REAL-EOD

Items where Year is 1903

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Á | É
Number of items: 84.

A

Acsády, Ignác (1903) A magyar birodalom története. Athenaeum, Budapest.

Aiskhulos, (1903) Aischylos tragédiái. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (53). [s.n.], Budapest.

Almásy, Dénes (1903) A zsadányi és törökszentmiklósi Almásy grófok. Franklin, Kétegyháza.

Almásy, György (1903) Vándor-utam Ázsia szivébe. Természettudományi Társulat, Budapest.

Angyal, Pál (1903) A tömeg bűntettei. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

B

Bakhulides, (1903) Bacchylides költeményei : (görögül és magyarul). Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Ballagi, Aladár (1903) Régi magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti Szótár. 1. köt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, Arthur (1903) Alkotmánytan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (138.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Balogh, Arthur (1903) Közigazgatástan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 151 . Stampfel, Pozsony, Budapest.

Balogh, Arthur (1903) Magyar közjog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (133.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Balogh, Pál (1903) A magyar faj uralma. Lampel, Budapest.

Bartha, József (1903) Aesthetika. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (113.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Beksics, Gusztáv (1903) Közjogunk és nemzeti törekvésünk. az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest.

Benisch, Arthur (1903) Marino Sanuto "Diarii"-jének magyar művelődéstörténeti vonatkozásai : bölcsészetdoktori értekezés. Művelődéstörténeti értekezések (9). Pátria Nyomda, Budapest.

Benkó, Imre (1903) Az Inárcsi Farkas család története. Bazsó Ny., Nagykőrös.

Bozóky, Endre (1903) Az elektrotechnika vázlatos áttekintése. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (142). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Bryce, James (1903) A római szent birodalom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (54). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bölöni, László (1903) A nagybölöni Bölöny-család (Bewlewn nemzetség) története. Szerző, Kolozsvár.

C

Cholnoky, Jenő (1903) A levegő fizikai földrajza. A tudományos földrajz kézikönyvei (2.1.). kiadja a Magyar Földrajzi Intézet Részvénytársaság, Budapest.

Cicero, Marcus Tullius (1903) Cicero Brutusa : (latinul és magyarul). Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Concha, Győző (1903) Pulszky Ferencz : élet és jellemrajz. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Cserey, Adolf (1903) Az állatok természetrajza. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (134). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cserey, Adolf (1903) A növények természetrajza. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (131). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Cserép, József (1903) Határidőszámítás a rómaiaknál. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Császár, Elemér (1903) Verseghy Ferencz élete és művei. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottság, Budapest.

D

Derszib, Béla (1903) Kereskedelmi számtan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 144 . Stampfel, Pozsony, Budapest.

Deutsch, Antal (1903) A Pesti Lloyd-Társulat : 1853-1903. Pesti Lloyd-Társulat Könyvnyomdája, Budapest.

E

Edvi, Illés Károly (1903) Parlamenti szólásszabadság. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Emilij, Laszowszki (1903) Matica Plemstva. Tisak Antuna Scholza, Zagreb.

Eugenio, Abel (1903) Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapest.

F

Ferenczi, Zoltán (1903) A könyvtártan alapvonalai. A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1903) Korvina-könyvtárban másolt kéziratok Emich Gusztáv gyűjteményében. Athenaeum, Budapest.

Friss, Ármin (1903) Magyar-zsidó oklevéltár I. : 1092-1539. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Budapest.

Földes, Béla (1903) A társadalomerkölcsi probléma. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Gaál, Jenő (1903) Gróf Széchenyi István nemzeti politikája és jövőnk. Politzer, Budapest.

Gaál, Jenő (1903) Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. 1-2. kötet. Hornyánszky, Budapest.

Goldziher, Ignácz (1903) A buddhismus hatása az iszlámra. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1903) Nyelvtörténet és lélektan. Nyelvészeti füzetek (7). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

H

Hagymásy, Ferenc (1903) A papi református egyház és Pap község története. Weisz, Pap.

Hajnóci R., József (1903) A szepesi bányavárosok története. Reiss József T.Könyvnyomdája, Lőcse.

Hegyi, József (1903) Hazánk történelmi nevezetességű helyei és meglévő műemlékei : segédkönyv a magyar történelem tanulásához... Sima Ny., Gyöngyös.

Heltai, Ferenc (1903) A magyarság érvényesülése a hadseregben : négy törvény országgyűlési tárgyalása. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Hollós, László (1903) Gasteromycetes Hungariae, cum tabulis XXXI = Magyarország Gasteromycetái. Franklin, Budapest.

Hörk, József (1903) Magyar protestáns egyházjog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (119). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

J

Jászi, Viktor (1903) Válasz a pragmatica sanctio és a házi törvények tárgyában. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

K

Katona, Lajos (1903) Alexandriai Szent Katalin legendája középkori irodalmunkban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Katona, Mór (1903) A magyar bányajog vázlata. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (136.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Kazinczy, Ferenc (1903) 1815. július 1. - 1816. február 29. Kazinczy Ferencz levelezése (13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kele, József (1903) A Jász-Kunság megváltása. Grill Károly Cs. és K. Udvari Könyvkereskedése, Budapest.

Kenéz, Béla (1903) A statisztika elmélete. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (145). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Király, Pál (1903) Dáczia története. Franklin-Társulat, Budapest.

Kőnig, Gyula (1903) Az algebrai mennyiségek általános elméletének alapvonalai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

L

Le Play, Frédéric (1903) A munkásviszonyok reformja. A tiszamenti jobbágy. (Birtokos munkások, a kényszer-szegődség rendszere mellett, mely 1848 óta szegődség nélküli munkává alakult át.). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (56). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lechner, Jenő (1903) Építési enciklopédia : 1-4. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (125-). Stampfel Károly, Budapest [etc.].

M

Manninger, Vilmos (1903) Az antisepticus és asepticus orvoslásmódok története. A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára (89.). A társulat sajátja, Budapest.

N

Nagy, Sándor (1903) A váci nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (10.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Nemes, Mihály (1903) A magyar jelmez és fejlődése dióhéjban. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (147). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Németh, Béla (1903) Szigetvár története. Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság, Pécs.

Németh, Béla (1903) Szigetvár története. Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság, Pécs.

Némethy, Géza (1903) A római elégia viszonya a göröghöz. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

P

Pajor, Ernő (1903) Magyar polgári perrendtartás. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (140). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Pataki, Simon (1903) Kereskedelmi földrajz. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (137.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Perényi, József (1903) Az állatok fejlődése (tekintettel az emberre): 1-3. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (117-). Stampfel Károly, Pozsony-Budapest.

Pintér, Jenő (1903) A históriás énekek művelődéstörténeti vonatkozásai. Művelődéstörténeti értekezések (6). Hornyánszky, Budapest.

Pálffy, János (1903) Vöröskő. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

R

Reiner, János (1903) Az egyházi házasságkötési jogtörténelmi alapjai. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rubinyi, Mózes (1903) Két tanulmány a nyelvészet s a nyelvművelés történetéből. Nyelvészeti füzetek (6). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

S

Schmidt, Márton (1903) Görög régiségek. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (116.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Simonyi, Zsigmond (1903) Az új helyesírás : a VKM 1903. március 14-én...kelt rendeletével kiadott magyar iskolai helyesírás szövege és magyarázata bővített szójegyzékkel. Nyelvészeti füzetek (5). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1903) Helyes magyarság. Nyelvészeti füzetek (8). Athenaeum, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1903) A magyar szórend. Nyelvészeti füzetek (1). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szádeczky, Lajos (1903) Konstantinápoly magyar emlékei. Magyar Királyi Államvasutak Központi Menetjegyirodája, Budapest.

sine, nomine (1903) A rovás-írás él-e a magyar nép között? : a M. Tud. Akadémia I. osztályától véleményadásra kiküldöt bizottság elé terjesztett jelentés. Hornyánszky, Budapest.

T

Teleki, Pál (1903) Az elsődleges államkeletkezés kérdéséhez : államtudori értekezés. Franklin-Társulat nyomdája, Budapest.

Thirring, Gusztáv (1903) Népesedésünk kútforrásai a múlt század első felében. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thury, József (1903) A "Behdset-ül-Lugat" czímű csagatáj szótár. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thury, József (1903) Török nyelvemlékek a XIV. század végéig. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Timon, Ákos (1903) Magyar alkotmány- és jogtörténet tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. Hornyánszky Viktor Nyomda, Budapest.

Tirts, Rezső (1903) 1848-49-iki élményeim, különös tekintettel a Cornides-féle szepesi guerilla-vadászok szereplésére a szabadságharczban. Sauter Nyomda, Késmárk.

Tóth-Szabó, Pál (1903) Giskra, különös tekintettel Abaujmegyére. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

V

Varga, Ignác and Szabó, Dezső and Kertész, Manó (1903) Nyelvjárási tanulmányok I. Nyelvészeti füzetek (9). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, Budapest.

W

Wildner, Ödön (1903) Társadalmi gazdaságtan . 1-2. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár . Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Á

Ábel, Jenő (1903) Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapestini.

É

Éble, Gábor (1903) A cserneki és tarkeői Dessewffy család : genealogiai tanulmány. Franklin, Budapest.

This list was generated on Sat Mar 28 21:04:21 2020 CET.