REAL-EOD

Items where Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 86.

Kiss, Endre and Trencsényi, László and Hudra, Árpád, eds. (2021) Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához = Absolute pedagogs. New aspects of the XX. to research the history of intellectuals. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Berecz, Ágnes, ed. (2021) „Bibliámnak és lantomnak élek” : Tanulmányok a Ráday Gyűjteményből. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, 19 . Ráday Könyvtár, Budapest. ISBN 9789638299185

Kozma, Tamás and Perjés, István, eds. (2021) Család a nevelés és az oktatás fókuszában. Új kutatások a neveléstudományokban . Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság; Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen.

Bándi, András and Monok, István and Verók, Attila, eds. (2021) Erdélyi könyvesházak VI. = Bibliotheken in Siebenbürgen VI. : Lesestoffe der Siebenbürger Sachsen, 1575-1800 : Kronstadt und Burzenland. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (16/6). MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-68-3

Hegyi, Géza and W. Kovács, András and Jakó, Zsigmond, eds. (2021) Erdélyi okmánytár V. 1373-1389. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (60). Magyar Országos Levéltár, Budapest. ISBN 978 963 631 298 5

Rosoux, Valérie and Nishiyama, Akiyoshi, eds. (2021) The European Way since Homer: History, Memory, Identity : Collective Memory in Europe. Bloomsbury Academic. ISBN HB: 978-1-3500-5851-4; SET: 978-1-3500-5866-8

Vogel, Jakob, ed. (2021) The European Way since Homer: History, Memory, Identity : Europe and the World in History. Bloomsbury Academic. ISBN HB: 978-1-3500-5853-8; SET: 978-1-3500-5866-8

Monnet, Monnet and Rader, Olaf B., eds. (2021) The European Way since Homer: History, Memory, Identity : United and Divided Europes. Bloomsbury Academic. ISBN HB: 978-1-3500-5853-8; SET: 978-1-3500-5866-8

Kissné Budai, Rita and Kromják, Laura and Pál, Monika Éva, eds. (2021) Kultúrák találkozása a tudományban - Jövőformáló tudomány: Tanulmánykötet a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Tudományos mozaik (20). Tomori Pál Főiskola, Budapest. ISBN 978-615-6281-08-1

Gaálné Kalydy, Dóra and Vas, Viktória, eds. (2021) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának 2020. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései (41). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Benkő, József and Mizser, Attila, eds. (2021) Meteor csillagászati évkönyv 2022. Meteor csillagászati évkönyv . Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest.

Gaálné Kalydy, Dóra, ed. (2021) Open Science : Nyílt tudomány magyar szemmel. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (45/120). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-73-7

Tardos, Katalin and Paksi, Veronika and Fábri, György, eds. (2021) Tudományos karrierek a 21. század elején. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-45-7 (print) ; 978-615-6060-46-4 (online, PDF)

Farmati, Anna and Gábor, Csilla, eds. (2021) A dialógus formái a magyar régiségben. Egyetemi füzetek, 45 . Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár. ISBN 978-606-8886-43-5

Balogh, Balázs and Fülemile, Ágnes (2021) Történeti idő és jelenlét Kalotaszegen : Fejezetek a társadalom, tájszerkezet és identitás változásairól. Életmód és tradíció, 18 . MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-253-7

Balogh, Mihály (2021) Varga Domokos, az abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 227-237. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Boreczky, Ágnes (2021) Az orkesztika tudományos rendszere és a pedagógia Dienes Valéria korai munkásságában. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 144-157. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Borhy, László (2021) Brigetio - egy pannoniai határváros társadalma és kultúrája. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-974-1

Bársony, István (2021) Szilíciumtechnológia – és amit neki köszönhetünk. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-969-7

Czeferner, Dóra (2021) Kultúrmisszió vagy propaganda? Feminista lapok és olvasóik Bécsben és Budapesten. Monumenta Hungariae historica. Dissertationes = Magyar történelmi emlékek. Értekezések . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-290-2

Deszpot, Gabriella (2021) Kokas Klára mint abszolút pedagógus? In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 320-324. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Dobi, Edit (2021) A szemiotikai textológia hozadéka a szövegek jelentésreprezentációjában. Nyelvtudományi értekezések (170). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dóbék, Ágnes (2021) Barkóczy Ferenc (1710–1765) egri püspök könyvtára. A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai (11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-71-3

Forrai, Judit (2021) Pető András, a nagy mágus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 85-106. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Forrai, Judit (2021) A foghúzás történetéből. In: A fogeltávolítás kultúrtörténeti, jogi és kriminális háttere = Cultural-historical, legal and criminal backgrounds of tooth extraction. Kaleidoscope könyvek (6). LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 9-56.

Gaálné Kalydy, Dóra (2021) A kiadókkal kötött Read and Publish szerződések, és a nyílt hozzáférésű publikálás hazai lehetőségei. In: Open Science : Nyílt tudomány magyar szemmel. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (45/120). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 53-59. ISBN 978-963-7451-73-7

Gaálné Kalydy, Dóra (2021) A közösségi tudomány. In: Open Science : Nyílt tudomány magyar szemmel. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (45/120). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 85-125. ISBN 978-963-7451-73-7

Gyenes, Gábor (2021) Pólya György. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 348-364. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Gálfi, Emőke (2021) Gyulafehérvár és uradalma a 16. század második felében. Erdélyi tudományos füzetek (295). Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár.

Hoczopán, Szabolcs and Molnár, Tamás (2021) Az egyetemi könyvtárak szerepe a nyílt tudomány mozgalom elterjesztésében. In: Open Science : Nyílt tudomány magyar szemmel. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (45/120). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 145-160. ISBN 978-963-7451-73-7

Holl, András (2021) Az MTA KIK gyakorlata a nyílt tudomány támogatásában. In: Open Science : Nyílt tudomány magyar szemmel. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (45/120). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 161-173. ISBN 978-963-7451-73-7

Holl, András (2021) A tudományos szakkönyvtárak és a nyílt tudomány (Open Science). In: Open Science : Nyílt tudomány magyar szemmel. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (45/120). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 11-51. ISBN 978-963-7451-73-7

Honti, György and Trencsényi, László (2021) Pódiumműsor négy hangra Faragó László születésének centenáriumára. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 385-408. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Az abszolút pedagógus mint sorsparadigma. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 197-206. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Az etalon ‒ egy személyiség és életmű nyomában. Emlékezés Báthory Zoltánra. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 281-287. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Barcsay Jenő, az abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 215-223. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Benedek Marcell mint abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 158-166. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Egy Nobel-díjas a magyar oktatásügy élén – Szent-Györgyi Albert az abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 55-58. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Ittzés Mihály Kodály Zoltánról mint abszolút pedagógusról. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 45-54. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Kontra György, a szürke eminenciás. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 224-226. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Magyar Imre orvosprofesszor mint abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 263-276. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Vajna Zoltán akadémikus visszaemlékezése Pattantyús-Ábrahám Gézáról. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 73-84. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Hudra, Árpád (2021) Ádám György abszolút pedagógusként az alkotók és a közvetítők felelősségéről. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 277-280. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Ignat, Tiberius (2021) What motivates us to develop the Focus on Open Science series? In: Open Science : Nyílt tudomány magyar szemmel. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (45/120). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 127-144. ISBN 978-963-7451-73-7

Jancsó, Árpád (2021) Bánát első vasútja. Az Oravica–Báziás-vasútvonal története. Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek, 16 . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-204-3

Kamarás, István (2021) Sík Sándor kegyes pedagógiája. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 107-116. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kereszty, Zsuzsa (2021) Emmi néni iskolájában. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 320-324. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kiss, Endre (2021) Perszonalizmus és kultúrkritika Karácsony társas-lélektani pedagógiájában. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 59-72. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kiss, Endre (2021) A gyermek kultusza és a málenkij robot között : Faragó László és az új nevelés kérdései. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 207-214. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kiss, Endre (2021) „A magyar köznevelés korszerű kifejlesztése” Kovács Máté 1945-ös koncepciója a köznevelésről. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 188-196. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kiss, Endre (2021) A valóságosan létező abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 27-42. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kiss, Endre and Trencsényi, László (2021) Kovács Máté és Kiss Árpád két abszolút pedagógus fiatalkori arcképe. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 177-179. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kivovics, Péter and Cseszregi, Gerda (2021) A fogeltávolítás jogi vonatkozásai. In: A fogeltávolítás kultúrtörténeti, jogi és kriminális háttere = Cultural-historical, legal and criminal backgrounds of tooth extraction. Kaleidoscope könyvek (6). LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 57-101. ISBN 978-615-6275-03-5

Kivovics, Péter and Forrai, Judit and Lászlófy, Csaba and Cseszregi, Gerda (2021) A fogeltávolítás kultúrtörténeti, jogi és kriminális háttere = Cultural-historical, legal and criminal backgrounds of tooth extraction. Kaleidoscope könyvek (6). LÉTRA Alapítvány, Budapest. ISBN 978-615-6275-03-5

Kocsis, Károly (2021) Az etnikai alapú területi autonómiák múltja és jelene a Kárpát-medencében. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-975-8

Kojanitz, László (2021) A történelmi gondolkodás fejlesztése : Válogatott tanulmányok. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-41-9 (print) ; 978-615-6060-42-6 (online, PDF)

Koncz, Gábor (2021) A magatartás ‒ Koncz Sándor az abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 135-143. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Kriston Vízi, József (2021) Idő-bújócska Vargha Balázs abszolút pedagógussal. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 253-262. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Krähling, Edit (2021) Radnóti Miklós és Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában I-II. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (26). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 978-963-7451-74-4ö; 978-963-7451-75-1 (1. kötet); 978-963-7451-76-8 (2. kötet)

Laki, László (2021) A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-38-9 (print) ; 978-615-6060-39-6 (online, PDF)

Lányi, Gusztáv (2021) Karácsony Sándor, az abszolút pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 371-382. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Lászlófy, Csaba (2021) Igazságügyi orvosszakértő esetek. In: A fogeltávolítás kultúrtörténeti, jogi és kriminális háttere = Cultural-historical, legal and criminal backgrounds of tooth extraction. Kaleidoscope könyvek (6). LÉTRA Alapítvány, Budapest, pp. 102-125. ISBN 978-615-6275-03-5

Molnár, Gergely (2021) A vasút néprajza : A vasúthálózat hatása közlekedésre, életmódra, társadalomra Kecskeméten (1850–1980). Néprajzi értekezések (11). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest - Kecskemét. ISBN 9786158171427

Monok, István (2021) Cui bono, seu cui prodest? In: Open Science : Nyílt tudomány magyar szemmel. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (45/120). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 7-9. ISBN 978-963-7451-73-7

Monok, István (2021) Könyvtártörténeti füzetek : 14., Intézményi- és magángyűjtemények, 1609-1750 : könyvjegyzékek bibliográfiája. Könyvtártörténeti füzetek (14). MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-67-6

Morva, Péter (2021) Szabolcsi Bence (1899‒1973) és Ujfalussy József (1920‒2010) történetszemlélete és művészeszménye, mint pedagógiai gondolkodásuk alapja. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 117-127. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Mészáros, András (2021) Megírható-e a magyar filozófia története? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-979-6

Oláh, Edit (2021) Új korszak a daganatos betegséghajlam genetikai hátterének megismerésében. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-984-0

Schwarcz, Gyöngyi (2021) Lokalitás, etnicitás, gazdaság. Életmód és tradíció, 19 . MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 9789634163022

Solymosi, László (2021) Szent László király sírja, kultusza és szentté avatása. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-982-6

Soós, Sándor and Kiss, Anna (2021) Az „Open Access-előnyök" megnyilvánulása a hazai tudásprodukcióban: bibliometriai hatásvizsgálat. In: Open Science : Nyílt tudomány magyar szemmel. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (45/120). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 61-84. ISBN 978-963-7451-73-7

Szanka, Julianna (2021) Interjú Hankiss Elemérrel. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 180-183. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Szendrő, Zsolt (2021) Hol érzi jól magát a nyúl? Kérdezzük meg a nyulakat is! Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-978-9

Tomana, Györgyi (2021) A Budapesti Iskola : A pszichoanalízis első női képviselői ‒ kitekintés Bálint Alice, Hermann Alice munkásságára és eredményeire, hatásukra a pedagógia és a nőkérdés terén. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 291-297. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Tomana, Györgyi and Forrai, Judit and Villányiné, Jutka and Trencsényi, László and Hudra, Árpád (2021) Burchard-Bélaváry Erzsébet óvodapedagógusi életpályája. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 167-176. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Trencsényi, László (2021) Az „abszolút pedagógusok” életpályájának néhány tanulsága. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 15-26. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Trencsényi, László (2021) Lehettünk volna barátok is…. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 288-290. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Trencsényi, László and Hudra, Árpád (2021) Rényi Alfréd és Rényi Kató mint tudós és pedagógus. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 365-370. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Tóth, Gyula (2021) Adalékok Kovács Máté, századot formáló, abszolút pedagógus minősítéséhez. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 184-187. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Vadai, István (2021) Fától az erdőt : Balassi Bálint költészetének kéziratos és nyomtatott hagyománya. Humanizmus és reformáció (39). Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-6255-14-3

Varga, Tamás (2021) A matematikus abszolút pedagógusról, Varga Tamásról. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 238-252. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Villányi, Györgyné Jutka (2021) A mozdulat szabadsága és a zene szeretete, mint a fejlődés ‒ fejlesztés rugója Kokas Kláránál. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 341-347. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Vincze, Tamás (2021) Vajthó László élete és munkássága : (részletek az abszolút pedagógusról szóló kétrészes tanulmányból). In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 128-134. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

Vásáry, István (2021) Laudáció Peter B. Golden tiszteleti tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Áment, Erzsébet (2021) Nagy László és tanítványa, Domokosné Löllbach Emma, az új iskola alapítója. In: Abszolút pedagógusok. Új szempontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához. Kaleidoscope könyvek (5). LÉTRA Alapítvány - Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, pp. 301-319. ISBN 978-615-6275-01-1 (nyomtatott), 978-615-6275-02-8 (PDF)

É. Kiss, Katalin (2021) Laudáció Szabolcsi Anna tiszteleti tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

This list was generated on Tue Jul 23 11:39:04 2024 CEST.