REAL-EOD

Items where Year is 1965

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 200.

Láng, László, ed. (1965) Absorption spectra in the ultraviolet and visible region Vol. 5. Absorption spectra in the ultraviolet and visible region (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Láng, László, ed. (1965) Absorption spectra in the ultraviolet and visible region Vol. 6. Absorption spectra in the ultraviolet and visible region (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Láng, László, ed. (1965) Absorption spectra in the ultraviolet and visible region. Cumulative Index 1-5. Absorption spectra in the ultraviolet and visible region . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Magyar, Imre, ed. (1965) Acta Tertii Conventus Medicinae Internae Hungarici - Gastroenterologia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vezér, Erzsébet, ed. (1965) Ady Endre összes prózai művei 5. 1904. február-1905. január. Ady Endre összes művei (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2458-9

Keresztesi, Béla, ed. (1965) Akáctermesztés Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának monográfia sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pais, Dezső and Benkő, Loránd, eds. (1965) Alak- és mondattani gyűjtelék. Nyelvtudományi értekezések (46). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Ferenc, ed. (1965) Atlas d'anatomie du corps humain (francia). Anatómiai Atlasz (55). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Ferenc, ed. (1965) Atlas de anatomia humana (spanyol). Anatómiai Atlasz (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Halász, József and Kovács, István and Szabó, Imre, eds. (1965) Az állampolgárok alapjogai és kötelességei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gunst, Péter, ed. (1965) Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis 1962-1963. Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Prékopa, András, ed. (1965) Colloquium on Applications of Mathematics to Economics. Budapest, 18-22. June, 1963. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kalmár, László, ed. (1965) Colloquium on the Foundations of Mathematics, Mathematical Machines and Their Applications. Tihany, 11-15. Sept. 1962. Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1965) Early Manifestations of Conditioning. Budapest, July 2-3, 1963. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ortutay, Gyula and Bodrogi, Tibor, eds. (1965) Europa et Hungaria. Congressus ethnographicus in Hungaria. Budapest, 16-20. Nov. 1963. Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1965) Filozófiai problémák a magasabbrendű idegműködés fiziológiájában és a pszichológiában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Haranghy, László, ed. (1965) Gerontological Studies on Hungarian Centenarians. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdey, László, ed. (1965) Gravimetric analysis 2. Gravimetric analysis (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balázs, András, ed. (1965) International Conference on Gerontology. Budapest, 1962. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Inczédy, János, ed. (1965) Ionenaustauscher und ihre Anwendungen. Vorträge auf dem Symposium in Balatonszéplak, 27-29. Mai 1963. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szentágothai, János, ed. (1965) Modern trends in neuromorphology : [international conference on neuromorphology held on 5-6 July 1963 in Budapest, in commemoration of the centenary of the birth of Mihály Lenhossék]. Symposia biologica Hungarica (5.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zádor, Anna and Genthon, István, eds. (1965) Művészeti lexikon 1. köt., A - E. Művészeti lexikon (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, Sándor and Ember, Győző, eds. (1965) Nouvelles études historiques publiées à l’occasion du 12e Congrès International des Sciences Historiques par la Commission Nationale des Historiens Hongrois. Études historiques hongroises (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fokos, Dávid, ed. (1965) Osztják (chanti) hősénekek. Reguly A. és Pápay J. hagyatéka III/2. Reguly-könyvtár (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tamás, Ferenc, ed. (1965) Proceedings of the Seventh Conference on the Silicate Industry. Siliconf, 1963. Proceedings of the Conference on the Silicate Industry (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beck, Mihály, ed. (1965) Proceedings of the Symposium on Coordination Chemistry. Tihany, sept. 14-17. 1964. Proceedings of the Symposium on Coordination Chemistry (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kisbocskói, L., ed. (1965) Proceedings of the second Conference on Dimensioning and Strength Calculations. Proceedings of the Conference on Dimensioning and Strength Calculations (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Dénes, ed. (1965) Radiological anatomy. Röntgenanatómia . Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1965) Shakespeare-tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rajk, Ödön and Zoltán, Imre, eds. (1965) Szteroidok a klinikumban. A Korányi Sándor Társaság tudományos ülései (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komáromy, Béla and Ködöböcz, József and Mátray, László and Szeléndi, Gábor, eds. (1965) A Sárospataki Tanítóképző Intézet évkönyve, 1959-1965. Sárospataki Tanítóképző Intézet, Sárospatak.

Adamová, Zuzana and Rosenbaum, Karol and Sziklay, László, eds. (1965) Tanulmányok a csehszlovák-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Tanulmányok a … irodalmi kapcsolatok köréből (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdey-Grúz, Tibor, ed. (1965) Természettudományi lexikon 2. köt. D-G. Természettudományi lexikon (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Brisits, Frigyes, ed. (1965) Vörösmarty Mihály levelezése I. Vörösmarty Mihály összes művei (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Brisits, Frigyes, ed. (1965) Vörösmarty Mihály levelezése II. Vörösmarty Mihály összes művei (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fehér, Géza, ed. (1965) Vörösmarty Mihály: Drámák I. Ifjúkori drámák ás drámatöredékek, 1819-1824. Vörösmarty Mihály összes művei (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bayer, István, ed. (1965) Winkler Lajos emlékkönyv. Schulek Elemér et al. előadásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Shmilliár, Manó, ed. (1965) A cukorrépa termesztése. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának monográfia sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jausz, Béla and Faludi, Szilárd and Zibolen, Endre, eds. (1965) A munkára nevelés hazai történetéből. A Magyar Tudományos Akadémia Neveléstörténeti Albizottságának gyűjteménye. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andics, Erzsébet, ed. (1965) A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-49-ben 3. Iratok. 1849. - 1950 április. Magyarország újabbkori történetének forrásai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2089-3

Lissák, Kálmán and Endrőczi, E., eds. (1965) The neuroendocrine control of adaptation. International series of monographs in pure and applied biology. Modern trends in physiological sciences (25). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1965) Önköltség a szocialista mezőgazdaságban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, István, ed. (1965) A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848-1914. Tanulmányok 1-2. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti Bizottságának kiadványai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Petri, Edit, ed. (1965) A szovjet földrajzi folyóiratok 1965. I. negyedévi anyagának összefoglaló ismertetése. Gazdaságföldrajzi dokumentáció, 3 (4). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoportja Gazdaságföldrajzi Részlege, Budapest.

Petri, Edit, ed. (1965) A szovjet földrajzi folyóiratok 1965. II. negyedévi anyagának összefoglaló ismertetése. Szovjet földrajz (2). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézete Gazdaságföldrajzi Részlegének Kiadványsorozata, Budapest.

Abaffy, Erzsébet (1965) Sopron megye nyelve a XVI. században. Nyelvészeti tanulmányok (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Adorjáni, Csaba and Gálfi, Béla (1965) A pszichotikusok csoportpszichoterápiája. Pszichológia a gyakorlatban (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aggházy, Mária (1965) Early wood carvings in Hungary. Régi magyarországi faszobrok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Alföldy, Géza (1965) Bevölkerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatien. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andai, Pál (1965) A technika fejlődése az őskortól az atomkor küszöbéig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Babos, Sándor (1965) Kullancsok = Ixodidea. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 18 (77). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, Károly (1965) Fog- és szájbetegségek megelőzése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balázs, Tibor (1965) A tudományos kutatástól az ipari gyártásig az izzólámpa története nyomán, 1830-1940. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beck, Mihály (1965) Komplex egyensúlyok kémiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berkovits, Ilona (1965) Mihaj Zicsi : 1827-1906. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bernát, Iván (1965) Ozaena. A manifestation of iron deficiency. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bodzenta, Erich and van den Berg, G. J. and Dittrich, Erich (1965) [Szociálgeográfia]. Gazdaságföldrajzi dokumentáció (5). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoportja Gazdaságföldrajzi Részlege, Budapest.

Boros, Ádám (1965) A jóféle sáfrány = Crocus sativus L. Kultúrflóra (25). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Boskovits, Miklós and Mojzer, Miklós and Mucsi, András (1965) Christian art in Hungary : collections from the Esztergom Christian Museum : [catalogue]. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Boskovits, Miklós and Mojzer, Miklós and Mucsi, András (1965) Das Christliche Museum von Esztergom Gran. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bácskai, Vera (1965) Magyar mezővárosok a XV. században. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (37). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csaklin, V. D. (1965) Az ortopédia alapjai. 1. Általános rész. 2. Részletes rész. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csapodi, Csaba (1965) Conservation of the Manuscript and Old Book Collections at the Library of the Hungarian Academy of Sciences: methods and results : 1949-1964 | Állományvédelmi módszerek és eredmények az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában és Régi-könyv Gyűjteményében : 1949-1964. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (44). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Csillik, Bertalan (1965) A nyirokpangás hisztokémiája és hisztofizikája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Diószegi, István (1965) Ausztria-Magyarország és a francia-porosz háború, 1870-1871. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Doby, Géza (1965) Plant biochemistry. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eisler, János (1965) Bevezetés a nagyfeszültségű technikába. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Enyedi, György (1965) A mezőgazdaság földrajzi típusai Magyarországon. Földrajzi tanulmányok (4.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdey-Grúz, Tibor (1965) A világ anyagi szerkezete. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdélyi, Ilona (1965) Az Ifjú Magyarország és Kazinczy Gábor. Irodalomtörténeti füzetek (48). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eörsi, Gyula (1965) A szocialista polgári jog alapproblémái. Társadalomtudományi kismonográfiák (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Farkas, Dezső (1965) A két forradalom Bihar megyei történetéhez 1917-1919. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (36). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fejes Tóth, László (1965) Reguläre Figuren. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Gábor (1965) Die Waldvegetation im Gödöllőer Hügelland. A magyar tájak növénytakarója (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fenyves, Ervin (1965) Die physikalischen Grundlagen der Kernstrahlungsmessungen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fettich, Nándor (1965) Das awarenzeitliche Gräberfeld von Pilismarót-Basaharc. Studia Archaeologica (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fink, J. (1965) Löszkutatás története, irányzatai : INQUA lösz-sztratigráfiai konferencia vitaanyaga. Természetföldrajzi Dokumentáció (5). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Fodor, György (1965) Laplace transforms in engineering. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fodor, Gábor and Nádor, K. and Torgov, I.V. (1965) New methods and recent developments of the stereochemistry of ephedrine, pyrrolizidine, granatane and tropane alkaloids | Relationships between the Structure and Pharmacological Activity of Tropeines | Achievements in the Total Synthesis on Natural Steroids. Recent developments in the chemistry of natural carbon compounds (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fogarasi, Miklós (1965) Beiträge zur Geschichte der internationalen Bildunggsuffixe des Russischen. Von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fráter, Jánosné (1965) Részletek az Akadémiai Könyvtár történetéből : 1865-1875. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (45). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Fráter, Jánosné and Hajnal, Gáspár (1965) Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1962-1963 | Catalogue of Dissertations for Master and Doctor Degrees 1962-1963. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Fábián, Pál (1965) A földrajzi nevek és megjelölések írásának szabályai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gegesi Kiss, Pál (1965) Krankheit und Heilung. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gegesi Kiss, Pál (1965) Személyiségzavarok gyermekkorban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gozmány, László (1965) Lepkék = Lepidoptera. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 16 (75). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gozmány, László and Szőcs, József (1965) Molylepkék I. = Microlepidoptera I. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 16 (76). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hadrovics, László (1965) Jövevényszó-vizsgálatok. Nyelvtudományi értekezések (50). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hahn, Géza (1965) Fodor József élete és munkássága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Herepei, János (1965) Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében. József Attila Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Budapest ; Szeged.

Hinfner, Kálmán and Csák, Z. (1965) Atlas chorób i szkodników ziemniaka 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jendrassik, Loránd (1965) Das Le Chateliersche Prinzip und die Gesetze der Störung dynamischer Gleichgewichte. Studia biologica Academiae Scientiarum Hungaricae (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Juba, Adolf (1965) Pathologie des Ballismus. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Juvancz, Iréneusz (1965) Index-tulajdonságok szerepe az orvosi és biológiai kutatásban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1965) Eppur si muove = És mégis mozog a föld (1872). Jókai Mór összes művei. Regények (22-23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1965) Névtelen vár. Jókai Mór összes művei. Regények (34). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1965) Szabadság a hó alatt vagy A "zöld könyv" (1879). Jókai Mór összes művei. Regények (36-37). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1965) Szeretve mind a vérpadig (1882). Jókai Mór összes művei. Regények (41-42). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kardos, László (1965) Tóth Árpád. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Katona, László (1965) Tüdőbetegek intézeti gyógykezelése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kel'man, Veniamin Moiseevič and Javor, Sz. Ja. (1965) Elektronoptika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kelemen, Endre (1965) Heveny hasi kórképek fizikális diagnosztikája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kellner, Béla (1965) A nyirokcsomók daganatai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Knapp, Oszkár (1965) Devitrification of silicate glasses. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kollár, Imre (1965) Tabellen für Momente und Stützkräfte von Durchlaufträgern. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komlós, Aladár (1965) A szimbolizmus és a magyar líra. Irodalomtörténeti füzetek (46). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komáromy, László (1965) Dissection du cerveau. Guide topographique et technique. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Korányi, Imre (1965) Stabilitási kérdések a mérnöki gyakorlatban. Kihajlás a síkban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Endre (1965) Uniwersytet krakowski a kultura węgierska. Przyczynki do historii węgiersko - polskich stosunkęw kulturalnych wieków XV i XVI. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Lajos (1965) Araszolólepkék 1. - Geometridae 1. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae (74). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kováts, Ferenc (1965) Die Toxomykose der Lunge. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kulcsár, Petro (1965) Catalogus incunabulorum Bibliothecae Batthyányanae. Szegedi Nyomda, Szeged.

Kunszery, Gyula (1965) A magyar szonett kezdetei. Irodalomtörténeti füzetek (47). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Károly, Sándor (1965) A Bécsi kódex nyelvtana szótárszerű feldolgozásban. Morfológiai rész. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kövesi, Magda A. (1965) A permi nyelvek ősi képzői. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lakatos, Béla (1965) Bevezetés a komplex vegyületek kristálytér- és ligandumtér-elméletébe. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lakatos, Béla (1965) Szerkezeti szervetlen kémia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lakó, György (1965) A magyar hangállomány finnugor előzményei. Nyelvtudományi értekezések (47). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lantosyné Dabas, Erzsébet (1965) A felbomló család gyermeke. Pszichológia a gyakorlatban (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lettrich, Edit (1965) Urbanizálódás Magyarországon. Földrajzi tanulmányok (5.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Levendel, László (1965) Személyiség és tuberkulózis. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lippay, János (1965) Posoni kert, kiben minden kerti munkák, rendelések, virágokkal, veteményekkel, fákkal, gyümölcsökkel és kerti csömötékkel való baimolódások ... Akadémiai Kiadó, Budapest.

Longinos, Dionysios (1965) A fenségesről = Peri Hypsous : görögül és magyarul. Görög és latin írók (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukács, György (1965) Az esztétikum sajátossága 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukács, György (1965) Az ész trónfosztása. Az irracionalista filozófia kritikája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Madarászné Zsigmond, Anna (1965) A tiszta logika alapkérdései : Pauler Ákos logikája. Filozófiai tanulmányok (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Martinkó, András (1965) A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése. Irodalomtörténeti könyvtár (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1965) Elbeszélések 4. 1878-1880. Mikszáth Kálmán összes művei (30). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1965) Elbeszélések 9. 1884. Mikszáth Kálmán összes művei (35). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Edit (1965) A szépirodalmi szöveg megértésének neveléslélektani vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Erik (1965) Les antécédents idéologiques du matérialisme historique. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Moravek, Endre (1965) Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii : 3. Index acronymorum selectorum. 1., Instituta rerum publicarum, instituta a compluribus gentibus mutuo consensu fundata. A - R. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (46). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Máthé, Imre (1965) Az orvosi csucsor = Solanum laciniatum Ait. Kultúrflóra (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mérey, Klára (1965) A somogyi parasztság útja a feudalizmusból a kapitalizmusba. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mészáros, István (1965) A mezőgazdasági gépek vizsgálata. Korszerű méréstechnika a mezőgazdaságban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Dénes (1965) Röntgenanatomie. Röntgenanatómia . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, László (1965) Szövetkezeti elvek termelőszövetkezeti mozgalmunkban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nemes, István (1965) A képszerűség eszközei Radnóti Miklós költészetében. Nyelvtudományi értekezések (51). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Németh, Gyula (1965) Die Türken von Vidin : Sprache, Folklore, Religion. Bibliotheca orientalis Hungarica (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Palkovits, Miklós (1965) Morphology and function of the subcommissural organ. Studia biologica Academiae Scientiarum Hungaricae (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Papp, József (1965) A Bakony növénytani bibliográfiája = Botanische Bibliographie des Bakony-Gebirges. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 2 . Bakonyi Múzeum, Veszprém.

Paunz, Lajos (1965) Experimental histotoxic nephritis. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pellérdy, László (1965) Coccidia and coccidiosis. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Peschka, Vilmos (1965) Jogforrás és jogalkotás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Poszler, György (1965) Szerb Antal pályakezdése. Irodalomtörténeti füzetek (51). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pungor, Ernő (1965) Oscillometry and conductometry. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Péczely, László (1965) Tartalom és versforma. Irodalomtörténeti füzetek (49). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Péter, László (1965) Juhász Gyula a forradalmakban. Irodalom - szocializmus . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Riesz, Frigyes (1965) Leçons d'analyse fonctionnelle. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rédei, László (1965) Begründung der euklidischen und nichteuklidischen Geometrien nach F. Klein. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rédei, László (1965) The theory of finitely generated commutative semigroups. International series of monographs in pure and applied mathematics (82). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rózsa, György (1965) A társadalomtudományi kutatás és a tudományszervezés tájékoztatási problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sashegyi, Oszkár (1965) Az abszolutizmuskori levéltár. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 1. Levéltári leltárak (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Scheiber, Sándor (1965) Magyar-zsidó oklevéltár VIII. : 1264-1760. A Magyar Izraeliták Országos Képviselete, Budapest.

Sebestyén, Gyula (1965) Large-panel buildings. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sebestyén, Árpád (1965) A magyar nyelv névutórendszere. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Selye, János (1965) Életünk és a stress. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Semjakin, F. N. (1965) A gondolkodás és a beszéd. Pszichológia a gyakorlatban (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Simonovits Istvánné Beke, Anna (1965) A dialektika Leibniz filozófiájában. Filozófiai tanulmányok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soltész, Katalin (1965) Babits Mihály költői nyelve. Nyelvészeti tanulmányok (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Solymos, Ede (1965) Dunai halászat. Népi halászat a magyar Dunán. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Steinmann, Henrik (1965) Neuroanatomical studies on the central nervous system of Acrotylus insubricus Scop. (orthoptera). Studia biologica Academiae Scientiarum Hungaricae (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Straub, Frigyes Brúnó (1965) Biohimija. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcs, Ottó (1965) Köztisztviselők az ellenforradalmi rendszer társadalmi bázisában. 1920-1926. Tisztviselőkérdés Magyarországon az első világháborút követő infláció és a szanálási válság éveiben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, András György (1965) Man and law. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Zoltán (1965) A kalotaszegi nyelvjárás igeképző-rendszere. Nyelvtudományi értekezések (48). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szakasits, D. György (1965) A tudományos kutatás szerepe a gazdasági fejlődésben. Tudományszervezési füzetek . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szalóczy, Bálint (1965) Az esőszerű öntözés gazdaságosságának vizsgálata. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szeless, László (1965) Vaskohászati gyárak tervezése. Vaskohászati enciklopédia (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szemere, László (1965) Die unterirdischen Pilze des Karpatenbeckens. Fungi hypogaei territorii Carpato-Pannonici. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szendrői, Zoltán (1965) Der Prostatakrebs. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szentpéteri, István (1965) A közvetlen demokrácia fejlődési irányai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szigeti, József and Mátrai, László (1965) Selected studies. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sziklay, László (1965) Az ifjú Hviezdoslav. Irodalomtörténeti füzetek (50). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szénay, László (1965) Állattenyésztésünk fejlesztésének főbb közgazdasági és üzemgazdasági kérdései. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szénássy, Barna (1965) Kőnig Gyula 1849-1913. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szőke, László and Uray, Vilmos (1965) Elektroacélgyártás. Vaskohászati enciklopédia (7/2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sándi, Ottó (1965) A keveréktakarmánygyártás néhány közgazdasági kérdése. Közgazdasági értekezések (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sándor, Pál (1965) A filozófia története. 1. A Marx előtti filozófia története. A filozófia története (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sándor, Pál (1965) A filozófia története. 2. Marxtól Leninig. A filozófia története (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sándor, Pál (1965) A filozófia története. 3. Lenintől napjainkig. A filozófia története (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sárfalvi, Béla (1965) A mezőgazdasági népesség csökkenése Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sárándi, Imre (1965) Visszaélés a joggal. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sólyom, Jenő (1965) On the theory of second-order phase transitions. KFKI Reports (65-07). MTA KFKI.

Sós, József (1965) Táplálkozás - egészség, betegség. Korunk tudománya . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tangl, Harald (1965) A környezet szerepe háziállataink életfolyamataiban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tokin, Boris Petrovič (1965) Az elméleti biológia és Bauer Ervin munkássága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trócsányi, Zsolt (1965) Wesselényi Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tótth, Jenő (1965) A takarmánytermelés szervezése mezőségi talajú gazdaságokban. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tőzsér, János (1965) Az öntözéses termelés gazdaságossága a termelőszövetkezetekben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ubrizsy, Gábor (1965) Növénykórtan. 1. Általános növénykórtan, élettani, vírusos és baktériumos megbetegedések. 2. Gombás megbetegedések, virágos élősködők károsításai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, János (1965) Typen und Probleme des bäuerlichen Grundbesitzes in Ungarn 1767-1849. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (56). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vargha, László (1965) A mezőgazdasági szakemberszükséglet és távlati tervezése. Közgazdasági értekezések (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Venkei, Tibor (1965) Early diagnosis, pathohistology and treatment of malignant tumours of the skin. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vértes, László (1965) A magyar régészet kézikönyve. Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Westsik, Vilmos (1965) Vetésforgókísérletek homoktalajon. A nyíregyházi Homokkísérleti Gazdaság vetésforgóinak 30 éves eredményei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wodarz-Magdics, Klára (1965) A magyar beszédhangok akusztikai szerkezete. Nyelvtudományi értekezések (49). Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1965) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1965. évi munkaterve és beszámolója. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Ádám, Magda (1965) A müncheni egyezmény létrejötte és Magyarország külpolitikája, 1936-1938. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához, 1936-1945 (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2320-5

Ökrös, Sándor (1965) The heredity of papillary patterns. Akadémiai Kiadó, Budapest.

This list was generated on Thu Jun 20 02:08:50 2024 CEST.