REAL-EOD

Items where Year is 1931

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 21.

Lukinich, Imre, ed. (1931) Les éditions des sources de l'histoire Hongroise 1854-1930. Académie des Sciences, Budapest.

Lukcsics, Pál, ed. (1931) XV. századi pápák oklevelei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Angyal, Pál (1931) A közigazgatásellenesség büntetőjogi értékelése. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balás, Károly (1931) Ár-adók és residuum-adók. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert and Horváth, János (1931) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Kazinczy Ferenc halálának századik évfordulója alkalmából 1931. október 18-án. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Darkó, Jenő (1931) Jelentés az Athénben tartott III. nemzetközi byzantinologiai kongresszusról. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ervin, Gábor (1931) Széchenyi vallásossága. In: Jubileumi évkönyv. 1831-1931. Magyar Egyházirodalmi Iskola, Budapest, pp. 241-259.

Gyalókay, Jenő (1931) Az első orosz megszállás és Erdély felszabadítása : 1849. januárius 31-március 28. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, János (1931) A magyar irodalmi műveltség kezdetei : Szent Istvántól Mohácsig. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Illés, József (1931) A Quadripartitum közjogi interpolatiói. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kibédi Varga, Sándor (1931) Rickert Henrik filozófiája : a modern értékfilozófia alapvetése. Az Akadémia filozófiai könyvtára (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kornis, Gyula (1931) Az államcélok elmélete és a kulturpolitika. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lenau, Nikolaus and Kozma, Andor (1931) Faust. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lovassy, Sándor (1931) Az ecsedi láp és madárvilága fennállása utolsó évtizedeiben. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Moór, Gyula (1931) A jogi személyek elmélete. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mészöly, Gedeon (1931) A Halotti Beszéd tárgyas elbeszélő múlt alakjai magyar és finnugor szempontból. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Négyesy, László (1931) Kazinczy pályája : Kazinczy halálának százados évfordulója alkalmából a művelt magyar közönség és a tanuló ifjúság számára ... Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rácz, Lajos (1931) Comenius Sárospatakon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Stein, Aurél (1931) Nagy Sándor nyomában Indiába. Franklin, Budapest.

Tömöry, Edith (1931) Az aacheni magyar kápolna története. Németh József Technikai Könyvkiadó Vállalat, Budapest.

Zlinszky, Aladár (1931) Az eufémizmus. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Sat Mar 23 06:44:33 2019 CET.