REAL-EOD

Items where Year is 1943

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 31.

Varjas, Béla, ed. (1943) XVI. századi magyar orvosi könyv. Erdélyi Tudományos Intézet , Kolozsvár.

Badics, László (1943) Itáliai képek. Róma Könyvkiadó, Budapest.

Boér, Elek [ifj.] (1943) A közgazdaságtan rendszere és a politika. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bulla, Béla (1943) Erdély. Kincsestár (119.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Darkó, István (1943) Magyar hegyek népe : elbeszélések. Wiko nyomda, Kassa.

Déry, Zsuzsa (1943) Un émigré hongrois en France Daniel Irányi (1822-1892) = Irányi Dániel (1822-1892). Francia tanulmányok = Études françaises, 23 . A Ferenc József-Egyetem Francia Philologia Intézete, Kolozsvár.

Eckhardt, Sándor (1943) De Sicambria a Sans-Souci : histoire et légendes franco-hongroises. Bibliothèque de la Revue d'histoire comparée (2.). Presses Universitaires de France, Paris.

Ervin, Gábor (1943) Kultúra és emberiség. Jelenkor, Budapest.

Fallenbüchl, Ferenc (1943) Az Ágoston rendiek Magyarországon. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Fehér, Mátyás Jenő (1943) A kassai püspöki könyvtár kódexei és ősnyomtatványai. Szent Erzsébet Ny., Kassa.

Gajzágó, László (1943) A nemzetközi jog mivoltáról : a nemzetközi jog leglényegesebb elemei e vonatkozásai és ezeknek mai helyzete. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyóni, Mátyás (1943) A magyar nyelv görög feljegyzéses szórványemlékei. Magyar-görög tanulmányok (24). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Györffy, István (1943) Magyar falu, magyar ház. Turul, Budapest.

Gáldi, László (1943) Az erdélyi román nyelvújítás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hankó, Béla (1943) Magyar háziállataink. Kincsestár (49.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horváth, Barna (1943) Angol jogelmélet. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (13.). MTA, Budapest.

Horváth, Endre (1943) Az újgörögök. Kincsestár (21.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kinnamos, Iōannes (1943) Kinnamos Ethopoiiája : [diss.]. Magyar-görög tanulmányok (23). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Kis, György (1943) Káuzli Dezső élete és az inkei plébánia alapítása, 1855-1942. [s.n.], Kaposvár.

Lukinich, Imre (1943) A podmanini Podmaniczky-család története. Podmanini és aszódi báró Podmaniczky-család története, 10 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Moesz, Gusztáv (1943) A gombák. Kincsestár (90.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Moór, Gyula (1943) A szabad akarat problémája. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (6. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Novák, Ernő (1943) Műtéti veszélyek. Kincsestár (97.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Pfeiffer, János (1943) A veszprémi káptalan újkori statútumai, 1667-1780. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 9 . [s.n.], Veszprém.

Rapaics, Raymund (1943) Termesztett növényeink eredete. Kincsestár (89.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Salvatorelli, Luigi (1943) Olaszország története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sántha, György (1943) A harcos szentek bizánci legendái. Magyar-görög tanulmányok (22.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Tömösváry, Zsigmond (1943) Adatok a galochi Theömeöswáry család leszármazásához. s. n., s. l..

Vértes, Magda (1943) Les représentations théâtrales en langue française sur la Scène Hongroise = Francianyelvű színielőadások Magyarországon. Francia tanulmányok = Études françaises, 24 . A Ferenc József-Egyetem Francia Philologia Intézete, Kolozsvár.

Zádor, Anna (1943) A klasszicizmus építészete Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ágoston, Julián (1943) A századforduló költészete. Wiko Ny., Kassa.

This list was generated on Sun Feb 16 15:02:49 2020 CET.