REAL-EOD

Items where Subject is "L Education / oktatás > LA History of education / neveléstörténet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items at this level: 72.

Book

UNSPECIFIED, ed. (1957) 100 éves a Sárospataki Tanítóképző: emlékkönyv. Sárospataki nevelő . Tanítóképző, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Göncy, Ákos and Kováts, Dániel, eds. (1987) A Comenius Tanítóképző Főiskola évkönyve, 1981-1987. A Sárospataki Tanítóképző Intézet évkönyve . Comenius Tanítóképző Főiskola, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Kiss, Ferenc and Kováts, Dániel, eds. (2008) Comenius előtt és után. Bibliotheca Comeniana (13). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Ködöböcz, József, ed. (2003) Comenius élő pedagógiai öröksége : szemelvénygyűjtemény. Bibliotheca Comeniana (10). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Kiss, Ferenc and Kováts, Dániel, eds. (2012) Comenius és Európa. Bibliotheca Comeniana (16). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Kiss, Ferenc and Kováts, Dániel, eds. (2009) Comenius és Kazinczy szellemében. Bibliotheca Comeniana (14). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Ködöböcz, József, ed. (2002) Comenius és a hazai művelődés : tanulmányok, előadások. Bibliotheca Comeniana (9). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Koncz, Gábor and Kováts, Dániel, eds. (2014) Comenius és a jövő. Bibliotheca Comeniana (17). Magyar Comenius Társaság : Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Alapítvány, Sárospatak.

Csorba, Csaba and Földy, Ferenc and Ködöböcz, József, eds. (1999) Comenius és a magyar iskola. Bibliotheca Comeniana (7). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak. ISBN 963-7535-04-7

Csorba, Csaba and Földy, Ferenc and Ködöböcz, József, eds. (1994) Comenius és a magyar művelődés. Bibliotheca Comeniana (5). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak. ISBN 963-7535-02-0

Földy, Ferenc and Kiss, Ferenc and Kováts, Dániel, eds. (2011) Comenius és a múzsák. Bibliotheca Comeniana (15). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Csorba, Csaba and Földy, Ferenc and Ködöböcz, József, eds. (1997) Comenius és a sárospataki iskola. Bibliotheca Comeniana (6). Magyar Comenius Társaság : Comenius Tanítóképző Főiskola, Sárospatak. ISBN 963-7535-03-9

Földy, Ferenc and Kiss, Ferenc and Kováts, Dániel, eds. (2006) Comenius és az utókor. Bibliotheca Comeniana (12). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Földy, Ferenc and Koncz, Gábor and Kováts, Dániel, eds. (2015) Comenius és szellemi örökösei. Bibliotheca Comeniana (18). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Kozma, Tamás and Perjés, István, eds. (2021) Család a nevelés és az oktatás fókuszában. Új kutatások a neveléstudományokban . Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság; Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen.

Kozma, Tamás and Perjés, István, eds. (2020) Educational Sciences: Horizons and Dialogues = Neveléstudomány: Horizontok és dialógusok. Új kutatások a neveléstudományokban, 2 . MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs. ISBN 978-963-429-553-2

Kozma, Tamás and Perjés, István, eds. (2009) Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Új kutatások a neveléstudományokban . Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, Budapest. ISBN 978-963-503-401-7

Kornis, Gyula, ed. (1936) A Királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem alapítása 300 éves évfordulójának jubileumi emlékkönyve. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Jáki, László, ed. (1989) Korszerűsítési törekvések a századforduló iskolaépítésében. A magyar neveléstörténet forrásai, 2 . Országos Pedagógia Könyvtár és Múzeum, Budapest. ISBN 9637516352

Kozma, Tamás and Perjés, István, eds. (2019) Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. Új kutatások a neveléstudományokban . ELTE PPK – L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-566-0

Kozma, Tamás and Perjés, István, eds. (2012) Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány A múlt értékei és a jövő kihívásai. Új kutatások a neveléstudományokban . MTA Pedagógiai Bizottsága, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Csorba, Csaba and Földy, Ferenc and Ködöböcz, József, eds. (1999) Művelődésünk múltjából : Comenius, I. Rákóczi György és más tanulmányok. Bibliotheca Comeniana (8). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak. ISBN 963-03-9719-6

Kozma, Tamás and Perjés, István, eds. (2020) Neveléstudomány: Horizontok és dialógusok = Educational Sciences: Horizons and Dialogues. Új kutatások a neveléstudományokban, 1 . MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs. ISBN 978-963-429-551-8

Tóth, Zoltán, ed. (2015) Oktatás és Nevelés – Gyakorlat és Tudomány. Új kutatások a neveléstudományokban . Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Debreceni Egyetem, Budapest.

Kozma, Tamás and Perjés, István, eds. (2018) Pedagógusképzés és az inklúzió. Új kutatások a neveléstudományokban . Kreatív Help Bt., Debrecen. ISBN 978-615-00-3695-3

Kozma, Tamás and Perjés, István, eds. (2016) Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa. Új kutatások a neveléstudományokban . Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Óbudai Egyetem, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Komáromy, Béla and Ködöböcz, József and Mátray, László and Szeléndi, Gábor, eds. (1965) A Sárospataki Tanítóképző Intézet évkönyve, 1959-1965. Sárospataki Tanítóképző Intézet, Sárospatak.

Kozma, Tamás and Perjés, István, eds. (2010) Többnyelvűség és multikulturalitás. Új kutatások a neveléstudományokban . Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, Budapest. ISBN 978-963-9698-88-8

Kozma, Tamás and Perjés, István, eds. (2011) Törekvések és lehetőségek a XXI. század elején. Új kutatások a neveléstudományokban . ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Bárdos, Jenő and Kiss-Tóth, Lajos and Racsko, Réka, eds. (2014) Változó életformák, régi és új tanulási környezetek. Új kutatások a neveléstudományokban . MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest.

Kozma, Tamás and Perjés, István, eds. (2013) A munka és a nevelés világa a tudományban. Új kutatások a neveléstudományokban . Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, ELTE Eötvös Kiadó, 2013, Budapest. ISBN 978-963-503-401-7

Földy, Ferenc and Csuhaj Varjú, Imre and Kováts, Dániel, eds. (1981) A sárospataki Comenius Tanitóképző Főiskola évkönyve: 1965-1981 : Megjelent a Sárospataki Kollégium fennállásának 450. évfordulója alkalmából. Borsod M. Ny, Sárospatak.

Kozma, Tamás and Perjés, István, eds. (2017) A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése. Új kutatások a neveléstudományokban . Szegedi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Budapest. ISBN 978‐963‐306‐567‐9

Bain, Alexander (1912) Neveléstudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bajkó, Mátyás (1976) Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1020-0

Benkó, Imre (1897) Arany János tanársága Nagy-Kőrösön. Ottinger Ede, Nagy-Kőrös.

Bessenyei, György (1932) Anyai oktatás. Magyar irodalmi ritkaságok (15.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bán, Imre (1958) Apáczai Csere János. Irodalomtörténeti könyvtár (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Békefi, Remig (1899) A debreczeni ev. ref. főiskola XVII. és XVIII. századi törvényei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1910) A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1906) A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bíró, Vencel (1931) A kolozsmonostori belső jezsuita rendház és iskola Bethlen és Rákóczy fejedelmek idejében. Erdélyi tudományos füzetek (35.). Minerva, Kolozsvár.

Bíró, Vencel (1945) A kolozsvári jezsuita egyetem szervezete és építkezései a XVIII. században. Erdélyi tudományos füzetek (192.). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Bíró, Vencel (1941) A kolozsvári róm. kath. gimnázium a román uralom éveiben. Minerva Nyomda, Kolozsvár.

Fehér, Katalin (2023) Értelmiség és nevelés a reformkorban. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (140). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-45-4

Fináczy, Ernő (1922) Az ókori nevelés története : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Hornyánszky, Budapest.

Fináczy, Ernő (1927) Az újkori nevelés története, 1600-1800 : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Fináczy, Ernő (1934) Neveléselméletek a XIX. században. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő (1925) Világnézet és nevelés : tanulmányok. Pfeifer, Budapest.

Fináczy, Ernő (1926) A középkori nevelés története : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Fináczy, Ernő (1899) A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő (1919) A renaissancekori nevelés története : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Hornyánszky, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1877) Vázlatok Magyarország műveltségi állapotairól. Athenaeum, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1904) Ünnepi beszéd, melyet a budapesti kir. magyar tud.-egyetem újjáalakításának CXXIV. évfordulója alkalmából 1904. máj. 13-án mondott Heinrich Gusztáv. Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest.

Komenský, Jan Amos (1953) Comenius Ámos János nagy oktatástana. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komenský, Jan Amos (1992) Pampaedia : a "De rerum humanarum emendatione consultatio catholica ad genus humanum" IV. része. Bibliotheca Comeniana (4). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak. ISBN 963-7535-01-2

Kornis, Gyula (1928) Kultúra és politika : Tanulmányok. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Kornis, Gyula (1938) Kölcsey Ferenc világnézete. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1936) Le Tricentenaire de L'Université Royale Hongroise Pierre Pázmány de Budapest : En Souvenir des Fêtes Jubilaires Organisées pour Commémorer le 300e Anniversaire de sa Fondation. Imprimerie Royale Hongroise Unversitaire, Budapest.

Kornis, Gyula (1927) Magyarország közoktatásügye a világháború óta. Magyar Paedagógiai Társaság, Budapest.

Kornis, Gyula (1932) Neveléstörténet és szellemtörténet. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kornis, Gyula (1930) Ungarns Unterrichtswesen seit dem Weltkriege. Verlag von Quelle & Meyer, Leipzig.

Kornis, Gyula (1927) A magyar művelődés eszményei 1777-1848. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Molnár, Aladár (1881) A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században : I. köt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mészáros, István (1981) Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2411-2

Mészáros, István (1972) A Szalkai-kódex és a XV. század végi sárospataki iskola. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Palcsó, István (1893) A késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum története. Sauter Nyomda, Késmárk.

Pallós, Ferenc (1944) A német nyelvoktatás ügye magyar iskoláinkban II. József idejében = Der Deutschunterricht in den Ungarischen Schulen Unter Josef II. Német Nyelvészeti Dolgozatok (11). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Pauler, Tivadar (1880) A budapesti magyar kir. tudomány-egyetem története. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapesten.

Schuller, Richard (1896) Geschichte des Schässburger Gymnasiums. Druck Jördens, Schässburg.

Staud, Géza (1984) A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai 1561-1773. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 15 8össz.

Szathmáry, György (1896) Nemzeti állam és népoktatás. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

This list was generated on Wed Jun 19 13:02:07 2024 CEST.