REAL-EOD

Items where Year is 1993

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 135.

Semjén, András, ed. (1993) Adózás, adórendszerek, adóreformok : elvek, elméletek, tapasztalatok. Szociálpolitikai Értesítő (1993). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézet, Budapest.

Borsa, Iván, ed. (1993) Az Abaffy család levéltára, 1247-1515; A Dancs család levéltára, 1232-1525; A Hanvay család levéltára, 1216-1525. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 6625 7

Schmid, Hanns and Perschy, Jakob Michael, eds. (1993) Bollwerk Forchtenstein : Burgenländische Landesausstellung 1993 : Burg Forchtenstein, 15. Mai - 31. Oktober 1993. Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv und -bibliothek, Eisenstadt.

Benkő, Loránd, ed. (1993) Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen : Lieferung 1. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6228-6

Beszteri, Béla, ed. (1993) Gazdasági-társadalmi rendszerváltás folyamata és tendenciái : tudományos konferencia... Veszprém, 1993. április 15. Magyar Tudományos Akadémia, Veszprém.

UNSPECIFIED, ed. (1993) Guide to network resource tools. EARN, S.l..

Lahdelma, Tuomo and Maticsák, Sándor and Niinikangas, Vesa and Parry, Christoph, eds. (1993) Hungarologische Beiträge. Hungarologische Beiträge (1). Universität Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN 951-34-0166- 9

Láng, István, ed. (1993) Környezetvédelmi lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6564-1

Soós, László, ed. (1993) A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989.évi jegyzőkönyvei. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (24). Magyar Országos Levéltár, Budapest. ISBN 963 631 053 X

Élesztős, László and Rostás, Sándor, eds. (1993) Magyar nagylexikon 1. A - Anc. Magyar nagylexikon (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6611-7

Takács, Béla, ed. (1993) Mesterségek és foglalkozások a Bibliában. Kálvin Kiadó, Budapest. ISBN 963 300 548 5

Mizser, Attila and Taracsák, Gábor, eds. (1993) Meteor csillagászati évkönyv 1994. Meteor csillagászati évkönyv . Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest.

Salánki, János, ed. (1993) Neurobiology of invertebrates. Signal molecules, networks, behaviour. Proceedings of the symposium of the International Society for Invertebrate Neurobiology Tihany, Hungary, June 23-28, 1991. Neurobiology of invertebrates . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6443-2

Fehér, János, ed. (1993) Role of free radicals in biological systems. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6501-3

Békési, Imre and Jankovics, József and Kósa, László and Nyerges, Judit, eds. (1993) Régi és új peregrináció : Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Scriptum Kft., Budapest - Szeged. ISBN Össz.: 963-8335-00-9; 1. köt.: 963-8335-01-7; 2. köt.: 963-8335-02-5; 3. köt.: 963-8335-03-3

Braun, Tibor and Schubert, András, eds. (1993) Szakértői bírálat (peer review) a tudományos kutatásban. Válogatott tanulmányok a téma szakirodalmából. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának informatikai és tudományelemzési sorozata, 7 . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 867

Balogh, Lajos, ed. (1993) Szöveggyűjtemény a táji nyelvváltozatok köréből. Linguistica, Series B. Documenta (2). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Vámos, Éva and Kovács Gy., István, eds. (1993) Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest.

Tverdota, György, ed. (1993) Traduire du hongrois, traduire en hongrois. Relations culturelles franco-hongroises au XIXème siècle. Autour de l'Histoire de la Transylvanie. Cahiers d'études hongroises (5). Sorbonne Nouvelle Paris III - CIEH; Balassi Kiadó; Institut Hongrois, Paris; Budapest.

Mályusz, Elemér, ed. (1993) Zsigmondkori oklevéltár III. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mályusz, Elemér, ed. (1993) Zsigmondkori oklevéltár IV. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (25). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beszteri, Béla, ed. (1993) A kultúra jelene és jövője : tudományos konferencia 1992. október 27. Veszprém. Magyar Tudományos Akadémia, Veszprém.

Szabó, Márta, ed. (1993) A régió felsőoktatásának jelene és jövője : a MTA Veszprémi Területi Bizottsága ankétja, 1992. november 27, Veszprém. Magyar Tudományos Akadémia, [Veszprém]. ISBN 963-7385-27-4

Csíky, Gábor and Endrei, Walter and Gazda, István and Palló, Gábor and Pénzes, István and Sipka, László, eds. (1993) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban : 1994. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Ancsel, Éva (1993) Az ember mértékhiánya : akadémiai székfoglaló : 1991. február 28. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6533-1

Bakos, József and Biri, Sándor (1993) Fúziós plazmafizika. Gyorsítóberendezések nehézionforrásai. Az atomenergia- és magkutatás újabb eredményei (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6580-3

Baldauf, Ingeborg (1993) Schriftreform und Schriftwechsel bei den muslimischen Russland- und Sowjettürken, 1850-1937. Ein Symptom ideengeschichtlicher und kulturpolitischer Entwicklungen. Bibliotheca orientalis Hungarica (40). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6531-5

Balogh, K. (1993) Brief History of Hungarian Geology. Hungarian Geological Society, Budapest.

Balázs, Géza (1993) Kapcsolatra utaló (fatikus) elemek a magyar nyelvben. Nyelvtudományi értekezések (137). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6512-9

Benkő, Loránd (1993) Pais Dezső. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6609-5

Bogár, Károly (1993) A múlt században Magyarországon letelepedő vállalkozók szerepe a menedzsment kialakulásában. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 12-14.

Bori, Imre (1993) Prózatörténeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6643-5

Bozsóky, Pál Gerő (1993) Segesdi krónika. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 15 . Agapé Kft., Szeged. ISBN 963-8112-26-3

Brandt, Juliane (1993) Historische Möglichkeiten individueller Entwicklung in ungarischen Romanen der sechziger Jahre. Officina Hungarica (1). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 00 8

Bátyai, Jenő (1993) Rainerek Szeged iparában. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 7-8.

Bél, Mátyás (1993) Bél Mátyás levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (3). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963-7873-43-0

Bíró, Gábor (1993) Zemplén Győző és W. Ostwald levélváltása (1902-3). In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 9-11.

Cabello, Juan (1993) A tari Szent Mihály-templom és udvarház : [tanulmányok]. Művészettörténeti füzetek (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6514-5

Cicaj, Viliam (1993) Bányavárosi könyvkultúra a XVI-XVIII. században (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya). Olvasmánytörténeti dolgozatok (4). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-974-5

Csath, Béla (1993) Egy kútkészítő, aki külföldön tanulta és gyakorolta a szakmát. Bürgermeister Antal munkássága. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 15-16.

Csiky, G. (1993) Chapters from the History of the Hungarian Geological Society. Hungarian Geological Society, Budapest.

Cséfalvay, Pál (1993) Keresztény Múzeum, Esztergom. Corvina, Budapest. ISBN 963-13-3875-4

Duby, Georges and Lardreau, Guy (1993) Párbeszéd a történelemről. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6488-2

Endrei, Walter (1993) A textilipari technikák termelékenységének története, XIII-XX. század. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6546-3

Farkas, Gyula (1993) A vezetés tudományos művelése és oktatása történetének kutatása az SZVT vezetéselméleti- és történeti bizottságában. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 20-21.

Farkas, József (1993) Sugárzásos tartósítás : egy XX. századi élelmiszer-technológia interdiszciplináris megalapozása : akadémiai székfoglaló : 1991. április 16. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6536-6

Fejes, Katalin (1993) A szintaktikai állomány természete gyermekszövegekben. Nyelvtudományi értekezések (136). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6494-7

Fekete, Gézáné (1993) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1992. évi beszámoló jelentése és 1993. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Fekete, Lajos (1993) A hódoltság török levéltári forrásai nyomában. Budapest oriental reprints. Series A (6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára : Kőrösi Csoma Társaság, Budapest. ISBN 963-7302-83-2

Fromm, Erich (1993) Menekülés a szabadság elől. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6573-0

Fábián, Éva (1993) Analitikai eszközök a magyar vegyészeti múzeumban. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 22-25.

Gajdos, Gusztáv (1993) Osztrák-Magyar gazdasági, ipari kapcsolatok Magyarországon a 19. század második felében. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 17-19.

Gergye, László (1993) Kazinczy Ferenc kéziratos hagyatéka. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (21). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-85-9

Halabuk, József (1993) Budapest dualizmuskori nemzetközi urbanisztikai kapcsolatai. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 26-28.

Hamza, Gábor (1993) Magyar-olasz jogász kapcsolatok a középkorban a peregrinatio Academica tükrében. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 29-31.

Hankó, Vilmos (1993) Székelyföld. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6626-5

Herczegh, Géza (1993) Az államok nemzetközi közösségének változása és a nemzetközi jog. Jogtudományi értekezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6596-X

Honti, József (1993) Egy magyar orvos Hispaniában: Felipe Hauser y Kobler /1832-1925/. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 32-34.

Honti, László (1993) Die Grundzahlwörter der uralischen Sprachen. Bibliotheca Uralica (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6458-0

Horváth, Pál (1993) Frank Ignác. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6595-1

Jankovics, József and Monok, István (1993) András Dudith's library : a partial reconstruction = Dudith András könyvtára : részleges rekonstrukció. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (12/3). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-08-4

Jobst, Kázmér (1993) A kémia és morphologia kapcsolata modifikált nukleoproteidekben : akadémiai székfoglaló : 1990. december 12. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6556-0

Juhász, Lajos and Vida, István (1993) Norvég követjelentések Magyarországról, 1947-1958. Új történelmi tár (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-8312-03-3

Kabán, Annamária (1993) A magyar tudományos stílus a kezdetektől a felvilágosodás koráig. Szemiotikái, szövegnyelvészeti megközelítés. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (12). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Kapronczay, Károly (1993) A bécsi egyetem szerepe a magyar orvosképzésben. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 38-40.

Kiss, György (1993) Az V. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszus Budapesten, 1918. szeptember 28—29. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 41-43.

Kleinmichel, Sigrid (1993) Aufbruch aus orientalischen Dichtungstraditionen. Studien zur usbekischen Dramatik und Prosa zwischen 1910 und 1934. Bibliotheca orientalis Hungarica (39). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6316-9

Kollár, Lajos (1993) Műszaki tudomány, mérnöki közelítés : akadémiai székfoglaló : 1991. január 14. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6534-X

Komárik, Dénes (1993) Feszl Frigyes, 1821-1884. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6532-3

Kovács, Gy. István (1993) Egy megvalósult álom. A Magyar Vegyészeti Múzeum. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 5-6.

Krisztián, Béla (1993) Egy múlt századi vállalkozó a Mecsekben Jánosi Engel Adolf (1820—1903). In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 44-45.

Kádár, Zoltán (1993) Amerikára vonatkozó térképek Vitéz János könyvtárának egyik kódexében (Vat.Urb.lat.274). In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 35-37.

Ladányi, Sándor (1993) „Magyar református diákok nyugat-európai peregrinációja a XVII-XVIII. században — különös tekintettel az orvosi tanulmányokat is folytatókra“. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 50-52.

Laár, Tibor (1993) Az osztrák-magyar vaskartellről. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 46-49.

Lendvai, L. Ferenc (1993) Egy magyar filozófus, Karácsony Sándor. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6542-0

Lovász, László (1993) Combinatorial problems and exercises. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 6414 9

Lucht, Wilhelm and Merkl, Ottó (1993) Különböző csápú bogarak II. : álpattanóbogarak, tövisnyakú bogarak, merevbogarak = Diversicornia II. : Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 8 (168). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6423-8

Mesterházi, Márton (1993) Sean O'Casey Magyarországon. Modern filológiai füzetek (51). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6484-X

Michelberger, Pál (1993) Közlekedés, környezet, mérnöki felelősség : akadémiai székfoglaló : 1991. szeptember 23. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6554-4

Mikus, Károlyné (1993) Ganz Ábrahám és Mechwart András munkássága. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 57-59.

Molnár, István T. (1993) A magyar beszédhangok szubjektív elemi szimbolikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6526-9

Molnár, László (1993) A császári és királyi mérnök-akadémia magyarországi diákjai 1790-1850. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 60-64.

Molnár, Ádám (1993) Időjárás-varázslás Belső-Ázsiában. Kőrösi Csoma kiskönyvtár (21). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6654-0

Molnárné Hubbes, Éva (1993) Benkő Ferenc mineralógus peregrinációja. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 65-67.

Monok, István (1993) Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon, 1526-1720 : forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. Olvasmánytörténeti dolgozatok (5). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-07-6

Mányi, Géza (1993) Adatok az egészségügyi vezetés és vezetőképzés történetéhez. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 53-56.

Mátyás, Antal (1993) A makroökonómia elméletének fejlődése a monetarista és a neokeynesiánus közgazdák közötti vita során : akadémiai székfoglaló : 1991. május 2. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6555-2

Nemcsics, Antal (1993) Colour dynamics. Environmental colour design. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6299-5

Nemcsics, Antal (1993) Farbenlehre und Farbendynamik. Theorie der farbigen Umweltplanung. Akadémiai Kiadó - Muster-Schmidt, Budapest. ISBN 963-05-6284-7

Nemeskürty, István (1993) A magyar irodalom története, 1000-1945. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6567-6 össz.

Németh, József (1993) Oktatás-kutatás a műszaki fejlesztés szolgálatában a XIX-XX. század fordulójának műegyetemén. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 68-71.

Oláh, Anna (1993) Bolyai Farkas orvosi munkássága. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 72-80.

Palló, Gábor (1993) A magyarországi tudomány nemzetközi kapcsolatai az 1950-es években. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 81-82.

Papp, László (1993) A repülő rovarok abundanciájáról : a légyfogás elmélete : akadémiai székfoglaló : 1991. április 30. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6473-4

Pataki, Ferenc (1993) Bűnbakképzési folyamatok a társadalomban : a bűnbakjelenség : akadémiai székfoglaló : 1991. június 6. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6535-8

Popper, Leó (1993) Dialógus a művészetről : Popper Leó írásai, Popper Leó és Lukács György levelezése. Archívumi füzetek (MTA Lukács archívum) (11). MTA Lukács Archívum, Budapest. ISBN 963-7977-16-3

Prokopp, Mária (1993) Vitéz János külföldi tanulmányai. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 94-97.

Próder, István (1993) A magyar vegyészeti múzeum dokumentációs anyagának gyűjteményeiről. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 90-93.

Pungor, Ernő (1993) Köszöntő. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest.

Pécsi, Márton (1993) Negyedkor és löszkutatás. Elmélet, módszer, gyakorlat (54). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6470-X

Pécsi, Márton (1993) Quaternary and Loess Research. Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963 7395 28 8

Pécsi Kis, Péter (1993) Exegeticon. Új történelmi tár (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6650-8

Pók, Attila (1993) Az akadémia és a nemzetközi tudományosság 1867-1914. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 83-86.

Póka, Teréz (1993) A Selmeci Bányászati Akadémia a hazai és európai bányászati és földtudományok bölcsője. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 87-89.

Rajki, Sándor (1993) Konzultáns genetikusként Rómában és Amerikában : akadémiai székfoglaló : 1991. április 22. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6444-0

Ritoók, Zsigmond (1993) Ponori Thewrewk Emil. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6538-2

Rédei, Károly (1993) Óegyházi szláv szemantikai és szintaktikai hatás az ózürjén nyelvben : akadémiai székfoglaló : 1992. január 6. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6655-9

Róna-Tas, András (1993) A honfoglalás kori magyarság : akadémiai székfoglaló : 1991. június 10. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6324-2

Rózsa, Erzsébet (1993) Hegel gazdaság-filozófiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6518-8

Sebestyén, Kálmán (1993) A Kolozs-Kalotai (Kalotaszegi) református egyházmegye népoktatásának adattára : A XV. századtól 1900-ig. Magyar protestáns egyháztörténeti adattár . Ráday gyűjtemény, Budapest.

Solymosi, László (1993) A veszprémi püspökség 1524. évi urbáriuma. Új történelmi tár (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6571-4

Szabolcsi, Lajos (1993) Két emberöltő : Az Egyenlőség évtizedei (1881-1931). MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest. ISBN 963-7450-84X

Szabó, András (1993) Igazságosan vagy okosan? Jogtudományi értekezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6456-4

Szabó, L. (1993) Az olajrepce - Brassica napus L. subsp. napus (VI/4.). Magyarország kultúrflórája (65). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6591-9

Szeli, István (1993) A peremkultúra élettana. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó - Forum, Budapest. ISBN 963-05-6653-2

Szádeczky Kardoss, Lajos (1993) A székely nemzet története és alkotmánya. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6627-3

Szögi, László (1993) A külföldi egyetemjárás változásai Közép-Kelet-Európában a 19. század első felében. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 98-104.

Sárközy, Tamás (1993) A privatizáció joga Magyarországon, 1989-1993. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6649-4

Teller, Ede and Teller, Wendy and Talley, Wilson (1993) A fizika nagyszerű, mert egyszerű. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6469-6

Terplán, Zénó (1993) Neves magyar gépészek emlékei haláluk után. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 105-108.

Tihanyi, Judit (1993) Az amszterdami iskola, 1910-1930. Architektúra . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6441-6

Tomcsányi, Pál (1993) A fogyasztói értékítélet és a piacos termelés : akadémiai székfoglaló : 1991. április 17. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6523-4

Tringli, István (1993) F.J. Müller és a bánáti bányaügy. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 109-110.

Tuschák, Róbert (1993) Egykimenetelű rendszerek szabályozási struktúrái : akadémiai székfoglaló : 1991. november 19. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6537-4

Tóth, László (1993) Holyvák VIII. = Staphylinidae VIII. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 7 (171). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6426-2

Tüskés, Gábor (1993) Búcsújárás a barokk kori Magyarországon a mirákulumirodalom tükrében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6513-7

Varga, László (1993) Magyar beszéddallamok fonológiai, szemantikai és szintaktikai vonatkozásai. Nyelvtudományi értekezések (135). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6275-8

Vida, Mária (1993) Stockinger Tamás (1811-1883) - Az orvostörténelmi oktatás kezdete Magyarországon. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 114-116.

Vincze, István (1993) Nemparaméteres matematikai statisztika. Elmélet és alkalmazások. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6525-0

Vámos, Éva Katalin (1993) Magyarok a berlini Királyi Frigyes Vilmos Egyetem hallgatói között a kiegyezés utáni első két évtizedben. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 111-113.

Weigand, Erzsébet (1993) Magyar állami ösztöndíjasok az Egyesült Államokban a két világháború között. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 117-122.

Zsidi, Vilmos (1993) A bécsi Export Akadémia magyarországi hallgatói 1898—1919. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság, Budapest, pp. 123-126.

Zsilka, János (1993) Nyelvi rendszer- palintonia. Anthropologia linguistica. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (11). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

sine, nomine (1993) Im Zeichen der ungeteilten Philologie : Festschrift für Professor Dr. sc. Karl Mollay zum 80. Geburtstag. Budapester Beiträge zur Germanistik (24). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

Ślipiński, Stanisław Adam and Merkl, Ottó (1993) Különböző csápú bogarak VI. : bunkóscsápú bogarak VIII. = Diversicornia VI. : Clavicornia VIII. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 8 (170). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6425-4

This list was generated on Sat Jun 22 14:12:31 2024 CEST.