REAL-EOD

Items where Year is 1903

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 36.

Szádeczky, Lajos, ed. (1903) Br. Apor Péter verses művei és levelei, 1676-1752. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 36-37 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Thallóczy, Lajos and Hodinka, Antal, eds. (1903) Codex Diplomaticus Partium Regno Hungariae Adnexarum. Magyarország melléktartományainak oklevéltára, 1. : A horvát véghelyek oklevéltára, 1490-1527. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 31 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bolyai, János and Kürshák, Iosephus and Réthy, Mauritius and Tőtössy de Zepethnek, Béla, eds. (1903) Ioannis Bolyai de Bolya Appendix scientiam spatii absolute veram exhibens : a veritate aut falsitate axiomatis XI. euclidei, a priori haud unquam decidenda, independentem : adiecta ad casum falsitatis quadratura circuli geometrica.: Editio nova oblata ab Academia scientiarum hungarica ad diem natalem centesimum auctoris concelebrandum. Sumptibus Academiæ scientiarum hungaricæ, Budapestini.

Kürschák, József and Réthy, Móricz and Tőtössy de Zepethnek, Béla, eds. (1903) Ioannis Bolyai de Bolya Appendix scientiam spatii absolute veram exhibens: a veritate aut falsitate axiomatis XI. euclidei, a prior haud unquam decidenda, independentem: adiecta ad casum falsitatis quadratura circuli geometrica. Sumptibus Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapestini.

Bernáth, Lajos, ed. (1903) Protestáns iskoladrámák. Régi magyar könyvtár (21). Franklin, Budapest.

Aiskhulos, (1903) Aischylos tragédiái. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (53). [s.n.], Budapest.

Angyal, Pál (1903) A tömeg bűntettei. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bakhulides, (1903) Bacchylides költeményei : (görögül és magyarul). Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Ballagi, Aladár (1903) Régi magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti Szótár. 1. köt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, Pál (1903) A magyar faj uralma. Magyar könyvtár (364). Lampel, Budapest.

Bryce, James (1903) A római szent birodalom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (54). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Cicero, Marcus Tullius (1903) Cicero Brutusa : (latinul és magyarul). Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Cserép, József (1903) Határidőszámítás a rómaiaknál. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Edvi, Illés Károly (1903) Parlamenti szólásszabadság. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eugenio, Abel (1903) Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapest.

Ferenczi, Zoltán (1903) A könyvtártan alapvonalai. Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1903) Korvina-könyvtárban másolt kéziratok Emich Gusztáv gyűjteményében. Athenaeum, Budapest.

Friss, Ármin (1903) Magyar-zsidó oklevéltár I. : 1092-1539. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Budapest.

Földes, Béla (1903) A társadalomerkölcsi probléma. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gaál, Jenő (1903) Gróf Széchenyi István nemzeti politikája és jövőnk. Politzer, Budapest.

Gaál, Jenő (1903) Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. 1-2. kötet. Hornyánszky, Budapest.

Goldziher, Ignácz (1903) A buddhismus hatása az iszlámra. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hollós, László (1903) Gasteromycetes Hungariae, cum tabulis XXXI = Magyarország Gasteromycetái. Franklin, Budapest.

Katona, Lajos (1903) Alexandriai Szent Katalin legendája középkori irodalmunkban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1903) 1815. július 1. - 1816. február 29. Kazinczy Ferencz levelezése (13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kőnig, Gyula (1903) Az algebrai mennyiségek általános elméletének alapvonalai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Le Play, Frédéric (1903) A munkásviszonyok reformja. A tiszamenti jobbágy. (Birtokos munkások, a kényszer-szegődség rendszere mellett, mely 1848 óta szegődség nélküli munkává alakult át.). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (56). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Géza (1903) A római elégia viszonya a göröghöz. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Reiner, János (1903) Az egyházi házasságkötési jogtörténelmi alapjai. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thirring, Gusztáv (1903) Népesedésünk kútforrásai a múlt század első felében. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thury, József (1903) A "Behdset-ül-Lugat" czímű csagatáj szótár. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thury, József (1903) Török nyelvemlékek a XIV. század végéig. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tirts, Rezső (1903) 1848-49-iki élményeim, különös tekintettel a Cornides-féle szepesi guerilla-vadászok szereplésére a szabadságharczban. Sauter Nyomda, Késmárk.

Tóth-Szabó, Pál (1903) Giskra, különös tekintettel Abaujmegyére. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1903) A rovás-írás él-e a magyar nép között? : a M. Tud. Akadémia I. osztályától véleményadásra kiküldöt bizottság elé terjesztett jelentés. Hornyánszky, Budapest.

Ábel, Jenő (1903) Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapestini.

This list was generated on Tue Dec 12 11:36:15 2017 CET.