Zoltán (1933) Báró Podmaniczky János (1786-1883) életrajza. Podmanini és aszódi báró Podmaniczky-család története (2.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajdu, János (1933) Eötvös József báró első minisztersége : 1848. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jezerniczky, Margit (1933) Les impressions en français de Hongrie (1707-1848) = Francia nyelvű nyomtatványok Magyarországon (1707—1848). Francia tanulmányok = Études françaises, 8 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Kornis, Gyula (1933) Az államférfi : A politikai lélek vizsgálata. Franklin-Társulat, Budapest.

Kramer, Imre (1933) A magyarországi német népdal. Német philologiai dolgozatok (58). Pfeifer, Budapest.

Laky, Dezső (1933) Népesedéspolitika. Kincsestár (65.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Langfelder, Erzsébet Magda (1933) Les séjours en Suisse, en France et en Belgique du comte de Zinzendorf d'après son Journal (1764—1770) = Zinzendorf gróf svájci, franciaországi és belgiumi utazásai (1764-1770). Francia tanulmányok = Études françaises, 9 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Madách, Imre (1933) Madách Imre levelezéséből. Magyar irodalmi ritkaságok (27.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Mihelics, Vid (1933) Keresztényszocializmus. Kincsestár (123.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Méhes, Mózes (1933) A Nyéki Méhes család és rokon családok. Szerző, Budapest.

Paulsen, Péter (1933) Magyarországi viking leletek az észak- és nyugateurópai kultúrtörténet megvilágításában = Wikingerfunde aus Ungarn im Lichte der nord- und westeuropäischen Frühgeschichte : Archaeologia Hungarica, 12. s. n., Budapest.

Pelle, Erzsébet (1933) Un poète cosmopolite du XVIIIe siècle: Michel Csokonai et la littérature française = Csokonai Mihály és a francia irodalom. Francia tanulmányok = Études françaises, 10 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Petrovics, Elek (1933) Jegyzetek művészetünk történetéhez a XIX. század első felében : (székfoglaló). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Riedl, Ferenc (1933) A budaörsi német (középbajor) nyelvjárás alaktana. Német philologiai dolgozatok (54). Pfeifer, Budapest.

Riedl, Frigyes (1933) Madách. Magyar irodalmi ritkaságok (26.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Frigyes (1933) Vajda, Revicky, Komjáthy. Magyar irodalmi ritkaságok (22.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Révész, Mária (1933) Romulus Amaseus : egy bolognai humanista magyar összeköttetései a XVI. század elején. [S. n.], Szeged.

Schilling, Rogér János (1933) Dunakömlőd és Németkér telepítés-, népiség- és nyelvtörténete. Német philologiai dolgozatok (52). Dunántúl Nyomda, Budapest.

Szentnémedy, Ferenc (1933) A repülés. Kincsestár (103.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Thirring, Gusztáv (1933) Felső Dunántúl. Kellner Ernő Könyvnyomdája, Budapest.

Tóth, Lajos (1933) Abszulút és relatív magánjogi jogviszonyok. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, László (1933) A tehetségtelen. Révai, Budapest.

Up De Graff, Fritz W. (1933) Az Amazonasz őserdeiben. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Zsirai, Miklós (1933) Az obi-ugor igekötők. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Fri Feb 26 20:35:29 2021 CET.