REAL-EOD

Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 68.

Bodzás, Sándor and Antal, Tamás, eds. (2019) Műszaki tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2019. MTA DAB.

Kilényi, Éva, ed. (2019) Az Eötvös kísérlet történelmi keretben. Unicus Műhely, Budapest. ISBN 978-615-5084-70-6

Bajáki, Rita, ed. (2019) Csáky Éva Franciska írásai. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 7 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-350-5

Gordán, Edina, ed. (2019) A Dési Ferences Rendház Könyvtárának régi állománya = Altbücherbestand der Bibliothek des Franziskanerklosters in Deesch = Fondul de carte veche al Mănăstiri Franciscani din Dej. A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, 13 . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-54-6

Frauhammer, Krisztina and Pajor, Katalin, eds. (2019) Emlékek, szövegek, történetek : női folklór szövegek. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-306-658-4

Viskolcz, Noémi and Zvara, Edina and Király, Péter and Kiss, Erika, eds. (2019) Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése. Esterhazyana : A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Esterházy-közleményei . MTA Könyvtár és Információs Központ - Kossuth Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-09-9724-9

Kilényi, Éva, ed. (2019) The Eötvös Experiment in its Historical Context. Unicus Műhely, Budapest. ISBN 978-615-5084-71-3

Dobszay, Tamás and Estók, János and Gyáni, Gábor and Patkós, András, eds. (2019) Eötvös Loránd emlékalbum. Kossuth Kiadó. ISBN 978-963-09-9929-4

Bárány, Attila and Novák, Ádám, eds. (2019) Fontes Memoriae Hungariae III. Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek (1439-1489). Fontes Memoriae Hungariae, 3 . MTA-DE "Magyarorszég a középkori Európában" Lendület Kutatócsoport, Debrecen. ISBN 978-963-490-161-7

Szügyi-Szűcs, Judit and Veres, Anna Mária, eds. (2019) A Gyulafehérvári Római Katolikus Papnevelő Intézet "Seminarium Incarnatae Sapientiae" könyvtárának régi állománya = Altbücherbestand der Bibliothek des Priesterseminar "Seminarium Incarnatae Sapientiae" in Alba Iulia = Fondul de carte veche al Seminarului Teologic Romano Catolic "Seminarium Incarnatae Sapientiae" din Alba Iulia. A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, 12 . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-52-2

Csanádi-Bognár, Szilvia and Fata, Ildikó, eds. (2019) Határtalan tudomány. Tudományos mozaik (16). Tomori Pál Főiskola, Budapest. ISBN 978-615-80727-4-8

Hegyi, Ádám, ed. (2019) Hungarica in der Dissertationssammlung des Nürnberger Naturforschers und Arztes Christoph Jacob Trew (1695–1769) : Katalog : 1582–1765. Bavarica et Hungarica (3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ - Országos Széchényi Könyvtár -, Budapest. ISBN 978-963-7451-42-3

Fata, Ildikó and Kissné Budai, Rita, eds. (2019) Kaleidoszkóp : jubileumi tanulmánykötet a Tomori Pál Főiskola fennállásának 15. évfordulója alkalmából. Tudományos mozaik (17). Tomori Pál Főiskola, Budapest. ISBN 978-615-80727-5-5

Kozma, Tamás and Perjés, István, eds. (2019) Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. Új kutatások a neveléstudományokban . ELTE PPK – L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-566-0

Maczák, Ibolya, ed. (2019) Kölcsönzés és kompozíció : Szövegalkotás 17–18. századi szerzők prédikációiban. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (23). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-918-5

Berecz, Ágnes, ed. (2019) Lelkészek, nemesek, polgárok : Tanulmányok a Ráday Gyűjteményből. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai (18). Ráday Könyvtár, Budapest. ISBN 9789638299178

UNSPECIFIED, ed. (2019) Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences. Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-963-7451-45-4

Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia, Munkaközösség, ed. (2019) A Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) kiadványai, 1989–2018 : Katalógus. METEM, Szeged.

UNSPECIFIED, ed. (2019) Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-44-7

Gaálné Kalydy, Dóra and Vas, Viktória, eds. (2019) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának 2018. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései (39). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Benkő, József and Mizser, Attila, eds. (2019) Meteor csillagászati évkönyv 2020. Meteor csillagászati évkönyv . Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest.

Maczák, Ibolya, ed. (2019) Második Mária : Mária Terézia a régi magyarországi kegyességben. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (19). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-904-8

Szabó, Andrea and Susánszky, Pál and Oross, Dániel, eds. (2019) Mások vagy ugyanolyanok? Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale.

Hoppál, Mihály and Mázi, Béla and Tóth, Gábor, eds. (2019) Only the English Go There : Travel Accounts of 19th-Century Hungary. Library and Information Center of the Hungarian Academy of Sciences - International Association for Hungarian Studies, Budapest. ISBN 978-963-7451-53-9

Szelestei N., László, ed. (2019) Prédikálás a 17. századi Magyarországon (Kéziratos kötetek). Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (25). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-933-8

Dobszay, Tamás and Estók, János and Gyáni, Gábor and Patkós, András, eds. (2019) Roland Eötvös Memorial Album. Kossuth Kiadó. ISBN 978-963-09-9929-8

Szelestei N., László, ed. (2019) Személyek, intézmények szerepe a hívek lelkiségének alakításában. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (24). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-927-7

Molnár, Andrea, ed. (2019) Teleki József : Tanulmányok az Akadémiai Könyvtár alapítójáról és a Magyar Tudományos Akadémia első elnökéről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (40/115). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 9789637451478 eISBN: 9789637451485

Necipoğlu, Gülru and Kafadar, Cemal and Fleischer, Cornell H., eds. (2019) Treasures of Knowledge : An Inventory of the Ottoman Palace Library (1502/3–1503/4). Brill, Leiden - Boston. ISBN 978-90-04-40248-5

Papp, Klára and Püski, Levente and Novák, Ádám, eds. (2019) A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiæ Debreceniense, 26 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634901150

Kiss Farkas, Gábor and Maczák, Ibolya, eds. (2019) Átfedések : Szövegalkotás a 16–18. századi irodalomban. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (22). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-907-9

Babar, Viktor (2019) Az Szki 26 éve. UNSPECIFIED, Budapest. ISBN 978-615-00-6855-8

Bitskey, István (2019) Laudáció Gábor Csilla külső tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Bitskey, István (2019) Laudáció Madas Edit rendes tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Báti, Anikó (2019) Ételek, ízek, emlékek : régi és új elemek a cserépfalui konyhán. Néprajzi értekezések (1). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-80634-5-6

Dudith, András (2019) Epistulae. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova (13/7). Reciti, Budapest. ISBN 978-615-5478-72-7

Fintor, Gábor (2019) Implementáció és tanulói attitűdök. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-94-0 (print) ; 978-615-5372-95-7 (online PDF)

Forrai, Judit (2019) Memoirs of the Beginnings of Conductive Pedagogy and András Pető. Kaleidoscope könyvek (2). Kaleidoscope, Budapest. ISBN 978-615-00-5655-5

Gazsó, Ferenc (2019) Iskola, társadalom, rendszerváltás. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-07-5 (print) ; 978-615-6060-08-2 (online pdf)

Horváth, Ciprian (2019) Nógrád megye honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei. kiegészítve Galgagyörk-Meleg-völgy, Penc-Tuszkulán, Rád-Kishegy (Pestmegye) és Perse-Bércz (Prša, Sl.) temetőivel. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (11). Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék , MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, Magyar Nemzeti Múzeum, Martin Opitz. ISBN 978-963-306-531-0

Hursán, Szabolcs (2019) Batthyány-könyvtárak az Akadémiai Könyvtárban. In: Teleki József : Tanulmányok az Akadémiai Könyvtár alapítójáról és a Magyar Tudományos Akadémia első elnökéről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (40/115). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 196-216. ISBN 9789637451478 eISSN: 9789637451485

Imre, László and Antal, Ildikó and Antal, Ákos and Völgyesi, Lajos (2019) EÖTVÖS-INGÁK - GEOFIZIKAI-GEODÉZIAI MŰSZERFEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ A MAGYAR OPTIKAI MŰVEKNÉL. MOM Emlékalapítvány, Budapest. ISBN 978-615-81375-0-8

Jancsák, Csaba (2019) Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-00-6 (print) ; 978-615-6060-01-3 (online PDF)

Jancsó, Árpád (2019) A temesvári lóvasút története : 1869-1899. Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek, 13 . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-130-5

Juhász, Péter (2019) Anonymus: Fikció és realitás. Az Álmos-ág honfoglalása. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-96-4 (print) ; 978-615-5372-97-1 (online PDF)

Kajtár, Márton (2019) Változatok négy elemre : szerves kémia. Kajtár Márton Alapítvány, Budapest.

Kelecsényi, Ágnes and Kovács, Nándor Erik (2019) A keletkutató Vámbéry Ármin = Arminus Vambery the Orientalist. MTA KIK ; PAIGEO, Budapest. ISBN 978-615-81388-1-9

Kelemen, Roland (2019) A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban I. – Általános alapvetés, fogalmi elhatárolás. Vélemények a katonai jog világából, 1 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Kelemen, Roland (2019) A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban II. – A lengyel, cseh és szlovák különleges jogrend alkotmányos szabályai. Vélemények a katonai jog világából, 2 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Kelemen, Roland (2019) A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban III. – Spanyolország különleges jogrendi szabályai az alkotmány és a különleges jogrendre vonatkozó organikus törvény rendelkezései alapján. Vélemények a katonai jog világából, 3 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Kenesei, István (2019) Laudáció Moravcsik Edit külső tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kollár, József and Kollárné Déri, Krisztina and Mák, Kornél (2019) Derűterápia, avagy a hajótörés művészete. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-17-4

Kollár, Zsuzsanna (2019) Tekintélyépítési stratégiák a Teleki családban. In: Teleki József : Tanulmányok az Akadémiai Könyvtár alapítójáról és a Magyar Tudományos Akadémia első elnökéről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (40/115). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 9-42. ISBN 9789637451478 eISSN: 9789637451485

Kovács, László (2019) Magyarhomorog-Kónya-domb 10. századi szállási és 11–12. századi falusi temetője. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (12). Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, Magyar Nemzeti Múzeum, Martin Opitz. ISBN 978-963-9987-46-3

Madas, Edit (2019) Forrásközelben. Az esztergomi egyházi gyűjtemények kódexkatalógusa. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Molnár Ágnes, (2019) Alkalmazkodó polgárosodás : család és gazdaság Kiskanizsán a 20. században. Néprajzi értekezések (8). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-80634-7-0

Moravcsik, Edit (2019) Ellentmondások feloldása a nyelvleírásban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Mázi, Béla Imre (2019) "...egy kis revolutio az Akadémiában is..." A Magyar Tudományos Akadémia heti üléseinek jegyzőkönyvei 1848. március 20. és 1849. július 2. között. In: Teleki József : Tanulmányok az Akadémiai Könyvtár alapítójáról és a Magyar Tudományos Akadémia első elnökéről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (40/115). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 145-195. ISBN 9789637451478 eISSN: 9789637451485

Rácz, Emese (2019) A nagyenyedi Bethlen Kollégium könyvtárának XVIII. századi gyűjteményei I. A Hungarika téka. A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai (10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978 963 7451 46 1

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2019) Sincero promovendi boni publici studio : a közjó előmozdításának vágyától indíttatva : Teleki József és az Akadémiai Könyvtár : a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ kiállítása 2019. november 5-től 2020. február 29-ig. MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-50-8

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2019) Vegytan az Akadémiai Könyvtár alapító állományában. In: Teleki József : Tanulmányok az Akadémiai Könyvtár alapítójáról és a Magyar Tudományos Akadémia első elnökéről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (40/115). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 122-144. ISBN 9789637451478 eISSN: 9789637451485

Spitzer, Jenő (2019) A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban IV. – Különleges jogrendi szabályozás a francia jogrendszerben. Vélemények a katonai jog világából, 4 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Szabó, Ádám (2019) A Teleki család és a könyvek. In: Teleki József : Tanulmányok az Akadémiai Könyvtár alapítójáról és a Magyar Tudományos Akadémia első elnökéről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (40/115). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 43-65. ISBN 9789637451478 eISSN: 9789637451485

Szabó, Ádám (2019) Teleki-gyűjtemény az Akadémián. Az Akadémiai Könyvtár alapító állományának története és rekonstrukciója. In: Teleki József : Tanulmányok az Akadémiai Könyvtár alapítójáról és a Magyar Tudományos Akadémia első elnökéről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (40/115). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, pp. 68-121. ISBN 9789637451478 eISSN: 9789637451485

Szécsi, Gábor and Mák, Kornél (2019) Történet és történelem : A narravista történelemfilozófia alapjai. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-6060-06-8

Uray, Géza (2019) A feast for scholars : selected studies. Budapest oriental reprints. Series B. . MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-43-0

Velancsics, Béla and Szentes, Tamás (2019) „Belépni csak mezítláb szabad” – interjú Szentes Tamás akadémikussal. Utak a Széchenyi térre : a Magyar Tudományos Akadémia sorozata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-911-6

Viskolcz, Noémi (2019) A herceg történésze : Hajnal István az Esterházyak szolgálatában 1922-1930. Esterhazyana : A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Esterházy-közleményei . MTA Könyvtár és Információs Központ - Kossuth Kiadó, Budapest. ISBN 9789630999335

This list was generated on Fri Jun 21 00:08:02 2024 CEST.