REAL-EOD

Items where Year is 1931

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 40.

Lukinich, Imre, ed. (1931) Les éditions des sources de l'histoire Hongroise 1854-1930. Académie des Sciences, Budapest.

Magyar, Márta and Kemény, Béla, eds. (1931) Ungarn - Hungary - La Hongrie : eine Auswahl Ungarn betreffender Bücher in 20 verschiedenen Sprachen. Verlag von Béla Kemény, Budapest.

Lukcsics, Pál, ed. (1931) XV. századi pápák oklevelei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Angyal, Pál (1931) A közigazgatásellenesség büntetőjogi értékelése. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balla, Antal (1931) Az utolsó száz év története. Kincsestár (18.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Balás, Károly (1931) Ár-adók és residuum-adók. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Barker, Vernon Duckworth (1931) Az angol civilizáció : múlt és jelen. Kincsestár (22.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Behyna, Miklós (1931) Az akvárium berendezése és gondozása. Népszerű természettudományi könyvtár (9.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Bergman, Sten (1931) Kamcsatka ősnépei, vadállatai és tűzhányói között. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert and Horváth, János (1931) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Kazinczy Ferenc halálának századik évfordulója alkalmából 1931. október 18-án. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Darkó, Jenő (1931) Jelentés az Athénben tartott III. nemzetközi byzantinologiai kongresszusról. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ervin, Gábor (1931) Széchenyi vallásossága. In: Jubileumi évkönyv. 1831-1931. Magyar Egyházirodalmi Iskola, Budapest, pp. 241-259.

Gyalókay, Jenő (1931) Az első orosz megszállás és Erdély felszabadítása : 1849. januárius 31-március 28. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Haraszti, Emil (1931) A zenei formák története. Kincsestár (55.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horváth, János (1931) A magyar irodalmi műveltség kezdetei : Szent Istvántól Mohácsig. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Illés, József (1931) A Quadripartitum közjogi interpolatiói. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Julier, Ferenc (1931) A hadvezetés művészete. Kincsestár (102.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kibédi Varga, Sándor (1931) Rickert Henrik filozófiája : a modern értékfilozófia alapvetése. Az Akadémia filozófiai könyvtára (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kornis, Gyula (1931) Az államcélok elmélete és a kulturpolitika. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kállay, Miklós (1931) A legújabb líra a világirodalomban. Kincsestár (39.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Lenau, Nikolaus and Kozma, Andor (1931) Faust. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lovassy, Sándor (1931) Az ecsedi láp és madárvilága fennállása utolsó évtizedeiben. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Luttor, Ferenc (1931) Róma : a város a történelem tükrében. Kincsestár (56.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Moór, Gyula (1931) A jogi személyek elmélete. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mészöly, Gedeon (1931) A Halotti Beszéd tárgyas elbeszélő múlt alakjai magyar és finnugor szempontból. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nyírő, Gyula (1931) Psychoanalisis. Kincsestár (92.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Négyesy, László (1931) Kazinczy pályája : Kazinczy halálának százados évfordulója alkalmából a művelt magyar közönség és a tanuló ifjúság számára ... Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Reichert, Róbert (1931) Ásványhatározó. Népszerű természettudományi könyvtár (10). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Rácz, Lajos (1931) Comenius Sárospatakon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schenk, Jakab (1931) A madarak világának tanulmányozása. Kincsestár (48.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Stein, Aurél (1931) Nagy Sándor nyomában Indiába. Franklin, Budapest.

Steiner, Lajos (1931) Az időjárás. Kincsestár (83.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szabó, Vendel (1931) A pápaság. Kincsestár (75.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szász, Zsombor (1931) Románia. Kincsestár (28.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Tömöry, Edith (1931) Az aacheni magyar kápolna története. Németh József Technikai Könyvkiadó Vállalat, Budapest.

Török, Pál (1931) A francia forradalom története. Kincsestár (19.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Valter, László (1931) A mikroszkóp és kezelése. Népszerű természettudományi könyvtár (11.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Várady, Imre (1931) Az olasz irodalom kis tükre. Kincsestár (34.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Weis, István (1931) A magyar falu. Kincsestár (10.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Zlinszky, Aladár (1931) Az eufémizmus. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Wed Jun 26 01:45:22 2019 CEST.