REAL-EOD

Items where Year is 1875

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items: 95.

Book

Szilágyi, Sándor, ed. (1875) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1540-1556. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Frankel, Zacharias, ed. (1875) Kaufmann B 961 - Talmud Yerušalmi = Talmud Hierosolymitanum : Ordo Seraïm. Kaufmann Dávid könyvtárából . Aḥim Winter, Wien.

Nagy, Iván and B. Nyáry, Albert, eds. (1875) Magyar Diplomácziai Emlékek Mátyás király korából I. 1458-1490. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1875) Magyar Diplomácziai Emlékek az Anjou-korból II. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos, ed. (1875) Magyar országgyűlési emlékek, 1537-1545. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (2). Ráth, Budapest.

Fehér, Ipoly, ed. (1875) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1874. Augusztus 24-től Augusztus 29-ig Győrött tartott XVII-ik nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Ipolyi, Arnold, ed. (1875) Oláh Miklós II. Lajos és Mária királyné titkára, utóbb Magy. orsz. Cancellár, Esztergom-i érsek-prímás és kir. helytartó levelezése. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 25 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thaly, Kálmán, ed. (1875) Történelmi naplók, 1663-1719. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 27 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Szalay, László and Wenzel, Gusztáv, eds. (1875) Verancsics Antal M. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya, Pest - Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1875) A két Rákóczy György fejedelem családi levelezése. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 24 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Apáthy, István (1875) A kényszer-egyesség a csődeljárásban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Asbóth, János (1875) Magyar conservativ politika. Légrády, Budapest.

Ballagi, Mór (1875) Brassai és a nyelvújítás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Balássy, Ferenc (1875) Az egri vár 1687-diki feladásának alkupontjai és a törökök maradékai Egerben. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 4). Eggenberger, Pest.

Barna, Ferdinánd (1875) Az ik-es igékről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1875) Nyelvészkedő hajlamok a magyar népnél. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1875) A hangsúlyról a magyar nyelvben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Beöthy, Leó (1875) A bankügy elmélete : különös tekintettel a jegybankkérdésre és hazai viszonyainkra. Athenaeum R.T., Budapest.

Bluntschli, Johann Caspar (1875) Az általános államjog és a politika története : a tizenhatodik század óta a jelenkorig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brassai, Sámuel (1875) A neo- és paleológia ügyében. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bálint, Gábor (1875) Kazáni-tatár nyelvtanulmányok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Carlyle, Thomas (1875) A franczia forradalom. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Curtius, Ernő (1875) A görögök története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Deák, Farkas (1875) Wesselényi Anna özv. Csáky Istvánné (sz. 1584-1649) életrajza és levelezése. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Dualszky, János (1875) Nyitra vár- és város történelmi vázlata. Siegler Nyomda, Nyitra.

Eisler, Edmund (1875) Sein eigener Anwalt : Roman von Edmund Eisler. Köttrich und Zimmermann, Pressburg.

Fabritius, Károly (1875) Pemfflinger Márk szász gróf élete, különös tekintettel a reformatio elterjedésére az erdélyi szászok között. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Falaquera, Šem Ṭov ben Yosef (1875) Kaufmann B 26 - ʼIggeret ha-vîkûaḥ : be-vîʼûr ha-haskamah, ʼašer bên ha-tôrah ve-ha-ḥoḵmah = Dialog : zwischen einem Orthodoxen und einem Philosophen. Kaufmann Dávid könyvtárából . Brüder Winter, Vienna.

Fleischer, Antal (1875) Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani intézetéből 1. : a dithiocynsavról : a rhodanammon néhány sójáról. Értekezések a természettudományok köréből (6. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Fleischer, Antal (1875) Vizsgálatok a kolozsvári m. к. tud. egyetem vegytani intézetéből. Értekezések a természettudományok köréből (7. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Fogarasi, János (1875) Az új szókról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1875) Oratores Pontificii in Regis Hungariae Curia 1524-1526. UNSPECIFIED, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1875) A magyar országgyűlések története. Ráth, Budapest.

Galgóczy, Károly (1875) Emlékbeszéd Szigethi Warga János levelező tag fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Galgóczy, Károly (1875) Emlékbeszéd Vállas Antal külső tag felett. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (3. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gneist, Rudolf (1875) A jogi állam. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Goethe, Johann Wolfgang (1875) Gőthe lyrai költeményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hantken, Miksa (1875) A Nummulitok rétegzeti (stratigraphiai) jelentősége a délnyugati középmagyarországi hegység ó-harmadkori képződményeiben. Értekezések a természettudományok köréből (5. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Hatala, Péter (1875) Az én hitvallásom. Vodianer Nyomda, Budapest.

Hazslinszky, Frigyes (1875) Egy felszinti hypogaeus. Értekezések a természettudományok köréből (6. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Hirschler, Ignácz (1875) Adatok a látahártya-maradvány kórodai ismeretéhez. Értekezések a természettudományok köréből (5. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Horváth, Géza (1875) Magyarország bodobácsféléinek magánrajza. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1875) Az éjszaki osztják nyelv : Vologodszki fordításainak és orosz-osztják szótárának alapján, tekintettel mind Castrén déli osztják grammatikájára, mind a Reguly hozta szójegyzékre, s eredeti osztják énekekre. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunfalvy, Pál and Budenz, József (1875) Jelentések : I. Az orientalistáknak Londonban 1874-ben tartott nemzetközi gyűléséről : II. A németországi philologok és tanférfiak 1874-ben Innsbruckban tartott gyűléséről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Jakab, Elek (1875) A Ghyczyek Erdély történetében, különös tekintettel a kormányzói intézményre. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Kalchbrenner, Károly (1875) Dorner József emléke. Értekezések a természettudományok köréből (6. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Keleti, Károly (1875) Magyarország népesedési mozgalma 1864-73-ban és a cholera. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3.3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Keleti, Károly (1875) Quetelet emlékezete. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Keleti, Károly (1875) Visszapillantás közgazdaságunk egy negyed századára. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kerékgyártó, Árpád (1875) Hazánk évlapjai: Magyarország történetének kortani átnézete, 884-1849. Franklin, Budapest.

Klug, Nándor (1875) A színérzésről indirect látás mellett. Értekezések a természettudományok köréből (6. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Koch, Antal (1875) A rakováczi sanidintrachyt (?) és földpátjának vegyelemzése. Értekezések a természettudományok köréből (5. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Konek, Sándor (1875) Ujabb adataink Magyarország bűnvádi statistikájából. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konek, Sándor (1875) A statistika és a nemzetgazdaságtan közti viszony a mai korban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kritobulosz, (1875) II. Mehemet élete. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 22 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Liszkay, József (1875) A Pápai Evang. Reform. Egyház Levéltára 1510-1811. Református Főtanoda, Pápa.

Lónyay, Melchior (1875) Über unsere Öffentlichen Angelegenheiten : Die Bankfrage. Verlag von Ferdinand Tettey u. Co., Budapest.

Lónyay, Menyhért (1875) Gróf Széchenyi István és hátrahagyott iratai. Franklin-Társulat, Budapest.

Maine, Henry Sumner (1875) A jog őskora, összeköttetése a társadalom alakulásának történetével, s viszonya az újkori eszmékhez. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mandelkern, Solomon (1875) Kaufmann B 156 - Divrei yemei Rusiya : ketuvim ʻal pi meṭav sifre ha-zikhronot ... bi-feḳudat vaʻad "Ḥevrat merube haskalah ben Yehude Rusiya = Istoríâ Rossíi. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yitsḥaq Goldman, Varsava.

Margalits, Ede (1875) Egy lap Baja szabad királyi város történetéből. Paul, Baja.

Margó, Tivadar (1875) Emlékbeszéd Agassiz Lajos M. T. Akadémiai külső tag fölött. Értekezések a természettudományok köréből (5. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Martin, Lajos (1875) Az erőműtani csavarfelületek | A vízszintes szélkerék elmélete. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (3. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Matlekovits, Sándor (1875) A vasúti különbözeti viteldíjak. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Moda`i, Ḥayyim (1875) Kaufmann B 303 - Ṭiv giṭṭin. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yo'el Mošeh, Yerušalayim.

Müller, Max (1875) Müller Miksa fölolvasásai a nyelvtudományról. Ráth, Budapest. (In Press)

Nisard, Désiré (1875) Tanulmányok a renaissance és a reformátió korából: Erasmus, Morus Tamás, Melanchton. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Odrobenyák, Nepomuk János (1875) Gödöllő hajdan és most. Hunyadi Mátyás Nyomda, Budapest.

Otte, Johann Heinrich (1875) A középkori egyházi művészet kézikönyve Otte Henrik nyomán. Hunyadi Mátyás Nyomda, Budapest.

Pauler, Tivadar (1875) Emlékbeszéd Csatskó Imre L.T. fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Petzval, Ottó (1875) Csillagászat elemei, különös tekintettel a mathematikai földrajzra tanárjelöltek és magántanulók számára. Athenaeum, Budapest.

Piribauer, Alajos (1875) A knyahinai meteorkő mennyileges vegyelemzése. Értekezések a természettudományok köréből (6. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Ribáry, Ferenc (1875) A pelasg kérdés mai állása s a jobbágyság a helleneknél és rómaiaknál. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 5). Eggenberger, Budapest.

Réthy, Mór (1875) A kerületre redukálható felület-egészletek elméletéhez. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (3. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rózsay, József (1875) Tanulmány a régi zsidók orvostanáról. Értekezések a természettudományok köréből (5. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Schulhof, Lipót (1875) Az 1870. IV. sz. Üstökös definitiv pályaszámitása. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (4. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schulhof, Lipót (1875) Az 1871. II. sz. Üstökös definitív pályaszámítása. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (4. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schuller, Alajos (1875) A súly és a hő állítólagos összefüggéséről. Értekezések a természettudományok köréből (6. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Szarvas, Gábor (1875) A nyelvújításról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szily, Kálmán (1875) Természettudományi értekezések: Arago, Bessel, Dove, Haeckel, Heer, Herschel, Humboldt, Kirchhoff, Liebig, Lyell, Melloni, Virchow népszerű munkáiból. Természettudományi Könyvkiadó Vállalat, 7 . Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Szily, Kálmán (1875) A hő elmélet második főtétele, levezetve az elsőből. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (4. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1875) Révay Péter és a Szent Korona : (1619-1622). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1875) Révay Péter és a szent korona : (1619-1622). Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szmrskovszky, György (1875) Egy honvéd-köztüzér élete 1848/9-ben. Franklin-Társulat, Budapest.

Szombathy, Ignácz (1875) Kútfőtöredékek a magyarok történelme jász korszakához (Kr. e. 112 - 378. Kr. u.) a metanasta jászok magyar nemzetiségének megállapításával. Czéh Nyomda, Győr.

Széchenyi, István (1875) Önismeret : döblingi kézirataiból. Athenaeum, Budapest.

Thaly, Kálmán (1875) Székesi gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejedelemhez : 1704-1712 : Archivum Rákóczianum. I. osztály, Had- és belügy. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Than, Károly (1875) Nyolcz közlemény a m. k. egyetem vegytani intézetéből. Értekezések a természettudományok köréből (6. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Than, Károly (1875) A margitszigeti hévforrás vegyi elemzése. Értekezések a természettudományok köréből (6. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Than, Károly (1875) Öt közlemény a m. k. egyetem vegytani intézetéből. Értekezések a természettudományok köréből (6. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Toldy, Ferenc (1875) Az új magyar orthológia. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Tárnok, Alajos (1875) A Batthyányi herczegi s grófi nemzetség leszármazása 972-dik évtől 1874-dik évig. Wajdits József, Nagy-Kanizsa.

Wenzel, Gusztáv (1875) Visszapillantás az előbbi magyar királyi curiának 1724-1769-iki működésére. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Weszelovszky, Károly (1875) Statistikai tanulmányok hazánk közegészségi állapota felett. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (3. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Érkövy, Adolf (1875) Emlékbeszéd Török János levelező tag felett. Értekezések a természettudományok köréből (6. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

This list was generated on Thu Jul 18 23:42:23 2024 CEST.