REAL-EOD

Items where Year is 1990

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 59.

Magyar, Miklós, ed. (1990) Actes du colloque sur les relations culturelles franco-hongroises des annees 1920 a nos jours : organise a l'occasion du 60e anniversaire de l'institut Hongrois de Paris du 2 au 4 février 1989. Cahiers d'études hongroises (2). Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises; Institut Hongrois de Paris, Paris.

Dezsényi, János and Fekete, Antal, eds. (1990) Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Hegymászó Szakosztályának 1989. évi működéséről. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest.

Horváth, László, ed. (1990) Castrum Bene 1989 : Várak a 13. században : Burgen im 13 Jahrhundert. Castrum Bene, 1 . Mátra Múzeum, Gyöngyös.

Galavics, Géza and Herner, János and Keserű, Bálint, eds. (1990) Collectanea Tiburtiana : Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (10). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-831-5

Csorba, Csaba and Földy, Ferenc and Ködöböcz, József, eds. (1990) Comenius és Magyarország. Bibliotheca Comeniana (3). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Balázs, Mihály and Fricsy, Ádám and Lukács, László and Monok, István, eds. (1990) Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók : 1/1., 1609-1616. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (26/1). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-798-X

Balázs, Mihály and Fricsy, Ádám and Lukács, László and Monok, István, eds. (1990) Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók : 1/2., 1617-1625. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (26/2). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-807-2

F. Csanak, Dóra, ed. (1990) Fülep Lajos levelezése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-7381-38-4össz.

Pécsi, Márton, ed. (1990) Geomorphological and geoecological essays. Studies in geography in Hungary (25.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gácsi, Hedvig, ed. (1990) Horváti Békés János diáknaplója. Peregrinatio Hungarorum (6). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-845-5

Csonka, László and Kredics, László, eds. (1990) Index Pfeiffer János a Veszprémi Egyházmegye történeti névtára (1630-1950) püspökei, kanonokjai, papjai c. művéhez. Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae (8/a). Püspöki Levéltár, Veszprém. ISBN 963 04 0737 X

Horváth, Ágota, ed. (1990) Inséges idők. Szociálpolitikai Értesítő (1990/1). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

Monok, István and Gácsi, Hedvig and Farkas, Gábor and Keveházi, Katalin and Lázár, István Dávid and Németh, Noémi and Varga, András, eds. (1990) Kassa város olvasmányai, 1562-1731. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (15). József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtár, I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Szeged. ISBN 963-481-803-X

Győri, Péter, ed. (1990) Lakók és hatóságok Budapesten : Kilakoltatottak, díjhátralékosok. Szociálpolitikai Értesítő (1990/2). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

Katona, Tünde and Latzkovits, Miklós, eds. (1990) Lőcsei stipendiánsok és literátusok : Külföldi tanulmányutak dokumentumai, 1550-1699. Fontes rerum scholasticarum (2). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-844-7

Gregorovicz, Anikó, ed. (1990) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1989. évi beszámoló jelentése és 1990. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Farkas, Gábor and Monok, István and Pozsár, Annamária and Varga, András, eds. (1990) Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig : 1., Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc, Ungvár. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (17/1). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-15-7

Holl, András and Mizser, Attila and Taracsák, Gábor and Tepliczky, István, eds. (1990) Meteor csillagászati évkönyv 1991. Meteor csillagászati évkönyv . Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest.

Ötvös, Péter and Keveházi, Katalin and Varga, András and Vadai, István and Monok, István, eds. (1990) Pálffy Kata leveleskönyve : iratok Illésházy István bujdosásának történetéhez, 1602-1606. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (30). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-14-9

Szende, Tamás, ed. (1990) Speech Research ’89 International Conference, June 1-3, 1989, Budapest : additional papers. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (22). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest.

Szilasi, László, ed. (1990) A körmendi Batthyány-levéltár reformációra vonatkozó oklevelei : 1527-1625. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (29/1). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-802-1

Balogh, Lajos and Kontra, Miklós, eds. (1990) Élőnyelvi tanulmányok : az MTA Nyelvtudományi Intézetében 1988. október 5-6-án rendezett élőnyelvi tanácskozás előadásai. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet, Budapest.

Csíky, Gábor and Endrei, Valter and Gazda, István and Lambrecht, Miklós and Palló, Gábor and Pénzes, István and Sipka, László, eds. (1990) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban : 1991. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Balázs, Mihály and Monok, István (1990) Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai : adalék a jezsuita iskoláztatás kezdeteihez. József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-857-9

Borzsák, István (1990) A római történeti hagyomány kialakulása : akadémiai székfoglaló : 1988. január 28. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5691-X

Bálint, Csanád (1990) Die Keramik der Saltovo-Majaki Kultur und ihrer Varianten. Varia archaeologica Hungarica (3.). MTA, Budapest. ISBN 9637391568

Cseh, József and Fényes, Tibor and Erő, Jánosné (1990) Az atommagok egyszerű gerjesztései és a közbenső szerkezet. Új gamma- és elektronspektroszkópiai mérőberendezések és módszerek. Magszerkezeti vizsgálatok közepes energiájú részecskékkel. Az atomenergia- és magkutatás újabb eredményei (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5311-2

Domokos, Péter (1990) Kállay Ferenc. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5617-0

Dániel, József (1990) Békésy György. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ferenczy, János (1990) Horvát István és Ferenczy János levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (2). MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 9637341609

Finta, József (1990) A funkció társkeresései, szerződéseim Budapesttel : akadémiai székfoglaló : 1986. február 6. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5571-9

Gyárfás, Ágnes (1990) Az első magyar bölcseleti mű és története : Bárány Péter: Jelenséges lélek=mény. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (27/102). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-69-7

Gósy, Mária and Jarovinskij, Alexandr and Kassai, Ilona and Pléh, Csaba and Réger, Zita (1990) Hungarian Child Language Research : 1970-1990. [s. n.], Budapest.

Horn, Péter (1990) A környezeti tényezők és a genotípus közötti kölcsönhatások abrakfogyasztó háziállat fajokban : akadémiai székfoglaló : 1886. március 11. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5732-0

Kabdebó, Tamás (1990) Blackwell küldetése. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (26/101). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-67-0

Keresztury, Dezső (1990) Mindvégig : Arany János, 1817-1882. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.

Kiss, Dezső (1990) Bevezetés a kísérleti részecskefizikába. Az atomenergia- és magkutatás újabb eredményei (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4815-1

Klement, Zoltán (1990) Bakteriális patogenezis a fogékony és betegségellenálló növényben : akadémiai székfoglaló : 1886. február 18. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5733-9

Kocsis, Károly (1990) Társadalomföldrajzi szöveggyűjtemény [Területi kutatások, 9]. Elmélet, módszer, gyakorlat (51). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 7395 03 2

Kosáry, Domokos (1990) Az európai kis államok fejlődési típusai : akadémiai székfoglaló : 1986 április 17. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5734-7

May, István (1990) Die Briefe von Antal Reguly an A. A. Kunik, 1845-1855 | Reguly Antal A. A. Kunikhoz írt levelei, 1845-1855. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (25/100). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-68-9

Monok, István and Varga, István and Holl, Béla (1990) Könyvtártörténeti füzetek : 7., Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1722-1750 : Könyvjegyzékek bibliográfiája. Könyvtártörténeti füzetek . József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-799-8

Mátai, Mária (1990) Gegő Elek. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5618-9

Németh, Gyula (1990) Törökök és magyarok. Budapest oriental reprints. Series A (4-5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára : Kőrösi Csoma Társaság, Budapest. ISBN 96373027431; 96373027432

Pach, Zsigmond Pál (1990) "A harmincadvám eredete". Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5627-8

Pruzsinszky, Sándor (1990) Ürményi József. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5619-7

Pásztor, Emil (1990) Új eredmények a hypophysis adenoma sebészeti sebészeti kezelésében és kutatásában : akadémiai székfoglaló : 1988. január 19. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5615-4

Rétvári, László (1990) A természeti erőforrások földrajzi értelmezése és értékelése : Rétvári László doktori értekezése 1988. június 8-án megrendezett nyilvános vitájának krónikája. Elmélet, módszer, gyakorlat (49). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Róna-Tas, András (1990) Németh Gyula. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630558300

Sipos, Béla (1990) Heller Farkas. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630558475

Sluis, Jacob van and Postma, Ferenc (1990) Herman Alexander Röell und seine ungarischen Studenten. Peregrinatio Hungarorum (5). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-846-3

Szent-Iványi, Tamás (1990) Manninger Rezső. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szántó, István (1990) Confutatio Alcorani. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (27). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-804-8

Szántó, R. Tibor (1990) "Kétszemélyes egyetem" : tizenegy beszélgetés. Magvető, Budapest. ISBN 963-14-1674-7

Ujfalussy, József (1990) Haláltánc : variáció, építkezés, modális transzformáció Liszt Ferenc zenéjében : akadémiai székfoglaló : 1986 március 17. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5594-8

Verebélyi, Kincső (1990) Róheim Géza. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630558483

Vitályos, László (1990) Ady-bibliográfia, 1896-1987 : Ady Endre önállóan megjelent művei és az Ady-irodalom Kiegészítő kötet. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (28/103). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-70-0

Wesselényi, István (1990) Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertje. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (28). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-801-3

sine, nomine (1990) Rokkantak - idősek: veszélyeztetettek? Szociálpolitikai Értesítő (1990/3). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, Budapest.

This list was generated on Wed Feb 24 05:13:13 2021 CET.