REAL-EOD

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P1 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet > Filológia"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items at this level: 50.

Book

UNSPECIFIED, ed. (1976) Az etimológia elmélete és módszere : az 1974. augusztus 22. és 24. között rendezett nemzetközi konferencia előadásai. Nyelvtudományi értekezések (89). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0847-8

Hankiss, Elemér, ed. (1971) Formateremtő elvek a költői alkotásban. Babits: Ősz és tavasz között, Kassák: A ló meghal a madarak kirepülnek. Vitaülés 1968. november 14-15.. Előadások és hozzászólások. MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottságának kiadványai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fábián, Pál, ed. (1956) A "Helyesírásunk időszerű kérdései" vitája a Magyar Tudományos Akadémia Helyesírási Főbizottságában 1955. október 27-én. Nyelvtudományi értekezések (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szathmári, István, ed. (1974) Jelentéstan és stilisztika : a Magyar Nyelvészek 2. Nemzetközi Kongresszusának előadásai : [Szeged, 1972. augusztus 22-25.]. Nyelvtudományi értekezések (83). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ligeti, Lajos, ed. (1974) Les douze actes du Bouddha: Arban qoyar jokiyangġui üiles de Čhos-kyi 'Od-zer: traduction de Šes-rab Sen-ge. Indices verborum linguae Mongolicae monumentis traditorum (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beke, Ödön, ed. (1957) Mari szövegek 1. Mari szövegek (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beke, Ödön, ed. (1961) Mari szövegek 3. Mari szövegek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beke, Ödön, ed. (1961) Mari szövegek 4. Mari szövegek (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ligeti, Lajos, ed. (1970) Monuments Préclassiques 1: XIIIe et XIVe siècles 1. Indices verborum linguae Mongolicae monumentis traditorum (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ligeti, Lajos, ed. (1972) Monuments Préclassiques 1: XIIIe et XIVe siècles 2. Indices verborum linguae Mongolicae monumentis traditorum (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ligeti, Lajos, ed. (1973) Monuments en écriture 'phags-pa: pièces de chancellerie en transcription chinoise. Indices verborum linguae Mongolicae monumentis traditorum (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benkő, Loránd and Szépe, György, eds. (1971) Nyelvészet és gyakorlat : tanulmánygyűjtemény. Nyelvtudományi értekezések (75). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Végh, József, ed. (1970) Névtudományi előadások : Névtudományi Konferencia, 2. : [Budapest, 1969. szept. 2-4.]. Nyelvtudományi értekezések (70). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Steinitz, Wolfgang, ed. (1975) Ostjakologische Arbeiten. 1. Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten Texte. Ostjakologische Arbeiten (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Steinitz, Wolfgang, ed. (1976) Ostjakologische Arbeiten. 2. Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten, Kommentare. Ostjakologische Arbeiten (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsirai, Miklós, ed. (1951) Osztják (chanti) hősénekek. Reguly A. és Pápay J. hagyatéka II. Reguly-könyvtár (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fokos, Dávid, ed. (1963) Osztják (chanti) hősénekek. Reguly A. és Pápay J. hagyatéka III/1. Reguly-könyvtár (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fokos, Dávid, ed. (1965) Osztják (chanti) hősénekek. Reguly A. és Pápay J. hagyatéka III/2. Reguly-könyvtár (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benkő, Loránd, ed. (1963) Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. Nyelvtudományi értekezések (40). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ligeti, Lajos, ed. (1973) Trésor des sentences: Subhāṣitaratnanidhi de Sa-skya Paṇḍita: trad. de Sonom Gara. Indices verborum linguae Mongolicae monumentis traditorum (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szathmári, István, ed. (1967) A magyar nyelv története és rendszere : a debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai : 1966. aug. 24-28. Nyelvtudományi értekezések (58). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Czeglédy, Károly and Hajdú, Péter, eds. (1955) A magyar őstörténet kérdései : a Magyar Nyelvtudományi Társaság vitaülése 1953. december 1. Nyelvtudományi értekezések (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hankiss, Elemér, ed. (1971) A novellaelemzés új módszerei. A Szegedi Novellaelemző Konferencia anyaga 1970. ápr. 9-11. MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottságának kiadványai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Király, Péter, ed. (1969) A nyelvtudomány a haladásért : tanulmánykötet a Tanácsköztársaság 50. évfordulója alkalmából. Nyelvtudományi értekezések (65). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Antal, László (1958) Magyar hangtani dolgozatok : tanulmánygyűjtemény. Nyelvtudományi értekezések (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

B. Lőrinczy, Éva (1962) Képző- és névrendszertani vizsgálódások : az -s -cs képzővel alakult névanyag az ómagyarban. Nyelvtudományi értekezések (33). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benkő, László (1962) A szépirodalmi stílus elemzése : Veres Péter szókincse és mondatfűzése. Nyelvtudományi értekezések (35). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Deme, László (1955) Magyarázat helyesírási szabályzatunk 10. kiadásához. Nyelvőr füzetek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Deme, László (1971) Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata : magyar szövegek alapján. Nyelvészeti tanulmányok (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dezső, László (1971) A jelzős "főnévi csoport" kérdései a magyarban. Nyelvtudományi értekezések (76). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fabricius-Kovács, Ferenc (1968) A konkrét absztrakt jelentésfejlődés problematikája : a szláv nyelveknek az értelmi tevékenységre vonatkozó szóanyaga alapján. Nyelvtudományi értekezések (61). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fábián, Pál (1967) Az akadémiai helyesírás előzményei : helyesírásunk alakítására irányuló tudatos törekvések 1772 és 1832 között. Nyelvészeti tanulmányok (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fónagy, Iván (1989) A költői nyelv hangtanából. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4769-4

Fónagy, Iván (1963) A metafora a fonetikai műnyelvben : adatok a tudományos gondolkodás fejlődésének történetéhez. Nyelvtudományi értekezések (37). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hajdú, Mihály (1974) Magyar becézőnevek, 1770-1970. Nyelvészeti tanulmányok (18). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0419-7

Inczefi, Géza (1970) Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata : Makó környékének földrajzi nevei alapján. Nyelvészeti tanulmányok (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Johanson, Lars (1991) Linguistische Beiträge zur Gesamtturkologie. Bibliotheca orientalis Hungarica (37). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6044-5

Kassai, Ilona (1979) Időtartam és kvantitás a magyar nyelvben. Nyelvtudományi értekezések (102). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1946-1

Király, Péter (1959) Ismeretlen magyar glosszák : jászói, zirci, nagyvátyi glosszák. Nyelvtudományi értekezések (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Jenő (1979) Mihályi tájszótár : Rábaköz. Nyelvtudományi értekezések (103). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1955-0

Kázmér, Miklós (1970) A "falu" a magyar helynevekben, XIII-XIX. század. Nyelvészeti tanulmányok (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Melich, János (1957) Dolgozatok. Nyelvtudományi értekezések, 1-2 (11, 41). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pais, Dezső (1962) Szer : egy szószervezet szétágazásai a magyarban és más finnugor nyelvekben. Nyelvtudományi értekezések (30). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Papp, László (1964) Magyar nyelvű levelek és okiratok formulái a XVI. században. Nyelvtudományi értekezések (44). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, T. Attila (1968) A kolozsvári becenevek a XVI-XIX. században. Nyelvtudományi értekezések (59). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szemere, Gyula (1974) Az akadémiai helyesírás története, 1911-1954. Nyelvészeti tanulmányok (17). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0120-1

Szenci Molnár, Albert (1990) Dictionarium Latinoungaricum. Bibliotheca Hungarica antiqua (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-7602-38-0

Szenczi, Miklós (1975) Valósághűség és képzelet. Adalékok a romantikus esztétika kialakulásához. Modern filológiai füzetek (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0578-9

Szilágyi, Ferenc (1974) Csokonai dunántúli tájszógyűjtése : egy fejezet irodalmi nyelvi szókincsünk történetéből. Nyelvtudományi értekezések (82). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsilka, János (1966) A magyar mondatformák rendszere és az esetrendszer : tárgyas mondatszerkezetek. Nyelvtudományi értekezések (53). Akadémiai Kiadó, Budapest.

This list was generated on Wed Jun 19 09:34:01 2024 CEST.