REAL-EOD

Items where Year is 1931

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 68.

UNSPECIFIED, ed. (1931) "Emlékezzünk a régiekről" : Emlékkönyv a "Sárospataki Református Főiskola" 400 éves jubileumára. Sárospataki Református Gimnázium ifjúsága, Sárospatak.

UNSPECIFIED, ed. (1931) Fenno-Ugrica : III. Suomalais-Ugrilainen Kulttuurikongressi = Finnugor Közművelődési Kongresszus. Franklin-Társulat, Budapest.

Vajthó, László, ed. (1931) Kazinczy világa. Magyar irodalmi ritkaságok (10.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Lukinich, Imre, ed. (1931) Les éditions des sources de l'histoire Hongroise 1854-1930. Académie des Sciences Hongroise, Budapest.

Tordai, Ányos, ed. (1931) Szent Erzsébet legendája ; Szent Elek legendája ; Halál himnusza. Magyar irodalmi ritkaságok (11.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1931) A Sárospataki Ref. főiskola évkönyve II. kötet. A Sárospataki Ref. főiskola évkönyve, 2 . UNSPECIFIED, Sárospatak.

Magyar, Márta and Kemény, Béla, eds. (1931) Ungarn - Hungary - La Hongrie : eine Auswahl Ungarn betreffender Bücher in 20 verschiedenen Sprachen. Verlag von Béla Kemény, Budapest.

Lukcsics, Pál, ed. (1931) XV. századi pápák oklevelei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gáspár, Margit, ed. (1931) A magyar kémiai irodalom bibliográfiája 1901-1925 = Bibliographie der ungarischen chemischen Literatur 1901-1925. Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ, B. sorozat (10. 1.). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Angyal, Pál (1931) A közigazgatásellenesség büntetőjogi értékelése. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balla, Antal (1931) Az utolsó száz év története. Kincsestár (18.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Balás, Károly (1931) Ár-adók és residuum-adók. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Barker, Vernon Duckworth (1931) Az angol civilizáció : múlt és jelen. Kincsestár (22.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Behyna, Miklós (1931) Az akvárium berendezése és gondozása. Népszerű természettudományi könyvtár (9.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Benyák, Bernát (1931) Joas : piarista iskolai dráma 1770-ből. Magyar irodalmi ritkaságok (3.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bergman, Sten (1931) Kamcsatka ősnépei, vadállatai és tűzhányói között. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Bernát, István (1931) Darányi Ignác t. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 21 (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1931) Beatrice d'Aragona. Corbaccio, Milano.

Berzeviczy, Albert and Horváth, János (1931) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Kazinczy Ferenc halálának századik évfordulója alkalmából 1931. október 18-án. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bessenyei, György (1931) Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék. Magyar irodalmi ritkaságok (4.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bíró, Vencel (1931) A kolozsmonostori belső jezsuita rendház és iskola Bethlen és Rákóczy fejedelmek idejében. Erdélyi tudományos füzetek (35.). Minerva, Kolozsvár.

Darkó, Jenő (1931) Jelentés az Athénben tartott III. nemzetközi byzantinologiai kongresszusról. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dugonics, András (1931) Dugonics András Magyar példabeszédek és jeles mondások c. gyűjteményéből. Magyar irodalmi ritkaságok (9.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1931) A francia nemzet missziós hite és a francia irodalom. Szent István Akadémia, Budapest.

Ervin, Gábor (1931) Széchenyi vallásossága. In: Jubileumi évkönyv. 1831-1931. Magyar Egyházirodalmi Iskola, Budapest, pp. 241-259.

Gyalókay, Jenő (1931) Az első orosz megszállás és Erdély felszabadítása : 1849. januárius 31-március 28. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Görzsönyi Vargha, Zoltán (1931) Gróf Vigyázó Sándorné báró Podmaniczky Zsuzsánna (1838-1923) életrajza. Podmanini és aszódi báró Podmaniczky-család története (1.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Haraszti, Emil (1931) A zenei formák története. Kincsestár (55.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horváth, János (1931) A magyar irodalmi műveltség kezdetei : Szent Istvántól Mohácsig. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Hóman, Bálint (1931) Nagy Gyula l. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 21 (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Illés, József (1931) A Quadripartitum közjogi interpolatiói. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Julier, Ferenc (1931) A hadvezetés művészete. Kincsestár (102.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kempelen, Béla (1931) Magyar főrangu családok. Kempelen Béla, Budapest.

Kibédi Varga, Sándor (1931) Rickert Henrik filozófiája : a modern értékfilozófia alapvetése. Az Akadémia filozófiai könyvtára (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kolosváry, Bálint (1931) Óvári Kelemen l. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 21 (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kornis, Gyula (1931) Az államcélok elmélete és a kulturpolitika. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kállay, Miklós (1931) A legújabb líra a világirodalomban. Kincsestár (39.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Károli, Gáspár (1931) Két könyv minden országoknak és királyoknak jó és gonosz szerencséjeknek okairul ... Magyar irodalmi ritkaságok (5.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Lenau, Nikolaus and Kozma, Andor (1931) Faust. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lovassy, Sándor (1931) Az ecsedi láp és madárvilága fennállása utolsó évtizedeiben. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Luttor, Ferenc (1931) Róma : a város a történelem tükrében. Kincsestár (56.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Magyary, Zoltán (1931) A magyar tudományos nagyüzem megszervezése : Nyolc év a magyar tudományos élet kormányzatában. Tudományos Gyűjtemény (106). Danubia Könyvkiadó, Pécs.

Monsberger, Ulrik Rezső (1931) A hazai német naptárirodalom története 1821-ig. Német philologiai dolgozatok (46). Pfeifer, Budapest.

Moór, Gyula (1931) A jogi személyek elmélete. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mészöly, Gedeon (1931) A Halotti Beszéd tárgyas elbeszélő múlt alakjai magyar és finnugor szempontból. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Miklós (1931) Sayous Ede k. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 21 (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nyírő, Gyula (1931) Psychoanalisis. Kincsestár (92.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Négyesy, László (1931) Kazinczy pályája : Kazinczy halálának százados évfordulója alkalmából a művelt magyar közönség és a tanuló ifjúság számára ... Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Péterfy, Jenő (1931) Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. Magyar irodalmi ritkaságok (2.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Péterfy, Jenő (1931) Péterfy Jenő zenekritikái. Magyar irodalmi ritkaságok (7.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Reichert, Róbert (1931) Ásványhatározó. Népszerű természettudományi könyvtár (10). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Rácz, Lajos (1931) Comenius Sárospatakon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schenk, Jakab (1931) A madarak világának tanulmányozása. Kincsestár (48.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Stein, Aurél (1931) Nagy Sándor nyomában Indiába. Franklin, Budapest.

Steiner, Lajos (1931) Az időjárás. Kincsestár (83.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szabó, Vendel (1931) A pápaság. Kincsestár (75.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szemző, Piroska (1931) Német írók és pesti kiadóik a XIX. században : (1812-1878). Német philologiai dolgozatok (47). Pfeifer, Budapest.

Szász, Zsombor (1931) Románia. Kincsestár (28.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Temesvári, Pelbárt (1931) Temesvári Pelbárt művei. Magyar irodalmi ritkaságok (6.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Thienemann, Tivadar (1931) Irodalomtörténeti alapfogalmak. Tudományos Gyűjtemény (105). Danubia Könyvkiadó, Pécs.

Tömöry, Edith (1931) Az aacheni magyar kápolna története. Németh József Technikai Könyvkiadó Vállalat, Budapest.

Török, Pál (1931) A francia forradalom története. Kincsestár (19.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Valter, László (1931) A mikroszkóp és kezelése. Népszerű természettudományi könyvtár (11.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Várady, Imre (1931) Az olasz irodalom kis tükre. Kincsestár (34.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Weis, István (1931) A magyar falu. Kincsestár (10.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Zlinszky, Aladár (1931) Az eufémizmus. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zlinszky, Aladár (1931) Bánóczi József l. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 21 (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Édes, Gergely (1931) Eredeti oktató mesék. Magyar irodalmi ritkaságok (8.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

This list was generated on Tue Jul 23 11:51:04 2024 CEST.