REAL-EOD

Browse by Series

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 53.

Süpek, Ottó (1966) Villon Kis Testamentumának keletkezése. Modern filológiai füzetek (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lakits, Pál (1967) A kaland változásai. Az ófrancia udvari novella történetéhez. Modern filológiai füzetek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sarbu, Aladár (1967) Szocialista realista törekvések a modern angol regényben. Modern filológiai füzetek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Győri, Judit (1968) Thomas Mann Magyarországon. Felolvasóestjeinek története és sajtóvisszhangja. Modern filológiai füzetek (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tolnai, Gábor (1968) Federico Garcia Lorca. Modern filológiai füzetek (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tarnai, Andor (1969) Extra Hungariam non est vita .... Egy szállóige történetéhez. Modern filológiai füzetek (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Széll, Zsuzsa (1970) Válság és regény. Kísérlet Rilke, Kafka, Musil és Broch epikájának értelmezéséhez. Modern filológiai füzetek (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hankiss, Elemér (1970) Az irodalmi kifejezésformák lélektana. Modern filológiai füzetek (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Péter, Mihály (1970) Tvardovszkij poémáinak költői nyelve. Modern filológiai füzetek (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Egri, Péter (1970) Kafka- és Proust-indítások Déry művészetében. Déry modernsége. Modern filológiai füzetek (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Magyar, Miklós (1971) Regény vagy „új regény”?. Regénytechnika és írói magatartás a francia „új regényben”. Modern filológiai füzetek (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mohay, Béla (1971) Ford Madox Ford írói világképe. Modern filológiai füzetek (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Krammer, Jenő (1971) Ödön von Horváth. Modern filológiai füzetek (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hopp, Lajos (1972) A lengyel-magyar hagyományok újjászületése. Modern filológiai füzetek (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Domokos, Péter (1972) A finn irodalom fogadtatása Magyarországon. Modern filológiai füzetek (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Imre, László (1973) Brjuszov és az orosz szimbolista regény. Modern filológiai füzetek (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Salyámosy, Miklós (1973) Magyar irodalom Németországban 1913-1933. Modern filológiai füzetek (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Abádi Nagy, Zoltán (1973) Swift, a szatírikus és a tervező. Modern filológiai füzetek (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Meszerics, István (1974) Dosztojevszkij szellemi drámája. Modern filológiai füzetek (19). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0196-1

Bonyhai, Gábor (1974) Az értékek rendszere Thomas Mann „A kiválasztott” című regényében. Modern filológiai füzetek (21). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0455-3

Zemplényi, Ferenc (1975) A korai szürrealista regény. Modern filológiai füzetek (20). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0425-1

Kiss, Katalin (1975) Shakespeare szonettjei Magyarországon. Modern filológiai füzetek (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0709-9

Szenczi, Miklós (1975) Valósághűség és képzelet. Adalékok a romantikus esztétika kialakulásához. Modern filológiai füzetek (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0578-9

Radó, György (1976) A Szovjetunió uráli és türk népeinek irodalma Magyarországon. Modern filológiai füzetek (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0875-3

Heé, Veronika (1976) Líraiság és epikum. Műfaji problémák Karel Čapek prózájában. Modern filológiai füzetek (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0905-9

Haraszti, Zsuzsa (1977) A megalázás problematikája Mario Vargas Llosa regényeiben. Modern filológiai füzetek (26). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1116-9

Trócsányi, Miklós (1977) William Golding regényeinek képi valósága. Modern filológiai füzetek (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1140-1

Rózsa, Olga (1977) T. S. Eliot fogadtatása Magyarországon. Modern filológiai füzetek (28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bojtár, Endre (1977) A kelet-európai avantgarde irodalom. Modern filológiai füzetek (29). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1359-5

Pálffy, István (1978) Az új angol dráma, mint a „valóság drámája”. Modern filológiai füzetek (30). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1710-8

Nagy, Géza (1980) Az egyedi egyetemes (Jean-Paul Sartre). Egy polgári filozófus-művész egyéni és társadalmi kalandja a XX. században. Modern filológiai füzetek (31). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2412-0

Takács, József (1981) Benedetto Croce művészetleméleti nézetei. Modern filológiai füzetek (32). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2630-1

Póth, István (1981) A magyar népszínmű a szerb színpadon. Modern filológiai füzetek (33). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2791-X

Szabó, János (1982) Karl Kraus és Karinthy Frigyes. Századunk első harmadának két szatirikusa. Modern filológiai füzetek (34). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2862-2

Halász, Elődné (1982) A 20. századi családtörténeti regény. Modern filológiai füzetek (35). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2861-4

Szabics, Imre (1983) Epika és költőiség. A XII. századi francia elbeszélő költészet stíluseszközei. Modern filológiai füzetek (36). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2864-9

Csapláros, István (1985) Lengyel irodalom Magyarországon. Fejezetek a lengyel irodalom magyarországi fogadtatásának történetéből. Modern filológiai füzetek (37). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3608-0

Bécsy, Tamás (1985) Az irodalomesztétikai tudásról. Modern filológiai füzetek (38). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3681-1

Vadon, Lehel (1986) Upton Sinclair fogadtatása Magyarországon. Modern filológiai füzetek (39). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3980-2

Pálffy, István (1987) George Bernard Shaw Magyarországon, 1904-1956. Modern filológiai füzetek (40). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4577-2

Vörös, Imre (1987) Fejezetek XVIII. századi francia-magyar fordításirodalmunk történetéből. Modern filológiai füzetek (41). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4541-1

Halász, Katalin (1988) A párviadal. Elbeszélés és szerkezet Chrétien de Troyes regényeiben. Modern filológiai füzetek (42). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-054549-7

Bertha, Csilla (1988) A drámaíró Yeats. Modern filológiai füzetek (43). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4547-0

Sárközy, Péter (1988) Petrarcától Ossziánig. A költészetértelmezés megújulása a XVIII. századi olasz irodalomban. Modern filológiai füzetek (44). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4548-9

Egri, Péter (1988) Elidegenedés és drámaforma. Az amerikai álom társadalomtörténete és lélekrajza O'Neill drámaciklusában. Modern filológiai füzetek (45). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4932-8

Bibó, Judit (1989) Proust stílusa és Gyergyai Albert Proust-fordítása : kontrasztív stilisztikai vizsgálatok. Modern filológiai füzetek (46). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zágonyi, Ervin (1990) Kosztolányi és az orosz irodalom. Modern filológiai füzetek (47). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5613-8

Vargha, Ágnes (1991) Shakespeare-drámák magyarul. Az Ahogy tetszik, az Antonius és Kleopatra és A vihar magyar fordításainak összehasonlító elemzése. Modern filológiai füzetek (48). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5747-9

Nyerges, László (1991) Goldoni velencei komédiaszínháza. Egy XVIII. századi színházi reform története. Modern filológiai füzetek (49). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5902-1

Gspann, Veronika (1992) Edward Albee drámái. Modern filológiai füzetek (50). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6276-6

Mesterházi, Márton (1993) Sean O'Casey Magyarországon. Modern filológiai füzetek (51). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6484-X

Egri, Péter (1994) Érték és képzelet. Shelley, Turner, Field és Chopin. Modern filológiai füzetek (52). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6744-X

Goldmann, Márta (2006) James Joyce kritikai fogadtatása Magyarországon. Modern filológiai füzetek (59). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8319-4

This list was generated on Sat Jul 20 11:18:30 2024 CEST.