REAL-EOD

Items where Subject is "Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | V | Z | Á | Š
Number of items at this level: 114.

A

Andreánszky, Gábor (1959) Die Flora der sarmatischen Stufe in Ungarn. Die paläoökologischen und zönologischen Beziehungen ihrer Entwicklungsgeschichte. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andreánszky, Gábor (1954) Ősnövénytan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

B

Ballenegger, Róbert (1963) A magyar talajtani kutatás története 1944-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, Ernő (1926) Kvarc az Erdélyi Medence felső mediterran gipszeiben. Erdélyi tudományos füzetek (6). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Balogh, K. (1993) Brief History of Hungarian Geology. Hungarian Geological Society, Budapest.

Barczi, Attila (2000) A Tihanyi-félsziget talajai. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 24 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Barta, György (1984) A földmag néhány sajátsága a Föld erőtereinek vizsgálata alapján : akadémiai székfoglaló : 1983. február 7. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3853-9

Bayerné Károlyi, Gabriella and Kaplayné Schey, Ilona (1975) A Bakony földtani-őslénytani bibliográfiája = Geologisch-paläontologische Bibliographie des Bakony-Gebirges. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 9 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Bendefy, László (1967) A Bakony hegység geokinetikai viszonyainak földkéregszerkezeti vonatkozásai = Die Rolle des Geokinetik bei des Erforschung der Erdkrusen-struktur im Bakony-Gebirge. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 4 . Bakonyi Múzeum, Veszprém.

Benedek, Klára (1942) A Jénai Ásványtani Társaság magyar tagjai : levelek a magyar felújulás szellemi életének történetéhez. Danubia Könyvkiadó, Budapest.

Benkő, Ferenc (1985) Geological and cosmogonic cycles as reflected by the new law of universal cyclicity. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3298-0

Biró, Péter (1988) A nehézségi erőtér időbeli változásának geodéziai hatása : akadémiai székfoglaló : 1986. február 17. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4495-4

Bubics, István (1977) A Balaton-felvidék metamorf képződményeinek földtani-kőzettani felépítése = Geologie und Petrographie der metamorphen Schiefer-Zone des Balaton-Hochlandes. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 10 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Budai, Tamás and Csillag, Gábor (1998) A Balaton-felvidék középső részének földtana = Geology of the central part of the Balaton Highland. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 22 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Báldi, Tamás (1983) Magyarországi oligocén és alsómiocén formációk. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3149-6

Báldi, Tamás (1986) Mid-tertiary stratigraphy and paleogeographic evolution of Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3945-4

Bárdossy, György (1982) Karst bauxites. Bauxite deposits on carbonate rocks. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2480-5

Bárdossy, György (1977) Karsztbauxitok. Bauxittelepek karbonátos kőzeteken. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1159-2

Bárdossy, György and Aleva, G. J. J. (1990) Lateritic bauxites. Developments in economic geology (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5491-7

Béll, Béla (1984) A légáramlás éghajlati jellegzetességei a Kárpát-medence térségében : akadémiai székfoglaló : 1983. január 17. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3695-1

Bérczi, Szaniszló (1991) Kristályoktól bolygótestekig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5842 4

Böckh, János (1900) A Magyar Királyi Földtani Intézet. Franklin-Társulat, Budapest.

D

Dulai, Alfréd (2002) A Dunántúli-középhegység hettangi és kora-szinemuri (kora-jura) brachiopoda faunája I. = Hettangian and Early Sinemurian (Early Jurassic) brachiopods of the Transdanubian Central Range (Hungary) I. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 26 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Dulai, Alfréd (2003) A Dunántúli-középhegység hettangi és kora-szinemuri (kora-jura) brachiopoda faunája II. = Hettangian and Early Sinemurian (Early Jurassic) brachiopods of the Transdanubian Central Range (Hungary) II. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 27 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

E

Erdély, Sándor (1935) A szén. Kincsestár (82.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Erdélyi, János (1954) Kristályszerkesztés és kristályszámítás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eszterhás, István (1987) A Tihanyi-félsziget barlangkatasztere. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 18 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Eötvös, Roland (1909) Über geodätische Arbeiten in Ungarn besonders über Beobachtungen mit der Drehwage : Bericht an die XVI. allgemeine Konferenz der internationalen Erdmessung. Hornyánszky, Budapest.

F

Fekete, József (1988) Trópusi talajok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4674-4

Fink, J. (1965) Löszkutatás története, irányzatai : INQUA lösz-sztratigráfiai konferencia vitaanyaga. Természetföldrajzi Dokumentáció (5). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Fodor, István (1981) A barlangok éghajlati és bioklimatológiai sajátosságai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2669-7

Fülöp, József (1989) Bevezetés Magyarország geológiájába. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4975-1

G

Grasselly, Gyula (1984) A geokémiai kutatások helyzete és lehetőségei : akadémiai székfoglaló 1983. március 14. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3673-0

Grasselly, Gyula (1953) Ásvány- és ércelemzési módszerek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Greguss, Pál (1967) Fossil gymnosperm woods in Hungary from the Permian to the Pliocene. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Greguss, Pál (1969) Tertiary angiosperm woods in Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Géczy, Barnabás (1976) Les ammonitines du carixien de la montagne du Bakony. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0670-X

Géczy, Barnabás (1995) A magyarországi őslénytan története : akadémiai székfoglaló : 1994. február 7. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6897-7

Góczán, László (1976) Metodologičeskij èksperiment èkologičeskoj ocenki zemel'nyh resursov vengrii. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

H

Hably, Lilla (1989) The catalogue of leaf-fossil types preserved in Hungary. Studia biologica Academiae Scientiarum Hungaricae (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4904-2

Hantken, Miksa (1875) A Nummulitok rétegzeti (stratigraphiai) jelentősége a délnyugati középmagyarországi hegység ó-harmadkori képződményeiben. Értekezések a természettudományok köréből (5. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Hantken, Miksa (1874) A beocsini márga földtani kora. Értekezések a természettudományok köréből (4. 6). Eggenberger, Budapest.

Horusitzky, Ferenc (1979) Alsó miocén vitakérdések. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1697-7

J

Jakucs, László (1977) Morphogenetics of karst regions. Variants of karst evolution. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 0-470-98952-1

Jánossy, Dénes (1986) Pleistocene vertebrate faunas of Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3947-0

Jánossy, Dénes (1979) A magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunák alapján. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1913-5

K

Kedves, Miklós (1969) Palynological studies on Hungarian early tertiary deposits. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kertai, György (1972) A kőolaj és a földgáz vegyi összetétele és keletkezése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kliburszkyné Vogl, Mária (1987) A geokémia időszerű problémái : akadémiai székfoglaló 1986. március 21. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4431-8

Koch, Antal (1872) Górcsövi kőzetvizsgálatok. Értekezések a természettudományok köréből (2. 15). Eggenberger, Pest.

Koch, Sándor (1985) Magyarország ásványai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3803-2

Koch, Sándor (1952) A magyar ásványtan története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, P. Gábor (1998) A hálózat használata a földtudományok területén. NIIF információs füzetek. I. sorozat (12.9). Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Koordinációs Iroda, Budapest. ISBN 963-03-5631-7

Kubovics, Imre (1970) Vulkanológiai vizsgálatok a Mátrában és a Börzsönyben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kurländer, Ignácz (1896) Földmágnességi mérések a Magyar Korona országaiban 1892-1894. években. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

L

Lóczy, Lajos (1924) Geologische Studien im Westlichen Serbien. Walter de Gruyter & Co., Berlin , Leipzig.

M

M. Buczkó, Emil (1968) Geomorfológiai kutatás és térképezés Balatonfüred környékén = Geomorphologische Erforschung und Kartierung in der Umgebung von Balatonfüred. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 5 . Bakonyi Múzeum, Veszprém.

Majzon, László (1966) Foraminifera-vizsgálatok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Marosi, Sándor and Verő, József and Póka, Teréz (2000) Földtudományi Kutatóközpont : Földrajztudományi Kutatóintézet, Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Geokémiai Kutatólaboratórium. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-264-9

Mihály, Sándor and Mihályné Gombos, Ildikó (1986) A Bakonyi Természettudományi Múzeum gyűjteményének ősmaradvány-katalógusa = Der Fossilienkatalog der Sammlung des Bakonyer Naturwissenschaft­licher Museums. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 17 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Monostori, Miklós (1985) Eocene ostracods from the Dorog Basin, Northern Tradanubia, Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3063-5

Méhely, Lajos (1914) Fibrinae Hungariae : Magyarország harmad- és negyedkori gyökeresfogú poczkai különös tekintettel a fajformálódás tényezőire és időszakára. Athenaeum, Budapest.

Mészáros, Ernő (1987) A légkör összetétele és az elemek biogeokémiai körforgalma : akadémiai székfoglaló : 1985. december 9. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4344-3

N

Nagy, Béla (1996) Krenner József. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7361-X

Nagy, Béla (2006) Szádeczky-Kardoss Elemér. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8374-7

Nemecz, Ernő (1973) Agyagásványok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nemecz, Ernő (1981) Clay minerals. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1989-5

Nemecz, Ernő (2006) Ásványok átalakulási folyamatai talajokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8298-8

P

Pantó, György (2002) Földtudomány. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-349-1

Papp, Adolf and Jámbor, Áron and Steininger, Friedrich (1985) Chronostratigraphie und Neostratotypen. Miozän der zentralen Paratethys Bd. VII. M6 Pannonien. Slavonien und Serbien. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3942-5

Pillitz, Vilmos (1876) Tanulmányok a talaj absorptiója fölött. Értekezések a természettudományok köréből (7. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Pécsi, Márton (1993) Quaternary and Loess Research. Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963 7395 28 8

Pécsi, Márton (1963) A magyarországi geomorfológiai térképezés az elmélet és a gyakorlat szolgálatában. Elmélet, módszer, gyakorlat (4). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoport, Budapest.

S

Sajóhelyi, Frigyes (1904) Geologia : 1-2. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár . Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Schmidt, Eligius Róbert (1957) Geomechanika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sidó, Mária (1974) Neue paläontologische Ergebnisse aus dem Oberpaläozoikum des Bükkgebirges. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0078-7

Simon, László (1964) Néhány vízföldtani törvényszerűségről. Elmélet, módszer, gyakorlat (5). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoport, Budapest.

Simon, László (1963) Néhány vízföldtani törvényszerűségről (tézisek). Elmélet, módszer, gyakorlat (3). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoport, Budapest.

Stefanovits, Pál (1971) Brown forest soils of Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Stefanovits, Pál (1963) Magyarország talajai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Strausz, László (1966) Die miozän-mediterranen Gastropoden Ungarns. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Strausz, László (1962) Magyarországi miocén-mediterrán csigák határozója. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, József (1891) Selmecz környékének geológiai leírása. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Szepesházy, Kálmán (1973) A Tiszántúl északnyugati részének felsőkréta és peleogén korú képződményei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilber, József (1941) Az olaj. Kincsestár (81.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szurovy, Géza (1957) A kőolajkutatás és feltárás módszerei Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Elemér (1986) Bevezetés a ciklusszemléletbe. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4377-X

Szádeczky-Kardoss, Elemér (1968) A Föld szerkezete és fejlődése. Bevezetés a kőzettanba. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Elemér (1952) Szénkőzettan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Elemér (1989) A jelenségek univerzális kapcsolódása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5269-8

Szádeczky-Kardoss, Elemér and Pécsiné Donáth, Éva (1972) 2. Anyag- és Energiaáramlási Ankét Budapest 1971. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Széchenyi, Béla (1893) Wissenschaftliche Ergebnisse der Reise des Grafen Béla Széchenyi in Ostasien, 1877-1880. Hölzel, Wien.

Székyné Fux, Vilma (1970) Telkibánya ércesedése és kárpáti kapcsolatai. Kőzetfejlődés és ércesedés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szénás, György (1958) Geofizikai teleptan. A geofizikai kutatómódszerek alkalmazása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szörényi, Erzsébet (1973) Magyarországi eocén Echinoideák. Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1968) The geomorphological and nomenclature problems of the denudation features of middle mountains and their pediments : symposium, Budapest, April 16-20, 1968 : guide = Die Geomorphologischen und Nomenklatur-Probleme der Abtragunsformen der Mittelgebirge und ihrer Pedimente. Hungarian Academy of Sciences Institute of Geography, Budapest.

T

Terts, István (1957) A magyar talajtani irodalom bibliográfiája 1914-1953. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tokody, László and Dudichné Vendl, Mária (1951) Magyarország meteoritgyűjteményei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

V

Vadász, Elemér (1951) Bauxitföldtan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vadász, Elemér (1955) Elemző földtan. Bevezetés a földtanba. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vadász, Elemér (1952) Kőszénföldtan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vadász, Elemér (1960) Magyarország földtana. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vadász, Elemér (1970) Szabó József. A múlt magyar tudósai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vadász, Elemér (1953) A földtan fejlődésének vázlata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vendel, Miklós (1959) A kőzetmeghatározás módszertana. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Veress, Márton (1999) Az Északi-Bakony fedett karsztja = Covered karst evolution in the Northern Bakony Mountains, W-Hungary. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 23 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Veress, Márton (1981) A Csesznek környéki barlangok genetikájának vizsgálata = Die Untersuchung der Genetik der Höhlen in der Umgebung von Csesznek. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 14 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Verő, József (1999) Hullámok a bolygóközi térből, vagy csak a magnetoszférából? : a geomágneses pulzációk eredete : akadémiai székfoglaló : 1996. október. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7605-8

Várallyay, György (2000) Talajfolyamatok szabályzásának tudományos megalapozása. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 195 2

Végh-Neubrandt, E. (1982) Triassische Megalodontaceae. Entwicklung, Stratigraphie und Paläontologie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2659-X

Z

Zsigmondy, Vilmos (1871) Tapasztalataim az artézi szökőkutak fúrása körül. Értekezések a természettudományok köréből (2. 10). Eggenberger, Pest.

Á

Ádám, Antal (1992) A dunántúli elektromos vezetőképesség-anomália földtani és módszertani jelentősége : akadémiai székfoglaló : 1990. szeptember 24. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6403-3

Ádám, József (2014) Egységes európai geodéziai és geodinamikai alapok létrehozása. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-762-4

Š

Šmidt, Otto Ûl'evič (1952) Négy előadás a föld keletkezésének elméletéről. Akadémiai Kiadó, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 16 18:12:05 2024 CEST.