REAL-EOD

Items where Year is 1913

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: B | C | E | F | G | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | V | Á
Number of items: 42.

B

Baumgartner, Alajos (1913) A fizika története. Stampfel, Budapest.

C

Csoma, József (1913) A magyar heraldika korszakai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Császár, Elemér (1913) A német költészet hatása a magyarra a XVIII. században. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Czirbusz, Géza (1913) A temes- és torontálmegyei bolgárok. [s.n.], Budapest.

E

Erdélyi, Gyula (1913) Veszprém város története a török idők alatt. Egyházmegyei Nyomda, Veszprém.

F

Farkas, Lajos (1913) A római obligatio fogalmilag véve a közép- és újkori jogi elméletben. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fellner, Frigyes (1913) Ausztria és Magyarország nemzeti vagyona. Pallas, Budapest.

Finkey, Ferenc (1913) A fiatalkorúak büntetőjoga Észak-Amerikában. Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1913) Szilágyi Mihály, Mátyás király nagybátyja. Olcsó könyvtár (1689-1). Franklin, Budapest.

Fógel, József (1913) II. Ulászló udvartartása : 1490-1516. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Galovits, Zoltán (1913) A szövetkezetek alapelve. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gorka, Sándor (1913) Anatomiai és élettani adatok a bogarak Malpighi-edényei működésének megítéléséhez. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gsell, János (1913) A szerves vegyületek minőségi és mennyiségi analízisének módszerei. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Gálffy, Ignác (1913) Az Országos Székely Szövetség és a Székely Nemzeti Alap. Klein és Ludvig Nyomda, Miskolc.

J

Jantsits, Tibor (1913) Közgazdasági viszonyaink a XVI. század első felében. Pátria, Budapest.

K

Karácsonyi, János (1913) Kik voltak s mikor jöttek hazánkba a böszörmények vagy izmaeliták? Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kmoskó, Mihály (1913) Az emberiség első írott szabadságlevele : (Urukagina Lagasi király reformjai). Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Koeppel, Emil (1913) Byron. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kuné, Gyula (1913) Egy szabadságharcos emlékiratai. Kuné Gy., Chicago (Ill.).

L

Láng, Lajos (1913) A statisztika története : bevezetésül Magyarország statisztikájához. Grill, Budapest.

M

Medveczky, Frigyes (1913) A római stoicismus társadalmi elméletei : adatok a társadalmi és jogbölcseleti eszmék történetéhez. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mohl, Antal (1913) Győr eleste és visszavétele : 1594-1598. Győregyházmegyei Ny., Győr.

Márki, Sándor (1913) Nagy Péter czár és II. Rákóczi Ferencz szövetsége 1707-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

N

Némethy, Géza (1913) Commentarii exegetici ad scriptores Graecos et Romanos. 1., Commentarius exegeticus ad Ovidii Tristia. Franklin, Budapest.

P

Pecz, Vilmos (1913) Synkritike tropike tes poieseos ton enkriton chronon tes hellenikes logotechnias : hoi tropoi tes Iliados kai Odysseias, tou Pindarou, Aischylou, Sophokleous, Euripidou kai Aristophanous. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pompéry, Aurél (1913) Kossuth Lajos 1837-39-iki hűtlenségi perének története : kapcsolatban Wesselényi Miklós báró hűtlenségi és az ifjak felségsértési perének történetével. Szent István Társulat, Budapest.

Péchi, Simon (1913) Péchi Simon Psalteriuma. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Q

Quintilianus, Marcus Fabius (1913) Quintilianus M. Fabius szónoklattana : tizenkét könyvben. Görög és latin remekírók . Franklin Társulat, Budapest.

R

Rácz, Lajos (1913) Rousseau és Sauttersheim. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

S

Simonfi, János (1913) Az irodalom szó története. Nyelvészeti füzetek (68). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1913) A jelzők mondattana : nyelvtörténeti tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond and Pintér, Jenő and Kardos, Albert and Endrődi, Sándor and Ferenczi, Zoltán (1913) A magyar irodalom története 1900-ig. Athenaeum, Budapest.

Szabó, Oreszt (1913) A magyar oroszokról : ruthének. [Franklin], Budapest.

Szalay, Gábor (1913) Szalay László levelei. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Szekfű, Gyula (1913) A száműzött Rákóczi : 1715-35. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1913) Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon : okirattárral (1307-1848) : czéhek lajstroma : a czéhirodalom és ipartörténet könyvészete. Országos Iparegyesület, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1913) Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon : okirattárral 1307-1848 : czéhek lajstroma : a czéhirodalom és ipartörténet könyvészete. Ranschburg, Budapest.

sine, nomine (1913) Csíksomlyói iskoladrámák. Régi magyar könyvtár (32). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

V

Viski, Károly (1913) A szalontai nép nyelvéből. Magyar Nyelvőr, Budapest.

Váczy, János (1913) Tompa Mihály életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vértesy, Jenő (1913) A magyar romantikus dráma (1837-1850). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Á

Ágoston, Péter (1913) A magyar világi nagybirtok története. Grill, Budapest.

This list was generated on Mon Sep 24 04:50:47 2018 CEST.