REAL-EOD

Items where Year is 1992

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 99.

Solymosi, László and Somfai, Balázs, eds. (1992) A Dunántúl településtörténete IX. A Dunántúl településtörténete, 9 . MTA VEAB, MTA PAB.

Somorjai, József and Gyenisné Landesz, Edit, eds. (1992) Az elődtelepülések és Tatabánya város története. Tudományos Füzetek, 7 . Komárom Megyei Múzeumi Szervezet, Tata. ISBN 963 7110 13 5

Mizsér, Emese and Bod, Judit, eds. (1992) BRS/SEARCH adatbáziskezelő program : Felhasználói kézikönyv. IIF Dokumentumok (D-15). Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, Budapest.

Feld, István, ed. (1992) Bischöfliche Burgen und Residenzen im Mittelalter : Resumées der Vorträge : 3. Castrum Bene - Konferenz, 10-13. Juni 1992. Castrum Bene, 3 . Castrum Bene Egyesület, Pécs.

Cabello, Juan, ed. (1992) Castrum Bene 2/1990 : Várak a későközépkorban = Die Burgen im Spätmittelalter. Castrum Bene, 2 . Castrum Bene Egyesület, Budapest.

Hatala, Pál, ed. (1992) Fémkohászat. Műszaki értelmező szótár (70-71). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6242-1

Domsa, Károlyné and Fekete, Gézáné and Kovács, Mária, eds. (1992) "Gondolatok a könyvtárban" | „Thoughts in the library". A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (30/105). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-82-4

Végh, András and Magyar, Károly, eds. (1992) Gótikus szobrok a budai királyi palotából. Budapesti Történeti Múzeum, Vármúzeum, Budapest. ISBN 963 7096 32 9

Koltay, Ede, ed. (1992) Ionokkal keltett Auger-elektronok és röntgensugárzás : alapelvek és elemanalitikai alkalmazások. Az atomenergia- és magkutatás újabb eredményei (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6323-1

Sándor, István, ed. (1992) Jókai Mór: Az önkényuralom adomái, 1850-1858. Jókai Mór összes művei Adomák Kritikai jegyzetekkel (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-7719-38-5

Tverdota, György, ed. (1992) L'héritage de Ferenczi et la psychanalyse hongroise. Vers un nouveau dictionnaire francais-hongrois/hongrois-francais. Cahiers d'études hongroises (4). Sorbonne Nouvelle Paris III - CIEH; Institut Hongrois, Paris.

Berlász, Melinda, ed. (1992) Lajtha László összegyüjtött írásai I. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 6436 X

Fűzy, Jenő, ed. (1992) Magasabb szabadságfokú kontinuumok elmélete és építőmérnöki alkalmazásai. Válogatott tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6035-6

Gregorovicz, Anikó, ed. (1992) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1991. évi beszámoló jelentése és 1992. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Monok, István and Varga, András, eds. (1992) Magyarországi magánkönyvtárak : 2., 1588-1721. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (13/2). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-35-1

Holl, András and Mizser, Attila and Taracsák, Gábor, eds. (1992) Meteor csillagászati évkönyv 1993. Meteor csillagászati évkönyv . Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest.

Kertész, Ádám and Kovács, Zoltán, eds. (1992) New perspectives in Hungarian geography : contribution to the 27th international geographical congress, Washington D. C. 1992. Studies in geography in Hungary (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6572-2

Kiefer, Ferenc and Kiss, Gábor and Pajzs, Júlia, eds. (1992) Papers in computational lexicography, COMPLEX '92 : [proceedings of the 2nd International Conference on Computational Lexicography, COMPLEX '92 Budapest, Hungary]. Computational lexicography, Complex . Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-8461-67-5

Oltványi, Ambrus and Kiss, József, eds. (1992) Petőfi-adattár. A magyar irodalomtörténetírás forrásai (11-15). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4221-8 [összkiadás]

Szende, Tamás, ed. (1992) Phonological representation and lenition processes. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (24). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8464 64 0

Mezei, Ottó, ed. (1992) Régi és/vagy új reneszánsz : Vaszary János összegyűjtött írásai. Tudományos Füzetek, 8 . Komárom Megyei Múzeumi Szervezet, Tata. ISBN 963 7110135

Berki, János and Görög, Veronika, eds. (1992) Szalonnafa. Varsányi cigány népmesék. Mesék mondák történetek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6362-2

Kontra, Miklós, ed. (1992) Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963-8461 66 7

Kontra, Miklós, ed. (1992) Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (9). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Csákvári, Béla, ed. (1992) Térkémiai tényezők szerepe az alkánok és a cikloalkánok fémkatalizátorokon végbemenő átalakulásaiban. A kémia újabb eredményei (74). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6309-6

UNSPECIFIED, ed. (1992) X25-NetBIOS gateway : MTA SZTAKI Akadémiai Számítástechnikai Infrastruktúra. MTA SZTAKI, Budapest.

Siklós, Tivadar, ed. (1992) A felületkutatás helyzete hazánkban. Helyzetfelmérő tanulmány. A szilárdtestkutatás újabb eredményei (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6344-4

Szabó, Márta and Schulz, Éva, eds. (1992) A kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények együttműködése a régióban : a MTA Veszprémi Területi Bizottság ankétja, 1992. április 1, Veszprém. Magyar Tudományos Akadémia, Veszprém.

Monok, István and Szabó, Enéh, eds. (1992) A könyves kultúra : XIV-XVII. század : 1., Válogatás az angolszász szakirodalomból. Scriptum, Szeged.

Beszteri, Béla, ed. (1992) A közoktatás problémái Magyarországon : tudományos konferencia. Magyar Tudományos Akadémia, Veszprém.

Fazekas, Tamás and Selmeczi, Béla and Stefanovits, Pál, eds. (1992) A magnézium forrásai és jelentősége az élővilágban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6279-0

Vargha, Magda and Patkós, László and Tóth, Imre, eds. (1992) The role of Miklós Konkoly Thege in the history of astronomy in Hungary : the 120th anniversary of Konkoly Observatory : meeting in Budapest, 5-6 September 1991 : proceedings. Konkoly Observatory Monographs (1). Konkoly Observatory, Budapest. ISBN 963-8361-45-X

Csíky, Gábor and Endrei, Walter and Gazda, István and Lambrecht, Miklós and Palló, Gábor and Pénzes, István and Sipka, László, eds. (1992) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban : 1993. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Aradi, Zsolt (1992) Adatgyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia gazdálkodásáról. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Barabás, Zoltán (1992) Búzanemesítés : eredmények, problémák, perspektívák : akadémiai székfoglaló : 1986. április 9. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6318-5

Benkő, Elek (1992) A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája. Varia archaeologica Hungarica (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-7391-59-2

Berényi, István (1992) Az alkalmazott szociálgeográfia elméleti és módszertani kérdései. Földrajzi tanulmányok (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6248-0

Bessenyei, György (1992) Rómának viselt dolgai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-7719-30-X

Bessenyei, György (1992) Társadalombölcseleti írások, 1771-1778. Bessenyei György összes művei . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-7719-15-6

Braun, Tibor and Glanzel, Wolfgang and Schubert, András (1992) Országok, szakterületek, folyóiratok tudománymetriai mutatószámai. 1981-1985. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának informatikai és tudományelemzési sorozata, 6 . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 794

Burger, Kálmán (1992) Rögzített folyadékok Mössbauer-spektroszkópiája : új eljárás az oldatkémiában : akadémiai székfoglaló : 1990. szeptember 18. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6319-3

Császár, Gyula and Juhász, Erzsébet (1992) A pszichoszomatikus és neurotikus betegségszerveződés komplex, utánkövetéses vizsgálata. Pszichológia a gyakorlatban (48). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6241-3

Dimény, Imre (1992) A műszaki fejlesztés ökonómiai összefüggései a mezőgazdaságban : akadémiai székfoglaló : 1990. november 6. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6250-2

Dudith, András (1992) Epistulae. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova (13/1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5737-1

Dömötör, Ákos (1992) A magyar protestáns exemplumok katalógusa. Folklór archívum (19). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 7762 77 9

Elekfi, László (1992) A magyar hangkapcsolódások fonetikai és fonológiai szabályai. A kiejtési kézikönyv munkálatai. Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes (10). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Fehér, Edit (1992) Asparagus. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6083-6

Földényi, F. László (1992) Melankólia. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6098-4

Gratz, Gusztáv (1992) A dualizmus kora Magyarország története 1867-1918. Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6273-l

Gspann, Veronika (1992) Edward Albee drámái. Modern filológiai füzetek (50). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6276-6

Gulyás, Pál (1992) Die Bibliothek Sambucus : Katalog / nach der Abschrift von Pál Gulyás. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez . Scriptum, Szeged. ISBN 963-85039-3-9

Gulyás, Pál (1992) A Zsámboky-könyvtár katalógusa (1587) / Gulyás Pál olvasatában. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (12/2). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-888-9

Gunst, Péter (1992) M.A. Rotschild, a bankalapító. Életek és korok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5954-4

Gyires, Béla (1992) A születési és halálozási folyamatok totális pozitivitásáról : akadémiai székfoglaló, 1990. október 25. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6325-8

Hajnal, Mátyás (1992) Szíves könyvecske : Bécs, 1629. Bibliotheca Hungarica antiqua (27). Balassi : Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963-7873-18-X

Hima, Gabriella (1992) Kosztolányi és az egzisztenciális regény : Kosztolányi regényeinek poétikai vizsgálata. Irodalomtörténeti füzetek (125). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6088-7

Holl, Béla (1992) Katolikus egyházi énekek. 1660-as, 1670-es évek, jegyzetek. Régi magyar költők tára. XVII. század (15/B). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-7719-50-4

Holl, Imre (1992) Kőszeg vára a középkorban : az 1960-1962. évi ásatások eredménye. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6329-0

Horváth, Ágota and Pik, Katalin and Tardos, Katalin (1992) Szociálpolitikai rendszerváltás : szociális segélyezettek és munkanélküliek Somogy megyében. Szociálpolitikai Értesítő (1992/1). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézet, Budapest.

Háy, Borbála and F. Liska, Tibor and Lakatos, György (1992) TRILLA : Felhasználói kézikönyv. IIF Dokumentumok (D-16). Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, MTA SZTAKI, Budapest.

Ihász, Mihály (1992) Szemléletváltozás a peptikus fekélyek sebészi kezelésében : akadémiai székfoglaló : 1990. november 15. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6321-5

Imfoh, Arthur E. (1992) Elveszített világok : hogyan gyűrték le eleink a mindennapokat - és miért boldogulunk mi ezzel oly nehezen ... Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6374-6

Jung, Carl Gustav (1992) Válasz Jób könyvére. Hermész könyvek . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6215-4

Kennedy, Paul (1992) A nagyhatalmak tündöklése és bukása : gazdasági változások és katonai konfliktusok, 1500-2000. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6076-3

Komenský, Jan Amos (1992) Pampaedia : a "De rerum humanarum emendatione consultatio catholica ad genus humanum" IV. része. Bibliotheca Comeniana (4). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak. ISBN 963-7535-01-2

Kádár, Zoltán and Priszter, Szaniszló (1992) Az élővilág megismerésének kezdetei hazánkban : a magyar biológia rövid kultúrtörténete a kezdetektől a reformkorig (-1829). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6372-X

Kárteszi, Á. and Kordován, V. and Ormos, I. (1992) A Scheiber-könyvtár katalógusa | Catalogue of the Scheiber Library. Keleti Tanulmányok = Oriental Studies (9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 9637302778

Kövics, Emma (1992) Az európai egység kérdése és Németország, 1919-1933. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6201-4

Kőrös, Endre (1992) Perturbált kémiai oszcillátorok dinamikája : akadémiai székfoglaló : 1990. október 16. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6320-7

Maksay, Ferenc (1992) A Magyar Kamara Archívuma. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 1. Levéltári leltárak (8). Magyar Országos Levéltár, Budapest. ISBN 963-631-048-3

Martin, Ferenc (1992) Kolonialprägungen aus Moesia Superior und Dacia. Akadémiai Kiadó - Dr. Rudolf Habelt GmbH, Budapest. ISBN 963-05-5979-X

Mervel, Ferenc (1992) Rendszeres svéd nyelvtan. Szerkezeti útmutatóval és példatárral. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6472-6

Márai, Sándor (1992) Judit. …és az utóhang. Márai Sándor művei (12). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-06-6370-3

Mártonfi, Ferenc (1992) Az írástól a versig. Keleti értekezések, 4 . Kőrösi Csoma Társaság, Budapest. ISBN 963 8378 00 X

Méhes, Károly (1992) A centroméraszétválás sorrendje : akadémiai székfoglaló : 1991. március 12. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6445-9

Náray-Szabó, Gábor (1992) A molekulák harmóniája : akadémiai székfoglaló : 1990. november 13. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6322-3

Papp, Júlia (1992) Művészeti ismeretek gróf Sándor István (1750-1815) írásaiban. Művészettörténeti füzetek (21). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6203-0

Petrasovits, Géza (1992) Városi földalatti műtárgyak tervezése és kivitelezése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6308-8

Rejtő, István (1992) Mikszáthiáda : cikkek, tanulmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (29/104). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-72-7

Roberts, Martin (1992) Európa története: 1789-1914 : az ipari forradalom és a liberalizmus kora. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6099-2

Roberts, Martin (1992) Európa története: 1900-1973 : az új barbárság kora? Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6246-4

Rácz, Endre (1992) Mondatgrammatika és szöveggramatika. Linguistica, Series C. Relationes (6). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Rácz, Endre (1992) A belehallás jelenségéről. Nyelvtudományi értekezések (134). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6317-7

Salánki, János (1992) Új utak a környezetszennyezés biológiai indikálásában : akadémiai székfoglaló : 1988. március 25. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6404-1

Segesváry, Viktor (1992) A Ráday könyvtár 18. századi története. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, 4 . Ráday Könyvtár, Budapest. ISBN 9630424347

Szabolcsi, Miklós (1992) "Kemény a menny" : József Attila élete és pályája, 1927-1930. Irodalomtörténeti könyvtár (40). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6300-2

Szabó, Miklós and Tonk, Sándor (1992) Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban, 1521-1700. Fontes rerum scholasticarum (4). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-912-5

Szamosközy, István (1992) Analecta lapidum vetustorum et nonnullarum in Dacia antiquitatum, 1593 ; Inscriptiones Romanae in lapidibus antiquis Albae Juliae et circa locorum, 1598. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez . Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-899-7

Szamosközy, István (1992) Analecta lapidum vetustorum et nonnullarum in Dacia antiquitatum, 1593 ; Inscriptiones Romanae in lapidibus antiquis Albae Juliae et circa locorum, 1598. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (33). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-887-0

Szujkóné Lacza, J. (1992) A koriander - Coriandrum sativum L. (IV/4.). Magyarország kultúrflórája (64). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6401-7

Sárközi, Alice (1992) Political prophecies in Mongolia in the 17-20th centuries. Bibliotheca orientalis Hungarica (38). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6020-8

Tarnóczy, Tamás (1992) Az emberi üzenetváltásról. Linguistica, Series C. Relationes (5). MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Taxner-Tóth, Ernő (1992) Kölcsey és a magyar világ. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6415-7

Terplán, Zénó (1992) Fogaskerekek, hajtóművek, fogaskerék-bolygóművek : akadémiai székfoglaló : 1990. október 1. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6375-4

Varga, Csaba (1992) A bírói ténymegállapítási folyamat természete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6302-9

Váróné Tomori, Viola (1992) Hollókő. Egy palóc falu lélekrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6244-8

sine, nomine (1992) Ki kicsoda : a Magyar Tudományos Akadémia intézeteinek és támogatott kutatóhelyeinek kutatói. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-04-2502-5

sine, nomine (1992) A Világbank szociálpolitikai jelentése Magyarországról. Szociálpolitikai Értesítő (1992/2). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézet, Budapest.

Ádám, Antal (1992) A dunántúli elektromos vezetőképesség-anomália földtani és módszertani jelentősége : akadémiai székfoglaló : 1990. szeptember 24. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6403-3

This list was generated on Wed Jun 12 01:51:07 2024 CEST.