REAL-EOD

Items where Year is 1877

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 82.

Szilágyi, Sándor, ed. (1877) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1576-1596. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1877) Kaufmann B 115 - Beit ha-midraš = Bet ha-Midrasch : Sammlung. Kaufmann Dávid könyvtárából . C. W. Vollrath, Leipzig.

UNSPECIFIED, ed. (1877) Kaufmann C 1118 - Ḥamišah ḥumše Torah : im targum aškenazi. Kaufmann Dávid könyvtárából . British and Foreign Bible Society, London.

Nagy, Iván and B. Nyáry, Albert, eds. (1877) Magyar Diplomácziai Emlékek Mátyás király korából II. 1458-1490. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Iván and B. Nyáry, Albert, eds. (1877) Magyar Diplomácziai Emlékek Mátyás király korából III. 1458-1490. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos, ed. (1877) Magyar országgyűlési emlékek, 1564-1572. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Volf, György, ed. (1877) Régi magyar codexek : Tihanyi codex ; Kazinczy codex ; Horvát codex. Nyelvemléktár (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Alexander, Bernát (1877) A philosophia történetének eszméje, tekintettel a történetre általában. Eggenberger, Budapest.

Apollonius Rhodius, (1877) Aranygyapjas vitézek vagy Apollonius Rhodius Argonauticonja. Hunyadi Mátyás Nyomda, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1877) Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1877) A mordvaiak történelmi viszontagságai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bartalus, István (1877) Emlékbeszéd Mátray Gábor l. tag felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1877) Rend és szabadság az igazgatásban : Berzeviczy Albert értekezése az államtudományok tudorává lett felavatása alkalmából. Bankegylet nyomdája, Eperjes.

Bodnár, Zsigmond (1877) Bodnár Zsigmond irodalmi dolgozatai. Grimm és Horovicz, Budapest.

Brassai, Sámuel (1877) Logikai tanulmányok. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (2. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Budenz, József (1877) Podhorszky Lajos magyar-sínai nyelvhasonlítása. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bálint, Gábor (1877) Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén = Madsar monghol khojor khele adalitkhakho bicsik. Hornyánszky, Budapest.

Chernel, Kálmán (1877) Kőszeg sz. kir. város jelene és múltja : 1. rész, Jelenkor; 2. rész, Multkor. Seiler, Szombathely.

Chilkó, László (1877) A debreczeni r. katholikus egyház vázlatos története. Városi Nyomda, Debrecen.

Csengery, Antal (1877) Deák Ferencz emlékezete. Franklin-Társulat, Budapest.

Deák, Farkas (1877) Adatok a "nagy" Csáky István életéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Deák, Farkas (1877) Nagyvárad elvesztése 1660-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Fabinyi, Rudolf (1877) Tanulmányok az aldehydek vegyületeiről phenolokkal : 1. értekezés : di-hydroxyphenyl-aethan és vegyületei. Értekezések a természettudományok köréből (8. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Flegler, Sándor and Sayous, Eduard (1877) A magyar történetírás történelme. A magyar történelem kútforrásai. Franklin-Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1877) Vázlatok Magyarország műveltségi állapotairól. Athenaeum, Budapest.

Goldziher, Ignác (1877) A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében összehasonlítva a keleti arabokéval : Székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Gruber, Lajos (1877) 24. η Cassiopeiae kettős csillag mozgásáról. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (5. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hantken, Miksa (1877) Adalékok a Kárpátok földtani ismeretéhez. Értekezések a természettudományok köréből (8. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Hatala, Péter (1877) Arab nyelvtan : olvasmányokkal és szótárral, tekintettel a főbb sémi nyelvágakra és az élő nyelvre. Magyar Királyi Egyetem, Budapesten.

Hoitsy, Pál (1877) Csillag-észlelés a kelet-nyugot vonalban. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (5. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunyady, Jenő (1877) Apollonius feladata a gömbfelületen. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (5. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunyady, Jenő (1877) A kúpszeleten fekvő hat pont feltételi egyenletének különböző alakjairól : folytatás. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (5. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ipolyi, Arnold (1877) Emlékbeszéd Czinár Mór m. akad. l. tag felett. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Jakab, Elek (1877) Emlékbeszéd Szentkirályi Zsigmond lev. tag fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jakab, Elek (1877) A levéltárakról, tekintettel a magyar államlevéltár-ügyre. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jellinek, Adolph (1877) Kaufmann B 744 - Qunṭres ha-mefareš. Kaufmann Dávid könyvtárából . Filiale der Brüder Winter, Wien.

Joannovics, György (1877) Az ik-es igékről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Kalischer, Judah Leib ben Moses (1877) Kaufmann B 732 - Qol Yehudah. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bi-defus Natan Schriftgisser, Va'rša'.

Kelemen, Kajetán (1877) A jász-kun redemptio története és fejlődése a jelen korig, tekintettel a Jász-Kun birtokviszonyok rendezésére. Endrényi Lajos és Társa Könyvnyomda, Szeged.

Kenessey, Albert (1877) Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (5. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kerpely, Antal (1877) Magyarország vaskövei és vasterményei, különös tekintettel a vas legfőbb chemiai és physikai tulajdonságaira. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Koch, Antal (1877) A dunai trachytcsoport jobbparti részének (Sz.Endre-visegrád-esztergomi hegycsoport) földtani leírása a hegy- és vízrajzi viszonyok előrebocsátásával : részletes jelentés. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kondor, Gusztáv (1877) Emlékbeszéd Nagy Károly a M. T. Akadémia rendes tagja fölött. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (5. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1877) 160 álló csillag szinképe. Megfigyeltetett az ó-gyallai csillagdán 1876-ban. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (5. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1877) Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona területén : I. rész 1871-1873. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (6. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1877) Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona területén : II. rész 1874-1876. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (6. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1877) A napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (5. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1877) A teljes holdfogyatkozás 1877. február 27-én és az 1877. (Borelli) I. számu üstökös szinképének megfigyelése az ó-gyallai csillagdán. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (5. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Krenner, József Sándor (1877) Magyarhoni anglesitek. Értekezések a természettudományok köréből (8. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Kállay, Béni (1877) A szerbek története: 1780-1815. 1. köt. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kármán, József (1877) A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda. Bittermann Nándor Könyvnyomdája, Zombor.

Károly, János and Nyirák, Sándor (1877) Emlékkönyv a a székesfehérvári püspöki megye százados emlékére. Vörösmarty Nyomda, Székesfehérvár.

Lenhossék, József (1877) Az emberi vese Malpighi-féle lobrai. Értekezések a természettudományok köréből (8. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Lorinser, Frigyes Vilmos (1877) A legnevezetesebb ehető, gyanús és mérges gombák természethű képei 12 táblán. Kiadta Hölzel Ede, Bécs.

Lázár, Gyula (1877) Az ozmán uralom története Európában. Franklin, Budapest.

Magyary Szulpicz, Ferenc (1877) Esztergom a tatárjás korában. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Martin, Lajos (1877) A változtatási hánylat alkalmazása a propeller-felület egyenletének lefejtésére. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (5. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mommsen, Tivadar (1877) A rómaiak története. Franklin, Budapest.

Moschkovitsch, Hermann‏ (1877) Kaufmann B 690 - Pirḥe Ne`urim = Jugendblüthen. Kaufmann Dávid könyvtárából . Otto Köttritsch, Pressburg.

Márki, Sándor (1877) Sarkad története. Kókai, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1877) Kritikai adalékok Margum történetéhez. Források alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Pesty, Frigyes (1877) Brankovics György rácz despota birtokviszonyai Magyarországban és a rácz despota czím. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Pesty, Frigyes (1877) A Szörényi bánság és Szörény vármegye története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pesty, Frigyes (1877) A Szörényi bánság és Szörény vármegye története. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Salamon, Ferenc (1877) A magyar hadi történethez a vezérek korában : kútfőtanulmány a IX. századbeli byzanti taktikai művekről. Athenaeum, Budapest.

Schenzl, Guido (1877) Az isogonok rendhagyó menetéről Magyarország Erdélyi részeiben. Értekezések a természettudományok köréből (8. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Schuch, József (1877) Adatok a járulékos gyökerek fejlődéséhez. Értekezések a természettudományok köréből (8. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Schuller, Alajos and Wartha, Vincze (1877) Hőmennyiség-mérések. Értekezések a természettudományok köréből (8. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Schvarczer, Viktor (1877) A hortobágyi keserűvíz elemzése. Értekezések a természettudományok köréből (8. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Schönblum, Samuel (1877) Kaufmann B 847 - Šelošah sefarim niftaḥim = Beiträge zur talmudischen Literatur. Kaufmann Dávid könyvtárából . Verlag v. A. I. Menkes, Lemberg.

Steiner, Antal (1877) Vizsgálatok a fulminátok (durrsavvegyek) vegyalkata felett. Értekezések a természettudományok köréből (8. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Szilády, Áron (1877) Régi magyar költők tára. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, István and Vaszary, Kolozs and Révész, Imre (1877) Adalékok a M. T. Akadémia megalapitása történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1877) Carrillo Alfonz diplomáciai működése : (1594-1598). Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szász, Károly (1877) Emlékbeszéd Jakab István l. t. fölött. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Teleki, Domokos (1877) A székely határőrség története. Franklin, Budapest.

Télfy, Iván (1877) Eranos. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1877) Bertha Sándor emlékezete. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1877) Magyarország városai és városjogai a múltban és jelenben. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Xántus, János (1877) Emlékbeszéd szárhegyi gróf Lázár Kálmán l. tag felett. Értekezések a természettudományok köréből (6. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Zlinszky, Imre (1877) A magyar örökösödési jog és az Európai jogfejlődés. Athenaeum, Budapest.

Zlinszky, Imre (1877) A telekkönyvi intézmény befolyása a tulajdon jog szerzésére és érvényesitésére. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Thu Jul 25 20:54:41 2024 CEST.