REAL-EOD

Items where Year is 1990

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 183.

Magyar, Miklós, ed. (1990) Actes du colloque sur les relations culturelles franco-hongroises des annees 1920 a nos jours : organise a l'occasion du 60e anniversaire de l'institut Hongrois de Paris du 2 au 4 février 1989. Cahiers d'études hongroises (2). Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises; Institut Hongrois de Paris, Paris.

Schneider, H. G. and Ruth, Volker and Kormány, Teréz, eds. (1990) Advances in epitaxy and endotaxy. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4743-0

Vezér, Erzsébet, ed. (1990) Ady Endre összes prózai művei 1. 1897. szeptember - 1901. május. Második, átdolgozott kiadás. Ady Endre összes művei, 1 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2458-9

Körmendy, Kinga and Holl, Béla, eds. (1990) Annatae e regno Hungariae provenientes in Archivo Secreto Vaticano, 1421-1536 = A magyarországi egyházmegyék javadalmainak annátái, 1421-1536. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (21). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5870-X

Bencsik, János and Szakál, Jenőné, eds. (1990) Az 1989. szeptember 21-22-én Tokajban rendezett tájkonferencia előadásai. Tokaj és Hegyalja (2). Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc. ISBN 963-7221-352

Borsa, Iván, ed. (1990) A Balassa-család levéltára, 1193-1526. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (18). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5386 4

Dezsényi, János and Fekete, Antal, eds. (1990) Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Hegymászó Szakosztályának 1989. évi működéséről. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest.

Magay, T. and Zigány, J., eds. (1990) Budalex '88. Proceedings. Papers from the 3rd International Euralex Congress, Budapest, 4-9 September 1988. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5863-7

Csaba, László and Szentiványi, Tibor and Tarnay, Katalin, eds. (1990) COMNET'90 : Foward into the Second Quarter-Century in Networking. John von Neumann Society for Computing Sciences, Budapest.

Horváth, László, ed. (1990) Castrum Bene 1989 : Várak a 13. században : Burgen im 13 Jahrhundert. Castrum Bene, 1 . Mátra Múzeum, Gyöngyös.

Galavics, Géza and Herner, János and Keserű, Bálint, eds. (1990) Collectanea Tiburtiana : Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (10). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-831-5

Turán, Pál and Erdős, Paul, eds. (1990) Collected papers of Paul Turán 1-3. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4300-1

Csorba, Csaba and Földy, Ferenc and Ködöböcz, József, eds. (1990) Comenius és Magyarország. Bibliotheca Comeniana (3). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Balázs, Mihály and Fricsy, Ádám and Lukács, László and Monok, István, eds. (1990) Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók : 1/1., 1609-1616. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (26/1). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-798-X

Balázs, Mihály and Fricsy, Ádám and Lukács, László and Monok, István, eds. (1990) Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók : 1/2., 1617-1625. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (26/2). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-807-2

Harmatta, János, ed. (1990) From Alexander the Great to Kül Tegin. Studies in Bactrian, Pahlavi, Sanskrit, Arabic, Aramaic, Armenian, Chinese, Türk, Greek and Latin sources for the history of pre-Islamic Central Asia. Collection of the sources on the history of Pre-Islamic Central Asia. Series 1 (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5539-5

Siklós, Tivadar, ed. (1990) Fémek elektronszerkezete és mágneses tulajdonságai/Fraktálnövekedés. A szilárdtestkutatás újabb eredményei (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5600-6

F. Csanak, Dóra, ed. (1990) Fülep Lajos levelezése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-7381-38-4össz.

Pécsi, Márton, ed. (1990) Geomorphological and geoecological essays. Studies in geography in Hungary (25.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Freud, Róbert, ed. (1990) Grosse Augenblicke aus der Geschichte der Mathematik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5640-5

Hazai, György, ed. (1990) Handbuch der türkischen Sprachwissenschaft. Bibliotheca orientalis Hungarica (31). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4202-1 összkiadás

Gácsi, Hedvig, ed. (1990) Horváti Békés János diáknaplója. Peregrinatio Hungarorum (6). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-845-5

UNSPECIFIED, ed. (1990) IIF fejlesztési koncepciója 1991-1993. Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Koordinációs Iroda, Budapest.

Gellériné Lázár, Márta, ed. (1990) Időben élni. Történelmi-szociológiai tanulmányok. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5608-1

Csonka, László and Kredics, László, eds. (1990) Index Pfeiffer János a Veszprémi Egyházmegye történeti névtára (1630-1950) püspökei, kanonokjai, papjai c. művéhez. Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae (8/a). Püspöki Levéltár, Veszprém. ISBN 963 04 0737 X

Horváth, Ágota, ed. (1990) Inséges idők. Szociálpolitikai Értesítő (1990/1). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

Chikán, Attila, ed. (1990) Inventory models. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5284-1

Monok, István and Gácsi, Hedvig and Farkas, Gábor and Keveházi, Katalin and Lázár, István Dávid and Németh, Noémi and Varga, András, eds. (1990) Kassa város olvasmányai, 1562-1731. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (15). József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtár, I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Szeged. ISBN 963-481-803-X

Köpeczi, Béla, ed. (1990) Kurze Geschichte Siebenbürgens. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5667-7

Kerényi, Ervin, ed. (1990) Környezetvédelem. Műszaki értelmező szótár (69). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5845-9

Győri, Péter, ed. (1990) Lakók és hatóságok Budapesten : Kilakoltatottak, díjhátralékosok. Szociálpolitikai Értesítő (1990/2). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

Katona, Tünde and Latzkovits, Miklós, eds. (1990) Lőcsei stipendiánsok és literátusok : Külföldi tanulmányutak dokumentumai, 1550-1699. Fontes rerum scholasticarum (2). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-844-7

Gregorovicz, Anikó, ed. (1990) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1989. évi beszámoló jelentése és 1990. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Maksay, Ferenc, ed. (1990) Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén I-II. kötet. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (16). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5285 X

Farkas, Gábor and Monok, István and Pozsár, Annamária and Varga, András, eds. (1990) Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig : 1., Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc, Ungvár. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (17/1). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-15-7

Gyenisné Landesz, Edit and Somorjai, József, eds. (1990) Magyary Zoltán munkássága. Tudományos Füzetek, 5 . Komárom Megyei Múzeumi Szervezet, Tata.

Medvigy, Endre, ed. (1990) Marosvásárhely és vártemploma. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, 3 . Ráday Könyvtár, Budapest.

Holl, András and Mizser, Attila and Taracsák, Gábor and Tepliczky, István, eds. (1990) Meteor csillagászati évkönyv 1991. Meteor csillagászati évkönyv . Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest.

Gyenisné Landesz, Edit and Somorjai, József, eds. (1990) Mátyás király és a vidéki Magyarország. Tudományos Füzetek, 6 . Komárom Megyei Múzeumi Szervezet, Tata. ISBN 963 04 0777 9

Barta, Gábor, ed. (1990) Mátyás király, 1458-1490. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5794-0

Mócsy, András and Fitz, Jenő, eds. (1990) Pannonia régészeti kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5500-X

Ötvös, Péter and Keveházi, Katalin and Varga, András and Vadai, István and Monok, István, eds. (1990) Pálffy Kata leveleskönyve : iratok Illésházy István bujdosásának történetéhez, 1602-1606. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (30). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-815-3

Schäffer, Heinz and Rácz, Attila and Rhode, Barbara, eds. (1990) Quantitative analyses of law. A comparative empirical study. Sources of law in Eastern and Western Europe. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5873-1

Szende, Tamás, ed. (1990) Speech Research ’89 International Conference, June 1-3, 1989, Budapest : additional papers. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (22). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest.

Gerevich, László, ed. (1990) Towns in medieval Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5519-0

Kovács, Zsuzsa and Sárközy, Péter, eds. (1990) Venezia, Italia e Ungheria tra decadentismo e avanguardia. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4954-9

UNSPECIFIED, ed. (1990) Vörös könyv. A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5819-X

Jakó, Zsigmond, ed. (1990) A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289-1556). Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (17). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5304 X

Szilasi, László, ed. (1990) A körmendi Batthyány-levéltár reformációra vonatkozó oklevelei : 1527-1625. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (29/1). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-802-1

Balogh, Lajos and Kontra, Miklós, eds. (1990) Élőnyelvi tanulmányok : az MTA Nyelvtudományi Intézetében 1988. október 5-6-án rendezett élőnyelvi tanácskozás előadásai. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest.

Balogh, Lajos and Kontra, Miklós, eds. (1990) Élőnyelvi tanulmányok. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében 1988. október 5-6-án rendezett élőnyelvi tanácskozás előadásai. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (3). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Béládi, Miklós, ed. (1990) A magyar irodalom története 1945-1975. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kürti, Jarmila, ed. (1990) A neveléslélektani kutatások aktuális kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5388-0

Heller, Krisztina and Nádasdi, Ferenc, eds. (1990) A távközlés társadalmi és gazdasági összefüggései. Műszaki tudományok. Az elektronika újabb eredményei (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5878-5

Csíky, Gábor and Endrei, Valter and Gazda, István and Lambrecht, Miklós and Palló, Gábor and Pénzes, István and Sipka, László, eds. (1990) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban : 1991. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Austin, John L. (1990) Tetten ért szavak. A Harvard Egyetemen 1955-ben tartott William James előadások. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5637-5

Bajza, János and Háy, Borbála (1990) PETRA File transzfer rendszer : Felhasználói kézikönyv. IIF Dokumentumok (D-12). Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, MTA SZTAKI, Budapest.

Balogh, Jenő (1990) A vizuális ítélet lélektani, pedagógiai, módszertani megközelítésben. Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5593-X

Balázs, Mihály and Monok, István (1990) Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai : adalék a jezsuita iskoláztatás kezdeteihez. Peregrinatio Hungarorum (7). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-857-9

Batuvčir, (1990) Batuvčir's specimens of Mongolian penmanship, 1934. Debter, Deb-ther, Debtelin - Materials for Central Asiatic and Altaic Studies (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5764-9

Bencsik, János (1990) Béres Béla gyűjteménye : katalógus. Tokaj és Hegyalja (4). Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc. ISBN 963-7221-352

Benkő, László (1990) Zolnai Béla élete és munkássága, 1890-1869. Nyelvtudományi értekezések (129). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5711-8-

Berta, Zoltán (1990) Bálint Tibor. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5680-4

Bessenyei, György (1990) Színművek. Bessenyei György összes művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5294-9

Bocatius, János (1990) Opera quae exstant omnia. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova (12). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5376-7

Bogdán, István (1990) Magyarországi hossz- és földmértékek 1601-1874. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 4. Levéltártan és történeti segédtudományok (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5286 8

Bojtár, Endre (1990) Litván kalauz. Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5579-4

Bombay, László (1990) És feldübörögtek a tankok. Századunk emlékezik . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5777-0

Borsa, Béla and Fekete, András (1990) Traktoros gépcsoport és betakarítógép terheléselemzése. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (80). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5791-6

Borzsák, István (1990) A római történeti hagyomány kialakulása : akadémiai székfoglaló : 1988. január 28. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5691-X

Brunner, Tamás (1990) Physiological fruit tree training for intensive growing. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5345-7

Buday-Sántha, Attila (1990) Agrártermelés és környezetvédelem. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (79). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5751-7

Bálint, Csanád (1990) Die Keramik der Saltovo-Majaki Kultur und ihrer Varianten. Varia archaeologica Hungarica (3.). MTA, Budapest. ISBN 9637391568

Bánréti, Zoltán (1990) Nyelvtan - kommunikáció - irodalom tizenéveseknek. Alternatív képességfejlesztő program az általános iskolák felső tagozata számára. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (6). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Bárczi, Géza (1990) A magyar igeragozás története. Nyelvtudományi értekezések (130). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5599-9

Bárdossy, György and Aleva, G. J. J. (1990) Lateritic bauxites. Developments in economic geology (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5491-7

Cseh, József and Fényes, Tibor and Erő, Jánosné (1990) Az atommagok egyszerű gerjesztései és a közbenső szerkezet. Új gamma- és elektronspektroszkópiai mérőberendezések és módszerek. Magszerkezeti vizsgálatok közepes energiájú részecskékkel. Az atomenergia- és magkutatás újabb eredményei (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5311-2

Csányi, László (1990) Babits átváltozásai. Egyéniség és alkotás . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5636-7

Cséfalvay, Zoltán (1990) Térképek a fejünkben. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5658-8

Domokos, Péter (1990) Kállay Ferenc. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5617-0

Domokos, Péter (1990) Szkítiától Lappóniáig : a nyelvrokonság és az őstörténet kérdéskörének visszhangja irodalmunkban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5672 3

Dressler, Wolfgang U. (1990) Spoken language a major challenge to linguistic theory and methodology. Linguistica, Series C. Relationes (2). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Dániel, József (1990) Békésy György. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dániel, Ágnes (1990) Szö-szöveg-szer-szervez. A szöveg szerveződésének vizsgálata. Nyelvtudományi értekezések (132). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5674-X

Eisen, George (1990) Árnyak játékai. Gyerekek a Holocaustban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5542-5

Erdős, Péter (1990) Inflation and recession in the U. S. economy in the 1970s. Price, profit an business cycles in theory and practice. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4780-5

Erényi, Iván (1990) Menyhárd István. Egy úttörő alkotó mérnök, tudós és pedagógus élete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5590-5

Fekete, András (1990) Traktoros gépcsoport terhelésszabályozása. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (77). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5671-5

Fekete, György (1990) Congenital chromosome aberrations and tumour predisposition. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5753-3

Felvinczi Takács, Zoltán (1990) Buddha útján a Távol Keleten 1-2. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5601-4

Fenyő, István (1990) Valóságábrázolás és eszményítés: irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése, 1832-1842. Irodalomtudomány és kritika . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5660-X

Ferenczy, János (1990) Horvát István és Ferenczy János levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (2). MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 9637341609

Finta, József (1990) A funkció társkeresései, szerződéseim Budapesttel : akadémiai székfoglaló : 1986. február 6. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5571-9

Fodor, István (1990) Oláh Miklós Hungáriája : Egy eddig ismeretlen kézirat és a magyar nyelvi adatok tanulságai. Humanizmus és reformáció (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Forray, R. Katalin and Hegedűs, T. András (1990) A cigány etnikum újjászületőben : tanulmány a családról és az iskoláról. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5882-3

Fónagy, Iván (1990) Gondolatalakzatok, szövegszerkezet, gondolkodási formák. Linguistica, Series C. Relationes (3). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Gidai, Erzsébet (1990) Jövőalternatívák. A társadalmi-gazdasági fejlődés előrejelzésének lehetőségei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5766-5

Gneisse, Bettina (1990) István Széchenyis Kasinobewegung im ungarischen Reformzeitalter, 1825-1848 : ein Beitrag zur Erforschung der Anfänge der nationalliberalen Organisation im vormärzlichen Ungarn. Europäische Hochschulschriften, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften (433). Lang, Frankfurt am Main.

Gyárfás, Ágnes (1990) Az első magyar bölcseleti mű és története : Bárány Péter: Jelenséges lélek=mény. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (27/102). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-69-7

Gárdos, Miklós (1990) Magyar királyné a tiranai trónon. Századunk emlékezik . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5635-9

Gósy, Mária and Jarovinskij, Alexandr and Kassai, Ilona and Pléh, Csaba and Réger, Zita (1990) Hungarian Child Language Research : 1970-1990. [s.n.], Budapest.

Hellei, András (1990) Szihanuk királysága. Századunk emlékezik . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5551-4

Horn, Péter (1990) A környezeti tényezők és a genotípus közötti kölcsönhatások abrakfogyasztó háziállat fajokban : akadémiai székfoglaló : 1886. március 11. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5732-0

Horányi, György (1990) Elektrokatalízis. A kémia újabb eredményei (71). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5576-X

Hutterer, Miklós (1990) Die germanischen Sprachen. Ihre Geschichte in Grundzügen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5624-3

Imre, László (1990) A magyar verses regény. Irodalomtörténeti könyvtár (39). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5257-4

Jován, Dániel and Kelemen, Zsolt (1990) Újabb zúzóberendezésekkel felszerelt szecskázók összehasonlító értékelése. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései (78). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5792-4

Kabdebó, Tamás (1990) Blackwell küldetése. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (26/101). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-67-0

Kelemen, János (1990) Nyelv és történetiség a klasszikus német filozófiában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5605-7

Kemény, Katalin (1990) Az ember, aki ismerte saját neveit. Széljegyzetek Hamvas Béla Karneváljához. Irodalomtörténeti füzetek (120). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5632-4

Keresztury, Dezső (1990) Mindvégig : Arany János, 1817-1882. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.

Kiefer, Ferenc (1990) Modalitás. Linguistica, Series C. Relationes (1). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Kiss, Dezső (1990) Bevezetés a kísérleti részecskefizikába. Az atomenergia- és magkutatás újabb eredményei (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4815-1

Klement, Zoltán (1990) Bakteriális patogenezis a fogékony és betegségellenálló növényben : akadémiai székfoglaló : 1886. február 18. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5733-9

Kocsis, Károly (1990) Társadalomföldrajzi szöveggyűjtemény [Területi kutatások, 9]. Elmélet, módszer, gyakorlat (51). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 7395 03 2

Kohn, Sámuel (1990) Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5676-6

Kollár, Imre (1990) Műszaki geometria. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5683-9

Kontra, Miklós (1990) Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (5). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Kosáry, Domokos (1990) Az európai kis államok fejlődési típusai : akadémiai székfoglaló : 1986 április 17. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5734-7

Kultsár, György (1990) Az halálra való készöletről rövid tanóság (Alsólindva 1573.). A reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi kersztyén (református és evangélikus) egyházi írói (1). Ráday gyűjtemény, Budapest. ISBN 9630405261

Kálmán, C. György (1990) Az irodalom mint beszédaktus. Fejezet az irodalomelmélet történetéből. Opus - irodalomelméleti tanulmányok (12). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5746-0

Kézdi, Árpád (1990) Handbook of soil mechanics 4. Application of soil mechanics in practice: examples and case histories. Handbook of soil mechanics (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0025-6

Lamm, Vanda (1990) Az államok közötti viták bírói rendezésének története. Jogtudományi értekezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5612-X

Lengyel, Balázs (1990) Újhold-Évkönyv 1990. Újhold-Évkönyv, 1-2. . Magvető, Budapest.

Lukács, Béla (1990) Utazások térben, időben és téridőben. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5713-4

Matuz, József (1990) Az Oszmán Birodalom története. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5387-2

Maurois, André (1990) Voltaire. Egyéniség és alkotás . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5559-X

May, István (1990) Die Briefe von Antal Reguly an A. A. Kunik, 1845-1855 | Reguly Antal A. A. Kunikhoz írt levelei, 1845-1855. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (25/100). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-68-9

Monok, István and Varga, István and Holl, Béla (1990) Könyvtártörténeti füzetek : 7., Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1722-1750 : Könyvjegyzékek bibliográfiája. Könyvtártörténeti füzetek . József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-799-8

Mátai, Mária (1990) Gegő Elek. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5618-9

Nagy, Sz. Péter (1990) Zsolt Béla. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5570-0

Nemcsics, Antal (1990) Színdinamika. Színes környezet tervezése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 363-05-4602-7

Németh, Gyula (1990) Törökök és magyarok. Budapest oriental reprints. Series A (4-5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára : Kőrösi Csoma Társaság, Budapest. ISBN 96373027431; 96373027432

Ormos, Mária (1990) From Padua to the Trianon, 1918-1920. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5328-7

Pach, Zsigmond Pál (1990) "A harmincadvám eredete". Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5627-8

Pajzs, Júlia (1990) Számítógép és lexikográfia. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (4). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Perczel, Tamás (1990) Életstratégia, foglalkozási szerep, értékorientáció. Pszichológia a gyakorlatban (46). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5360-0

Priszter, Sz. (1990) A húsos som - Cornus mas L. (IV/2.). Magyarország kultúrflórája (62). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5622-7

Pruzsinszky, Sándor (1990) Ürményi József. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5619-7

Pásztor, Emil (1990) Új eredmények a hypophysis adenoma sebészeti sebészeti kezelésében és kutatásában : akadémiai székfoglaló : 1988. január 19. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5615-4

Pók, Attila (1990) A magyarországi radikális demokrata ideológia kialakulása. A „Huszadik század” társadalomszemlélete, 1900-1907. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (112). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5596-4

Pósa, Zoltán (1990) Hernádi Gyula. Kortársaink . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5662-6

Romics, Imre and Bach, Dietmar (1990) Urológiai ultrahangdiagnosztika. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5693-6

Romics, Imre and Bach, Dietmar (1990) Urosonographische Diagnostik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5793-2

Rácz, Attila (1990) A törvényesség és a közigazgatás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5611-1

Réger, Zita (1990) Utak a nyelvhez : nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rétvári, László (1990) A természeti erőforrások földrajzi értelmezése és értékelése : Rétvári László doktori értekezése 1988. június 8-án megrendezett nyilvános vitájának krónikája. Elmélet, módszer, gyakorlat (49). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Róna-Tas, András (1990) Németh Gyula. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630558300

Santarcangeli, Paolo (1990) Magyarok Itáliában. Tanulmányok és előadások. Irodalomtörténeti füzetek (121). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5381-3

Schipp, Ferenc (1990) Walsh series. An introduction to dyadic harmonic analysis. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5880-7

Schleicher, Imre (1990) A szellemi létszám arányát befolyásoló tényezők az iparvállalatoknál. Ipargazdasági értekezések (18). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5597-2

Serratrice, Georges (1990) A migrén. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5785-1

Simai, Mihály (1990) Global power structure, technology and world economy in the late twentieth century. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5330-9

Simonyi, Károly (1990) Kulturgeschichte der Physik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4816-X

Sinkó, Ervin (1990) Az út : naplók, 1916-1939. Irodalom, szocializmus . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5588-3

Sipos, Béla (1990) Heller Farkas. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630558475

Sluis, Jacob van and Postma, Ferenc (1990) Herman Alexander Röell und seine ungarischen Studenten. Peregrinatio Hungarorum (5). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-846-3

Somogyi, Béla (1990) A magyar kártyanyelv szókincse. Nyelvtudományi értekezések (131). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5630-8

Szabó, István (1990) A magyarság életrajza. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5743-6

Szakolczai, Árpád (1990) A fejlődés megkérdőjelezése. A gazdasági fejlődés modern mítosza és valós alapjai. Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5714-2

Szelényi, Iván (1990) Városi társadalmi egyenlőtlenségek. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5509-3

Szenci Molnár, Albert (1990) Dictionarium Latinoungaricum. Bibliotheca Hungarica antiqua (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-7602-38-0

Szent-Iványi, Tamás (1990) Manninger Rezső. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilágyi, Péter (1990) Ady Endre verselése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630553805

Szobor, Albert (1990) Myasthenia gravis. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5312-0

Szántó, István (1990) Confutatio Alcorani. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (27). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-804-8

Szántó, R. Tibor (1990) "Kétszemélyes egyetem" : tizenegy beszélgetés. Magvető, Budapest. ISBN 963-14-1674-7

Székely, György (1990) Magyar színháztörténet 1790-1873. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Székely, Gábor J. (1990) Paradoxa. Klassische und neue Oberraschungen aus Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematischer Statistik. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5586-7

Szűcs, Jenő (1990) A szepesi kamarai levéltár, 1567-1813. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 1. Levéltári leltárak (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tankó, Attila (1990) Az alsó húgyutak funkcionális vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5659-6

Tankó, Attila (1990) Functional diagnostics of the lower urinary tract. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5327-9

Tőkei, Ferenc (1990) Karl Marx - unser Zeitgenosse? Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5358-9

Ujfalussy, József (1990) Haláltánc : variáció, építkezés, modális transzformáció Liszt Ferenc zenéjében : akadémiai székfoglaló : 1986 március 17. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5594-8

Verebélyi, Kincső (1990) Róheim Géza. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630558483

Vilar, Esther (1990) Az idomított férfi. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5829-7

Vitályos, László (1990) Ady-bibliográfia, 1896-1987 : Ady Endre önállóan megjelent művei és az Ady-irodalom Kiegészítő kötet. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (28/103). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-70-0

Wesselényi, István (1990) Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertje. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (28). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-801-3

Wittmann, Imre (1990) IBM 3270 Terminál emuláció : Felhasználói kézikönyv. IIF Dokumentumok (D-11). Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, MTA SZTAKI, Budapest.

Zombori, Lajos (1990) Levéldarázs-alkatúak III. = Tenthredinoidea III. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 11 (165). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5574 3

Zágonyi, Ervin (1990) Kosztolányi és az orosz irodalom. Modern filológiai füzetek (47). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5613-8

sine, nomine (1990) Rokkantak - idősek: veszélyeztetettek? Szociálpolitikai Értesítő (1990/3). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

Örsi, Julianna (1990) Karcag társadalomszervezete a 18-20. században. Agrártörténeti tanulmányok (16). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5658-8

This list was generated on Sat Jun 22 13:31:07 2024 CEST.