REAL-EOD

Items where Year is 1943

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 52.

Varjas, Béla, ed. (1943) XVI. századi magyar orvosi könyv. Erdélyi Tudományos Intézet , Kolozsvár.

Badics, László (1943) Itáliai képek. Róma Könyvkiadó, Budapest.

Balogh, Artúr (1943) Erdély nemzetiségi kérdései. Erdélyi tudományos füzetek (153). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Boér, Elek [ifj.] (1943) A közgazdaságtan rendszere és a politika. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bulla, Béla (1943) Erdély. Kincsestár (119.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Bárczi, Géza (1943) Jegyzetek a budapesti népnyelvről. A Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar Népnyelvkutató Intézetének kiadványai (23.). [s.n.], Debrecen.

Bölöni Farkas, Sándor (1943) Nyugateurópai utazás. Erdélyi ritkaságok (11). Minerva, Kolozsvár.

Darkó, István (1943) Magyar hegyek népe : elbeszélések. Wiko Nyomda, Kassa.

Dercsényi, Dezső (1943) A székesfehérvári királyi bazilika. Magyarország Művészeti emlékei. 2. sor., Egyes emlékek és emlékcsoportok (1). Műemlékek Országos Bizottsága, Budapest.

Dobrovits, Aladár (1943) Egyiptom és a hellénizmus. Parthenon-tanulmányok (9). Franklin, Budapest.

Déry, Zsuzsa (1943) Un émigré hongrois en France Daniel Irányi (1822-1892) = Irányi Dániel (1822-1892). Francia tanulmányok = Études françaises, 23 . Ferenc József-Egyetem Francia Philologia Intézete, Kolozsvár.

Eckhardt, Sándor (1943) Az ismeretlen Balassi Bálint. A Magyar Szemle klasszikusai . Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1943) De Sicambria a Sans-Souci : histoire et légendes franco-hongroises. Bibliothèque de la Revue d'histoire comparée (2.). Presses Universitaires de France, Paris.

Ervin, Gábor (1943) Kultúra és emberiség. Jelenkor, Budapest.

Fallenbüchl, Ferenc (1943) Az Ágoston rendiek Magyarországon. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Fehér, Mátyás Jenő (1943) A kassai püspöki könyvtár kódexei és ősnyomtatványai. Szent Erzsébet Ny., Kassa.

Finkey, Ferenc (1943) Alkossunk törvényt az igazságügyi patronázs-egyletekről és a letartóztató intézetekből kibocsátottak utógondozásáról. Attila-Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1943) Pataki krónika. A Pataki Diákok Országos Szövetségének Budapesti Egyesülete, Budapest.

Finkey, Ferenc (1943) Patronázs munka és a Fiatalkorúak Felügyelő Hatósága. Fiatalkorúak Budapesti Felügyelő Hatóságának Kiadványai (2). Attila-Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1943) Rottenbiller Fülöp emlékezete. A Fiatalkorúak Budapesti Felügyelő Hatóságának Kiadványai (4). Attila-Nyomda, Budapest.

Gajzágó, László (1943) A nemzetközi jog mivoltáról : a nemzetközi jog leglényegesebb elemei e vonatkozásai és ezeknek mai helyzete. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyóni, Mátyás (1943) A magyar nyelv görög feljegyzéses szórványemlékei. Magyar-görög tanulmányok (24). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Györffy, István (1943) Magyar falu, magyar ház. Turul, Budapest.

Gáldi, László (1943) Az erdélyi román nyelvújítás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hankó, Béla (1943) Magyar háziállataink. Kincsestár (49.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horváth, Barna (1943) Angol jogelmélet. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (13.). MTA, Budapest.

Horváth, Endre (1943) Az újgörögök. Kincsestár (21.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kalmár, Elek (1943) Az üstökösök és bolygók kapcsolatai = Die Beziehungen zwischen den Kometen und Planeten. Szerző, Budapest.

Kinnamos, Iōannes (1943) Kinnamos Ethopoiiája : [diss.]. Magyar-görög tanulmányok (23). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Kis, György (1943) Káuzli Dezső élete és az inkei plébánia alapítása, 1855-1942. [s.n.], Kaposvár.

Kiss, Árpád István (1943) Mai magyar nevelés. Debreceni Könyvek kiadása, Debrecen.

Kornis, Gyula (1943) A tudományos gondolkodás : A tudós lelki alkata. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1943) Święty Stefan Budowniczy Państwa : Rola Węgier w Historii. Cserépfalvi, Budapest.

Lukinich, Imre (1943) A podmanini Podmaniczky-család története. Podmanini és aszódi báró Podmaniczky-család története, 10 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Maar, Gizella (1943) A soproni szöllőművelés és szókincse = Der Ödenburger Weinbau in Wort und Bild. Német Nyelvészeti Dolgozatok (9). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Moesz, Gusztáv (1943) A gombák. Kincsestár (90.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Moór, Gyula (1943) A szabad akarat problémája. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (6. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Novák, Ernő (1943) Műtéti veszélyek. Kincsestár (97.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Pfeiffer, János (1943) A veszprémi káptalan újkori statútumai, 1667-1780. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 9 . [s.n.], Veszprém.

Pál, Margit (1943) Batsányi Párizsban : 1810. Minerva-könyvtár (154). Danubia, Budapest.

Rapaics, Raymund (1943) Termesztett növényeink eredete. Kincsestár (89.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Salvatorelli, Luigi (1943) Olaszország története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schneider, Miklós (1943) Vas vármegye 1696. évi nemesi összeírása. Schneider Miklós, Szombathely.

Soó, Rezső (1943) A Székelyföld flórája. Magyar flóraművek (6). Institut Syst.-Geobot. Museique Bot. Univ. Kolozsvár, Kolozsvár.

Soós, Lajos (1943) A Kárpát-medence Mollusca-faunája. Magyarország természetrajza 1., Állattani rész . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sántha, György (1943) A harcos szentek bizánci legendái. Magyar-görög tanulmányok (22.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Tömösváry, Zsigmond (1943) Adatok a galochi Theömeöswáry család leszármazásához. [s.n.], s. l..

Uherkovich, Gábor (1943) Angaben zur Kenntnis der Algenvegetation von Dobschau (Dobsina) Conjugateen II. (alg.). Attila-Nyomda, Budapest.

Voinovich, Géza (1943) Írók és költők. Írástudók . Bibliotheca, Budapest.

Vértes, Magda (1943) Les représentations théâtrales en langue française sur la Scène Hongroise = Francianyelvű színielőadások Magyarországon. Francia tanulmányok = Études françaises, 24 . Ferenc József-Egyetem Francia Philologia Intézete, Kolozsvár.

Zádor, Anna (1943) A klasszicizmus építészete Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ágoston, Julián (1943) A századforduló költészete. Wiko Nyomda, Kassa.

This list was generated on Sun Jun 16 13:03:19 2024 CEST.