REAL-EOD

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GT Manners and customs / néprajz, szokások, hagyományok"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 58.

A

Andrásfalvy, Bertalan (2003) A néphagyomány értékei napjaink kultúrájában | Material Culture and Heritage. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 1 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 235-253. ISBN 963 09 45 00 2

B

Barna, Ferdinánd (1887) A mordva nép házassági szokásai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1877) A mordvaiak történelmi viszontagságai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1885) A votják nép múltja és jelene. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bessenyei, György (1942) A magyar nemzetnek szokásairól, erkölcseiről, uralkodásának módjairól, törvényeiről és nevezetesebb viselt dolgairól : 1. Magyar irodalmi ritkaságok (62.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bonomi, Jenő (1933) Az egyházi év Budaörs német község nyelvi szokásanyagában : tekintettel Budaörs környékére. Német philologiai dolgozatok (53). Pfeifer, Budapest.

Borovszky, Samu (1883) A dákok : ethnográphiai tanulmány. Hornyánszky, Budapest.

Bánfi, János (1892) Magyar László utazásai és kalandjai. Révai Testvérek, Budapest.

Bíró, Lajos (1899) Bíró Lajos német-új-guineai (Berlinhafeni) néprajzi gyüjtéseinek leiró jegyzéke = Beschreibender Catalog der ethnographischen Sammlung Ludwig Bíró-s aus Deutsch-Neu-Guinea (Berlinhafen). Hornyánszky, Budapest.

E

Eperjessy, Ernő (2009) Őrtilosi hiedelmek és mondák. Folklór archívum (21.). Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-567-041-3

Erdő, Péter (2004) Húsvét: a Feltámadás ünnepe | Easter: the Festival of Resurrection. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 2 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 153-162. ISBN 963 09 4551 7

F

Flórián, Mária and Paládi-Kovács, Attila (2000) Néprajzi Kutatóintézet. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-259-2

Fógel, József (1913) II. Ulászló udvartartása : 1490-1516. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Gunda, Béla (1994) Hagyomány és európaiság : akadémiai székfoglaló : 1991. január 28. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6690-7

Gunda, Béla (1996) Unkarilaisesta kansankulttuurista. Hungarologische Beiträge (8). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-34-0830- 2

H

Heinrich, Gusztáv (1885) Kudrun, a monda és az éposz. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1920) A bolygó zsidó mondája. Olcsó könyvtár (1947). Franklin, Budapest.

Hermann, Egyed (1929) A bátaszéki németek és népdalaik. Német philologiai dolgozatok (38). Pfeifer, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1876) Magyarország ethnographiája. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

I

Iširkov, Anastas Todorov (1917) Bulgária : föld- és néprajz. Turáni könyvtár (1). Magyar Keleti Kulturközpont, Budapest.

J

Jankó, János (1900) A magyar halászat eredete. Hornyánszky, Budapest.

Jerney, János (1851) Jerney János keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása végett : 1844 és 1845. Jerney János, Pest.

K

Keöpe, Viktor Géza (1937) Titokzatos Kína. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Kornis, Gyula (1931) Az államcélok elmélete és a kulturpolitika. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kozma, Ferenc (1882) Mythologiai elemek a székely népköltészet- és népéletben. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kálmány, Lajos (1885) Boldogasszony ősvallásunk istenasszonya. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kálmány, Lajos (1887) Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban : a hold nyelvhagyományainkben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kármán, József (1877) A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda. Bittermann, Zombor.

Körösi Csoma, Sándor (1885) Körösi Csoma Sándor dolgozatai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kúnos, Ignácz (1887) Oszmán-török népköltési gyűjtemény. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kővári, László (1860) A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejdelmek korából. Ráth, Pest.

Kőváry, László (1842) Székelyhonról : 1841. a kir. Lyceum, Kolozsvár.

L

Leden, Christian (1930) Kjuvatin jégmezői. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

M

Madarassy, László (1932) Dunántúli tükrösök. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Madarassy, László (1932) Trans-Danubian mirror-cases. Franklin, Budapest.

Moldován, Gergely (1896) A románság : politikai, történelmi, néprajzi és nyelvészeti közlemények. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (60). Pleitz, Nagybecskerek.

Munkácsi, Bernát (1910) Istenek hősi énekei, regéi és idéző igéi. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

N

Nagy, József (1891) A tótok otthonáról Árvamegyében. Árvamegyei Hírlap Könyvnyomdája, Alsó-Kubin.

Nagy, Péter (1984) Az Árgirus-kérdéshez : egy megközelítési kísérlet körvonalai : akadémiai székfoglaló, 1982. november 1. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3618-8

O

Ortutay, Gyula (1937) Magyar népismeret. Kincsestár (9.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

P

Paládi-Kovács, Attila (1976) Fényes Elek. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1041-3

Paládi-Kovács, Attila (1991) Ortutay Gyula. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-055-961-7

Pintér, Sándor (1880) A palócokról : népismertető tanulmány. Aigner, Budapest.

R

Rozsály, Ferenc (1942) A hippokratesi népismeret szempontjai. Görög-magyar tanulmányok (18.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

S

Schiller, Vera (2020) Az emberáldozat megítélésének változatai. In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 193-203. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

Schwarz, Frigyes (1913) A soproni német gyermekdal. Német philologiai dolgozatok (7). Pfeifer, Budapest.

Schweitzer, József (2004) Peszách: a Szabadság ünnepe | Passover: the Festival of Liberation. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 2 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 142-152. ISBN 963 09 4551 7

Szabó, József (1883) Észak-Amerikai utam vonala, természeti, etnográfiai és kulturai viszonyok. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Szendrei, János (1905) A magyar viselet történeti fejlődése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szily, Kálmán (1905) A mágnás-czím a magyarban : Történeti és népnyelvi tanulmány. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Széchenyi, István (1845) A pálinkáról. Királyi Egyetemi Nyomda, Buda.

Sárkány, Oszkár (1935) A tájeszmény változásai a magyar költészetben Petőfiig. Kertész József, Budapest.

sine, nomine (1929) Az 1928. évi prágai nemzetközi népművészeti kongresszuson benyujtott jelentések a magyar népművészetről. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1903) A rovás-írás él-e a magyar nép között? : a M. Tud. Akadémia I. osztályától véleményadásra kiküldöt bizottság elé terjesztett jelentés. Hornyánszky, Budapest.

T

Tagányi, Karl (1922) Lebende Rechtsgewohnheiten und ihre Sammlung in Ungarn. Ungarische Bibliothek (1. 3). Gruyter, Berlin ; Leipzig.

Tóth, Ferenc and Ángyán, János (1830) A Balaton Füredi reformáta ekklésia ujj templomja felszenteltetésének egyházi innepje. Petróczai Trattner és Károlyi István, Pest.

V

Viski, Károly (1932) Tiszafüred pottery. Franklin, Budapest.

Viski, Károly (1932) Tiszafüredi cserépedények. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Mon Mar 1 08:07:49 2021 CET.