REAL-EOD

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GT Manners and customs / néprajz, szokások, hagyományok"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 116.

A

Andrásfalvy, Bertalan (2003) A néphagyomány értékei napjaink kultúrájában | Material Culture and Heritage. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 1 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 235-253. ISBN 963 09 45 00 2

B

Baksa, Brigitta (2015) Néprajz az iskolában. A néprajzi ismeretek tanításának múltja és jelene. Néprajzi értekezések (4). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-88169-8-6

Balassa, Iván (1973) Az eke és a szántás története Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balassa, Iván (1960) A magyar kukorica. Néprajzi tanulmány. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bali, János (2005) A Börzsöny-vidéki málnatermelő táj gazdaságnéprajza. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8255-4

Barabás, Jenő (1963) Kartográfiai módszer a néprajzban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1887) A mordva nép házassági szokásai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1877) A mordvaiak történelmi viszontagságai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1885) A votják nép múltja és jelene. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Barsi, Ernő (1984) A zene egy sályi pásztor életében. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3399-5

Bednárik, János (2020) Falusi plébános a polgári korban : egyház és helyi társadalom a 19. század második felében a Buda környéki falvakban. Néprajzi értekezések (9). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-80634-8-7

Beke, Ödön (1951) A cseremiszek (marik) népköltészete és szokásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beliczay, Jónás (1887) A magyar stílről : felolvasás. Tóth László, Kecskemét.

Belényesy, Márta (1958) Kultúra és tánc a bukovinai székelyeknél. A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bessenyei, György (1942) A magyar nemzetnek szokásairól, erkölcseiről, uralkodásának módjairól, törvényeiről és nevezetesebb viselt dolgairól : 1. Magyar irodalmi ritkaságok (62.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bitay, Enikő and Márton, László and Talpas, János (2010) Technikatörténeti örökség Magyargyerőmonostoron. Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek, 2 . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-8178-12-7

Bognár, Szabina (2016) A népi jogélet kutatása Magyarországon. Néprajzi értekezések (5). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-80634-0-1

Bonomi, Jenő (1933) Az egyházi év Budaörs német község nyelvi szokásanyagában : tekintettel Budaörs környékére. Német philologiai dolgozatok (53). Pfeifer, Budapest.

Borovszky, Samu (1883) A dákok : ethnográphiai tanulmány. Hornyánszky, Budapest.

Bálint, Sándor (1957) Szegedi szótár 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bánfi, János (1892) Magyar László utazásai és kalandjai. Révai Testvérek, Budapest.

Báti, Anikó (2019) Ételek, ízek, emlékek : régi és új elemek a cserépfalui konyhán. Néprajzi értekezések (1). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-80634-5-6

Bíró, Lajos (1899) Bíró Lajos német-új-guineai (Berlinhafeni) néprajzi gyüjtéseinek leiró jegyzéke = Beschreibender Catalog der ethnographischen Sammlung Ludwig Bíró-s aus Deutsch-Neu-Guinea (Berlinhafen). Hornyánszky, Budapest.

C

Csilléry, Klára (1982) A magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2246-2

D

Dobos, Ilona (1971) Tarcal története a szóhagyományban. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dömötör, Tekla (1964) Naptári ünnepek - népi színjátszás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dömötör, Tekla (1974) A népszokások költészete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0409-X

E

Eperjessy, Ernő (2009) Őrtilosi hiedelmek és mondák. Folklór archívum (21.). Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-567-041-3

Erdő, Péter (2004) Húsvét: a Feltámadás ünnepe | Easter: the Festival of Resurrection. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 2 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 153-162. ISBN 963 09 4551 7

F

Flórián, Mária and Paládi-Kovács, Attila (2000) Néprajzi Kutatóintézet. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-259-2

Fél, Edit (1974) Geräte der Átányer Bauern. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0022-1

Fógel, József (1913) II. Ulászló udvartartása : 1490-1516. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Füzes, Endre (1984) A gabona tárolása a magyar parasztgazdaságokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3227-1

G

Grynaeus, Tamás (2002) Szent Antal tüze. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7870-0

Gunda, Béla (1979) Ethnographica Carpatho-Balcanica. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1747-7

Gunda, Béla (1994) Hagyomány és európaiság : akadémiai székfoglaló : 1991. január 28. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6690-7

Gunda, Béla (1996) Unkarilaisesta kansankulttuurista. Hungarologische Beiträge (8). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-34-0830- 2

Györffy, György (1959) Tanulmányok a magyar állam eredetéről : a nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig. A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Györffy, Katalin (1991) Kultúra és életforma a 18. századi Magyarországon : idegen utazók megfigyelései. Művészettörténeti füzetek (20). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630558440

Gáspár, Simon Antal (1986) Az én szülőföldem, a bukovinai Istensegíts. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4441-5

H

Halmos, István (1959) A zene Kérsemjénben. A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegyi, Imre (1978) A népi erdőkiélés történeti formái. Az északkeleti-Bakony erdőgazdálkodása az utolsó kétszáz évben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1656-X

Heinrich, Gusztáv (1885) Kudrun, a monda és az éposz. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1920) A bolygó zsidó mondája. Olcsó könyvtár (1947). Franklin, Budapest.

Hermann, Egyed (1929) A bátaszéki németek és népdalaik. Német philologiai dolgozatok (38). Pfeifer, Budapest.

Hoffmann, Tamás (1963) A gabonaneműek nyomtatása a magyar parasztok gazdálkodásában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1876) Magyarország ethnographiája. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

I

Iširkov, Anastas Todorov (1917) Bulgária : föld- és néprajz. Turáni könyvtár (1). Magyar Keleti Kulturközpont, Budapest.

J

Jankó, János (1900) A magyar halászat eredete. Hornyánszky, Budapest.

Jerney, János (1851) Jerney János keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása végett : 1844 és 1845. Jerney János, Pest.

K

Keöpe, Viktor Géza (1937) Titokzatos Kína. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Kiss, Lajos (1961) Régi Rétköz. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kornis, Gyula (1931) Az államcélok elmélete és a kulturpolitika. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Korompay, Bertalan (1983) Csapdafélék. A vadászat összehasonlító néprajzához. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6765-2

Kozma, Ferenc (1882) Mythologiai elemek a székely népköltészet- és népéletben. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kálmány, Lajos (1885) Boldogasszony ősvallásunk istenasszonya. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kálmány, Lajos (1887) Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban : a hold nyelvhagyományainkben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kármán, József (1877) A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda. Bittermann Nándor Könyvnyomdája, Zombor.

Kósa, László (2020) Laudáció Borsos Balázs levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kósa, László (1975) A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0561-4

Kósa, László (2000) A magyar néprajz 1945 után. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 181 2

Körösi Csoma, Sándor (1885) Körösi Csoma Sándor dolgozatai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kúnos, Ignácz (1887) Oszmán-török népköltési gyűjtemény. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kővári, László (1860) A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejdelmek korából. Ráth, Pest.

Kőváry, László (1842) Székelyhonról : 1841. kir. Lyceum betüivel, Kolozsvár.

L

Leden, Christian (1930) Kjuvatin jégmezői. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

M

Madarassy, László (1932) Dunántúli tükrösök. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Madarassy, László (1932) Trans-Danubian mirror-cases. Franklin, Budapest.

Magyar, Zoltán (2001) Halhatatlan és visszatérő hősök. Egy nemzetközi mondatípus Kárpát-medencei redakciói. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7804-2

Manga, János (1968) Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Miholcsa, Gyula (2022) Jön az Üstökös! Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek, 17 . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-224-1

Moldován, Gergely (1896) A románság : politikai, történelmi, néprajzi és nyelvészeti közlemények. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (60). Pleitz, Nagybecskerek.

Molnár, Gergely (2021) A vasút néprajza : A vasúthálózat hatása közlekedésre, életmódra, társadalomra Kecskeméten (1850–1980). Néprajzi értekezések (11). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest - Kecskemét. ISBN 9786158171427

Molnár Ágnes, (2019) Alkalmazkodó polgárosodás : család és gazdaság Kiskanizsán a 20. században. Néprajzi értekezések (8). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-80634-7-0

Morvay, Judit (1981) Asszonyok a nagycsaládban. A mátraalji palóc asszonyok élete a múlt század második felében. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2708-1

Munkácsi, Bernát (1910) Istenek hősi énekei, regéi és idéző igéi. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

N

Nagy, József (1891) A tótok otthonáról Árvamegyében. Árvamegyei Hírlap Könyvnyomdája, Alsó-Kubin.

Nagy, Péter (1984) Az Árgirus-kérdéshez : egy megközelítési kísérlet körvonalai : akadémiai székfoglaló, 1982. november 1. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3618-8

Nádor, Judit (2007) Sámánság: a művelés művészete. Akadémiai kiskönyvtár . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-85118

O

Ortutay, Gyula (1937) Magyar népismeret. Kincsestár (9.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

P

Paládi-Kovács, Attila (1976) Fényes Elek. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1041-3

Paládi-Kovács, Attila (1991) Ortutay Gyula. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-055-961-7

Petánovics, Katalin (1987) Vállus. Egy summásfalu néprajza. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4007-X

Pintér, Sándor (1880) A palócokról : népismertető tanulmány. Aigner Lajos, Budapest.

R

Rozsály, Ferenc (1942) A hippokratesi népismeret szempontjai. Görög-magyar tanulmányok (18.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

S

Sadovszky, Otto J. von (1995) Fish, symbol and myth: a historical semantic reconstruction. ISTOR books (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6949-3

Schiller, Vera (2020) Az emberáldozat megítélésének változatai. In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 193-203. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

Schwarz, Frigyes (1913) A soproni német gyermekdal. Német philologiai dolgozatok (7). Pfeifer, Budapest.

Schweitzer, József (2004) Peszách: a Szabadság ünnepe | Passover: the Festival of Liberation. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 2 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 142-152. ISBN 963 09 4551 7

Sipos, István (1958) Geschichte der slowakischen Mundarten der Huta- und Hámor-Gemeinden des Bükk-Gebirges. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Solymos, Ede (1965) Dunai halászat. Népi halászat a magyar Dunán. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Solymossy, Sándor (1991) A "vasorrú bába" és mitikus rokonai : válogatott tanulmányok. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5831-9

Szabó, József (1883) Észak-Amerikai utam vonala, természeti, etnográfiai és kulturai viszonyok. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Szabó, Magdolna (2015) Szalmakötő háziipar Erdélyben. Néprajzi értekezések (3). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-88169-7-9

Szacsvay, Éva (1987) Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Európában. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4217-X

Szendrei, János (1905) A magyar viselet történeti fejlődése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentmihályi, Imre (1958) A göcseji nép eredethagyománya. A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szily, Kálmán (1905) A mágnás-czím a magyarban : Történeti és népnyelvi tanulmány. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Szilágyi, Miklós (1995) A tiszai halászat. Az eszközök és fogási módok történeti változásai. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 962-05-6879-9

Szolnoky, Lajos (1972) Alakuló munkaeszközök. A magyar népi kenderrost-megmunkálás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Széchenyi, István (1845) A pálinkáról. Királyi Egyetemi Nyomda, Buda.

Sándor, István (1977) A magyar néprajztudomány bibliográfiája : 1850-1870 : Tanulmányok és adatok a Kárpát-medence etnográfiájához. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0961-X

Sárkány, Oszkár (1935) A tájeszmény változásai a magyar költészetben Petőfiig. Kertész József, Budapest.

sine, nomine (1929) Az 1928. évi prágai nemzetközi népművészeti kongresszuson benyujtott jelentések a magyar népművészetről. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1903) A rovás-írás él-e a magyar nép között? : a M. Tud. Akadémia I. osztályától véleményadásra kiküldöt bizottság elé terjesztett jelentés. Hornyánszky, Budapest.

T

Tagányi, Karl (1922) Lebende Rechtsgewohnheiten und ihre Sammlung in Ungarn. Ungarische Bibliothek (1. 3). Walter de Gruyter & Co., Berlin ; Leipzig.

Takács, Lajos (1976) Egy irtásfalu földművelése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0880-X

Takács, Lajos (1987) Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4224-2

Takács, Lajos (1958) Históriások, históriák. A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth, Ferenc and Ángyán, János (1830) A Balaton Füredi reformáta ekklésia ujj templomja felszenteltetésének egyházi innepje. Petróczai Trattner és Károlyi István, Pest.

Tüskés, Gábor (1993) Búcsújárás a barokk kori Magyarországon a mirákulumirodalom tükrében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6513-7

V

Vajkai, Aurél (1959) Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Viski, Károly (1932) Tiszafüred pottery. Franklin, Budapest.

Viski, Károly (1932) Tiszafüredi cserépedények. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Voigt, Vilmos (1972) A folklór alkotások elemzése. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Várkonyi-Nickel, Réka Zsuzsanna (2017) Rimaiak a gyárak völgyében : Egy salgótarjáni munkáskolónia társadalma az államosítás előtt. Néprajzi értekezések (6). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-80634-2-5

This list was generated on Mon May 20 02:07:17 2024 CEST.