REAL-EOD

Items where Year is 1923

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 20.

Teleki, Pál and Csiki, Ernő, eds. (1923) Csiki Ernő állattani kutatásai Albániában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Stampay, János, ed. (1923) Kath. egyházi énekek, imák és temetési szokások. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Angyal, Dávid (1923) Tanulmányok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Auer, János Ferdinánd (1923) Auer János Ferdinánd pozsonyi nemes polgárnak héttoronyi fogságban írt naplója : 1664. Magyarország törökkori történetének forrásai, Naplók, emlékiratok, történelmi művek . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Buday, László (1923) A statisztika munkaköre. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Emerson, Ralph Waldo (1923) Az emberiség képviselői. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Fekete, F. Sándor (1923) Munka és fáradság. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Gragger, Robert (1923) Bibliographia Hungariae. Ungarische Bibliothek . Walter de Gruyter, Berlin und Leipzig.

Gyomlay, Julius (1923) Epilogomena ad Homerum sive observationes ad elocutionem et compositionem Iliadis et ad quaestionem Homericam. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Laky, Dezső (1923) Csonka-Magyarország megszállásának közgazdasági kárai. Eggenberger, Budapest.

Lechner, Károly (1923) Közérzéseink az értelmi munka szolgálatában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Molnár, Antal (1923) A zenetörténet szociológiája. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Schaffer, Károly (1923) Gróf Széchenyi István idegrendszere szakorvosi megvilágításban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schwartz, Elemér (1923) Bevezetés a hazai német nyelvjáráskutatásba. Magyarországi német nyelvjárások (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Scott, Robert Falcon (1923) Scott utolsó útja : Scott naplója és útitársainak feljegyzései. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Sigmond, Elek (1923) A hazai szikesek és megjavítási módjaik. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, Josef (1923) Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und Urkultur. Ungarische Bibliothek (1. 1). Gruyter, Berlin ; Leipzig.

Székely, István (1923) Az apokalyptika a világirodalomban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tisza, István (1923) Gróf Tisza István összes munkái. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1923) A Nemzeti Casino alapszabályai és házrendje 1923. Nemzeti Casino anyagai . Nemzeti Casino, Budapest.

This list was generated on Sun Feb 16 23:54:08 2020 CET.