REAL-EOD

Items where Year is 1937

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 63.

Házi, Jenő, ed. (1937) Sopron a régi magyar irodalomban. Magyar irodalmi ritkaságok (36.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Schneider, Miklós, ed. (1937) Vas vármegye 1835. évi nemesi összeírása. Szerző, Szombathely.

Csősz, Gyula, ed. (1937) Állatorvosi műszótár. Állatorvosi Kézi Könyvtár (25). Stephaneum Nyomda R. T., Budapest.

Lukinich, Imre, ed. (1937) A podmanini Podmaniczky-család oklevéltára. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Allodiatorisz, Irma (1937) Adatok az árpádkori alföldi magyarság anthropologiájához. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Amade, Antal (1937) Báró várkonyi Amade Antal versei. Régi magyar könyvtár (40). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Andreich, Jenő (1937) A konjunktúrakutatás módszerei. Konjunktúraelmélet és konjunktúrakutatás (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Angyal, Dávid (1937) Történeti tanulmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Baktay, Ervin (1937) A Pandzsáb : az öt folyó országa. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin Társulat, Budapest.

Bartal, Aurél (1937) A beleházi és ethrekarchai Bartal család. Kertész Ny., Karcag.

Bartók, György (1937) Ösztön, tudat, öntudat. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1937) Az absolutizmus kora Magyarországon, 1849-1865. Franklin, Budapest.

Borbiró, Virgil (1937) A magyar építészet története. A Magyar Szemle Könyvei (13). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Brisits, Frigyes (1937) Vörösmarty Mihály és az Akadémia. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Cholnoky, Jenő (1937) Balaton. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Cs. Szabó, László (1937) Levelek a száműzetésből. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Csekey, István (1937) Liszt Ferenc származása és hazafisága. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1937) Büntetőjogunk megújhodása. Szeged Városi Nyomda, Szeged.

Finkey, Ferenc (1937) Jelszavak harca a tüntetőtörvénykönyvek revíziója körül. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fludorovits, Jolán (1937) A magyar nyelv latin jövevényszavai. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1/12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Galamb, Sándor (1937) A magyar dráma története 1867-től 1896-ig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Grünwald, Miksa (1937) Zsidó biedermeier. Minerva-könyvtár (112). Minerva Társaság, Budapest.

Gyergyai, Albert (1937) A mai francia regény. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Haraszti, Emil (1937) A tánc története. Kincsestár (54.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Hedin, Sven Anders (1937) Ma Csung-Jin menekülése. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Heller, Farkas (1937) Korunk gazdasági bajai és a közgazdasági tudomány. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Endre (1937) Zavirasz György élete és munkái. Magyar-görög tanulmányok (3). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Ionescu, Grigore (1937) Istoria arhitecturii Romanesti. UNSPECIFIED, Bucuresti.

Keresztury, Dezső (1937) Arany János. Kincsestár (143.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kerékjártó, Béla (1937) A geometria alapjairól. Szerző, Szeged.

Keöpe, Viktor Géza (1937) Titokzatos Kína. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Komoróczy, György (1937) A mai Lengyelország. Kincsestár (23.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kornis, Gyula (1937) Le Cardinal Pázmány (1570-1637). Association Guillaume Budé, Paris.

Kovrig, Ilona (1937) A császárkori fibulák főformái Pannoniában. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (4). Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete, Budapest.

Lobinger, Magda (1937) Un précurseur de la littérature comparée: Nicolas Martin : Son style „biedermeier". Ses inspirations allemandes et hongroises = Nicolas Martin, az összehasonlító irodalomtörténetirás előfutára. Francia tanulmányok = Études françaises, 17 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Lukinich, Imre (1937) A history of Hungary in biographical sketches. Marshall : Vajna, London : Budapest.

Madácsy, László (1937) Mikes törökországi leveleinek forrásaihoz = Clément Mikes et les sources françaises de ses lettres de Turquie. Francia tanulmányok = Études françaises, 16 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Magyar, Bálint (1937) A százéves Nemzeti Színház. Kincsestár (51.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Mandl, Bernát (1937) Magyar-zsidó oklevéltár II. : 1540-1710. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Budapest.

Mandl, Bernát (1937) Magyar-zsidó oklevéltár III. : 1711-1740. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Budapest.

Miskolczy, István (1937) Magyar-olasz összeköttetések az anjouk korában. Szent István Társulat, Budapest.

Moór, Gyula (1937) A jogrendszer tagozódásának problémája. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ortutay, Gyula (1937) Magyar népismeret. Kincsestár (9.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Radnóti, István (1937) A magyar mezőgazdaság világmárkái. Kincsestár (63.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Ravasz, László (1937) Az időfeletti Széchenyi. Nemzeti Casino anyagai . Nemzeti Casino, Budapest.

Riedl, Frigyes (1937) Vörösmarty Mihály élete és művei. Magyar irodalmi ritkaságok (37.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Rostás, László (1937) Konjunktúraelmélet és konjunktúrapolitika. Konjunktúraelmélet és konjunktúrakutatás (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schneider, Miklós (1937) Fejérmegyei nemességvizsgálatok. Pannonia, Székesfehérvár.

Schneider, Miklós (1937) Jobbágytelken élő nemesek 1846. évi összeírása Fejér megyében. Debreczenyi I., Székesfehérvár.

Schneider, Miklós (1937) Nemes családok története. Schneider Miklós, Székesfehérvár.

Schuller, D. G. A. (1937) Die älteren Handschriftenbände des Baron Brukenthalischen Museums. In: Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum. Krafft und Drotleff A. G., Hermannstadt.

Sellye, Ibolya (1937) Császárkori emailmunkák Pannóniából. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (8). Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete, Budapest.

Soó, Rezső (1937) A Mátrahegység és környékének flórája. Magyar flóraművek (1). Institutum Botanicum Universitatis Debreceniensis, Debrecen.

Steier, Lajos (1937) A tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szabolcsi, Bence (1937) Bevezetés a zenetörténetbe. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Szabó, István (1937) Ugocsa megye. Magyarság és nemzetiség, 1 (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szidarovszky, János (1937) Újabb elméletek az indogermán ínyhangokról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tompa, Ferenc (1937) A bronzkori kultúra kialakulása Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Turóczi-Trostler, József (1937) Keresztény Seneca : fejezetek a kései humanizmus európai és magyarországi történetéből. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Vörösmarty, Mihály (1937) A Zalán futásának első kidolgozása. Régi magyar könyvtár (41). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zolnai, Gyula (1937) Idegen szavaink és a nyelvújítás. Nyelvművelő füzetek (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsirai, Miklós (1937) Finnugor rokonságunk. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1937) Magyarország a világirodalomban : Magyarországra vonatkozó idegennyelvű könyveknek és magyar írók idegen nyelvre fordított műveinek jegyzéke. Irodalmi Tájékoztató, Budapest.

This list was generated on Tue May 21 17:19:56 2024 CEST.