REAL-EOD

Items where Year is 1943

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 30.

Varjas, Béla, ed. (1943) XVI. századi magyar orvosi könyv. Erdélyi Tudományos Intézet , Kolozsvár.

Badics, László (1943) Itáliai képek. Róma Könyvkiadó, Budapest.

Boér, Elek [ifj.] (1943) A közgazdaságtan rendszere és a politika. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bulla, Béla (1943) Erdély. Kincsestár (119.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Darkó, István (1943) Magyar hegyek népe : elbeszélések. Wiko nyomda, Kassa.

Déry, Zsuzsa (1943) Un émigré hongrois en France Daniel Irányi (1822-1892) = Irányi Dániel (1822-1892). Francia tanulmányok = Études françaises, 23 . A Ferenc József-Egyetem Francia Philologia Intézete, Kolozsvár.

Ervin, Gábor (1943) Kultúra és emberiség. Jelenkor, Budapest.

Fallenbüchl, Ferenc (1943) Az Ágoston rendiek Magyarországon. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Fehér, Mátyás Jenő (1943) A kassai püspöki könyvtár kódexei és ősnyomtatványai. Szent Erzsébet Ny., Kassa.

Gajzágó, László (1943) A nemzetközi jog mivoltáról : a nemzetközi jog leglényegesebb elemei e vonatkozásai és ezeknek mai helyzete. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyóni, Mátyás (1943) A magyar nyelv görög feljegyzéses szórványemlékei. Magyar-görög tanulmányok (24). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Györffy, István (1943) Magyar falu, magyar ház. Turul, Budapest.

Gáldi, László (1943) Az erdélyi román nyelvújítás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hankó, Béla (1943) Magyar háziállataink. Kincsestár (49.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horváth, Barna (1943) Angol jogelmélet. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (13.). MTA, Budapest.

Horváth, Endre (1943) Az újgörögök. Kincsestár (21.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kinnamos, Iōannes (1943) Kinnamos Ethopoiiája : [diss.]. Magyar-görög tanulmányok (23). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Kis, György (1943) Káuzli Dezső élete és az inkei plébánia alapítása, 1855-1942. [s.n.], Kaposvár.

Lukinich, Imre (1943) A podmanini Podmaniczky-család története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Moesz, Gusztáv (1943) A gombák. Kincsestár (90.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Moór, Gyula (1943) A szabad akarat problémája. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (6. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Novák, Ernő (1943) Műtéti veszélyek. Kincsestár (97.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Pfeiffer, János (1943) A veszprémi káptalan újkori statútumai, 1667-1780. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 9 . [s.n.], Veszprém.

Rapaics, Raymund (1943) Termesztett növényeink eredete. Kincsestár (89.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Salvatorelli, Luigi (1943) Olaszország története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sántha, György (1943) A harcos szentek bizánci legendái. Magyar-görög tanulmányok (22.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Tömösváry, Zsigmond (1943) Adatok a galochi Theömeöswáry család leszármazásához. s. n., s. l..

Vértes, Magda (1943) Les représentations théâtrales en langue française sur la Scène Hongroise = Francianyelvű színielőadások Magyarországon. Francia tanulmányok = Études françaises, 24 . A Ferenc József-Egyetem Francia Philologia Intézete, Kolozsvár.

Zádor, Anna (1943) A klasszicizmus építészete Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ágoston, Julián (1943) A századforduló költészete. Wiko Ny., Kassa.

This list was generated on Thu Aug 22 05:20:13 2019 CEST.