REAL-EOD

Browse by Series

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 151.

Bauer, Győző (2000) Az oxidatív stressz és az antioxidánsok hatása a simaizomszövetre. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 199 5

Brassai, Zoltán (2000) Végtagkeringési zavarok új kezelési lehetőségei. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 200 2

Dohy, János (2000) Biotechnológia és állatnemesítés - Új eredmények, kihívások, kilátások. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 196 0

Csányi, Vilmos (2000) Viselkedés, környezet, gének - etológiai tanulmányok. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 215 0

Friedrich, Péter (2000) Fehérjék, enzimek, emlékezet. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 220 7

Hatvani, László (2000) Differenciálegyenletek megoldásainak stabilitása tulajdonságai. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 193 6

Heszky, László (2000) Morfogenezis haploid és szomatikus sejtekből in vitro. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 194 4

Hollósi, Miklós (2000) Kiroptikai spektroszkópia: Változatok egy témára. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 211 8

Horváth, János (2000) Disztribúciók és topologikus vektorterek. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 191 x

Haszpra, Ottó (2000) Néhány hidraulikai probléma a vízépítésben. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 206 1

Kiss, Lajos (2000) Az új európai víznévkutatás. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 180 4

Kósa, László (2000) A magyar néprajz 1945 után. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 181 2

Lámfalussy, Sándor (2000) Szerkezeti változások az európai pénzpiacon. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 226 6

Major, György (2000) Napsugárzás a légkörben és a felszínen. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 230 4

Nagy, Elemér (2000) A klasszikus fizikától az anyagtudományig. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 204 5

Nagy, István (2000) Változó struktúrájú nemlineáris rendszerek. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 207 X

Náray-Szabó, Gábor (2000) Elektrosztatikus katalízis. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 213 4

Pléh, Csaba (2000) A relativizmus kérdései és a mai pszicholingvisztika. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 188 X

Péter, Mihály (2000) Néhány gomba- és baktériumfaj viselkedése a létfeltételek alsó határán. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 216 9

Salamon, Miklós (2000) A kőzetmechanika fejlődése - egyéni szemszögből. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 229 0

Sitkei, György (2000) A talaj-kerék kapcsolat néhány elmélet kérdése. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 203 7

Szabad, György (2000) A parlamentáris kormányzati rendszer megteremtése, védelmezése és kockáztatása Magyarországon (1848-1867). Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 187 1

Szabó, András (2000) Alkotmány és büntetőjog. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 221 5

Szabó, Miklós (2000) Tumultus gallicus. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 186 3

Szegedy-Maszák, Mihály (2000) A nyugat és a világirodalom. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 182 0

Uray, Zoltán (2000) Sugársérülések mérséklése kémiai és biológiai anyagokkal. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 218 5

Várallyay, György (2000) Talajfolyamatok szabályzásának tudományos megalapozása. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 195 2

Nagy, Béla (2000) A háziállatok enterális colibacillosisai. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 197 9

Bálint, Csanád (2013) "Mi" az avar? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-682-5

Bélyácz, Iván (2013) A kockázat változó szerepe az értékszámításban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-671-9

Bélyácz, Iván (2013) Van-e még szerepe a benső értéknek a befektetések piaci árazásában? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-672-6

Bitskey, István (2013) A nemzetsors toposzai a 17. századi magyar irodalomban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-669-6

Bitskey, István (2013) Felekezetiség és identitástudat Magyarország kora újkori irodalmában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-670-2

Blaskó, Gábor (2013) Tizenhét év az EGIS Gyógyszergyár kutatás-fejlesztésének az élén. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-676-4

Czigány, Tibor (2013) Kompozit szerkezeti anyagok tönkremenetele, avagy Az anyag hal(l)hatatlan hangja. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-688-7

Csaba, László (2013) Módszertan és relevancia a közgazdaságtanban: a mai közgazdaságtan és a társtudományok. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-689-4

Csaba, László (2013) Átmenettan és közgazdaságtan. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-690-0

Cságoly, Ferenc (2013) Környezetünk állapota és az építészet felelőssége. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-767-9

Dávidházi, Péter (2013) "Harmadnap" Arany János és a Feltámadás költészete. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-683-2

Imre, László (2013) Az irodalomtudomány lehetőségeinek és feladatainak a kérdéséhez. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-684-9

Imre, László (2013) Szellemtörténet és nemzeti önszemlélet. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-685-6

Kiss, Jenő (2013) A nyelvi változás, kutatói dilemmák. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-675-7

Korinek, László (2013) Tendenciák korunk bűnözésében, bűnüldözésében. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-693-1

Korinek, László (2013) Út a statisztikától a rendészet elméletéig. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-692-4

Schubert, Gabriella (2013) A színek jelentősége az ember tájékozódásában és mindennapi élete szervezésében összehasonlító szemlélet alapján. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-695-5

Somfai, László (2013) A zenetörténeti kánon: konzervatív muzsikusképzés, progresszív zenetudomány? : a művészet kutatása a modern tudományok szorításában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-686-3

Szabó, András (2013) A büntetőjogi hagyomány időszerűsége. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-780-8

Ullrich, Axel (2013) Molecular medicine, 1977-2013. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-674-0

S. Varga, Pál (2013) A valóság mint nyelvi konstrukció a 19. századi magyar irodalomban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-673-3

Vizkelety, András (2013) Irodalmak születése. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-691-7

Csermely, Péter (2014) Hogyan tudjuk megváltoztatani a bennünk lévő és a minket körülvevő hálózatokat? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-717-4

Dékány, Imre (2014) A kolloidkémiából a nanotechnológiába. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-687-0

Ádám, József (2014) Egységes európai geodéziai és geodinamikai alapok létrehozása. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-762-4

Antus, Sándor (2014) Az oxigén-heterociklusokhoz kapcsolódó kutatásaim négy évtizede. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-764-8

Balas, Egon (2014) Egészértékű programozás : poliéderes módszerek. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-733-4

Békés, Ferenc (2014) A búza "sütőipari minőség" fogalmának alakulása a kezdetektől napjainkig, a gabonavegyész szemével. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-765-5

Berridge, Michael J. (2014) Calcium, memory and Alzheimer's disease. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-766-2

Csépe, Valéria (2014) A nyelv fejlődése, a fejlődés nyelve. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-729-7

Domokos, Gábor (2014) Modellek a diszkrét és folytonos között, avagy Dialógus a kontinuumról. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-710-5

É. Kiss, Katalin (2014) Milyen volt az ősmagyar mondatszerkezet? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-742-6

Erdő, Péter (2014) Az íjászok és a hajítógép-kezelők büntetése : adalékok a kánonjogi szövegmagyarázat és esetmegoldás történetéhez. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-719-8

Erdő, Péter (2014) Jog, kánonjog, kultúra egy új antropológiai helyzet küszöbén. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-720-4

Ferge, Zsuzsa (2014) Ellenálló egyenlőtlenségek : a mai egyenlőtlenségek természetrajzához. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-735-8

Frank, Tibor (2014) Szabadság és felelősség : az Egyesült Államok és a németországi nácitlanítás a második világáború után. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-796-9

Gánóczy, Sándor (2014) Állati ember, emberi állat. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-768-6

Gosztonyi, György (2014) Az AIDS idegrendszeri manifesztációinak morfológiája és patogenezise. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-722-8

Guttman, András (2014) Miniatürizálás az elválasztástechnikában : elektroforézis-mikrochipek alkalmazása a modern bioanalitikában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-737-2

Gyermek, László (2014) A tropánváz szerepe a gyógyszerkutatásban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-769-3

Hargittai, Magdolna (2014) Molekulaszerkezetek a szervetlen kémiában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-754-9

Hargittai, Magdolna (2014) Változatos szerkezetek. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-755-6

Heck, Bernhard (2014) Potential of geodetic approaches to the determination of recent crustal movements and deformations. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-724-2

Heszky, László (2014) A tiltott fa gyümölcsétől a transzgénikus almáig. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-756-3

Hetényi, Magdolna (2014) Heterogén szerves anyag a talajban és a recens üledékekben : egy új irányzat a szerves geokémiai kutatásokban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-736-5

Honti, László (2014) Personae ingratissimae? : a 2. személyek jelölése az uráliban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-XXX-X

Honti, László (2014) Uráli birtokos szerkezetek. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-715-0

Hortobágyi N., Gábor (2014) A neoadjuváns kemoterápia szerepe a primer emlőrák terápiájában = Current role of the neoadjuvant chemotherapy in the treatment of primary breast cancer. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-757-0

Huszthy, Péter (2014) Optikailag aktív koronaéterek szintézise, enantiomerfelismerő képessége és alkalmazása. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-711-2

Janhunen, Juha (2014) A legkeletibb uráliak. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-770-9

Vörös, József (2014) A fenntartható vállalati növekedés néhány feltétele. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-700-6

Hamza, Gábor (2014) A modern jogrendszerek tagozódása és a római jogi tradíció. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-698-6

Van Brussel, Hendrik (2014) A systems approach to manufacturing science. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-741-9

Sólyom, László (2014) Normahierarchia az Alkotmányban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-699-3

Pálné Kovács, Ilona (2014) Jó kormányzás és decentralizáció. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-704-4

Pálfy, József (2014) 200 milló éves történet: a föld a Tiász-Jura határon. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-777-8

Szarka, László Csaba (2014) Elektromágneses geofizika, föld- és környezettudomány. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-706-8

Péntek, János (2014) Magyar nyelv- és nyelvjárásszigetek Romániában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-694-8

Jolesz, A. Ferenc (2014) A minimálisan invazív idegsebészettől a neminvazív idegsebészetig. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-758-7

Kádár, Béla (2014) Deficitjeink. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-798-3

Kántor, Lajos (2014) Irodalom és politika, 1968-1993 : Domokos Géza és a Kriterion. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-771-6

Kecskés, László (2014) A civilisztika és a civilisztikai gondolkodás rétegei. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-703-7

Kelemen, János (2014) Nyelv és történelem: Dante, Vico, Hegel. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-731-0

Kósa, László (2014) Természeti csapások és civilizációs következményeik a 19. században Magyarországon. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-744-0

Kovács L., Gábor (2014) Neuropeptidek az adaptáció szolgálatában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-734-1

Kovács, Melinda (2014) A fumonizin B1 mikotoxin a táplálékláncban, egészségkárosító hatásai. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-745-7

Kurutzné Kovács, Márta (2014) A szerkezeti mechanikától a biomechanikáig. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-760-0

Kurutzné Kovács, Márta (2014) Az emberi gerinc biomechanikai modellezése, mérnöki kalandozások a derékfájás körül. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-772-3

Lamm, Vanda (2014) A kötelező nemzetközi bíráskodás kilenc évtizede. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-712-9

Lovas, Rezső G. (2014) Azonosság és másság : a Pauli-elv az atommagban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-759-4

Lovas, Rezső G. (2014) Ütközés és bomlás a fizikában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-773-0

M. Szabó, Miklós (2014) Katonai felsővezetők a diktatúrában : a levéltári források nem hazudnak. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-740-2

Makara, B. Gábor (2014) Stressz és betegségek. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-726-6

Nagy, Béla (2014) Enterobacteriális zoonosisok. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-775-4

Mátyás, Csaba (2014) Gének, ökoszisztémák, gazdálkodás : erdészet, paradigmaváltás után. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-774-7

Mandl, József (2014) A máj endoplazmás reticuluma: alkalmazkodás a külső/belső környezethez. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-728-0

Nyomárkay, István (2014) Nyelvi kölcsönhatás a szavak tükrében : a magyar-horvát nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-713-6

Nyomárkay, István (2014) Filológia - a nyelvi kapcsolatok kutatásának tudománya : magyar hatás a 16. századi horvát jogi terminológiában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-714-3

Palánkai, Tibor (2014) Európai egység - integrációelmélet : az új integráció gazdaságtanának szükségessége. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-718-1

Pápay, József (2014) Kőolaj- és földgáztelepek kitermelési eljárásai és azok hatékonysága. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-781-5

Petőfi, Sándor János (2014) A szemiotikai textológia elnevezésű szövegtani diszciplína megokoltságáról, jellemző jegyeiről és alkalmazásáról : szemléltető példa: egy multimediális szöveg szemiotikai-textológiai megközelítése. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-782-2

Pintz, János (2014) A Goldbach-sejtésről. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-782-2

Pléh, Csaba (2014) A tér és a nyelv világa. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-782-2

R. Várkonyi, Ágnes (2014) Politikai kultúra és információ a kora újkorban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-789-1

Rezsőházy, Rudolf (2014) Európai közös értékek. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-748-8

Romsics, Ignác (2014) A magyar történetírás gleichschaltolása, 1945-1949. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-738-9

Salençon, Jean (2014) On the virtual work approach to the modelling of forces. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-797-6

Sarkadi, Balázs (2014) ABC fehérjék a biológiában és az orvoslásban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-727-3

Sárközy, András (2014) Véges pszeudovéletlen bináris sorozatokról. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-749-5

Sieghart, Werner (2014) GABAA receptors in the brain : exciting targets for the development of clinically important drugs. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-779-2

Sohár, Pál (2014) Alkonyi szerkezetnyomozás : poliheterociklusok és ferrocénvegyületek szintézise, szerkezetfelderítése és komplex nagyműszeres vizsgálata. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-705-1

Solymos, Rezső (2014) A világ, Európa és Magyarország erdei, az erdők fenntartásának és fejlesztésének tudományos alapjai. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-784-6

Solymosi, László (2014) Anyanyelv és jogi írásbeliség a középkori magyar királyságban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-790-7

Tolcsvai Nagy, Gábor (2014) Kognitív egység és funkcionális változás a magyar nyelv történetében. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-721-1

Török, Ádám (2014) Tudomány vagy versenyképesség? : Tudomány és versenyképesség! Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-750-1

Vajda, Mihály (2014) A szellem és a szellemek. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-739-6

Vásáry, István (2014) Többnyelvűség és kulturális kölcsönhatások az Arany Hordában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-743-3

Vigh, László (2014) Sejtmembránok és hőmérsékletstressz. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-730-3

Vörös, Attila (2014) Brachiopodák és a tethys : paleogeográfia a jura időszakban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-732-7

Vörös, Attila (2014) Triász ammonoidea kutatások Magyarországon. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-733-4

Zalai, Ernő (2014) Reducibilitás és egyensúly Leontief- és Neumann-típusú stacionárius modellekben. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-701-3

Antus, Sándor (2015) Újabb eredményeink a biológiailag aktív heterociklusok kémiájában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-800-3

Ambrus, Gyula (2015) Gondolatok az egészségügyről a modern világban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-763-1

Domokos, Péter (2015) Kvantumzaj a fény-anyag kölcsönhatásban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-793-8

Flórián, Károly (2015) A színképelemzés mint a tudományágakat áthidaló analitikai kémiai módszer múltja, mai helyzete és jövője. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-795-2

Forgács, József (2015) Az érzelmek szerepe a gondolkozásban és a társas érintkezésben. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-753-2

Orbán, Miklós (2015) Oszcilláló kémiai reakciók : múlt, jelen, jövő. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-776-1

Patkós, András (2015) A részecskefizika rejtőzködő szimmetriái. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-794-5

R. Várkonyi, Ágnes (2015) A Királyi Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség a 17-18. századi béketárgyalásokban és békekötésekben. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-681-8

Kövér, György (2018) Patrónus és tanítványi gárda: a Domanovszky-iskola. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-899-7

Vörös, Imre (2020) A történeti alkotmány az Alkotmánybíróság gyakorlatában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-935-2

Gáspár, Péter (2020) Járműorientált irányításelméleti kutatások. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-938-3

Mézes, Miklós (2020) Mikotoxinok és az oxidatív stressz: ok vagy okozat? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-945-1

Bársony, István (2021) Szilíciumtechnológia – és amit neki köszönhetünk. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-969-7

Mészáros, András (2021) Megírható-e a magyar filozófia története? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-979-6

Kocsis, Károly (2021) Az etnikai alapú területi autonómiák múltja és jelene a Kárpát-medencében. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-975-8

Borhy, László (2021) Brigetio - egy pannoniai határváros társadalma és kultúrája. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-974-1

Szendrő, Zsolt (2021) Hol érzi jól magát a nyúl? Kérdezzük meg a nyulakat is! Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-978-9

Oláh, Edit (2021) Új korszak a daganatos betegséghajlam genetikai hátterének megismerésében. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-984-0

Solymosi, László (2021) Szent László király sírja, kultusza és szentté avatása. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-982-6

Borsos, Balázs (2022) Az ökológiai lábnyom mint kultúrák összehasonlításának eszköze? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-7451-81-2

Kecskeméti, Gábor (2023) Vis rerum immutandarum. Kép- és szövegalkotó erők az eszme- és az irodalomtörténetben. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-7451-95-9

Galavics, Géza (2024) Képtörténet és társadalomtörténet : Kora újkori nézőpontváltozások az európai és magyarországi cigányábrázolásokon. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-7451-96-6

This list was generated on Fri Jun 21 00:39:21 2024 CEST.