REAL-EOD

Items where Year is 1913

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 58.

Friml, Aladár, ed. (1913) Az 1777-iki Ratio educationis : Pedagógiai könyvtár 1. Katholikus Középiskolai Tanáregyesület, Budapest.

Thallóczi, Lajos and Barabás, Samu, eds. (1913) Codex diplomaticus comitum de Frangepanibus : A Frangepán család oklevéltára, 1454-1527, Hamis oklevelek: 1209-1481. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 38 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Veress, Endre, ed. (1913) Epistolae et Acta Generalis Georgii Basta. Basta György hadvezér levelezése és iratai II. : 1597-1607. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 37 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

B., J., ed. (1913) Index librorum hungaricorum : Bibliotheca Mauritii Baronis Kornfeld. UNSPECIFIED, Budapestini.

Kerekes, Pál and Csiki, Ernő, eds. (1913) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1912 augusztus 25-29-ig Veszprémben tartott XXXVI. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Heinrich, Gusztáv, ed. (1913) Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften 2. (1913). Duncker & Humblot, München.

Ferenczi, Zoltán, ed. (1913) A magyar irodalom története 1900-ig. A műveltség könyvtára ([11.]). Athenaeum, Budapest.

Baumgartner, Alajos (1913) A fizika története. Stampfel, Budapest.

Baumgartner, Alajos (1913) A fizika története. Tudományos zsebkönyvtár (226). Stampfel, Budapest.

Cholnoky, Jenő (1913) A sárkányok országából : életképek és útirajzok Khinából. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (15.). Lampel, Budapest.

Csoma, József (1913) A magyar heraldika korszakai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Császár, Elemér (1913) A német költészet hatása a magyarra a XVIII. században. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Czirbusz, Géza (1913) A temes- és torontálmegyei bolgárok. [s.n.], Budapest.

Erdélyi, Gyula (1913) Veszprém város története a török idők alatt. Egyházmegyei Nyomda, Veszprém.

Farkas, Lajos (1913) A római obligatio fogalmilag véve a közép- és újkori jogi elméletben. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fellner, Frigyes (1913) Ausztria és Magyarország nemzeti vagyona. Pallas, Budapest.

Finkey, Ferenc (1913) A fiatalkorúak büntetőjoga Észak-Amerikában. Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1913) Szilágyi Mihály, Mátyás király nagybátyja. Olcsó könyvtár (1689-1). Franklin, Budapest.

Fógel, József (1913) II. Ulászló udvartartása : 1490-1516. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Galovits, Zoltán (1913) A szövetkezetek alapelve. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gorka, Sándor (1913) Anatomiai és élettani adatok a bogarak Malpighi-edényei működésének megítéléséhez. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gsell, János (1913) A szerves vegyületek minőségi és mennyiségi analízisének módszerei. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Gálffy, Ignác (1913) Az Országos Székely Szövetség és a Székely Nemzeti Alap. Klein és Ludvig Nyomda, Miskolc.

Jantsits, Tibor (1913) Közgazdasági viszonyaink a XVI. század első felében. Pátria, Budapest.

Karácsonyi, János (1913) Kik voltak s mikor jöttek hazánkba a böszörmények vagy izmaeliták? Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kmoskó, Mihály (1913) Az emberiség első írott szabadságlevele : (Urukagina Lagasi király reformjai). Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Koeppel, Emil (1913) Byron. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kuné, Gyula (1913) Egy szabadságharcos emlékiratai. Kuné Gy., Chicago (Ill.).

Le Bon, Gustave (1913) A tömegek lélektana. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Láng, Lajos (1913) A statisztika története : bevezetésül Magyarország statisztikájához. Grill, Budapest.

Lóránd, Jenő (1913) Az új világszemlélet. Galilei füzetek (4.). Haladás, Budapest.

Medveczky, Frigyes (1913) A római stoicismus társadalmi elméletei : adatok a társadalmi és jogbölcseleti eszmék történetéhez. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mohl, Antal (1913) Győr eleste és visszavétele : 1594-1598. Győregyházmegyei Ny., Győr.

Márki, Sándor (1913) Nagy Péter czár és II. Rákóczi Ferencz szövetsége 1707-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Möller, István (1913) A vajda-hunyadi vár építési korai. Franklin, Budapest.

Némethy, Géza (1913) Commentarii exegetici ad scriptores Graecos et Romanos. 1., Commentarius exegeticus ad Ovidii Tristia. Franklin, Budapest.

Pecz, Vilmos (1913) Synkritike tropike tes poieseos ton enkriton chronon tes hellenikes logotechnias : hoi tropoi tes Iliados kai Odysseias, tou Pindarou, Aischylou, Sophokleous, Euripidou kai Aristophanous. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pompéry, Aurél (1913) Kossuth Lajos 1837-39-iki hűtlenségi perének története : kapcsolatban Wesselényi Miklós báró hűtlenségi és az ifjak felségsértési perének történetével. Szent István Társulat, Budapest.

Péchi, Simon (1913) Péchi Simon Psalteriuma. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Quintilianus, Marcus Fabius (1913) Quintilianus M. Fabius szónoklattana : tizenkét könyvben. Görög és latin remekírók . Franklin Társulat, Budapest.

Rácz, Lajos (1913) Rousseau és Sauttersheim. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réti, Hugó (1913) Német levelező-gyorsírás : Gabelsberger-rendszer. Tudományos zsebkönyvtár (220.). Stampfel, Budapest.

Simonfi, János (1913) Az irodalom szó története. Nyelvészeti füzetek (68). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1913) A jelzők mondattana : nyelvtörténeti tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond and Pintér, Jenő and Kardos, Albert and Endrődi, Sándor and Ferenczi, Zoltán (1913) A magyar irodalom története 1900-ig. Athenaeum, Budapest.

Steinen, Karl von den (1913) Közép-Brazília természeti népei között : a 2. Singu-expedíció 1887-1888 útjának vázolása és eredményei. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (16.). Lampel, Budapest.

Strophantus, [Rohonyi Hugó] (1913) Bevezető az élet kémiájába. Galilei füzetek . Haladás Könyvkiadóvállalat, Budapest.

Szabó, Oreszt (1913) A magyar oroszokról : ruthének. [Franklin], Budapest.

Szabó, Zoltán (1913) Útmutató növények gyűjtésére, konzerválására, növénygyűjtemények berendezésére és növénytani megfigyelésekre. Népszerű természettudományi könyvtár (3.). K. M. Természettudományi Társulat, Budapest.

Szalay, Gábor (1913) Szalay László levelei. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Szekfű, Gyula (1913) A száműzött Rákóczi : 1715-35. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1913) Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon : okirattárral (1307-1848) : czéhek lajstroma : a czéhirodalom és ipartörténet könyvészete. Országos Iparegyesület, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1913) Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon : okirattárral 1307-1848 : czéhek lajstroma : a czéhirodalom és ipartörténet könyvészete. Ranschburg, Budapest.

Viski, Károly (1913) A szalontai nép nyelvéből. Magyar Nyelvőr, Budapest.

Váczy, János (1913) Tompa Mihály életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vértesy, Jenő (1913) A magyar romantikus dráma (1837-1850). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1913) Csíksomlyói iskoladrámák. Régi magyar könyvtár (32). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ágoston, Péter (1913) A magyar világi nagybirtok története. Grill, Budapest.

This list was generated on Fri Oct 18 21:30:31 2019 CEST.