REAL-EOD

Items where Year is 1895

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 91.

Szilágyi, Sándor, ed. (1895) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1683-1686. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (18). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berliner, ’Avraham, ed. (1895) Kaufmann B 724 - Qovets `al yad = Sammelband kleiner Beiträge aus Handschriften. Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkowski, Berlin.

UNSPECIFIED, ed. (1895) Kaufmann B 787 - Rešimat biblioṭeq Yitsḥaq Pardo mi-Verona. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yosef Fischer, Qra'qa'.

UNSPECIFIED, ed. (1895) Kaufmann C 1112 - Qol nehi = Trauerrede über ... Ritter Wilhelm von Gutmann. Kaufmann Dávid könyvtárából . Zupnik, Prezemysl.

Arató, Frigyes (1895) Az Árpád páholy története 1870-1895. Bába Sándor Könyvnyomda, Szeged.

Atlas, Eleazar (1895) Kaufmann C 1105 - Mah le-fanim u-mah le-'aḥor. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druq fon A. Ginz, Varša.

Baczka-madarasi Kis, Bálint (1895) Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban. Athenaeum, Budapest.

Bamberger, Béla (1895) A tőzsdeadó : adópolitikai tanulmány. Singer és Wolfner, Budapest.

Baross, Károly (1895) Vámpolitikánk. Pátria Irodalmi Vállalat Könyvnyomdája, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1895) A román kérdés és a fajok harca Európában és Magyarországon. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Benka, Gyula (1895) A békési-ág hitv. ev. egyházmegye tulajdonát képező, s az általa fenntartott szarvasi főgymnasium története 1802-1895. Kner Nyomda, Gyoma.

Berényi, Pál (1895) Sopron megye. Megyei monográfiák (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brassai, Sámuel (1895) Az igazi positiv philosophia. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Broda, ʼAvraham ben Mordeḵay (1895) Kaufmann B 423 - Megillat Sedarim = Megillath Sedarim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkowski, Berlin.

Buber, Salomon (1895) Kaufmann B 124 - Biqoret tehîyah / tihyeh : tiš`îm he`arôt le-sefer "Pesîqtaʼ Rabatî" `im mavo ve-he`arot me-et ha-R.D.L. (nidpas be-Varša bi-šenat 653). Kaufmann Dávid könyvtárából . Verlag v. Eisig Gräber Jaruslau : Druck von Josef Fischer, Krakau.

Buber, Salomon (1895) Kaufmann B 87 - ʼAnše šem. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bi-defus šel Yosef Fischer, Qra’qa’.

Bubics, Zsigmond (1895) Eszterházy Pál Mars Hungaricusa. Franklin Társulat, Budapest.

Burckhardt, Jacob (1895) A renaissancekori műveltség Olaszországban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (24-25). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bárczay, Oszkár (1895) A hadügy fejlődésének története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (21-22). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Búsbach, Péter (1895) Az utolső öt év (Tisza-Szapáry-Wekerle). Országgyűlési Értesítő Kő- és Könyvnyomdája Részvénytársaság, Budapest.

Castiglioni, Vittorio (1895) Kaufmann B 655 - Yad ŠaDaL = Sciadali monumentum. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yosef Fischer, Qra'qa'.

Cato, Marcus Porcius (1895) Dicta Catonis quae vulgo inscribuntur Catonis disticha de moribus. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (3). Academia Litterarum Hungarica, Budapest.

Corcos, Ḥizkiyah Manoaḥ Ḥayyim (1895) Kaufmann B 653 - Protesta di Tranquillo Corcos, rabbino ebreo di Roma, al tribunale della Santa Inquisizione contro il neofito D. Paolo Sebastiano Medici, predicatore. Kaufmann Dávid könyvtárából . Tipografia Morterra et Comp., Trieste.

Demkó, Kálmán (1895) Bevezetés és a "Szepesmegyei Történelmi Társulat" 12 évi működésének ismertetése. Reiss J. Tankönyvnyomda, Lőcse.

Doby, Antal (1895) Lónyay család, nagy lónyai és vásáros naményi gróf, báró és nemes. Pallas, Budapest.

Erődi, Béla (1895) Utazásom Sicilia és Malta szigetén. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Fayer, László (1895) Az otthon védelme a magyar büntetőjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fejérpataky, László (1895) Oklevelek II. István király korából. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ferdinandy, Gejza (1895) A királyi méltóság és hatalom Magyarországon : közjogi tanúlmány. Kilián Frigyes, Budapest.

Finkey, Ferenc (1895) Az egység és többség tana a büntető jogban : Egy büntetendő cselekmény és bűnhalmazat. Steinfeld Jenő, Sárospatak.

Fraknói, Vilmos (1895) A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig : történeti tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Friedberg, Bernhard (1895) Kaufmann B 322 - Rabbenu Yosef Qa’ro : kolel kol ha-qorot oto ... = Rabbi Josef Karo : sein Leben und Wirken. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck und Verlag von A. H. Żupnik, Drohobycz.

Frőhlich, Róbert and Kuzsinszky, Bálint and Nagy, Géza and Marczali, Henrik (1895) Magyarország a királyság megalapitásáig. A magyar nemzet története (1). Athenaeum, Budapest.

Földes, Béla (1895) A jegybankok nemesércz-politikája. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Giri, Giacomo (1895) Il suicido di T. Lucrezio. UNSPECIFIED, Palermo.

Goldziher, Ignác (1895) A történetírás az arab irodalomban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Grajewski, Pinchas Mordechai (1895) Kaufmann B 84 - ’Emet me-’erets titsmaḥ : ba-maḥbarot yotsʼot ... li-feraḳim bilti ḳevuʻim ... Kaufmann Dávid könyvtárából . Maginei-erets, Yerušalem.

Hampel, József (1895) Ujabb tanulmányok a rézkorról. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Harkavy, Albert (1895) Kaufmann B 757 - Le-qorot ha-katot be-Yisra'el. Kaufmann Dávid könyvtárából . Tipografyâ I. O. Alapina, Va'rša'.

Harkavy, Albert (1895) Kaufmann B 788 - [Rešimat kitve yad še-ra'ah be-'aratzot ha-qedem Dr. 'Avraham Harkavy]. Kaufmann Dávid könyvtárából . UNSPECIFIED, St. Petersburg.

Horodezky, Šemu'el 'Aba' (1895) Kaufmann B 850 - Sefer Šem mi-Šemu'el. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck von A. H. Żupnik, Drohobycz.

Horváth, Jenő (1895) Magyar hadi krónika : a magyar nemzet ezeréves küzdelmeinek katonai története. Magyar Hadtörténelmi Könyvtár . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hradszky, József (1895) A 24. királyi plébános testvérülete és a reformáció a Szepességen. Szerző, Miskolc.

Hradszky, József (1895) A szepesi "Tíz-lándsások Széke" vagy A "Kisvármegye" története. Reiss József Tankönyvnyomda, Lőcse.

Illéssy, János and Pettkó, Béla (1895) A királyi könyvek : jegyzéke a bennük foglalt nemesség, czím, czímer előnév és honosság adományozásoknak 1527-1867. Franklin, Budapest.

Jancsó, Benedek (1895) Szabadságharczunk és a dako-román törekvések. Lampel, Budapest.

Jókai, Mór (1895) Jókai Mór önéletírása. Athenaeum R.T., Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1895) 1808. július 1. - 1809. szeptember 30. Kazinczy Ferencz levelezése (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kende, S. Wien (1895) Katalog der reichhaltigen Sammlungen weil : Sr. Hohw. des Herrn Bischofs und Domprobstes Dr. J. Dankó zu Pressburg. I. Abtheilung. Bibliothek,... s.n., Wien.

Kohen Tsedeq, Yosef (1895) Kaufmann B 35 - Šem u-še’erit : even boḥan le-matsevet even ašer nimtseʼah be-vet moʻed le-khol ḥai be-q.q. Pemišla ... Kaufmann Dávid könyvtárából . Verlag von Eisig Gräber Jaroslau : Druch von Josef Fischer, Qra’qa’.

Kraushar, Alexander (1895) Kaufmann B 688 - Franq ve-`edato, 1726-1816. Kaufmann Dávid könyvtárából . V'' Tipografíi M. Levinskago, Va'rša'.

Lipman, Yom Ṭov (1895) Kaufmann B 421 - Megillat 'evah. Kaufmann Dávid könyvtárából . Herskovits, Munkács.

Lipsits, Yehudah ha-Levi (1895) Kaufmann B 183 - Dereḵ ’emunah = Dereh" Emuno. Kaufmann Dávid könyvtárából . M. Y. Halṭer, Varša.

Liṭinsqi, Menaḥem Naḥum (1895) Kaufmann B 758 - Qorot Podoliya ve-qadmoniyot ha-yehudim šam = Kojros'' Podolíâ. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bi-defus M. A. Belinson, 'Odessa.

Luzzatto, Samuel David (1895) Kaufmann B 36 - ʼÔhev ger : Maʼamar meḥqari `al targûm ʼÔnqelôs = Philoxenus, sive de Onkelosi Chaldaica Pentateuchi versione dissertatio hermeneutico-critica. Kaufmann Dávid könyvtárából . Joseph Fischer, Kraków.

Luzzatto, Samuel David (1895) Kaufmann B 652 - Toldot lešon `ever = Historia linguae hebraicae. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yosef Fischer, Tergeste.

Mandello, Gyula (1895) Anglia királyi igazságszolgáltatása a XI-XIV. században : jogtörténeti tanulmány. Kilián Frigyes, Budapest.

Margalits, Ede (1895) Florilegium proverbiorum universae latinitatis : proverbia, proverbiales sententiae gnomaeque classicae, mediae et infimae latinitatis. Kókai, Budapest.

Matunák, Mihály (1895) A magyarbéli Bosnyák-család története. Joerges Ágost Özvegye és Fia, Körmöcbánya.

Me'ir ben Baruḵ me-Rotenburg, (1895) Kaufmann B 794 - Še'elot u-tešuvot MaHaRaM b. Baruḵ. Kaufmann Dávid könyvtárából . Sternberg, Budapest.

Merényi, Lajos (1895) Herczeg Esterházy Pál nádor : 1635-1713. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Molnár, Lajos (1895) Az adóreform és a közigazgatás. Budapesti Hírlap Nyomda.

Németh, Péter (1895) Magyarország Szent László király idejében : jogtörténeti rajz. Franklin, Budapest.

Pólya, Jakab (1895) A budapesti bankok története az 1867-1894. években. Márkus Samu Könyvnyomdája, Budapest.

Pór, Antal and Schönherr, Gyula (1895) Az Anjouk kora az Anjou ház és örökösei (1301–1439). A magyar nemzet története (3). Athenaeum, Budapest.

Qaro, Yosef ben Efraim (1895) Kaufmann B 813 - Šulḥan `aruḵ : ’Oraḥ ḥayyim. Kaufmann Dávid könyvtárából . ha-Tsevi, Yerušalayim.

Reggio, Isaac Samuel (1895) Kaufmann B 654 - Devar Šemu'el = Samuelis verbum. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yosef Fischer, Qra'qa'.

Récsey, Viktor Alfonz (1895) Balaton-vidéki régészeti kutatásaim némi eredménye : jelentés. Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém.

Scheinhaus, Leon (1895) Kaufmann B 382 - Li-lmod u-le-lamed : le-qorot ha-ḥinuḵ le-fanim be-Yisraʼel) Sefer yesodo be-toldot ha-Yehudim = Lernen und Lehren, eine Cultur-historische Studie, zur Geschichte des Unterrichtswesens bei den Juden in den früheren Zeiten. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yosef Fischer, Qra’qa’.

Schulhof, Yitsḥaq (1895) Kaufmann B 418 - Megillat 'Oven = Die Erstürmung Ofens und ihre Vorgeschichte. Kaufmann Dávid könyvtárából . Sigmund Mayer, Trier.

Simonyi, Zsigmond and Balassa, József (1895) Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon I. Magyar hangtan és alaktan. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sváby, Frigyes (1895) A Lengyelországnak elzálogosított XIII. szepesi város története. [s.n.], Lőcse.

Szent-Ivány, Zoltán (1895) Századunk névváltoztatásai : helyhatósági és miniszteri engedélylyel megváltoztatott nevek gyűjteménye, 1800-1893. Hornyánszky, Budapest.

Szentkatolnai Bakk, Endre (1895) Kézdivásárhely s az ottani Jancsó családok története. ifj. Jancsó Mózes Könyvnyomdája, Kézdivásárhely.

Takáts, Sándor (1895) A főváros alapította budapesti piarista kollégium története. Hornyánszky, Budapest.

Tarnóczy, Gusztáv (1895) A nyitrai választás. Márkus Samu Könyvnyomdája, Budapest.

Telkes, Simon (1895) Üvegiparunk. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Terentius Afer, Publius and Kiss, Sándor (1895) Publius Terentius Afer Vígjátékai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1895) Két új-görög nyelvtan magyarul és a mai görög verstan. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vasil’ev, V. (1895) Geografija Tibeta. UNSPECIFIED, Szanktpeterburg.

Vass, Bertalan (1895) Horvát István életrajza. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Váczy, János (1895) Berzsenyi Dániel életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (23). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vécsey, Tamás (1895) Széchenyi és a magyar magánjog. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Weiss, Isaac Hirsch (1895) Kaufmann B 240 - Ziḵronotay : mi-yaldutay `ad melot li šemonim šanah = Zihronosaj. Kaufmann Dávid könyvtárából . Šuldberg, Va’rša’.

Wonaszek, A. Antal (1895) A kis-kartali csillagda tevékenysége 1893. októbertől 1895 októberig. [s.n.], Budapest.

Yehudah ha-Levi, (1895) Kaufmann B 315 - Kovets širav u-melitsotav. Kaufmann Dávid könyvtárából . Aḥi'asaf, Va'rša'.

Zsilinszky, Mihály (1895) Taine Hippolyt Adolf mint történetiró. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zwiebel, Salomon (1895) Kaufmann B 490 - Milḥemet ha-ḥoḵmah `im ha-siḵlut. Kaufmann Dávid könyvtárából . A. H. Żupnik, Drohobycz.

sine, nomine (1895) A Nemzeti Casino alapszabályai. Nemzeti Casino anyagai . Franklin-Társulat, Budapest.

Éble, Gábor (1895) A Harruckern és a Károlyi család : genealógiai tanulmány. Hornyánszky, Budapest.

Ṭuviyah ben ’Eli`ezer, (1895) Kaufmann B 392 - Peruš Lekaḥ Ṭov : `al Megillat ’Eḵa le-ha-Rav Ṭuviyah ben ’Eli`ezer = Tobia ben Elieser’s Commentar zu Threni (Lekach Tob). Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkowski, Frankfurt a. M. : Kauffmann ; Berlin.

This list was generated on Thu Jun 20 02:02:27 2024 CEST.