REAL-EOD

Items where Year is 1892

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 92.

Ambrus, József, ed. (1892) Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharcban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma. Radák Nyomda, Nagy-Kikinda.

Radácsi, György, ed. (1892) Emléklapok : Az 1859-1867 osztálytársak sárospataki talákozójáról. UNSPECIFIED, Sárospatak.

Szilágyi, Sándor, ed. (1892) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1669-1674. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1892) Kaufmann B 203 - Halaḵot gedolot : `al pi ketav yad romi = Halachoth Gedoloth : nach dem texte der Handschrift der Vaticana. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck von H. Itzkowski, Berlin.

UNSPECIFIED, ed. (1892) Kaufmann B 925 - ha-Torah ve-ha-lašon = Die Torah und die Sprache : vollständiger Text mit deutscher Übersetzung nach der Korrespondierenden Zeilen-Methode, nebst Erklärungen mit besonderer Hervorhebung der ethischen Lehren und einem sprachlehrlichen Anhange. Kaufmann Dávid könyvtárából . Im kaiserlich-königlichen Schulbücher-Verlage, Wien.

Schrauf, Károly, ed. (1892) Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Alekker, Alajos (1892) A cilley grófok és Cilli városa. Huszár István Könyvnyomda, Nyitra.

Anonymus, (1892) Béla király névtelen jegyzőjének könyve : a magyarok viselt dolgairól. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Anonymus, (1892) Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Baróti, Lajos (1892) A bánsági legrégebbi német település története. Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó, Temesvár.

Beksics, Gusztáv (1892) A dualismus története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Berczik, Árpád (1892) A Berczik-család nemzedékrendje. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapest.

Bunyitay, Vince (1892) Biharvármegye oláhjai s a vallás-unió. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bunyitay, Vincze (1892) Nagyvárad a török-foglalás korában : 1660-1692. Franklin, Budapest.

Bunyitay, Vincze (1892) Szent-László király emlékezete. Franklin-Társulat, Budapest.

Bánfi, János (1892) Magyar László utazásai és kalandjai. Révai Testvérek, Budapest.

Bél, Mátyás (1892) Notitia Hungariae novae geographico-historica. Imp. Eugenii Zichy de Zich et Vásonykeő, Budapestini.

Carpi, Zaccaria (1892) Kaufmann B 902 - Toldot YiSḤaQ : hu sippur kol ha-telaʼah = Memorie di Zaccaria Carpi : isralita di Revere deportato per opinioni politiche (1799-1801). Kaufmann Dávid könyvtárából . Yosef Fischer, Qra’qa’.

Castiglioni, Vittorio (1892) Kaufmann B 650 - Pe'er ha-'adam = Peer Aadam. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yosef Fischer, Qra'qa'.

Concha, Győző (1892) Az államhatalmak megoszlásának elvei. Franklin, Budapest.

Dubnov, Simon (1892) Kaufmann B 588 - Naḥpesah ve-naḥqerah : qol qore’ ’el ha-nevonim... = Nahpesa ve-nahkera : ob" izučenii istorii russkih" evreev". Kaufmann Dávid könyvtárából . A. M. Dyhno, Odessa.

Eldad ha-Dani, (1892) Kaufmann B 67 - Die Recensionen und Versionen des Eldad Had-Dânî : nach den alten Drucken von Constantinopel, Mantua und Venedig und den Handschriften von London, Oxford, Parma, Rom, St. Petersburg und Wien. Kaufmann Dávid könyvtárából . In Commission bei F. Tempsky, Buchhändler der Kais. Akademie der Wissenschaften, Wien.

Eötvös, József (1892) A zsidók emancipatiója. Ráth, Budapest.

Farḥi, Yitsḥaḳ ben Šelomoh (1892) Kaufmann B 562 - Marpe' la-`etsem. Kaufmann Dávid könyvtárából . Šelomoh Baḵur Ḥotsin, Bagdad.

Fejérpataky, László (1892) Kálmán király oklevelei. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finály, Henrik (1892) A beszterczei szószedet : latin-magyar nyelvemlék a XV. századból. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1892) Várad felszabadítása 1692-ben és XII. Incze pápa. Vatikáni Pápai Nyomda, Róma.

Frances, `Immanuʼel ben David (1892) Kaufmann B 574 - Meteq sefatayim = Hebräische Prosodie. Kaufmann Dávid könyvtárából . Josef Fischer, Krakau.

Gaál, Jenő (1892) Békés megye. Megyei monográfiák (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gaál, Jenő (1892) Csanád megye. Megyei monográfiák (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gestetner, Adolf (1892) Kaufmann B 629 - `Ivri le-tsaḥeq banu = Hebräische travestien. Kaufmann Dávid könyvtárából . A. Gestetner, Budapest.

Glassberg, Ya`aqov ben Mordeḵay (1892) Kaufmann B 230 - Sefer Ziḵron berit la-rišonim = Sichron B’rith Larischonim : Die rituelle Circumcision. Kaufmann Dávid könyvtárából . Hirsch Itzkowski ; Krakau : Druck von Josef Fischer, Berlin.

Gurland, Ḥayyim Yonah (1892) Kaufmann B 756 - Sefer le-qorot ha-gezerot `al Yisra'el. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bi-defus šel Aba' Duḵno, Odessa.

Hajnik, Imre (1892) A király birósági személyes jelenléte és ennek helytartója a vegyesházakbeli királyok korszakában. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Harkavy, Albert (1892) Kaufmann B 234 - Ziḵron ha-gaʼon Rav Saʻadyah al-Fiyumi u-sefarav : ʻal pi k.y. ... ʻim heʻarot ve-toldot yeme ḥaye ha-gaʼon ha-zeh. Kaufmann Dávid könyvtárából . Tip. Bermana i Rabinoviča, St. Peterburg.

Herodotos, (1892) Herodotos történeti könyvei. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Hock, Simon (1892) Kaufmann B 570 - Mišpaḥot qahal qadoš Prag = Die Familien Prags. Kaufmann Dávid könyvtárából . Adolf Alkalay, Pressburg.

Hoffmann, Pál (1892) A birtoki jogtan kétségei. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hurwitz, Judah ben Mordecai (1892) Kaufmann B 713 - Tsel ha-ma`alot. Kaufmann Dávid könyvtárából . Šelomoh Baḵur Ḥotsin, Bagdad.

Höhnel, Ludwig Ritter von (1892) A Rudolf és Stefánia tavakhoz: Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887-1888-ban. Ráth Mór, Budapest.

Jakab, Elek (1892) A M. T. Akadémia kézirat-tárának ismertetése. Értekezések a történeti tudományok köréből . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kahana', David (1892) Kaufmann B 763 - Qinah le-Mošeh Rimos. Kaufmann Dávid könyvtárából . 'Aba' Dukana', 'Odessa.

Kahn, Zadoc (1892) Kaufmann B 624 - Ha-`avdut `al pi ha-Torah ve-ha-Talmud = L'esclavage selon la Bible et le Talmud. Kaufmann Dávid könyvtárából . Joseph Fischer, Qra'qa'.

Kazinczy, Ferenc (1892) 1803-1805. Kazinczy Ferencz levelezése (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Király, Pál (1892) Gyulafehérvár története. A város közönsége, Gyulafehérvár.

Kisfaludi Lipthay, Sándor (1892) A vasutak jövedelmezőségéről, kapcsolatban a tarifák kérdésével. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (15. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Klein, Gyula (1892) Vizsgálatok a növény-levelek rendellenességeiről. Értekezések a természettudományok köréből (22. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kohn-Zedek, David (1892) Kaufmann B 109 - Beit ’Ašer : Sippur ha-`ittim ašer `avru... = House of Asher : A Biographical Sketch of the Life and Work of Asher Asher M. D. Kaufmann Dávid könyvtárából . Joseph Fischer, Krakau.

Koncz, Ákos (1892) Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

Kovácsy, Béla and Monostori, Károly (1892) A ló és tenyésztése : kézikönyv lótenyésztők, lókedvelők, állatorvosok és mezőgazdák számára. Koczányi - Vitéz, Kassa.

Kuun, Géza (1892) Ujabb adatok a kún Petrarca-codexhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kégl, Sándor (1892) Tanulmányok az ujabbkori persa irodalom történetéből. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Latkóczy, Mihály (1892) Korona és koronázás : ünnepi emlék 1892. június 8-ára. Divald Károly Fiai, Budapest.

Me'ir ben 'Eliyahu mi-Norwich, (1892) Kaufmann B 583 - Naḥalat 'avot. Kaufmann Dávid könyvtárából . Šelomoh Baḵur Ḥotsin, Bagdad.

Mendelssohn, Moses (1892) Kaufmann B 484 - Miḵtav le-ha-Kohen Lavater = Schreiben an Lavater von Moses Mendelssohn. Kaufmann Dávid könyvtárából . Hirsch Itzkowski, Berlin.

Messer David ben Judah, Leon (1892) Kaufmann B 889 - Tehillah le-David. Kaufmann Dávid könyvtárából . Šelomoh Baḵur Ḥotsin, Bagdad.

Mešullam bar Mošeh bar Yehudah mi-Bedresi, (1892) Kaufmann B 219 - Sefer ha-hašlamah : `al maseḵet Beraḵot = Sefer Haschlamah zum talmud. Tractat Berachot. Kaufmann Dávid könyvtárából . H. Itzkowski, Berlin.

Me’ir ben Baruḵ me-Rotenburg, (1892) Kaufmann B 793 - Ša’are tešuvot MaHaRaM b. Baruḵ. Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkovsky, Berlin.

Mohl, Adolf and Balics, Lajos (1892) Lövő története. Nitsmann József Könyvnyomdája, Győr.

Munkácsi, Bernát (1892) Vogul népköltési gyűjtemény. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Márki, Sándor (1892) Aradvármegye és Arad szabad királyi város története. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Nagy, Imre (1892) A Pécz nemzetség örökösödési pere : 1425-1433. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1892) Pozsony város története I. : A legrégibb időktől az árpádházi királyok kihalásáig. Pozsonyi Első Takarékpénztár, Pozsony.

Petrik, Géza (1892) Magyarország bibliographiája, 1712-1860 : 4. köt. : könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak : Pótlék [A-Z]. Magyarország bibliographiája, 1712-1860 (Petrik) . Dobrowsky, Budapest.

Pór, Antal (1892) Nagy Lajos : 1326-1382. Magyar történeti életrajzok (22). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Pór, Antal (1892) Nagy Lajos magyar király viszonya Giannio di Cuccio francia trónkövetelőhöz. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ristić, Jovan (1892) Szerbia külügyi viszonyai az újabb időben. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (39-40). Pleitz Fer. Pál Könyvnyomda, Nagy-Becskereken.

Schiff, Ernő (1892) Adatok az első életnapok folyamán elválasztott vizelet quantitatív-chemiai összetételéhez. Értekezések a természettudományok köréből (22. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schiff, Ernő (1892) Ujabb adatok az újszülöttek haematologiájához különös tekintettel a köldökzsinór lekötési idejére. Értekezések a természettudományok köréből (22. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schilberszky, Károly (1892) Adatok a virág szaporodó szerveinek rendellenes szerkezetéhez. Értekezések a természettudományok köréből (22. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schuchhardt, Károly (1892) Schliemann ásatásai Trója, Tiryns, Mykéne, Orchomenos és Ithakában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schulek, Vilmos (1892) A szembogár-szűkítőnek kiszabadítása : Sphincterolysis anterior. Értekezések a természettudományok köréből (22. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simon, Péter (1892) Király és korona : pillantás a múltra és jelenre I. Ferenc József és Erzsébet ... megkoronáztatása negyedszázados évfordulójának alkalmából. Szerző, Budapest.

Singhoffer, József and Peijcsik, Imre (1892) Hazánk halászata. Schmidl Nyomda, Budapest.

Szamota, István (1892) Régi magyar utazók Európában 1532-1770. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (41). Pleitz Fer. Pál Könyvnyomda, Nagy-Becskerek.

Szili, Adolf (1892) Egy érzéki megtévedés magyarázata. Értekezések a természettudományok köréből (22. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szombathy, Ignác (1892) A tirnai és beczkói Szombathy család : Beczkó rövid történetével és a beczkói nemesek jegyzékével. Franklin, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1892) Fogaras vára és uradalma. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Szádeczky, Lajos (1892) Szerémi György élete és emlékirata. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1892) Szerémi emlékirata kiadásának hiányai : a bécsi codex alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchy, Károly (1892) Vajda Péter élete és művei. Eggenberger, Budapest.

Széchényi, Imre (1892) Somogy megye. Megyei monográfiák (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thanhoffer, Lajos (1892) Ujabb adatok a harántcsíkos izomrostok idegvégződéseihez. Értekezések a természettudományok köréből (22. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thanhoffer, Lajos (1892) Újabb vizsgálatok az izmok szerkezetéről. Értekezések a természettudományok köréből (22. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thim, József (1892) A szerbek története a legrégibb kortól 1848-ig. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (24). Pleitz Fer. Pál Könyvnyomda, Nagy-Becskerek.

Vargha, Gyula (1892) Óda az 1867. évi koronázás emlékére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vargyas, Endre (1892) Népszerű természettan : a gazdaság vegytan elemeivel kapcsolatban a talajismertetéssel a mezőgazdák és kisbirtokosok számára. s.n., Budapest.

Weissmann, Marcus (1892) Kaufmann B 153 - Divrei ḥaḵamim ve-ḥiddotam = Sprüche der Weisen nebst Erläuterungen. Kaufmann Dávid könyvtárából . M. Weismann, Wien.

Wertner, Mór (1892) Az Árpádok családi története. Pleitz Fer. Pál Könyvnyomda, Nagy-Becskerek.

Wetstein, Feivel Hirsch‏ (1892) Kaufmann B 728 - Qadmoniyot mi-pinqasaot yešanim = Quellenschriften zur Geschichte der Juden in Polen insbesondere in Krakau. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck von Josef Fischer, Krakau.

’Aleḵsandrov, Šemu’el (1892) Kaufmann B 11 - ’Agadat paḥ ha-šemen = Agodas" pah"-gašemen" : legenda o kpužkê eleâ. Kaufmann Dávid könyvtárából . Levinsqi, Varšava.

’Aškenazi, Mošeh Yitsḥaq ben Šelomoh (1892) Kaufmann B 199 - Ho’il Mošeh : be’ur `al sifrei Yeša`yahu Yirmeyahu ve-Yeḥezki’el. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yosef Fišer, Cracovia.

This list was generated on Sun Mar 3 12:50:46 2024 CET.