REAL-EOD

Items where Subject is "L Education / oktatás > LA History of education / neveléstörténet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | F | H | K | M | P | S
Number of items at this level: 39.

B

Bain, Alexander (1912) Neveléstudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bajkó, Mátyás (1976) Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1020-0

Benkó, Imre (1897) Arany János tanársága Nagy-Kőrösön. Ottinger Ede, Nagy-Kőrös.

Bessenyei, György (1932) Anyai oktatás. Magyar irodalmi ritkaságok (15.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bán, Imre (1958) Apáczai Csere János. Irodalomtörténeti könyvtár (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Békefi, Remig (1899) A debreczeni ev. ref. főiskola XVII. és XVIII. századi törvényei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1910) A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1906) A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bíró, Vencel (1931) A kolozsmonostori belső jezsuita rendház és iskola Bethlen és Rákóczy fejedelmek idejében. Erdélyi tudományos füzetek (35.). Minerva, Kolozsvár.

Bíró, Vencel (1945) A kolozsvári jezsuita egyetem szervezete és építkezései a XVIII. században. Erdélyi tudományos füzetek (192.). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Bíró, Vencel (1941) A kolozsvári róm. kath. gimnázium a román uralom éveiben. Minerva Nyomda, Kolozsvár.

F

Fehér, Katalin (2023) Értelmiség és nevelés a reformkorban. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (140). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-45-4

Fináczy, Ernő (1922) Az ókori nevelés története : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Hornyánszky, Budapest.

Fináczy, Ernő (1927) Az újkori nevelés története, 1600-1800 : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Fináczy, Ernő (1934) Neveléselméletek a XIX. században. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő (1925) Világnézet és nevelés : tanulmányok. Pfeifer, Budapest.

Fináczy, Ernő (1926) A középkori nevelés története : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Fináczy, Ernő (1899) A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő (1919) A renaissancekori nevelés története : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Hornyánszky, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1877) Vázlatok Magyarország műveltségi állapotairól. Athenaeum, Budapest.

H

Heinrich, Gusztáv (1904) Ünnepi beszéd, melyet a budapesti kir. magyar tud.-egyetem újjáalakításának CXXIV. évfordulója alkalmából 1904. máj. 13-án mondott Heinrich Gusztáv. Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest.

K

Komenský, Jan Amos (1953) Comenius Ámos János nagy oktatástana. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komenský, Jan Amos (1992) Pampaedia : a "De rerum humanarum emendatione consultatio catholica ad genus humanum" IV. része. Bibliotheca Comeniana (4). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak. ISBN 963-7535-01-2

Kornis, Gyula (1928) Kultúra és politika : Tanulmányok. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Kornis, Gyula (1938) Kölcsey Ferenc világnézete. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1936) Le Tricentenaire de L'Université Royale Hongroise Pierre Pázmány de Budapest : En Souvenir des Fêtes Jubilaires Organisées pour Commémorer le 300e Anniversaire de sa Fondation. Imprimerie Royale Hongroise Unversitaire, Budapest.

Kornis, Gyula (1927) Magyarország közoktatásügye a világháború óta. Magyar Paedagógiai Társaság, Budapest.

Kornis, Gyula (1932) Neveléstörténet és szellemtörténet. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kornis, Gyula (1930) Ungarns Unterrichtswesen seit dem Weltkriege. Verlag von Quelle & Meyer, Leipzig.

Kornis, Gyula (1927) A magyar művelődés eszményei 1777-1848. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

M

Molnár, Aladár (1881) A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században : I. köt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mészáros, István (1981) Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2411-2

Mészáros, István (1972) A Szalkai-kódex és a XV. század végi sárospataki iskola. Akadémiai Kiadó, Budapest.

P

Palcsó, István (1893) A késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum története. Sauter Nyomda, Késmárk.

Pallós, Ferenc (1944) A német nyelvoktatás ügye magyar iskoláinkban II. József idejében = Der Deutschunterricht in den Ungarischen Schulen Unter Josef II. Német Nyelvészeti Dolgozatok (11). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Pauler, Tivadar (1880) A budapesti magyar kir. tudomány-egyetem története. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapesten.

S

Schuller, Richard (1896) Geschichte des Schässburger Gymnasiums. Druck Jördens, Schässburg.

Staud, Géza (1984) A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai 1561-1773. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 15 8össz.

Szathmáry, György (1896) Nemzeti állam és népoktatás. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

This list was generated on Mon May 20 00:53:48 2024 CEST.